Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9360/2022
CPV Kód: 80400000-8
Ajánlatkérő: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Görbeháza Község Önkormányzata;Újtikos Községi Önkormányzat;Újszentmargita Község Önkormányzata;Folyás Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Hajdúböszörményi Tájházak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 92-100.);Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita (az Ajánlati dokumentációban pontosan meghatározott helyszínek).;Képzési Központ (4220 Hajdúböszörmény, Kassa u. 24.).;Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita (az Ajánlati dokumentációban pontosan meghatározott helyszínek).;Hajdúböszörmény, Folyás, Görbeháza, Újszentmargita és Újtikos;a nyertes ajánlattevő székhelye.;Hajdúböszörmény.;Hajdúböszörmény
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728331209
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bertalan Imre
Telefon: +36 52563236
E-mail: imre.bertalan@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Görbeháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728630209
Postai cím: Böszörményi Utca 39
Város: Görbeháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ale Erika
Telefon: +36 52578035
E-mail: polghiv@gorbehaza.t-online.hu
Fax: +36 52578010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gorbehaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Újtikos Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15375414209
Postai cím: Arany János Utca 12
Város: Újtikos
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 4096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács József
Telefon: +36 52391960
E-mail: ujtikos@gmail.com
Fax: +36 52391960
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujtikos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Újszentmargita Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15375452209
Postai cím: Rákóczi Út 125. 1/3
Város: Újszentmargita
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csetneki Csaba
Telefon: +36 52214002
E-mail: ujszentmargita@gmail.com
Fax: +36 52214002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ujszentmargita.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Folyás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15376185109
Postai cím: Kossuth Utca 13
Város: Folyás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Sándor
Telefon: +36 52391943
E-mail: folyas@gmail.com
Fax: +36 52391943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://folyas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001025352021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001025352021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Képzések és egyéb (humán)szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001025352021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Képzések tartása és egyéb (humán)szolgáltatások biztosítása a „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Népi mesterségek (gasztronómia)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörményi Tájházak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 92-100.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében gasztronómiai képzés tartása 36 fő részére.
A nyertes ajánlattevőnek 3 db 12 fős csoport képzéséről, összesen tehát 36 fő képzéséről kell gondoskodni. A képzés vizsgával zárul, a képzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak. A képzés 80%-a gyakorlat, 20%-a elmélet. A nyertes ajánlattevő köteles legalább 1 fő gyakorlati és 1 fő elméleti oktatót biztosítani a képzésekre.
Egy csoport képzési időtartama összesen 80 óra 2 hét időtartamban, munkanapokon 08:00 órától.
A helyszínt Hajdúböszörmény Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja, ugyanakkor a szükséges eszközökről (pl. képzéshez szükséges laptop, projektor, nyomtató, fénymásoló, okos technikai eszköz), az adminisztrációról [jelenléti ív, fotódokumentáció, GDPR (adatvédelmi) nyilatkozatok aláíratása a résztvevőkkel] a szakmai beszámoló elkészítéséről és a képzéshez szükséges alapanyagokról, szerszámokról, eszközökről, a nyertes ajánlattevő gondoskodik.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítása és dokumentálása.
A képzés pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember szakirányú (gasztronómiai) képzés tartásában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap, max. 36 hónap) az alkalmassági feltételné 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/csoport) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.5) kiegészítéseként közli, hogy az ott szereplő ún. minőségi értékelési részszempont teljes szövege: Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember szakirányú (gasztronómiai) képzés tartásában szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap, max. 36 hónap) az alkalmassági feltételnél megadottak felett.

II.2.1) Elnevezés:
Kompetenciaképzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita (az Ajánlati dokumentációban pontosan meghatározott helyszínek).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében három tárgykörben (álláskeresés, munkaszocializáció, életvitel) 40 órás képzés tartása összesen 300 fő részére. (A képzéseket csoportokban kell megtartani, egy csoport létszáma nem haladja meg a 30 főt.)
A képzések az egyes helyszíneken (Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita) azonos tartalommal kerülnek megvalósításra. A nyertes ajánlattevő Hajdúböszörményben 9, Görbeházán 1, Újszentmargitán további 1 csoport képzéséről gondoskodik.
A nyertes ajánlattevő a képzést tehát összesen 11 csoport részére valósítja meg.
Egy képzés két részből áll:
I. Az egyéni kompetenciák felmérése
A programban résztvevő aktív korú emberek foglalkoztathatósági mutatók alapján történő egyénekre szabott felmérése.
II. Kompetencia fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján
Az egyénekre szabott felmérés után kerül összeállításra a képzési tematika.
A következő képzéseket kell megvalósítani:
- munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek, csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése (IT alapismeretek, önéletrajzírás, motivációs levélkészítés, okos ügyintézés, kommunikációs készség);
- az önálló életvitelre képessé tevő programok, pl. személyi higiéniai alapjai, háztartási ismeretek (mosás, főzés, takarítás, kertgondozás, megjelenés, öltözködés, beszéd);
- munkára való képességet javító intézkedések, önálló életvitelre képessé tevő programok, a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében, pl. helyi vállalkozókkal, potenciális munkaadókkal együttesen, kielemezve a jelenlegi munkapiaci, humán-erőforrás helyzetét, hiányosságait, lehetőségeit Hajdúböszörményben, feltérképezik az adott munkahelyi problémákat, hiányosságokat, továbbá azt, hogy a munkaadók részéről milyen humán-erőforrásra lenne igényük;
- az álláskereséshez felkészítő tanácsadás pl. motivációs tréning, pénzügyi ismeretek, melynek célja a hiányos kompetenciák megszerzése után az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés, bennmaradás.
Egy képzés 5 munkanap alatt valósul meg, hétfőtől péntekig, 08:00 órától 16:30 óráig.
A nyertes ajánlattevő feladata a képzési helyszíneken a képzések a személyi és tárgyi feltételek (oktatók, szükséges képzési, illetve segédanyagok, technikai berendezések) teljes körű biztosítása, beleértve 3 fő mentort biztosítását, továbbá köteles a képzések adminisztrációról [jelenléti ív, egyéni fejlesztési napló, fotódokumentáció, kidolgozásra, fejlesztésre kerülő dokumentumok, anyagok, jelenléti ív, fotódokumentáció, GDPR (adatvédelmi) nyilatkozatok aláíratása a résztvevőkkel] is gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
A képzés helyszínét az érintett konzorciumi tagok térítésmentesen biztosítják.
A képzés pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember kompetenciafejlesztési képzés és/vagy tréning tartásában szerzett szakmai tapasztalata (db, minimum 0, maximum 5 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/fő) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Kompetenciaképzés humán szakembereknek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Képzési Központ (4220 Hajdúböszörmény, Kassa u. 24.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében kompetenciaképzés (három témakörben) tartása humán szakembereknek.
A képzésen a projektpartnerek (Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos, Folyás) szakemberei vesznek részt, összesen 15 fő.
Egy képzés 5 munkanap során valósul meg, hétfőtől péntekig, 08:00 órától 12:00 óráig munkanaponként 4 órában. Egy képzés összesen 20 óra és 15 elméleti és 5 gyakorlati órából áll.
A megvalósítandó képzések
Kiégés elleni tréning
Az egyéni személyzetfejlesztés során olyan szervezett tanulásban segítik az humán közszolgáltatás területein dolgozó munkavállalókat, amely képessé teszi őt saját viselkedése megváltoztatására oly módon, hogy az élete különböző területein számára megfelelő eredményt érjen el és a kívánt módon teljesítsen.
A résztvevők kulcsképességeinek segítése annak érdekében, hogy a személyiség megerősítésével a mindennapi munka monotonitásából fakadó kiégések csökkenjenek, illetve megszűnjenek, annak érdekében, hogy a munkavállalók teljesítménye, munkához való hozzáállása javuljon.
A szolgáltatást igénybe vevők személyre szabott tanácsadást kapnak és a saját erőforrásaikat felhasználva segítik őket az egyéni fejlődésükben, továbbá egyénileg kialakított, speciális fejlesztői tevékenységeket végezve, ahol a haladási folyamat során, pozitív eredményeket elérve növelhető az egyén önbecsülése és önértékelése. A fejlesztés különböző módszerekkel és helyzetgyakorlatokkal jön létre (technikai és humán intelligencia, kommunikációs ismeretek, elégedettségmérés, személyiség megerősítése, konfliktus kezelési technikák elsajátítása, probléma megoldási alternatívák alkalmazása konfliktusos élethelyzetben, motiváció, figyelem, emlékezet, teljesítményszorongás, önismeret fejlesztése, munkamotivációs képességek felismerése és fejlesztése), így javítva a következő kompetenciákat (önbecsülés, önértékelés, problémamegoldás, kreativitás, tanulási, gondolkodási képesség, indoklási, értelmezési képesség, kooperációs, kommunikációs képesség, felelősségvállalás, önállóság, teljesítőképesség).
Kommunikációs tréning
A tréning célja olyan kommunikációs stílust megtanítani és kialakítani a résztvevőknek, mellyel bátran és magabiztosan képesek feltárni gondolataikat, véleményüket anélkül, hogy megbántanának másokat. A képzés során megszerezhető, illetve fejleszthető kompetenciák a probléma- és feladatmegoldás, felismeri és alkalmazza a kommunikációs alapfogalmakat, aktív hallgatás, értő figyelem eszközei a mindennapi kommunikációs interakció során, kérdésfeltevés formái, önbecsülés szerepe a mindennapi kommunikációban. A kommunikáció célja és alapelveinek megismerése, a kommunikáció, mint üzenet fontosságának megismertetése, a verbális és nonverbális kommunikáció jelentősége, saját kommunikációs stílus meghatározása, értékelése (megjelenés, benyomáskeltés, nehéz helyzetek kezelése, együttműködési hajlandóság), passzív és agresszív kommunikáció (okok, következmények).
Konfliktuskezelés és asszertivitás tréning
A tréning fő célja a társas kapcsolatok egészséges működésének kialakítása, a konfliktusok hatékony megoldásának elsajátítása, illetve a kommunikáció során használt verbális és non-verbális elemek fejlesztése. A képzés során megszerezhető kompetenciák problémamegoldás, kreativitás kooperációs, kommunikációs képesség, a konfliktusok felismerése, hatékony konfliktuskezelés, felelősségvállalás, stressztűrő képesség.
A képzés helyszínéről és a szükséges eszközök biztosításáról (laptop, projektor, nyomtató, szkenner, fénymásoló, okos technikai eszköz) az ajánlatkérő térítésmentesen gondoskodik.
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések a személyi és tárgyi feltételek (oktatók, szükséges képzési, illetve segédanyagok, technikai berendezések) teljes körű biztosítása, továbbá köteles a képzések adminisztrációról [jelenléti ív, fotódokumentáció, hiányzások nyilvántartása, jelenléti ív, fotódokumentáció, GDPR (adatvédelmi) nyilatkozatok aláíratása a résztvevőkkel] is gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
A képzés pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatni kívánt szakember kompetenciafejlesztési képzés és/vagy tréning tartásában szerzett szakmai tapasztalata (db, minimum 0, maximum 5 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/fő) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Mentorálás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79610000-3
További tárgyak: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita (az Ajánlati dokumentációban pontosan meghatározott helyszínek).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében személyes segítő tevékenység, mentorálás biztosítása 200 fő vonatkozásában.
A fenti szolgáltatást mindhárom teljesítési helyszínen azonos tartalommal kell biztosítani.
A mentorok által elvégzendő feladatok:
a) Általános tevékenységek
• Nyilvántartás vezetése munkalehetőségekről, munkáltatókról, képzési lehetőségekről, képzőhelyekről, segítő intézményekről/szolgáltatásokról, helyi önkormányzatokról, támogató szervezetekről és az általuk nyújtott szolgáltatásokról.
• Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a foglalkoztatási osztállyal, a képzőhelyekkel, valamint az adott foglalkoztatási osztályok körzetében működő segítő szervezetekkel (pl. családsegítő szolgálattal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, nonprofit gazdasági társaságokkal, képző intézményekkel).
• Az ügyfél és a foglalkoztatási osztály, vagy egyéb megrendelő között kötött megállapodás tartalmának és az előírt vállalások teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése (pl. megjelenés, a kirendeltség szolgáltatásainak igénybevétele és használata, amennyiben szükséges az egyéni program befejezését követő 180. napi munkaerő-piaci állapot adatszolgáltatás teljesítése).
b) Helyzetfeltárás
• Kapcsolatfelvétel, adatrögzítés: az ügyfél személy és ügyfél azonosító adatainak rögzítése.
• Helyzetfeltárás: az ügyfél élethelyzetének megismerése, továbbá az ügyfél egyéni tervének vagy programjának megismerése.
• A mentorálás induló szakaszának megállapítása.
c) Egyéni fejlesztési terv megvalósítása
A mentorálás az ügyfelet egyéni tervének teljesítésében segíti. Az egyéni terv megvalósításának szakaszai a tervben meghatározottak figyelembe vételével: a pályaterv kialakítása, a szolgáltatásokban való részvétel, a képzésben való részvétel, az álláskeresés és elhelyezkedés, a munkahelyi beilleszkedés és a munkahely megtartása az alábbiak szerint.
A mentori szolgáltatás nem foglalja magában szükségszerűen az összes szakaszt, csak azokat, amelyekre az ügyfélnek a munkaerő-piaci reintegrációhoz szüksége van.
• Pályaterv
o Segítségnyújtás az egyéni terv megvalósítását segítő reális pályaterv végiggondolásában: érdeklődés, értékek, (szakmai, egészségi) alkalmasság.
o Interneten hozzáférhető önkitöltő kérdőívek bemutatása és segítségnyújtás a kitöltésben (Nemzeti Pályaorientációs Portál - NPP).
o A „nyitott kapus” szolgáltatások és helyi állás- és képzési börze, pályaválasztási kiállítás ajánlása az ügyfélnek.
o Pályatanácsadás ajánlása, ha a pályairány megválasztásához intenzívebb segítségre van szükség.
o Munkatanácsadás ajánlása, ha az akadályozó tényezők feltárásához és elhárításához tervezés szükséges.
• Szolgáltatásokban való részvétel és együttműködés
o Támogatás a munkahelyvesztés, illetve a hosszantartó munkanélküliség következményeinek enyhítésében: az ügyfél élethelyzetének kezelésére megfelelő szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások bemutatása,
o Az ügyfél feltárt szükségleteihez igazodó – egyéni tervének megfelelő – szolgáltatások ajánlása, és az ügyfél bevonásának segítése e szolgáltatás(ok)ba és bennmaradásának támogatása.
o Segítségnyújtás annak végiggondolásában, hogy mely további munkaerő-piaci szolgáltatásra, támogatásra van szüksége az ügyfélnek az egyéni tervének realizálásához – bevonásának segítése e szolgáltatás(ok)ba és bennmaradásának támogatása.
• Képzésekkel kapcsolatos szolgáltatások
o Segítségnyújtás annak végiggondolásában, hogy az ügyfélnek mely képzésre van szüksége pályatervének realizálásához,
o Munkaerő-piaci szempontból előnyös kompetenciák fejlesztése, képzések ajánlása az ügyfélnek.
o Képzésben való részvétel elősegítése, képzési támogatáshoz való hozzájutás segítése, folyamatos figyelemmel kísérés a képzés eredményes elvégzése érdekében.
• Álláskeresés
o Az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása (családi, egészségügyi, oktatási, szociális, gazdasági, jogi, mentálhigiénés, kulturális okokból eredő problémák), és segítségnyújtás a problémakezelésben, valamint szükség esetén a megfelelő szolgáltatások eléréséhez.
o Támogatás az ügyfél álláskereséshez kötődő kapcsolatrendszerének feltárásában, illetve kialakításában.
o Az ügyfél informálása az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és igénybevételük módjáról.
o Aktív közreműködés az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában (pl. interneten álláskeresés, személyes kísérés, önéletrajzírás).
o Kapcsolattartás potenciális munkáltatókkal az ügyfél elhelyezkedése érdekében.
• Munkahelyi beilleszkedés, munkahely megtartás
o Munkahelyi társas kapcsolatok, munkafolyamatok, a munkahelyi beilleszkedés támogatása.
o A munkahely megtartás támogatása (kapcsolatépítés támogatása munkatársakkal, vezető-beosztott viszony).
Teljesítési helyszínenként 1-1 mentor biztosítása szükséges.
A szükséges eszközökről (pl. mentoráláshoz szükséges laptop, projektor, nyomtató, szkenner, fénymásoló, okos technikai eszköz), adminisztrációról (jelenléti ív, fotódokumentáció, stb.) a nyertes ajánlattevő gondoskodik. A mentorálás helyszínét az érintett konzorciumi tagok térítésmentesen biztosítják.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő szakemberek (3 fő mentor) mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásában szerzett összes szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 108 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó HUF/fő) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Start up iroda és helpdesk pont működtetése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
További tárgyak: 79411100-9
85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény, Folyás, Görbeháza, Újszentmargita és Újtikos
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében Start up iroda (információs pont), helpdesk pont létrehozása és működtetése, továbbá internetsarok kialakítása az alábbiak szerint.
Start up iroda létrehozása és működtetése
Start Up iroda (információs pont) nyitása, üzemeltetése, működtetése állandó jelleggel a konzorciumi tagtelepüléseken (1 db iroda Hajdúböszörményben, 1 db iroda Folyáson, 1 db iroda Görbeházán, 1 db iroda Újszentmargitán és 1 db iroda Újtikoson) a helyi igényeknek megfelelően történik.
A Start Up iroda (információs pont) egyfajta vállalkozás keltető tevékenységet végez az ötlettől a vállalkozás beindításán át a vállalkozás felfuttatásáig, beleértve a pénzügyi, munkaügyi, jogi stb. tanácsadást, üzletviteli tanácsadást, üzleti terv készítésében segítségnyújtást, esetleges pályázat megírását, vagy hitel kérelem összeállítását.
Helpdesk pont létrehozása és működtetése
A helpdesk pont (információs pont) nyitása, üzemeltetése, működtetése állandó jelleggel működtetése a konzorciumi tagtelepüléseken (1 db iroda Hajdúböszörményben, 1 db iroda Folyáson, 1 db iroda Görbeházán, 1 db iroda Újszentmargitán és 1 db iroda Újtikoson) a helyi igényeknek megfelelően történik.
A helpdesk pont (információs pont) alapvető célja segítségnyújtás a hátrányos helyzetű embereknek (pl. hatósági levelek értelmezése, nyomtatványok kitöltése).
A konzorciumi tagtelepüléseken élők számára a helpdesk pont egy „ugródeszka”, ahol olyan humán szolgáltatások biztosítása történik, amelyet a hátrányos helyzetű emberek igénybe vehetnek, ezzel segítve egyes ismeretek pótlását, újabb tudás, ismeretanyag megszerzését.
1 db internetsarok kialakítása és működtetése Hajdúböszörményben
A nyertes ajánlattevő feladata a közösségi térként is funkcionáló internetsarok kialakítása során az ingyenes WIFI és ingyenes számítógép-használat biztosítása, továbbá egy kapcsolódó, külön Facebook oldal létrehozása, működtetése [Facebook esemény („event”) létrehozása, hozzászólások moderálása, stb.] is.
Az internetsarok akár közösségi helyként, akár ügyintézési helyszínként is működhet, ahová a konzorciumot alkotó másik négy településen (Folyás, Görbeháza, Újszentmargita és Újtikos) élők is eljöhetnek, így ez lehetőséget jelent az ott való személyes találkozásra, valamint az elektronikus ügyintézésre.
Az ingyenes wifi és az ingyenes számítógép használat a lakosság számára lehetővé teszi az interneten intézhető ügyek elérését, továbbá megrendelések bonyolítását, vagy csak szimplán kikapcsolódást az internet világában.
(Az internetsarok kialakításához és működtetéséhez a helyszínt Hajdúböszörmény Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja.)
Mindegyik fenti feladat esetében a nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételek (pl. tanácsadók, iroda, szükséges technikai berendezések) teljes körű biztosítása, továbbá köteles a megfelelő adminisztrációról (pl. fotódokumentáció) és a szolgáltatások hirdetéséről is gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(tanácsadó) szakmaitapasztalata vállalkozási és/vagy üzletvitelitanácsadás és/vagy hátrányos helyzetű embereknek való segítségnyújtásban(hó,max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó havidíj, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy
- a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napján lép hatályba,
- az internetsarok szolgáltatást a projekt fenntartási időszakán belül további 18 hónapig biztosítani kell a lakosság számára, melyért külön díjazás nem illeti meg a nyertes ajánlattevőt.

II.2.1) Elnevezés:
Facebook csoportok és internetsarok kialakítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72413000-8
További tárgyak: 79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: a nyertes ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében Facebook csoport létrehozása a konzorciumi tagtelepüléseken (Hajdúböszörmény, Folyás, Görbeháza, Újszentmargita és Újtikos) élők és az említett településen élő kézművesek számára.
1 db Facebook csoport és külön 1 db kézműves Facebook csoport kialakítása
Az interneten külön Facebook csoport kialakítása és működtetése a településeken élőknek, a vállalkozni kívánóknak, kézműveseknek.
Mindkét Facebook-csoport esetében a kialakításon túl elvégzendő feladat a működtetés, Facebook esemény („event”) létrehozása, hozzászólások moderálása, stb.
Ajánlatkérő olyan Facebook-csoportok kialakítását várja el, mely folyamatosan biztosítja az állandó kapcsolattartás, információközlés és -áramlás, információcsere lehetőségét az érintettek számára.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítása és dokumentálása, a szolgáltatás hirdetése és szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata a közösségi médiában való megjelenés biztosítása tekintetében (db, minimum 0, maximum 5 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó havidíj, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy
- a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napján lép hatályba,
- a fenti szolgáltatásokat a projekt fenntartási időszakán belül további 18 hónapig biztosítani kell a lakosság számára, melyért külön díjazás nem illeti meg a nyertes ajánlattevőt.

II.2.1) Elnevezés:
Gyakorlatorientált képzések
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében, gyakorlatorientált képzések tartása egészségtudatosság tárgykörben 7 célcsoport részére, az egyes célcsoportok vonatkozásában 30 fő részvételével.
Egy képzés 4 óra.
A képzések az alábbiak:
- „Elfüstölt évek.” – A dohányzásról
- Emésztőrendszerünk működése, avagy az egészséges bélflóra.
- A „ragasztó fehérje”, avagy mit tudhatunk a gluténérzékenységről?
- „Olcsón, egészségeset.” – Táplálkozzunk egészségesen!
- Mentális egészség időskorban – A demencia, mint korunk kihívása
- Az alkoholfogyasztás hatása a szervezetre
- A cukorbetegség
A képzéshez kapcsolódva a nyertes ajánlattevő feladata célcsoportonként 1000 db színes kiadvány elkészítése és terjesztése, összesen 7000 db színes kiadvány terjesztése Hajdúböszörmény közigazgatási területén.
A nyertes ajánlattevő feladata a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételek (2 előadó/alkalom, a képzések helyszínének és a szükséges technikai berendezések (kivetítő, hangosítás, mikrofonok), catering (ásványvíz, pogácsa, kávé és tea a résztvevők számára) teljes körű biztosítása, a keletkezett hulladék gyűjtése és elszállítása, továbbá köteles a megfelelő adminisztrációról (jelenléti ív, fotódokumentáció) és a szolgáltatások hirdetéséről is gondoskodni.
Ajánlatkérő elvárása a képzések helyszínével kapcsolatban:
- min. 35 db szék,
- min. 1 db asztal,
- szociális helyiség.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítása és dokumentálása, valamint a szakmai beszámoló elkészítése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe (képzésbe) bevonni kívánt szakember egészségügyi és/vagy egészségtudatosság tárgykörben tartott képzés és/vagy előadástartásában szerzett szakmaitapasztalata (db, min0, max5) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Termelői piac
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92331100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúböszörmény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében termelői piac kialakítása, fenntartása, és működtetése Hajdúböszörményben, ahol a helyi termelők, árusok ingyen tudnának árusítani, ezáltal a saját terméküket értékesíteni.
A termelői piac összesen 24 alkalommal kerül megrendezésre a szerződés időtartama alatt. A piac szervezése, megvalósítása, fenntartása, helyszín biztosítása, valamint a teljes promóció a nyertes ajánlattevő feladata.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását és a szerződés teljesítésének feltételeit az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata kiállítás- és/vagy vásár- és/vagy piac (meg)szervezésében és/vagy piac üzemeltetésében (hónap, max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megadásra, a szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napján lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
A VI.3.2) pont részletes kifejtéseként:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében azok az ajánlatok, amelyek (az I., II., III., IV. és VIII. rész kivételével) nem mutatnak be az értékelési részszempont tekintetében szakembereket vagy csak olyan szakembereket mutatnak be az értékelési részszempont tekintetében, akik az adott értékelési részszempontnál meghatározott szakmai tapasztalattal egyáltalán nem rendelkeznek, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, az adott értékelési részszempontnál az ajánlatkérő által elvárt legkedvezőbb szintjére és az annál kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot (100 pont) ad, a két szélső érték közötti megajánlás tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett ajánlattevő az I-III. rész tekintetében, ha nem szerepel a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) nyilvántartásában.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig akkor alkalmatlan az I-III. rész tekintetében, ha nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Nyertessége esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) nyilvántartásában.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 7. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerint akkor is eredménytelenné nyilvánítani jelen közbeszerzési eljárás bármely részét, ha az adott rész tekintetében a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján a bírálatba bevont ajánlattevők ajánlatain felül csak olyan ajánlatok érkeztek, melyek ajánlati árai meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet.
15. Ajánlatkérő a III.2.3) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét csak a IV. rész tekintetében a szerződés teljesítésében bevonni kívánt mentorok esetében kell megadni.
16. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely az adott rész tekintetében jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
20. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az I-III. rész tekintetében
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy szerepel a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) nyilvántartásában. A nyilatkozat tartalmát az ajánlatkérő ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtani annak igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, miszerint rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A fentiek tekintetében is irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlat tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében igazolást nem kell benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármely rész tekintetében, ha bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A vizsgálat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: I-VII. rész tekintetében
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának és az I-IV. és VII. rész tekintetében a közbeszerzés mennyiségének (az I-III. és VII. rész tekintetében a képzésben résztvevők számának, a IV. rész tekintetében pedig a mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatással érintett személyek számának) ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya alatt az alábbiakat érti:
- az I. rész tekintetében gasztronómiai képzés tartása,
- a II-III. rész tekintetében kompetenciaképzés és/vagy kompetencia tréning tartása,
- a IV. rész tekintetében mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása,
- az V. rész tekintetében tanácsadási pont és/vagy tanácsadó iroda létrehozása és működtetése,
- a VI. rész tekintetében közösségi médiában való megjelenés biztosítása,
- a VII. rész tekintetében egészségügyi és/vagy egészségtudatosság tárgykörben képzés és/vagy előadás tartása.
Az I. és a IV. rész tekintetében
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása személyes adatait (min. név, születési hely és időpont, lakcím), képzettségét, végzettségét és – a kapcsolódó értékelési részszempont miatt – szakmai tapasztalatát havi bontásban tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a képzettségük, végzettségük igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a szakember személyes közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát.
A II. és III. rész tekintetében
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása személyes adatait (min. név, születési hely és időpont, lakcím), képzettségét, végzettségét tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a képzettségük, végzettségük igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a szakemberek személyes közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát.
A VIII. rész tekintetében
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása személyes adatait (min. név, születési hely és időpont, lakcím), képzettségét, végzettségét és – a kapcsolódó értékelési részszempont miatt – szakmai tapasztalatát havi bontásban tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a szakember személyes közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás megrendelés tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül
- az I. rész tekintetében összesen minimum 10 fő részére tartott gasztronómiai képzés tartására vonatkozó referenciával,
- a II. és a III. rész tekintetében összesen minimum 10 fő részére tartott kompetenciaképzésre és/vagy kompetencia tréning tartására vonatkozó referenciával,
- a IV. rész tekintetében olyan mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, melynek keretében a mentori és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása legalább 100 fő részére történt,
- az V. rész tekintetében legalább 1 db tanácsadási pont és/vagy tanácsadó iroda és/vagy ügyfélszolgálat létrehozására és működtetésére vonatkozó referenciával, melynek keretében vállalkozási és/vagy üzletviteli tanácsadást és/vagy a hátrányos helyzetű embereknek való segítségnyújtást végezték;
- a VI. rész tekintetében legalább 1 db olyan referenciával, melynek keretében a közösségi médiában való megjelenés biztosításaként legalább 1 db Facebook és/vagy Instagram oldalt (profilt) hoztak létre;
- a VII. rész tekintetében összesen minimum 30 fő részére tartott egészségtudatosság tárgykörben képzésre és/vagy előadásra vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Ugyanaz a referencia több rész tekintetében is felhasználható.
Az I-IV. rész és a VII. tekintetében a referencia-feltétel max. 3. referencia által teljesíthető.]
[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére
- az I. rész tekintetében, ha a szerződés teljesítésébe (a képzések megtartásába) nem tud bevonni legalább 1 fő szakács végzettségű szakembert, aki minimum 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik gasztronómiai képzés tartása területén;
- a II. és III. rész tekintetében, ha a szerződés teljesítésébe nem von be legalább 1 fő andragógus (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakembert;
- a IV. rész tekintetében, ha az általa a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt három fő mentor közül legalább kettő nem rendelkezik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott képesítések valamelyikével (vagy azokkal egyenértékű képesítéssel);
- a VIII. rész tekintetében, ha a szerződés teljesítésébe nem tud bevonni legalább 1 fő szakembert, aki minimum 3 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik kiállítás- és/vagy vásár- és/vagy piac (meg)szervezésében és/vagy piac üzemeltetésében.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér
I. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzési csoportok (3 csoport) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
II. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (300 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
III. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (15 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
IV. rész
Mértéke: a késedelemmel érintett naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a mentorálásba bevonni kíván személyek (200 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
V-VI. rész
Mértéke: a nettó havi díj 1%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma: nettó havi díj 30%-a.
VII. rész
Mértéke: naptári naponként 100.000. Ft. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó szerződéses ár 10%-a.
VIII. rész
Mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
Hibás teljesítési kötbér
IV. rész
Mértéke: 100.000. Ft minden hiányzó (el nem végzett) mentorálás tekintetében, továbbá 100.000. Ft alkalmanként. A hibás teljesítési kötbér maximuma: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a mentorálásba bevonni kíván személyek (200 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
V-VI. rész
Mértéke: a nettó havi díj 3%-a alkalmanként. A hibás teljesítési kötbér maximuma: a nettó havi díj 50%-a.
VIII. rész
Mértéke: a nettó vállalkozói díj 2,5%-a alkalmanként. A hibás teljesítési kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
Meghiúsulási kötbér
I. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzési csoportok (3 csoport) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
II. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (300 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
III. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a képzésbe bevonni kíván személyek (15 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
IV. rész
Mértéke: a szerződéstervezet 4.1. pontjában szereplő díj és a mentorálásba bevonni kíván személyek (200 fő) szorzatként megállapított nettó szerződéses ár 10%-a.
V-VI. rész
Mértéke: 1 havi nettó vállalkozási díj.
VII. rész
Mértéke: a nettó szerződéses ár 10%-a.
VIII. rész
Mértéke: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A támogatás intenzitása: 100%.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően csak végszámlát nyújthat be, az V-VI. rész tekintetében a Kbt. 135. § (5) bekezdés alapján havonta nyújthat be számlát.
A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a szerződéstervezetben foglaltak az irányadók, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/05/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
részletes kifejtése a III.1.1) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 29. § (2) bekezdésre tekintettel jár el ajánlatkérőként Görbeháza Község Önkormányzata, Újtikos Községi Önkormányzat, Újszentmargita Község Önkormányzata és Folyás Község Önkormányzata meghatalmazása alapján. Az II-IV. részajánlat tekintetében a szerződést kötő fél: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Görbeháza Község Önkormányzata, Újtikos Községi Önkormányzat, Újszentmargita Község Önkormányzata és Folyás Község Önkormányzata, a többi rész tekintetében Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a szerződést kötő másik fél.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben, melyben a továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, az ajánlat részeként csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részenként az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során az adott rész tekintetében több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek, illetve következő legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, úgy jár el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (ajánlati ár) nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Amennyiben a fenti módszer alapján sem határozható meg az adott rész tekintetében a legkedvezőbb, illetve a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani erre vonatkozóan.
12. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot mindegyik rész esetében.
14. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási szabályok (a 11. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő, az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
Folytatás a III.1.4) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges