Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/98
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.25.
Iktatószám: 9511/2021
CPV Kód: 45300000-0
Ajánlatkérő: Soproni Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 9422 Harka, Keresztúri u. 2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25708143
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 9
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Zsolt
Telefon: +36 99795205
E-mail: zsolt.szigeti@kk.gov.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Harka-Általános Iskola korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000347192020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.2-17 „A harkai Pantzer Gertrúd Általános Iskola korszerűsítése és fejlesztése” projekt tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 949900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Harka-Általános Iskola korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45200000-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9422 Harka, Keresztúri u. 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás a meglévő iskolaépület fejlesztése és korszerűsítése a meglévő épületrész teljes átalakításával és új bővítmény építésével.
A meglévő épület funkcionális átalakítása és energetikai korszerűsítése; tantermek, csoportszobák kialakítása 675,74 nm hasznos alapterületen.
meglévő falazatok bontása 147 m3
falazatok építése 198 m2
padlószerkezetek bontása és visszaépítése új, hőszigetelt rétegrenddel 676 m2
tetőhéjazat bontása és visszaépítése bádogozással 1185 m2
megmaradó falszerkezetek utólagos vízszigetelése injektálással 157 ker.m2
homlokzati falazatok utólagos hőszigetelése 614 m2
burkolatok kivitelezése 676 m2
padlásfödémek utólagos hőszigetelése 746 m2
álmennyezetek kialakítása 676 m2
homlokzati nyílászárók cseréje 44 db
új belső nyílászárók elhelyezése 15 db
új épületgépészeti rendszer kivitelezése; víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, fűtési hálózati munkákkal
új épületvillamossági rendszer kivitelezése; erősáramú és gyengeáramú rendszerekkel
villámvédelmi rendszer kivitelezése
tűzjelző rendszer kivitelezése
kazánház új gépészeti kialakítása
meglévő közművek kiváltása, átalakítása
tervezett bővítményben tornaterem, konyha, ebédlő, irodák, öltözők, wc csoportok és egyéb kiszolgáló helyiségek építése 998,18 nm hasznos alapterületen
alapozás kivitelezése 221 m3
téglafalazatok építése 910 m2
vasbeton falazatok kivitelezése 825 m2
részben előregyártott födémrendszer építése 590 m2
előregyártott födémrendszer kivitelezése 504 m2
ács szerkezetű magastető építése 190 m2
tetőfedés kivitelezése bádogozási munkákkal 274 m2
lapostetős rétegrend kialakítása 966 m2
válaszfalak építése 340 m2
álmennyezetek kialakítása 898 m2
homlokzati nyílászárók elhelyezése 27 db
tetőfelülvilágítók elhelyezése 8 db
belső nyílászárók elhelyezése 34 db
burkolatok kivitelezése 998 m2
épületgépészeti rendszer kivitelezése víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, fűtési hálózati munkákkal
épületvillamossági rendszer kivitelezése; erősáramú és gyengeáramú rendszerekkel
villámvédelmi rendszer kivitelezése
tűzjelző rendszer kivitelezése
napelemes rendszer telepítése
A pontos anyagtípusokat és mennyiségeket a Kiviteli Terv tartalmazza.
A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak.
A pontos műszaki tartalom a tárgyalások függvényében változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M.1) alkalmasságra bemutatott szakember épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkák területén szerzett, alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hó) 10
3 4. Az M.2.) alkalmasságra bemutatott szakember épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkák területén szerzett, alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 -max. 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00117
II.2.9) További információ:
Teljesítési határidő: a munkaterület átadás-átvételétől számított 400 naptári nap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08291 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Harka-Általános Iskola korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 949900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Bontási munkák - Zsaluzás és állványozás - Irtás, föld- és sziklamunka - Síkalapozás - Kútalapozás - Helyszíni beton és vb.
munka - Falazás és egyéb kőműves munka - Acélszerkezeti munkák - Ácsmunka - Előregyártott épületszerkezeti elemek
elhelyezése - Vakolási munkák - Homlokzat hőszigetelés - Szárazépítészeti munkák - Tetőfedés - Hidegburkolás - Melegburkolás -
Bádogozás Folyt.: VI.1.5) pontban
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STETTIN-HUNGARIA Magas- és Mélyépítőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89335422
Postai cím: Somfalvi Út 14
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10621143208

Hivatalos név: Becska és Társai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18982660
Postai cím: Ady Endre Út 123. fszt. 2.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23739800208

Hivatalos név: Horváth Color Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68188425
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2.
Város: Gyóró
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9363
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13672571208

Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk pont folytatása:
- Műanyag nyílászárók elhelyezése - Acél nyílászárók elhelyezése - Beltéri ajtók elhelyezése - WC válaszfalak elhelyezése -
Lakatos munkák - Felületképzési munkák - Szigetelési munkák - Víz-csatorna szerelés - Tűzivíz szerelés - Fűtés szerelés -
Szellőzés szerelés - Gázszerelés - Erősáramú villanyszerelés - Gyengeáramú villanyszerelés - Napelemes rendszer szerelése - Tűzjelző rendszer szerelése -
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges