Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9345/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Debretinum Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debretinum Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28983406241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest I.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila
Telefon: +36 204698877
E-mail: asolyom@mcc.hu
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mcc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648022022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648022022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MCC oktatási központ (Debrecen) – tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000648022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány ingatlanfejlesztő társaságaként az ajánlatkérő a természetben a Debrecen, Piac u. 11-15. sz. (hrsz.: 8526) alatt elhelyezkedő ingatlanon az MCC elveinek, képzési elképzeléseinek megfelelő oktatási központ kialakítását, valamint a nagy múltú Aranybika Szálló felújítását (cca. 10110 m2) tervezi, a 6.853 m2 területű telken, az új épületrész tekintetében cca. 6.514 m2 nettó szintterülettel.
Ajánlatkérő a tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázati eljárást indít a tervező kiválasztása céljából. A tervpályázati eljárást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján megrendelni kívánt tervezési feladat a Debrecen, Piac u. 11-15. (hrsz.: 8526) tervezési területen az alábbi feladatok elvégzése.
- az Aranybika Szálló bontadó épületszárnya helyén tervezett új épületrész terveinek elkészítése,
- az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat, táj- és kertépítészeti tervek készítése,
- az Aranybika Szálló történeti épületének rekonstrukciós terveinek elkészítése.
A tervpályázati eljárás, illetőleg a későbbi tervezés célja az ingatlan meglévő adottságainak, beépítettségének, elrendezésének újragondolásával kell kialakítani. Ennek részei:
 a meglévő épületek, épületrészek átalakítása – korszerű, az MCC által tervezett hasznosításra alkalmas kialakítás, a történeti értékek megőrzése mellett
 az elavult 1970-es években épült szárny bontása
 helyére új, korszerű épület tervezése, amelynek illeszkednie kell a debreceni történeti környezethez
A tervezett új épületrészben az alábbi funkciókat kívánja az MCC megvalósítani:
 Oktatás – kb. 300 fő diák számára létesítendő infrastruktúra – tantermek, előadótermek
 Közösségi terek – fogadótér/aula, konferenciaterem, diák klubhelyiségek, csoportszobák
 For-profit tevékenység: könyvesbolt-kávézó egység
 Iroda - kb 25 fő dolgozó számára, open office jellegű irodatér kialakításával
 Szállás - kollégiumi szállás 170 fő diák számára a napi életvitelszerű tartózkodás igényeinek kielégítésével, közös konyhával és étkezőrésszel, közösségi térrel.
 Sport - tornaszoba kollégiumi használatra, minimális vizesblokkal, öltözővel
 Parkolás és megközelítés – a tervezett rendeltetésnek megfelelő számú parkoló és a megközelítés megtervezése, OTÉK-nak, HÉSZ-nek megfelelő férőhelyszámú mélygarázs kialakítása 1 vagy több szinten
 az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat készítése
Jelen tervpályázat komplex városépítészeti, urbanisztikai (táj-és kertépítészeti) és építészeti tervpályázat.
Új építés (összesen cca. 6.514 m2 nettó szintterület – az alábbi alapterületek elvárt minimális igények):
* Oktatás funkció
 25 fős tantermek csoportos oktatásra, 50 m2/egység, összesen 10 terem
 15 fős csoportszoba, 30 m2/egység, 1db
 Természettudományos labor, 1 db, 50 m2
 Médiakommunikációs terem, fotó-, videó- és hangstúdió, 1 db, 50 m2
 2 db raktár és szertár
 2 db kis előadóterem, 80 m2/egység
 Vizes blokkok
 Közlekedő területek
 Kiszolgáló helyiségek
* Iroda funkció
 1 db 25 fős „open office” blokk, 10-15 fős egységekkel és vezetői irodával összesen 180 m2
 Vizes blokkok
 Közlekedő területek
 Kiszolgáló helyiségek
* Szállás funkció
 90 db hallgatói szoba kialakítása fürdőszobával
 1 db közösségi konyha, 100 m2
 Szinti teasarkok
 Mosókonyha és közös vizesblokk
 Közlekedő területek
 Kiszolgáló helyiségek
 Raktárak
* Közösségi terek
 Előcsarnok/lobby/aula, 100 m2
 Konferencia tér, mobil falakkal szekcionálható, 300 m2
 Catering, előkészítő, raktár
 Ruhatár
 Vizes blokkok
 Közlekedő területek
 Kiszolgáló helyiségek
* Kávézó-könyvesbolt-klubhelyiség
 Fogyasztótér/vendégtér, 50 m2
 Kávézó előkészítő, konyha
 Raktár
 Közlekedő területek
 Kiszolgáló helyiségek
* Parkosított terület
 Zöldfelületek, térbútorok, burkolatok és vízfelületek a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint
* További kiegészítő funkciók
 Sportfunkciók (tornaszoba, öltözők, vizesblokkok; közlekedő területek; kiszolgáló helyiségek, raktár)
 Mélygarázs
 Gépészet
A műemléki Aranybika Szálló épületrésznek az alábbi fő funkciókat kell kielégítenie:
o hotel – hotelstar minősítési rendszer alapján legalább négy csillag superior szálloda min. 80 szobával (min. 24 m2) és 2 lakosztállyal (min. 30 m2) magas minőségű bútorokkal és dekorációval, történeti épület kulturális és eszmetörténeti jelentőségére reflektáló enteriőrrel a közösségi és rendezvényterekben
o az üvegterem és hozzá kapcsolódó jelenlegi üzlethelyiségek egykori térhasználati struktúrájának a rekonstrukciójával egy olyan szállodai étterem kialakítása, aminek van egy belső, szálló vendégek számára kialakított fogyasztótere és a Kossuth térre nyíló terasza is.
