Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/67
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.06.10.
Iktatószám: 9377/2013
CPV Kód: 72212600-5;72211000-7;72212000-4;72212160-8;72212610-8;72212700-6;72212730-5;72212732-9
Ajánlatkérő: Országos Széchényi Könyvtár
Teljesítés helye: Országos Széchényi Könyvtár, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Széchényi Könyvtár
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16144
Postai cím: Szent György tér 4-5-6
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hidasi István
Telefon: +3612243808
E-mail: hidasi.istvan@oszk.hu
Fax: +36 1 202 0804
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés az ELDORADO – Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtárának megvalósítására
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 7.
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Országos Széchényi Könyvtár, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
„Vállalkozási szerződés az ELDORADO – Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtárának megvalósítására”
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212600-5
További tárgyak: 72211000-7
72212000-4
72212160-8
72212610-8
72212700-6
72212730-5
72212732-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Az OEDR rendszer megvalósításához kapcsolódóan a működtetéséhez szükséges szoftverek kifejlesztése, más közgyűjteményi adatbázisokkal történő szinkronizálás, a szükséges eszközök beszerzése és a rendszert működtető munkatársaknak a működtetéshez szükséges oktatása.
Az új országos elektronikus szolgáltatás szoftverkomponensének kialakítása (12 db szolgáltatási kör) az alábbiak szerint:
1. A felhasználói kiszolgálást végző szoftver fejlesztése legalább az alábbi funkciókkal:
1.1. Akadálymentes webes szolgáltatási felület, legalább angol és magyar nyelven
1.2. Felhasználói regisztráció és nyilvántartás
1.3. Felhasználói kedvezmények kezelése
1.4. Személyes adatok kezelésének lehetősége
1.5. Megrendelés kezelése, folyamatkövetése
1.6. A rendszer szolgáltatásainak nyilvántartását, komplex megrendelések indítását lehetővé tevő felület
1.7. Keresőfelület az OEDR-en belül
1.8. A szerzői jogok tulajdonosai által szolgáltatott dokumentumok elérhetőségének biztosítása –ajánló linkek, ha a szerzői jog jogosultja által szolgáltatott dokumentum máshol is elérhető
1.9. Értesítési szolgáltatás a digitalizált dokumentumokról
1.10. Üzleti partnerek speciális kezelése – a szolgáltatás jogszerűségének ellenőrzésére
1.11. Elektronikus fizetési rendszerek integrációja: bankkártyás és átutalásos fizetés lehetővé tétele
1.12. A magyar jogszabályoknak megfelelő számlázási rendszer kialakítása
1.13. Dokumentum elérési felületek kialakítása
1.14. Felhasználói elégedettség mérés támogatása
1.15. A felhasználói panaszokat kezelni képes, a rendszerrel integrált kiszolgáló pult szoftver kialakítása (service desk)
1.16. Fogyatékossággal élők kiszolgálását segítő szolgáltatások
1.17. A jogvédelem alól kikerülő dokumentumok automatikus nyilvánossá tétele
2. A könyvtárak kiszolgálását végző szoftver fejlesztése
2.1. A könyvtárak és az OEDR szolgáltatást nyújtó könyvtár közötti elszámolást támogató komponens
2.2. Többszintű jogosultsági rendszer kialakítása a résztvevő munkatársak feladatkörének megfelelően
3. A szerzői jog jogosultjainak kiszolgálását végző szoftver fejlesztése
3.1. Felhasználás követési felület biztosítása
3.2. Az OEDR-en belül nem szolgáltatható dokumentumok iránti kérések továbbítása a kiadók és szerző felé
4. Munkafolyamat támogató szoftver fejlesztése
4.1. Munkakosár kezelése a munkafolyamat minden lépése után
4.2. Feladat allokáció támogatás
4.3. Többszintű jogosultsági rendszer kialakítása
4.4. Statisztikai modul a minőségmenedzsmenthez
5. OEDR és a MOKKA, ODR, Matarka és MaNDA rendszerek összekapcsolásának kifejlesztése
5.1. A fenti rendszerek adatszinkronizálása
6. Kapcsolat fejlesztése más rendszerekkel
6.1. Web service interfészek kialakítása
6.2. OAI szerver szolgáltatások
6.3. Nyilvános adatok kereshetőségének biztosítása az internetes kereső szolgáltatások számára
6.4. Felhasználó azonosítási föderációk SAML alapú illesztése
7. Védelmi szolgáltatások fejlesztése
7.1. Rendszer behatolás elleni védelem kialakítása
7.2. Vírus, kémprogram és egyéb rosszindulatú programok elleni védelem integrálása
7.3. Mentési és archiválási rendszer integrálása
7.4. Rendszeres és bizonyító erejű naplózás
7.5. Titkosítás
7.6. Digital Rights Management (DRM) rendszer integrációja
8. Üzemeltetési szempontú fejlesztés
8.1. A működés lényeges elemeinek tesztelhetősége
9. Adatbázis szoftver fejlesztése
9.1. Térítésköteles cikkadatbázisok elérhetősége lehetőségének biztosítása
10. Konvertáló szoftverek fejlesztése
10.1. Grafikus konvertálás
10.2. Optikai karakterfelismerés
10.3. Formátum konvertálás
11. Szerver virtualizáció
12. További szükséges tevékenységek
12.1. Kezdeti adatfeltöltés, migráció a meglévő adatbázisokból
12.2. Rendszerrel kapcsolatos szabályzatok, munkautasítások létrehozása
12.3. Bevezetéssel kapcsolatos szolgáltatások
Becsült érték áfa nélkül: 170.000.000,-Ft (csak számokkal) Pénznem: HUF
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 170000000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 15 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér (a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximum 25%).
Hibás teljesítési kötbér (a nettó vállalkozási díj 25%-a).
Teljesítési biztosíték (a nettó vállalkozási díj 5%-a)
Jótállási biztosíték (a nettó vállalkozási díj 5%-a)
A biztosítékok nyújtására a Kbt. 126. § vonatkozik.
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási biztosítékot pedig a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési és a jótállási biztosíték – az ajánlattevő választása szerint – a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az alábbi formák egyike szerint bocsátandó az ajánlatkérő rendelkezésére: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdés alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a teljesítési biztosítékot, valamint a jótállási biztosítékot az előírt határidőre az ajánlatkérő rendelkezésére fogja bocsátani. A jótállás időtartama 24 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0002. számú „Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében” tárgyú programban az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik.
A számlák kifizetése: A vállalkozási díj kifizetése utólag, a Kbt. 130. § bekezdésével, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 49. §-ának (1) bekezdésében, ill. 60. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák ajánlatkérőhöz való beérkezésétől számított 30 naptári napon belül átutalással, utófinanszírozási formában kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.),
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlattevő a teljesítés során a készültségi foknak megfelelően 3 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátásra jogosult a Szerződéstervezet 2. mellékletét képező Pénzügyi ütemterv szerinti mértékben, félévenként.
Az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának (1) bekezdése értelmében a nyertes ajánlattevő részére, kérelemre előleget biztosít legfeljebb a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegben, de legfeljebb 10 millió forint összegben. A nyertes ajánlattevő az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) közvetlenül az Ajánlatkérőtől igényelheti. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 30 napon belül teljesíti.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A nyertes ajánlattevőnek rendelkezni kell elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO 9001:2008 jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási rendszerének tanúsítványával vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyéb, egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítékával a teljesítendő szolgáltatással (komplex könyvtári informatikai megoldás fejlesztése, testre szabása, szállítása, támogatása, oktatása) kapcsolatban.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt nyilatkozatok:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) vagy a 2) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) vagy a 2) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2-11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § j) pont, illetve a 4. § g) pont szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
3. A kizáró okok igazolására vonatkozó nyilatkozatok nem lehetnek régebbi keltezésűek jelen Ajánlati Felhívás megjelenésének időpontjánál.
4. Az Ajánlattevő a kizáró okok igazolása során köteles figyelembe venni a Közbeszerzési Hatóság 2012. május 23-án a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, és a 2012. június 1-jén a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatókban foglaltakat.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi létező pénzforgalmi számlára vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját,
- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás (Ajánlatkérő sorba állítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §-ának 25. pontjában meghatározott fogalmat érti), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
P/2. Az ajánlattevő vagy jogelődje a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának benyújtása az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), feltéve, hogy az ajánlattevőnek beszámolási kötelezettsége áll fenn. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont)
Ha az ajánlattevő esetében a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő az éves beszámoló közzétételét, akkor nyilatkozatot kell csatolni az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a mérleg szerinti eredményről.
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/3. Nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről (értékesítés nettó árbevétele), évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont)
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon fenti követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P/1., P/2.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő:
P/1. ha a pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
P/2. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók alapján a mérleg szerinti eredménye a 3 év közül legalább kettő évben negatív volt.
„Amennyiben az ajánlattevő a P/2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 30 millió Ft összeget.”.
P/3. ha az ajánlattevő teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül legalább kettőben nem érte el a nettó 100. 000. 000 HUF-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 éves időszakban végzett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bek. szerinti igazolással együtt.. Az ismertetésnek ki kell térnie a teljesített (befejezett) szolgáltatások tekintetében az alábbiakra:
- a teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szolgáltatás tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként teljesítette, úgy a referenciaigazolásban fel kell tüntetni, hogy a referenciát bemutató szervezet a korábbi teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt.
Ha a referencia-munkákat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem önállóan teljesítette, akkor meg kell jelölni a közreműködés formáját (konzorciumi tag, fővállalkozó, alvállalkozó, stb.), valamint a korábbi teljesítésben az általa ellátott tevékenységeket. Az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, végzettségének és képzettségének, valamint szakmai tapasztalatának ismertetése, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének, valamint szakmai tapasztalatának ismertetése, akik a szolgáltatás teljesítéséért, valamint a minőségellenőrzésért felelősek.
A szakemberek és a minőség-ellenőrzésért felelős bemutatása során a képzettséget és a szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajz, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok, valamint az adott szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok csatolandók a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időszakában összesen legalább 2 db olyan szerződéssel, amelyek közül
M/1/a.), legalább 1 db szerződésnek a tárgya szoftver fejlesztése, és/vagy saját fejlesztésű szoftver szállítása és követése volt, és amelynek értéke eléri a nettó 100 millió Ft összeget; valamint
M/1/b.) legalább 1 db szerződésnek a tárgya a közbeszerzés tárgya (elektronikus könyvtár, repozitórium és aggregációs szoftver) szerinti szoftver fejlesztése és/vagy e kategóriákba eső saját fejlesztésű szoftver szállítása és követése volt, és amelynek értéke eléri a nettó 30 millió forintot.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2/a.) Projektvezető (1 fő)
M/2/a/1.) képzettség: magas szintű szoftverfejlesztési projektmenedzsment módszertani (pl. AGILIS, SCRUM) vagy ezzel egyenértékű) képzettség
M/2/a/2.) szükséges ismeretek: magas szintű projektmenedzser rendszerek (pl. JIRA, Redmine, Basecamp) vagy ezekkel egyenértékű adminisztrátori szintű ismerete
M/2/a/3.) tapasztalat: 3 éves magas szintű projektvezetői tapasztalat a közbeszerzés tárgya (elektronikus könyvtár, repozitórium és aggregációs szoftver) szerinti szoftverfejlesztési és szoftver bevezetési projektekben
M/2/b.) Minőségbiztosítási szakember (1 fő)
M/2/b/1.) végzettség:
M/2/b/1/a.) egyetemi vagy főiskolai minőségbiztosítási szakmérnök vagy azzal egyenértékű diploma
M/2/b/1/b.) információbiztonsági auditor képzettség
M/2/b/2.) tapasztalat: 3 év a közbeszerzés tárgya (elektronikus könyvtár, repozitórium és aggregációs szoftver) szerinti szoftverfejlesztési és szoftver bevezetési projektek minőségbiztosításában
M/2/b/3.) Jogosultság: regisztrált auditor
M/2/c.) Adatbázis tervező (1 fő)
M/2/c/1.) végzettség: informatikai területen szerzett egyetemi vagy főiskolai diploma,
M/2/c/2.) tapasztalat: 5 év a közbeszerzés tárgya (közgyűjteményi ügyfelek számára teljesített elektronikus könyvtár, repozitórium és aggregációs szoftver) szerinti szoftver-rendszer megvalósításához szükséges adatbázis-tervezésben.
M/2/d.) Senior fejlesztő (3 fő)
M/2/d/1.) végzettség: a közbeszerzés tárgya (közgyűjteményi ügyfelek számára teljesített elektronikus könyvtár, repozitórium és aggregációs szoftver) szerinti szoftver-rendszer kifejlesztéséhez szükséges egyetemi vagy főiskolai diploma
M/2/d/2.) tapasztalat: 5 év a közbeszerzés tárgya (közgyűjteményi ügyfelek számára teljesített elektronikus könyvtár, repozitórium és aggregációs szoftver) szerinti szoftver-rendszer megvalósításához szükséges fejlesztésekben:
M/2/e.) Vezető fejlesztő (1 fő)
M/2/e/1.) végzettség: az ajánlattételi felhívás tárgykörébe tartozó szoftver rendszer kifejlesztéséhez szükséges egyetemi vagy főiskolai diploma
M/2/e/2.) tapasztalat: 5 év az alábbi területeken:
M/2/e/2/a.) bizonyíthatóan legalább 20 különböző adatforrásból származó, legalább 3 millió rekordot tartalmazó adat-aggregációs szolgáltatások fejlesztése,
M/2/e/2/b.) tudományos műveket és közgyűjtményi objektumokat leíró metaadat szabványok, MARC adatstruktúrák és OAI-PMH protokoll alapos ismerete
M/2/e/2/c.) elektronikus könyvtárak, repozitóriumok és névterek tervezése vagy fejlesztése
M/2/e/2/d.) metaadat és fulltext keresőszolgáltatások tervezése vagy fejlesztése
M/2/e/2/e.) open source szoftverek fejlesztése
M/2/e/2/f.) nemzetközi elektronikus könyvtár, repozitórium vagy aggregációs szolgáltatás megvalósítási projektben szerzett tapasztalat
M/2/e/2/g.) könyvtárközi dokumentumkölcsönzési rendszer fejlesztése
M/2/e/2/h.) elektronikus dokumentum kölcsönzési rendszer fejlesztése
M/2/e/2/i.) webes felületű adminisztrációs és szolgáltató rendszerek fejlesztése
M/2/e/2/j.) ACTIVITI vagy azzal egyenértékű workflow keretrendszerrel való fejlesztés
M/2/e/2/k.) automatizált, szerver oldali OCR fejlesztés vagy integráció
M/2/f.) Fejlesztő (4 fő)
M/2/f/1.) végzettség: az ajánlattételi felhívás tárgykörébe tartozó szoftver rendszer kifejlesztéséhez szükséges egyetemi vagy főiskolai diploma
M/2/f/2.) tapasztalat: 2 év az alábbi területek közül legalább 4 területen:
M/2/f/2/a.) bizonyíthatóan legalább 20 különböző adatforrásból származó, legalább 3 millió rekordot tartalmazó adat-aggregációs szolgáltatások fejlesztése
M/2/f/2/b.) tudományos műveket és közgyűjtményi objektumokat leíró metaadat szabványok, MARC adatstruktúrák és OAI-PMH protokoll alapos ismerete
M/2/f/2/c.) elektronikus könyvtárak, repozitóriumok és névterek tervezése vagy fejlesztése
M/2/f/2/d.) metaadat és fulltext keresőszolgáltatások tervezése vagy fejlesztése
M/2/f/2/e.) open source szoftverek fejlesztése
M/2/f/2/f.) nemzetközi elektronikus könyvtár, repozitórium vagy aggregációs szolgáltatás megvalósítási projektben szerzett tapasztalat
M/2/f/2/g.) könyvtárközi dokumentumkölcsönzési rendszer fejlesztése
M/2/f/2/h.) elektronikus dokumentum kölcsönzési rendszer fejlesztése
M/2/f/2/i.) webes felületű adminisztrációs és szolgáltató rendszerek fejlesztése
M/2/f/2/j.) ACTIVITI vagy azzal egyenértékű workflow keretrendszerrel való fejlesztés
M/2/f/2/k.) automatizált, szerver oldali OCR fejlesztés vagy integráció
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft) 60
A tervezett megoldás ismertetése (műszaki tartalom) 40
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/07/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 80000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét (80.000 Ft + ÁFA) a Gál és Társa Ügyvédi Iroda UniCredit Bank Hungary Zrt. Banknál vezetett 10918001-00000030-49600004. számú számlájára kell átutalni. Az átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a hirdetmény TED azonosítóját.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
A dokumentációt munkanapokon 10.00-15.00 óra között, az ajánlattétel napján 9.00-10.00 óra között személyesen lehet átvenni a Gál és Társa Ügyvédi Irodában (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.), a befizetés tényét igazoló dokumentum bemutatása mellett, átvételi elismervény ellenében. Az ajánlatkérő – az ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén – a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre, amennyiben ajánlattevő a fenti módon igazolja, hogy a dokumentáció ellenértékét megfizette. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/07/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2013/07/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Gál és Társa Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4., félemelet, tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatóságának és Közreműködő Szervezetének képviselői (ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.), valamint az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) képviselői.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012-0002
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2. pontjának P/3. alpontja, III.2.3. pontjának M/1. és M/2. alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.3.2. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentációt megvásárló gazdasági szereplők részére az ajánlatkérő elektronikus úton is megküldi a dokumentációt.
VI.3.3. Formai és tartalmi kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5) bek.). A teljesítési és a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
VI.3.4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt, és sértetlen, bontatlan csomagolásban, 1 eredeti és 3 másolati példányban, az ajánlati felhívás A melléklet III. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
VI.3.5. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.6. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
VI.3.7. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
VI.3.8. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.
A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.
VI.3.9. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők) vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; továbbá egyszerű másolatban mindazon személyek aláírási címpéldányát (ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját), akik az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a 10% feletti alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésére jogosultak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyítható erejű magánokiratba foglalt „eredeti” meghatalmazást, amely tartalmazza a Meghatalmazó és a Meghatalmazott aláírását is.
VI.3.10. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.11. Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 40. §):
• a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe,
• az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek.
VI.3.12. Közös ajánlattevők: Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket szabályozó megállapodást (közös ajánlattevői megállapodás). A megállapodásnak tartalmaznia kell:
– a közös ajánlattevők fellépése formájának ismertetését;
– az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
– a vezető ajánlattevő (a képviselő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
– külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylését követően a fizetés megtörténhet;
– valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
– az egyes közös ajánlattevőknek a megkötendő szerződés teljesítésében való közreműködésük arányát, valamint
– a vezető ajánlattevő teljes jogú meghatalmazásáról szóló nyilatkozatukat.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A megállapodás hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők személyében nem következhet be változás az ajánlattételi határidő lejárta után.
VI.3.13. Kiegészítő tájékoztatás: Az érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti határidő (válaszadási határidő) lejárta előtt legkésőbb 4 (négy) nappal a Gál és Társa Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.) elérhetőségére. Az ezt követően beérkezett kérdésekre az ajánlatkérő csak akkor adja meg a kiegészítő tájékoztatást, ha a tájékoztatás megküldése még az ajánlattételi határidő előtt lehetséges. A válaszok kiegészítő tájékoztatás formájában a kérdés beérkezését követő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal, egyidejűleg valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére kerülnek megküldésre.
VI.3.14. Az ajánlatok értékelésének módszere: Az összességében legelőnyösebb (IV.2.1.) pont) ajánlat kerül kiválasztásra. Az ajánlatok – értékelési részszempontok szerinti – értékelése során valamennyi értékelési részszempontnál, ill. alszempontnál az adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa pedig 100 pont.
1. részszempont: A Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ. 2012. évi 61. szám) III.A.1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok két tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra, az általános kerekítés szabályai szerint. Az arányosítás képletét a dokumentáció tartalmazza.
2. részszempont: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ. 2012. évi 61. szám) III.B.1. pontja szerinti pontozás, majd azt követően a III.A.1. pont bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás elvét alkalmazza: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok két tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra, az általános kerekítés szabályai szerint. Az arányosítás képletét a dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361882-8593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361882-8593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/06/05 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Gál és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Falk Miksa utca 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Farkas László
Telefon: +36 13730140
E-mail: iroda@galnet.eu
Fax: +36 13730141
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Gál és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Falk Miksa utca 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Farkas László
Telefon: +36 13730140
E-mail: iroda@galnet.eu
Fax: +36 13730141
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Gál és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Falk Miksa utca 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Farkas László
Telefon: +36 13730140
E-mail: iroda@galnet.eu
Fax: +36 13730141
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.