o rendezvényterek, szalon: földszinti üvegterem, első emeleti Eger terem, Hajós Alfréd terem, Holló László terem.
o tetőtér hasznosítása
o üresen maradó földszinti területeken üzlethelyiségek kialakítása,
o irodaterület a szálloda üzemeltetése részére
Az új épületrész mérete alapvetően az ingatlan beépítési paraméterei alapján alulról és felülről is korlátos. Tekintettel a komplex illeszkedési előírásokra érvénytelen az a pályamű, amiben nem kerül kialakításra (i) legalább 90 db kétágyas diákszoba, (ii) 1 db min. 300 m2 alapterületű konferenciaterem és (iii) minimum 750 m2 hasznos alapterületű tervezési programban részletezett 15 db oktatóterem.
A beruházás nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek.
További részletes elvárások a tervpályázati dokumentáció részeként kiadásra kerülő részletes tervezési programban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A tervpályázaton azon gazdasági szereplő(k) vehetnek részt, aki/akik a feladat ellátásához és megtervezéséhez a pályaművek beérkezési határidejének jelen felhívásban megjelölt időpontjában az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt É szakterületi építészeti tervezési területre vonatkozó jogosultsággal rendelkeznek, vagy korábban É/1 vezető tervezői szakmai címet szereztek vagy ilyen jogosultsággal rendelkező tervezőt vonnak be a teljesítésbe, aki/akik aktív státuszú tagként szerepel(nek) a Magyar Építész Kamara honlapján lévő névjegyzéken (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. A tervezési koncepció értékelése
(i) az MCC szellemiségéhez való kapcsolódás
(ii) a térszervezési elvekhez való kapcsolódás
2. Építészeti összhatás, karakter
(i) az építészeti összhatás értékelése az épület környezetére figyelemmel
(ii) az építészeti összhatás értékelése az épület megjelenésére, tömegére és karakterére figyelemmel
(iii) az építészeti összhatás értékelése a tervezett anyaghasználatra figyelemmel
(iv) a tervezett homlokzati megjelenés értékelése
(v) a tervezett tetőszint kialakításának értékelése
3. Megjelenés, reprezentatív jelleg
4. Térszervezés
(i) A fő funkciócsoportok közötti kapcsolat értékelése
(ii) A reprezentatív terek elhelyezésének értékelése
5. Az MCC oktatási elveihez kapcsolódó funkcionális megfelelőség
6. Szomszédos ingatlanokkal való kapcsolat
(i) Az új épület és az Aranybika szálló kapcsolatának értékelése
(ii) Az új épület/kert és a Víg mozi/Bartók terem kapcsolatának értékelése
(iii) Az új épület/kert és az épített/természetes környezete kapcsolatának értékelése
7. Területrendezési koncepció értékelése
8. Megközelítési módok értékelése
(i) az új épület megközelíthetőségének és közlekedési kapcsolatainak értékelése
(ii) az új épület gyalogos megközelíthetőségének és az épületek közötti kültéri átjárhatóság értékelése
9. Kert- és tájépítészeti megoldások illeszkedése a koncepcióba
(i) a kert- és tájépítészeti megoldások új épülethez való illeszkedésének értékelése
(ii) a tervezett növényállomány minőségének értékelése
10. Fenntarthatóság – energiatakarékosság, környezettudatosság
A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti (a számozás nem fejez ki értéksorrendet). A tervpályázati dokumentáció az egyes értékelési szempontokhoz kontrollkérdéseket, illetőleg további szempontokat határoz meg.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Díjazására és megvételére összesen bruttó 35.000.000 Ft áll rendelkezésre (díj legnagyobb összege: bruttó 10.000.000 Ft, megvétel legkisebb összege: bruttó 1.000.000 Ft). További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Az összes pályázóra vonatkozóan nem kerül sor költségtérítés fizetésére, további részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Elnök - dr. Orbán Balázs
Társelnök - Erhardt Gábor
Tagok - Szalay Tihamér (Magyar Építész Kamara)
Tagok - dr. Papp László (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata)
Tagok - Gábor István (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata)
Tagok - Prof. dr. habil Krähling János (kulturális örökség védelméért felelős miniszter/Miniszterelnökség)
Tagok - Dévényi Sándor
Tagok - Kálmán Ernő
Tagok - Benedek Dóra
Tagok - Kelemen Zsolt
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Sulyok Miklós – művészettörténész
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Lánczi Péter – oktatásszakmai szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Valentinyi Pál – szervezeti szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Székely Márton Pál – építészettörténeti és műemléki szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Rédey Eszter – építész szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Nagy Imre – építész szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - Jáger-Lőrincz Orsolya – energetikai és fenntarthatósági szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Dudás Gabriella – jogi szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Sólyom Attila – jogi szakértő
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Daczuk Balázs – jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Szakértők (szavazati jog nélkül) - dr. Illényi Péter Tamás – jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A tervpályázati eljárás szempontjából irányadó jogszabályok: Kbt., 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet (TP rendelet), 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)
2. A tervpályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető az I.3) pontban megjelölt URL címről
3. A benyújtásra kerülő pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait, összhangban a TP rendeletben foglaltakkal
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR kézikönyvben foglaltakra: „Tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik.
Fontos!!! A titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja.”
Ajánlatkérő jelzi továbbá, hogy a „Pályázói felület” „Gazdasági szereplők” rovatának „Pályamű titkosított információ” szövegdobozában helyezhetők el olyan információk, amelyet az Ajánlatkérő csak a titkosítás feloldása után ismerhet meg, és ami ilyenként nem sérti a pályamű titkosságát.
4. A tervpályázati eljárás során minden kommunikáció az ajánlatkérő és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a irányadó
5. A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a TP rendelet 24. § (8) a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja
6. A tervpályázati eljárás során az EKR rendszeridő irányadó
7. A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni. Ajánlatkérő a TP rendelet 17. § (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy nem indulhat tervpályázati eljárásban pályázóként az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el
8. A tervpályázati eljárással összefüggő tervezett (nem kötelező) időpontok:
Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart, amelyre előzetes bejelentkezés nem szükséges, ugyanakkor figyelemmel arra, hogy az épületegyüttes egyes részei jelenleg a korábban félbehagyott kibontások miatt építési területnek minősülnek, ezért az épületegyüttes a helyszíni bejáráson csak ennek a körülménynek megfelelő ruházatban: vastagtalpú, zárt orrú cipőben és munkavédelmi sisakban látogatható biztonságosan. Kérjük, hogy a bejárásra az érdeklődők az előbbieknek megfelelő ruházatban érkezzenek (munkavédelmi sisakot az ajánlatkérő korlátozott számban tud a helyszínen biztosítani, de ilyen felszerelés nélkül a belépés nem engedélyezett)!
* Helyszíni szemle időpontja: 2022.05.20, 9.00 óra (Aranybika Szálló főbejárat)
* Kérdések feltevésének határideje: 2022.05.27
* Kérdésekre adott válaszok határideje: 2022.06.03
* Pályaművek beérkezésének határideje: 2022.07.15, 16.00 óra
* A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2022.07.28, 16.00 óra
* Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2022.08.27-ig
9. A pályázónak a TP rendelet 23. § (3) bekezdés b) pontja szerint az EKR-ben mellékelt űrlap kitöltésével – a titkosság sérelme nélkül – kell nyilatkoznia arról, hogy a tervpályázati dokumentációban meghatározott követelmények szerinti szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá ehhez a megfelelő szakértelemmel és legalább a jelen hirdetmény III.2.1) pontja szerinti jogosultsággal rendelkezik/rendelkezni fog.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a TP rendelet 18. § (4)-(5) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi okokra és a tervpályázati eljárásból való sajátos kizárási okok TP rendelet 24. § (8)-(9) bekezdésben meghatározott eseteire. További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.
11. Ajánlatkérő által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313). dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a tervpályázati dokumentációban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben