Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/121
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.07.17.
Iktatószám:9575/2017
CPV Kód:45252126-7
Ajánlatkérő:Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:Mórahalom és Domaszék
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. és BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK15440
Postai cím: Szentháromság tér 1.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán elnök
Telefon: +3662281022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: +3662281244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében Mórahalom és Domaszék települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45252126-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú projekt keretében Mórahalom és Domaszék települések ivóvízminőség-javító beruházásához kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mórahalom és Domaszék
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Műszaki indikátorok:
Domaszék
Indikátor csoport Műszaki Indikátorok megnevezése M.e. Kiindulási érték (Jelenleg meglévő) Célérték
(Projekt befejezésekor, felújított) Célérték
(Projekt befejezésekor, új)

vízműtelep, vízkezelés Víztisztítási technológia (meglévő/felújított/új), (ha az utóklórozó mellett volt bármilyen tisztítási technológia, az felújításnak minősül) Db 0 0 1
Technológiai kapacitás (napi csúcsvíz igény jelenlegi: üzemeltetési engedély szerint, befejezéskori: (elvi) vízjogi engedély szerint) m3/d 960 0 1 120
Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű (meglévő/felújított/új) m3 0 0 35
Kezelőépület kialakítása (építés) Db 1 1 1
vízkivétel kutak (meglévő/felújított/új) (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás) Db 2 0 1
kút lezárás Db N.R. N.R. 1
felszíni vízkivétel Db 0 0 0
vízelosztás Új ivóvízhálózat kiépítése (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is) Fm N.R. N.R. 10 360
Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)
csak projekt szinten értelmezhető % N.R. N.R. N.R.
nyersvíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 0 0 100
tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 0 0 200
Mórahalom
Indikátor csoport Műszaki Indikátorok megnevezése M.e. Kiindulási érték (Jelenleg meglévő) Célérték
(Projekt befejezésekor, felújított) Célérték
(Projekt befejezésekor, új)

vízműtelep, vízkezelés Víztisztítási technológia (meglévő/felújított/új), (ha az utóklórozó mellett volt bármilyen tisztítási technológia, az felújításnak minősül) Db 0 0 1
Technológiai kapacitás (napi csúcsvíz igény jelenlegi: üzemeltetési engedély szerint, befejezéskori: (elvi) vízjogi engedély szerint) m3/d 2 000 0 1 550
Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű (meglévő/felújított/új) m3 0 0 55
Kezelőépület kialakítása (építés) Db 1 1 1
vízkivétel kutak (meglévő/felújított/új) (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás) Db 4 0 2
kút lezárás Db N.R. N.R. 2
felszíni vízkivétel Db 0 0 0
vízelosztás Új ivóvízhálózat kiépítése (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is) Fm N.R. N.R. 24 600
Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)
csak projekt szinten értelmezhető % N.R. N.R. N.R.
nyersvíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 0 0 100
tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 250 250 0


A kivitelezés alapadatai:
Domaszék vízellátó rendszerének önálló fejlesztése
Létesítmény, eszköz Mennyiség mérték-egysége Mennyi-ség Kapacitás mérték-
egysége Kapacitás
Lőszermentesítés m2 3 860 - -
Vezetéképítés NA80 fm 23 - -
Vezetéképítés NA100 (elosztóhálózat) fm 10 360
Vezetéképítés NA100 (udvartéri vezeték) fm 114 - -
Vezetéképítés NA125
fm 24 - -
Vezetéképítés NA150
fm 24 - -
Vezetéképítés NA200
fm 26 - -
3/4"-os házibekötés db 130 - -
Mélyfúrású kút m 278 - -
Kútfejgépészet NA100 szett 1 - -
Új építésű épület m2 10 - -
Épület átalakítása m2 140
Útépítés fm 50 - -
Víztároló medencék építése m3 300 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 5 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 30 - -
Tűzcsap NA80/100 db 12 - -
Tolózárakna kialakítása m2 4 - -
Zárkamra kialakítása db 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA50 szett 1 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA100 szett 3 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA125 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA150 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA200 szett 2 - -
Gáztalanító - - m3/d 1120
Tisztítástechnológia - - m3/h 70
Kútszivattyúzás egység 1 - -
Hálózati szivattyúzás egység 1 - -
Nyersvíz szivattyúzás egység 1 - -
Domaszék vízellátó rendszerének önálló fejlesztése (folytatás)
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapacitás mérték-
egysége Kapacitás
Technológiától független vegyszeradagolás db 1 - -
Irányítástechnika, vezérlés egység 1 - -
Egyéb gép (UV, kapcsolószekrények) egység 1 - -
Kúteltömedékelés db 1 - -
Mechanikai hálózattisztítás fm 20 020 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA80 szett 4 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA100 szett 8 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA150 szett 1 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA80 szett 15 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA100 szett 13 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA150 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA80 fm 879 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA100 fm 1377 - -
Hálózatrekonstrukció, 3/4"-os házi bekötés csere db 188 - -


Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapaci-tás mérték-
egysége Kapaci-tás
Régészeti feltárás alkalom 20 - -
Lőszermentesítés m2 24 100 - -
Vezetéképítés NA80 fm 18 - -
Vezetéképítés NA100 (udvartéri vezeték) fm 33 - -
Vezetéképítés NA100 (távvezeték) fm 8 600 - -
Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése (folytatás)
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapaci-tás mérték-egysége Kapaci-tás
Vezetéképítés NA125 (kútbekötővezeték) fm 450 - -
Vezetéképítés NA125 (udvartéri vezeték) fm 45 - -
Vezetéképítés NA150 (300 m3-es glóbusz bekötése) fm 500
Vezetéképítés NA150
fm 64 - -
Vezetéképítés NA200
fm 50 - -
Vezetéképítés D110+D50 (közös munkaárokban) fm 15 500 -
3/4"-os házibekötés db 500 - -
Mélyfúrású kút m 570 - -
Kútfejgépészet NA100 szett 2 - -
Épület felújítása m2 35 - -
Új építésű épület m2 60 - -
Útépítés fm 20 - -
Víztároló medencék építése m3 100 - -
Víztároló medencék felújítása, átalakítása m3 250 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 5 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 50 - -
Tűzcsap NA100/100 db 29 - -
Tolózárakna kialakítása m2 22 - -
Tolózárakna kialakítása m2 4 - -
Zárkamra kialakítása db 1 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA50 szett 4 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA50 szett 1 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA100 szett 24 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA100 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA125 szett 3 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA150 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA200 szett 2 - -
Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése (folytatás)
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapaci-tás mérték-egysége Kapaci-tás
Gáztalanító - - m3/d 1550
Tisztítástechnológia - - m3/h 95
Kútszivattyúzás egység 2 - -
Hálózati szivattyúzás egység 1 - -
Nyersvíz szivattyúzás egység 1 - -
Zagyvíz szivattyúzás egység 1 - -
Technológiától független vegyszeradagolás db 1 - -
Irányítástechnika, vezérlés egység 1 - -
Egyéb gép (Frekvenciaváltós nyomásfokozók külterület ellátására, UV, kapcsolószekrények) egység 1 - -
Kúteltömedékelés db 2 - -
Mechanikai hálózattisztítás fm 36 823 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA80 szett 6 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA100 szett 24 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA80 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA100 szett 32 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA125 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA150 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA80 fm 1 706 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA100 fm 2 478 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA150 fm 573 - -
Hálózatrekonstrukció, 3/4"-os házi bekötés csere db 154 - -
Hálózatrekonstrukció, tűzcsap NA80/80 db 2 - -
A tisztított ivóvíz minőségének meg kell felelnie a 201/2001. (X.25) Kormány rendeletben és az egyéb jogszabályokban, a vonatkozó hatósági előírásokban és a megrendelői követelményekben meghatározottaknak.

A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák megvalósításán túl:
• terület előkészítés, területszerzéshez kapcsolódó tervezői-kivitelezői feladatok
• engedélyes és kiviteli tervek elkészítése,
(az engedélyezési tervdokumentációnak próbaüzemi tervet, a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 2 sz. melléklete szerinti zajvédelmi fejezetet, levegőtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási fejezeteket, valmaint előzetes régészeti dokumentációt kell tartalmaznia)
• vízbiztonsági és veszteségcsökkentési tervek elkészítése,
• engedélyezési eljárás lefolytatása során Ajánlatkérő képviselete (annak díja nyertes ajánlattevőt terheli)
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021; KEHOP-2.1.4-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18485 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2013/10/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. és BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina krt. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
E-mail: akos.istvandi@aquaprofit.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1289209524
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45252126-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Mórahalom és Domaszék
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki indikátorok:
Domaszék
Indikátor csoport Műszaki Indikátorok megnevezése M.e. Kiindulási érték (Jelenleg meglévő) Célérték
(Projekt befejezésekor, felújított) Célérték
(Projekt befejezésekor, új)

vízműtelep, vízkezelés Víztisztítási technológia (meglévő/felújított/új), (ha az utóklórozó mellett volt bármilyen tisztítási technológia, az felújításnak minősül) Db 0 0 1
Technológiai kapacitás (napi csúcsvíz igény jelenlegi: üzemeltetési engedély szerint, befejezéskori: (elvi) vízjogi engedély szerint) m3/d 960 0 1 120
Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű (meglévő/felújított/új) m3 0 0 35
Kezelőépület kialakítása (építés) Db 1 1 1
vízkivétel kutak (meglévő/felújított/új) (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás) Db 2 0 1
kút lezárás Db N.R. N.R. 1
felszíni vízkivétel Db 0 0 0
vízelosztás Új ivóvízhálózat kiépítése (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is) Fm N.R. N.R. 10 360
Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)
csak projekt szinten értelmezhető % N.R. N.R. N.R.
nyersvíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 0 0 100
tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 0 0 200
Mórahalom
Indikátor csoport Műszaki Indikátorok megnevezése M.e. Kiindulási érték (Jelenleg meglévő) Célérték
(Projekt befejezésekor, felújított) Célérték
(Projekt befejezésekor, új)

vízműtelep, vízkezelés Víztisztítási technológia (meglévő/felújított/új), (ha az utóklórozó mellett volt bármilyen tisztítási technológia, az felújításnak minősül) Db 0 0 1
Technológiai kapacitás (napi csúcsvíz igény jelenlegi: üzemeltetési engedély szerint, befejezéskori: (elvi) vízjogi engedély szerint) m3/d 2 000 0 1 550
Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű (meglévő/felújított/új) m3 0 0 55
Kezelőépület kialakítása (építés) Db 1 1 1
vízkivétel kutak (meglévő/felújított/új) (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás) Db 4 0 2
kút lezárás Db N.R. N.R. 2
felszíni vízkivétel Db 0 0 0
vízelosztás Új ivóvízhálózat kiépítése (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is) Fm N.R. N.R. 24 600
Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)
csak projekt szinten értelmezhető % N.R. N.R. N.R.
nyersvíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 0 0 100
tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új) m3 250 250 0


A kivitelezés alapadatai:
Domaszék vízellátó rendszerének önálló fejlesztése
Létesítmény, eszköz Mennyiség mérték-egysége Mennyi-ség Kapacitás mérték-
egysége Kapacitás
Lőszermentesítés m2 3 860 - -
Vezetéképítés NA80 fm 23 - -
Vezetéképítés NA100 (elosztóhálózat) fm 10 360
Vezetéképítés NA100 (udvartéri vezeték) fm 114 - -
Vezetéképítés NA125
fm 24 - -
Vezetéképítés NA150
fm 24 - -
Vezetéképítés NA200
fm 26 - -
3/4"-os házibekötés db 130 - -
Mélyfúrású kút m 278 - -
Kútfejgépészet NA100 szett 1 - -
Új építésű épület m2 10 - -
Épület átalakítása m2 140
Útépítés fm 50 - -
Víztároló medencék építése m3 300 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 5 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 30 - -
Tűzcsap NA80/100 db 12 - -
Tolózárakna kialakítása m2 4 - -
Zárkamra kialakítása db 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA50 szett 1 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA100 szett 3 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA125 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA150 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA200 szett 2 - -
Gáztalanító - - m3/d 1120
Tisztítástechnológia - - m3/h 70
Kútszivattyúzás egység 1 - -
Hálózati szivattyúzás egység 1 - -
Nyersvíz szivattyúzás egység 1 - -
Domaszék vízellátó rendszerének önálló fejlesztése (folytatás)
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapacitás mérték-
egysége Kapacitás
Technológiától független vegyszeradagolás db 1 - -
Irányítástechnika, vezérlés egység 1 - -
Egyéb gép (UV, kapcsolószekrények) egység 1 - -
Kúteltömedékelés db 1 - -
Mechanikai hálózattisztítás fm 20 020 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA80 szett 4 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA100 szett 8 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA150 szett 1 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA80 szett 15 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA100 szett 13 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA150 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA80 fm 879 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA100 fm 1377 - -
Hálózatrekonstrukció, 3/4"-os házi bekötés csere db 188 - -


Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapaci-tás mérték-
egysége Kapaci-tás
Régészeti feltárás alkalom 20 - -
Lőszermentesítés m2 24 100 - -
Vezetéképítés NA80 fm 18 - -
Vezetéképítés NA100 (udvartéri vezeték) fm 33 - -
Vezetéképítés NA100 (távvezeték) fm 8 600 - -
Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése (folytatás)
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapaci-tás mérték-egysége Kapaci-tás
Vezetéképítés NA125 (kútbekötővezeték) fm 450 - -
Vezetéképítés NA125 (udvartéri vezeték) fm 45 - -
Vezetéképítés NA150 (300 m3-es glóbusz bekötése) fm 500
Vezetéképítés NA150
fm 64 - -
Vezetéképítés NA200
fm 50 - -
Vezetéképítés D110+D50 (közös munkaárokban) fm 15 500 -
3/4"-os házibekötés db 500 - -
Mélyfúrású kút m 570 - -
Kútfejgépészet NA100 szett 2 - -
Épület felújítása m2 35 - -
Új építésű épület m2 60 - -
Útépítés fm 20 - -
Víztároló medencék építése m3 100 - -
Víztároló medencék felújítása, átalakítása m3 250 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 5 - -
Dekantáló, iszapsűrítő medence m3 50 - -
Tűzcsap NA100/100 db 29 - -
Tolózárakna kialakítása m2 22 - -
Tolózárakna kialakítása m2 4 - -
Zárkamra kialakítása db 1 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA50 szett 4 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA50 szett 1 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA100 szett 24 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA100 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA125 szett 3 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA150 szett 2 - -
Aknában elhelyezett tolózárak létesítése NA200 szett 2 - -
Mórahalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése (folytatás)
Létesítmény, eszköz Mennyi-ség mérték-egysége Mennyi-ség Kapaci-tás mérték-egysége Kapaci-tás
Gáztalanító - - m3/d 1550
Tisztítástechnológia - - m3/h 95
Kútszivattyúzás egység 2 - -
Hálózati szivattyúzás egység 1 - -
Nyersvíz szivattyúzás egység 1 - -
Zagyvíz szivattyúzás egység 1 - -
Technológiától független vegyszeradagolás db 1 - -
Irányítástechnika, vezérlés egység 1 - -
Egyéb gép (Frekvenciaváltós nyomásfokozók külterület ellátására, UV, kapcsolószekrények) egység 1 - -
Kúteltömedékelés db 2 - -
Mechanikai hálózattisztítás fm 36 823 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA80 szett 6 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak földbe elhelyezve NA100 szett 24 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA80 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA100 szett 32 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA125 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, tolózárak aknában elhelyezve NA150 szett 2 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA80 fm 1 706 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA100 fm 2 478 - -
Hálózatrekonstrukció, vezetékcsere bekötésekkel NA150 fm 573 - -
Hálózatrekonstrukció, 3/4"-os házi bekötés csere db 154 - -
Hálózatrekonstrukció, tűzcsap NA80/80 db 2 - -
A tisztított ivóvíz minőségének meg kell felelnie a 201/2001. (X.25) Kormány rendeletben és az egyéb jogszabályokban, a vonatkozó hatósági előírásokban és a megrendelői követelményekben meghatározottaknak.

A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák megvalósításán túl:
• terület előkészítés, területszerzéshez kapcsolódó tervezői-kivitelezői feladatok
• engedélyes és kiviteli tervek elkészítése,
(az engedélyezési tervdokumentációnak próbaüzemi tervet, a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 2 sz. melléklete szerinti zajvédelmi fejezetet, levegőtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási fejezeteket, valmaint előzetes régészeti dokumentációt kell tartalmaznia)
• vízbiztonsági és veszteségcsökkentési tervek elkészítése,
• engedélyezési eljárás lefolytatása során Ajánlatkérő képviselete (annak díja nyertes ajánlattevőt terheli)
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1989797472
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. és BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina krt. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
E-mail: akos.istvandi@aquaprofit.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Aquaprofit Zrt. többletfeladatai illetve pótmunkái:
1. A kivitelezés során az érintett vízmű gépházak felújítása során az Üzemeltető utasítására, a megváltozott műszaki követelmények eredményeként a felújítandó vízmű gépházak alapterület növekedése, illetve előre nem látható műszaki szükségszerűségből a felújítandó vízmű gépházak bontása és új vízmű gépház építése.
2. Az Üzemeltető utasítására a korábban tervezett egysoros technológia helyett, duplasoros technológia kiépítése.
3. AZ ÜZEMELTETŐ UTASÍTÁSÁRA A TECHNOLÓGIAI VÍZVESZTESÉG DRASZTIKUS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN ÚJ TECHNOLÓGIA, ADSZORPCIÓS SZŰRŐEGYSÉGEK TELEPÍTÉSE.
4. AZ ÜZEMELTETŐ UTASÍTÁSÁRA A KORÁBBI HYPOADAGOLÓS TECHNOLÓGIA HELYETT, KLÓRGÁZ ALKALMAZÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ TECHNOLÓGIA KIÉPÍTÉSE.
5. AZ IRÁNYÍTÁSTECHNIKÁBAN A WEBSERVEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS HELYETT, AZ ÜZEMELTETŐ UTASÍTÁSÁRA , VISION SZOFTVERES TECHNOLÓGIA KIÉPÍTÉSE.
6. AZ ÜZEMELTETŐ UTASÍTÁSÁRA A DEKANTÁLÓ MŰTÁRGYAK TELJES TEREPSZINTBE SÜLLYESZTÉSE.
7. AZ ÜZEMELTETŐ UTASÍTÁSÁRA A TERVEZETT ASZFALT UDVARTÉRI ÚTBURKOLATOK, TÉRKŐ BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ CSERÉJE.
8. Pótlólagos levegőszűrő berendezések kiépítése és azok integrálása a felügyeleti rendszerbe.
Bauszer Kft. többletfeladatai illetve pótmunkái:
1. Üzemeltető utasítására, illetve előre nem látható műszaki szükségszerűségből vízellátó hálózat rekonstrukció kapcsán megvalósított többletfeladatok
2. Üzemeltető utasítására, illetve előre nem látható műszaki szükségszerűségből ivóvízhálózat fejlesztés kapcsán megvalósított többletfeladatok

Egymást követően több olyan módosításra került sor, amelyek több, egymással nem összefüggő előre nem látható körülmény miatt merültek fel, így az 50%-os szabály, egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó.
A Szerződéses Megállapodás 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
e helyett:
A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 számú projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett Önkormányzatok saját forrásából történik.
az alábbi rendelkezés lép hatályba:
”A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 számú és a KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett Önkormányzatok saját forrásából történik.

3.b.) A Szerződéses Megállapodás ellenszolgáltatás összegére és a fizetési feltételekre vonatkozó 3. pontja (figyelembe véve a korábbi szerződéses megállapodás módosításokat is) a többlet műszaki tartalom alapján az alábbiak szerint módosul.
e helyett:

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés elfogadott végösszege: 1.516.552.945,- forint, azaz Egymilliárd-ötszáztizenhatmillió-ötszázötvenkettőezer-kilencszáznegyvenöt forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 64.910.476,- forint, azaz Hatvannégymillió-kilencszáztízezer-négyszázhetvenhat forint. A tartalékkeret terhére a korábbi szerződés módosításokkal 64.910.476.- forint került felhasználásra, így a tartalékkeretből a továbbiakban 0.- Ft kerülhet felhasználásra.

3.2.A Szerződéses Ár 1.451.642.469,- forint azaz Egymilliárd-négyszázötvenegymillió-hatszáznegyvenkettőezer-négyszázhatvankilenc forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.
A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Az ÁFA teljes egészében önrészből kerül finanszírozásra. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 84,360489 %-a KEOP támogatásból és 15,639511 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.
az alábbi rendelkezés lép hatályba:

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés elfogadott végösszege: 1.989.797.472,- forint azaz Egymilliárd-kilencszáznyolcvankilencmillió-hétszázkilencvenhétezer -négyszázhetvenkettő forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 0,- forint, azaz nulla forint.
3.2. A Szerződéses Ár 1.989.797.472,- forint azaz Egymilliárd-kilencszáznyolcvankilencmillió-hétszázkilencvenhétezer-négyszázhetvenkettő forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.
„A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Az ÁFA teljes egészében önrészből kerül finanszírozásra. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 84,360489 %-a KEOP és KEHOP támogatásból és 15,639511 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. A FIDIC szakértő Döntnök által jóváhagyott többlet műszaki tartalom nem elszámolható költségként történő finanszírozása a KEOP előirányzat hazai társfinanszírozásának terhére történik. Az elszámolható költségen és a többlet műszaki tartalom nem elszámolható költségén felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.”
3.c) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pont szerinti Szerződéses Megállapodás 3.7. pontjában a jólteljesítési biztosíték tekintetében
ezen bekezdés helyett:
„Vállalkozó a végleges átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor (a jótállási időszak kezdetekor) köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként 32.455.238.- Ft, továbbá a kiegészítő műszaki tartalom hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként 3.304.699,- Ft, (a kiegészítő műszaki tartalom nettó ellenértékének 2,5%-val megegyező mértékű), azaz összesen 35.759.937,- Ft jólteljesítési biztosítékot a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó nem köteles a 32.455.238.- Ft és a 3.304.699,-Ft tekintetében külön nyújtani a biztosítékot, azaz jogosult a két összeg tekintetében egy biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségét biztosítja.”
az alábbi rendelkezés lép hatályba:
Vállalkozó a végleges átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor (a jótállási időszak kezdetekor) köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként 49.744.937,- Ft, jólteljesítési biztosítékot a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségét biztosítja.
3.d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pont szerinti Szerződéses Megállapodás 3.8. pontjában a minőségi kötbér tekintetében
ezen bekezdés helyett:
„Vállalkozó minőségi kötbért köteles fizetni, ha a Vállalkozó által vállalt, a jelen szerződés 2.5. pontjában rögzített paraméterekre adott vállalásokat a próbaüzem valamint a Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam üzemeltetési adatai és eredményei nem igazolják. A minőségi kötbér mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5%-a. A minőségi kötbér tekintetében a Vállalkozónak a szerződéskötésig biztosítékot kell nyújtania, és annak a Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam végéig kell érvényesnek lennie. Vállalkozó kiegészítő minőségi kötbért köteles továbbá fizetni, ha a Vállalkozó által vállalt, a, kiegészítő műszaki tartalomra, ellenszolgáltatás és finanszírozási háttér, szerződéses biztosítékok, valamint teljesítési határidő módosítására vonatkozó szerződésmódosítás mellékletében rögzített paraméterekre adott vállalásokat a próbaüzem valamint a Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam üzemelési adatai és eredményei nem igazolják. A kiegészítő minőségi kötbér mértéke a kiegészítő műszaki tartalom nettó ellenértékének (132.187.970,- Ft) 5%-a.”
az alábbi bekezdés lép hatályba:
Vállalkozó minőségi kötbért köteles fizetni, ha a Vállalkozó által vállalt, a jelen szerződés 2.5. pontjában rögzített paraméterekre adott vállalásokat a próbaüzem valamint a Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam üzemeltetési adatai és eredményei nem igazolják.
A minőségi kötbér mértéke a jelen, 8. sz. szerződésmódosítás 3.2. pontjában meghatározott Szerződéses Ár 5%-a.
A minőségi kötbér tekintetében a Vállalkozónak biztosítékot kell nyújtania, és annak a Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam végéig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozónak a minőségi kötbér tekintetében a jelen, 8. sz. szerződésmódosítás aláírását megelőzően nyújtott biztosítékot a 8. sz. szerződésmódosítás 3.2. pontjában meghatározott Szerződéses Ár 5 %-nak megfelelő mértékre meg kell emelnie.

3.e)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pont szerinti Szerződéses Megállapodás 4.6. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul.
ezen mondat helyett:
Amennyiben a Vállalkozó a 4.1. szerinti határidőhöz képest késedelmesen teljesít, napi 2 596 419,- Ft (az egyösszegű ajánlati ár 0,2 %) összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles.
az alábbi lép hatályba:
Amennyiben a Vállalkozó a 4.1. szerinti határidőhöz képest késedelmesen teljesít, napi 3 979 595,- Ft (a 8. sz. szerződésmódosításban meghatározott Szerződéses Ár 0,2 %) összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles.
3.f)
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pont szerinti Szerződéses Megállapodás 3.12. pontja
ezen bekezdés helyett:
„A teljesítés során részszámlák és végszámla nyújtható be. A Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 5 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be. Az egyes számlák összege legalább az ajánlati ár 10%-a kell legyen. A Megrendelő a kiegészítő műszaki tartalomra vonatkozó kivitelezés előrehaladásának megfelelően a kiegészítő műszaki tartalomra vonatkozóan 5 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be. A kiegészítő műszaki tartalomra vonatkozó egyes számlák összege legalább a kiegészítő műszaki tartalom nettó ellenértékének (131.838.290,- Ft) 5%-a kell legyen.”
az alábbi lép hatályba:
„A teljesítés során részszámlák és végszámla nyújtható be. A Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 5 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be. Az egyes számlák összege - a végszámla kivételével - legalább az ajánlati ár 10%-a kell legyen.
A Megrendelő az 5 sz. szerződésmódosításból fakadó kiegészítő műszaki tartalomra vonatkozó kivitelezés előrehaladásának megfelelően a kiegészítő műszaki tartalomra vonatkozóan 5 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be. A kiegészítő műszaki tartalomra vonatkozó egyes számlák összege legalább a kiegészítő műszaki tartalom nettó ellenértékének (131.838.290,- Ft) 5%-a kell legyen.
A jelen 8. számú szerződésmódosításból fakadó többlet műszaki tartalomra vonatkozóan - konzorciumi partnerenként külön-külön - egy db egyösszegű számla állítható ki.
3.f) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pont szerinti Szerződéses Megállapodást a megvalósítás időtartama, a teljesítés határideje tekintetében (Szerződéses Megállapodás 4.1.pont) az alábbiakra módosítják:

ezen mondat helyett:
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a kiegészítő műszaki tartalomra vonatkozó 5. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 128 napon (115-13 napon) belül, azaz 2016. szeptember 14-ig köteles teljesíteni.”
az alábbi rendelkezés lép hatályba:
A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását legkésőbb 2017. május 31-ig köteles teljesíteni.”

3.h) A szerződés 6.3. pontjában felsorolt mellékletek köre kiegészítésre kerül a „Pótlólagos levegőszűrő berendezések kiépítése és azok integrálása a felügyeleti rendszerbe” dokumentummal. A 6.3. pont ennek megfelelően az alábbiak szerint változik:
6.3.1. A Részvételi nyilatkozat, az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke, Ajánlat
6.3.2. Kiegészítő tájékoztatás
6.3.3. Dokumentáció……. sz. módosítása
6.3.4. Különös feltételek
6.3.5. FIDIC Általános Feltételek (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember)
6.3.6. Megrendelő követelményei
6.3.7. …..Jegyzékek
6.3.8. Egyösszegű Ajánlati Ár
6.3.9. Felolvasólap
6.3.10. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről
6.3.11. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához
6.3.12. “ 1. számú Mérnök utasítást megelőző vállalkozói javaslat szűrőtöltetek termikus fertőtlenítését lehetővé tévő és egyéb a mikrobiológiai kockázatot csökkentő technológiai kiegészítő műszaki megoldás kiépítése (keltezése: 2015.09.12.)”
6.3.13. Mérnök határozat Iktszám: MIMJP 2015/17.21.4.3
6.3.14. Megrendelői hozzájárulás kelte: 2015.október 19.
6.3.15. „Pótlólagos levegőszűrő berendezések kiépítése és azok integrálása a felügyeleti rendszerbe” dokumentum.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában, valamint a vállalkozói szerződés megkötésének idején (2013.10.25.) még az önkormányzati tulajdonban álló TVI Térségi Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (TVI Kft.) volt a víziközmű rendszer üzemeltetője. Az Ajánlati Dokumentáció előkészítése az akkori üzemeltető eljárásrendszeréhez igazodott. Az Ajánlati Dokumentáció 3. kötet 3.5. pontja (Üzemeltető szervezetek, üzemeltetési engedélyek) rendelkezik az Üzemeltetővel való kapcsolattartásról, amely többek között előírta, hogy: „A kivitelezés a víziközmű-üzemeltetővel - mint a víziközművek üzemeltetőjével - történt előzetes egyeztetés szerint végezhető”- mely a korábbi üzemeltető, TVI Kft-vel való együttműködést jelentette.
A projektben érintett szolgáltatási területen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013. december 30-i határozata alapján 2014. 01. 01-től üzemeltető váltásra került sor.
Az új üzemeltető szervezetnek az Alföldvíz Zrt-nek meg kell felelnie a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.), valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek, amely rögzíti a víziközmű rendszerek üzemeltetésével és üzemeltetői szervezeteivel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, azaz víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadását kellett kérnie a Magyar Energia Hivataltól. A működési engedély kiadója a Vksztv. 3. § (1) szerinti illetékes hatóság, azaz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Az új üzemeltető Alföldvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást a Hivatal által kiadott engedély alapján végezheti. Az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására.

A közel hatvan esztendős víziközmű-szolgáltatói tapasztalattal rendelkező Alföldvíz Zrt. két fő tevékenységi köre - ezen belül is minőségi célja - a szolgáltatási területén élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az visszakerülve a természetbe ne okozzon károkat a természetes körforgásban.
A Vkszt. alapelvei:
• „a regionalitás elve: ha - a felhasználók érdekeire figyelemmel - a víziközmű létrehozása vagy fejlesztése esetében műszaki és gazdaságossági szempontból az egybefüggő, több településre kiterjedő víziközmű-rendszer megvalósítása az ésszerűbb megoldása az elkülönült víziközmű-rendszerekre alapozott változattal szemben, akkor az egybefüggő víziközmű-rendszer kialakítását kell előnyben részesíteni,
• legkisebb költség elve: a víziközmű-rendszer fejlesztésének tervezése és megvalósítása, valamint a víziközmű üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek a jogszabályokban, esetlegesen pályázati kiírásban megjelölt időtartam alatt, ezek hiányában a víziközmű várható élettartama során a víziközmű üzemeltetési biztonságának megtartása vagy javítása mellett a legkisebb mértékben eredményezik a víziközmű-szolgáltatás díjainak emelkedését,”
Ezek az Alföldvíz Zrt. Műszaki irányelvének alappillérei. A Társaság üzemeltetési területén létesülő ivóvíz kezelési technológiákkal szemben támasztott üzemeltetői elvárások összefoglalója segíti a technológiák egységesítését a megvalósuló telepek kielégítő műszaki színvonala érdekében. Az Irányelv a társaság üzemeltetési területén felmerülő ivóvíz minőségi problémák megoldására épülő, hazai gyakorlatban általánosan alkalmazott technológiákkal szemben fogalmaz meg elvárásokat.
Vállalkozó Ajánlatában a Megrendelői Követelmények, az elvi engedélyek, az indikatív tervek valamint a vonatkozó szabályok, szabványok mentén készítette elő a vízműtelepi létesítmények, terveit és nyújtotta be egyeztetésre a Megrendelőnek a Mérnöknek és az Üzemeltetőnek. A Szerződéses Megállapodás megkötését követően, már a tervezési fázisban, az adat- illetve tervegyeztetés során szembesült Vállalkozó azzal a ténnyel, hogy a 2014. január 1-től belépő új üzemeltető cég a szolgáltatási területén alkalmazott műszaki egységesítési irányelveiben foglaltak figyelembe vételét kéri az alkalmazott műszaki megoldások terén, mely nagymértékben eltér a korábbi üzemeltetői követelményektől.

A fentiek alapján, az üzemeltető váltás ténye, a kapcsolódó elvárások és struktúrák változása, valamint a megváltozott víziközmű-üzemeltetés jogszabályi környezete és előírásai, együttesen eredményezték a megvalósítandó létesítmények tekintetében a Vállalkozó Ajánlatában és a Megrendelői Követelményekben meghatározottaktól eltérő kivitelezést.
Egymást követően több olyan módosításra került sor, amelyek több, egymással nem összefüggő előre nem látható körülmény miatt merültek fel, így az 50%-os szabály, egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó.
Szerződő felek megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.) 197. §-ában meghatározottaknak megfelelően jogosultak alkalmazni a jelen módosítás alapját képező szerződés megkötésekor hatályban lévő, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénytől (Kbt.) eltérő, az új Kbt. szabályai szerint alkalmazandó szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseket, így megállapítják, hogy jelen esetben az új Kbt. 141. § (4) bek. b-c.) pontja alkalmazásának feltételei fennállnak.
Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítást az alábbi körülmények figyelembe vételével írták alá:
• A szerződő felek által felkért döntök megállapítása alapján megállapították, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom költségeinek megtérítése vonatkozásában a FIDIC Sárga Könyv 13.8.) pontja szerinti kiigazításnak van helye, mivel a meghatározott munkák a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (1) bek. szerint elszámolható többletmunkának vagy a Ptk. 6:244. § (2) bek. szerinti pótmunkának minősülnek.
• Megrendelő a megjelölt munkák minősítésének (többlet- vagy pótmunka) meghatározását a Döntnök határozata alapján fogadta el.
• Megállapítják továbbá, hogy a szerződésmódosításhoz szükséges fedezet biztosításához Megrendelőnek szüksége volt a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott Támogatási Szerződés módosításához. A Támogatási Szerződésben meghatározott többletforrás nélkül a műszaki tartalom változásra vonatkozó fedezettel Megrendelő nem rendelkezett, annak megfizetésére jogszerűen kötelezettséget vállalni nem tudott.
• Szerződő felek megállapítják, hogy a Vállalkozó Ptk-ban meghatározott kötelezettsége alapján - mivel köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé, továbbá a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg -, köteles elvégezni a pótmunka és a többletmunka tartalmát kitevő munkarészeket és feladatokat is.
• A fentiek ismeretében végzett el a Vállalkozó már olyan munkát is, amely korábban nem képezte a szerződés tartalmát.

A műszaki tartalom változásához köthető többlet feladatokra illetve pótmunkákra tekintettel a Vállalkozó többletforrás követeléssel állt elő, valamint a pótlólagos levegőszűrő berendezések kiépítése és azok felügyeleti rendszerbe integrálása, miatt a többször módosított teljesítési határidőt nem tudta tartani.
A Vállalkozó 2016. augusztus 16-án kelt levelében jelezte, hogy a projekt megvalósítása során a kivitelezési szerződés aláírását követően 2014. január 1-ével történt üzemeltető váltás problémát jelentett számára. Azt is jelezte, hogy ez miatt pénzügyi követeléssel kíván élni, de érdemi részletezést nem adott.
A Megrendelő 2016. augusztus 18-án kérte a Vállalkozót, hogy dolgozza ki részletes követelését. A Vállalkozó 2016. szeptember 2-án kelt levelében bemutatta, hogy mely feladatok kapcsán mekkora többletköltsége merült fel.
A Megbízó 2016. szeptember 8-án továbbította a Vállalkozó követelését a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság részére és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság részére, mely következtében adatkérési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési folyamat kezdődött meg a követelés jogosságának kapcsán.
Az egyeztetések során a 2016. szeptember 2-i többletköltség igény követelésének alátámasztását és részletesebb kimutatását kérték a vizsgálatot végzők.
A Vállalkozó részletesebben kidolgozott követelést nyújtott be 2016. szeptember 15-én valamint 2016. december 8-án. Ez alapján tovább folytak a Miniszterelnökség bevonásával az adategyeztetések és adatellenőrzések.
Az egyeztetések alapján a Vállalkozó 2017. február 02-án kidolgozta a végső formában a többletköltség igényét, és 2017. február 13-án „A pótlólagos levegőszűrő berendezések kiépítése és azok integrálása a felügyeleti rendszerbe” kapcsán határidő módosítási és többletköltség igényét. A 2017. február 13-i 24-es számú Vállalkozói követelést a Mérnök a tudomásra jutástól számított FIDIC bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Vállalkozó ezt követően közvetlenül a Megrendelő felé jelezte a pótlólagos levegőszűrő berendezések kiépítése kapcsán, hogy a többletköltség igényéről lemond, de időbeli követelését továbbra is fenntartja. Ezen többletköltség megtérítési és határidő hosszabbítási igényeket a Megrendelő írásban elutasította.
A Vállalkozó a Megrendelői elutasítások miatt FIDIC szakértő Döntnök bevonását kezdeményezte.
A végső követelésekkel kapcsolatban a szerződésben résztvevőknek az alábbi álláspontja alakult ki:
• A Vállalkozó kérte a többletköltségeinek megtérítését, valamint a határidő módosítását 2017. május 31-re tekintettel a következőkre:
1. A változtatások a szerződéskötést követően bekövetkezett körülmény, az új üzemeltető előírásai miatt váltak szükségessé, tekintettel arra, hogy az új üzemeltető csak e feltételek teljesülése esetén járult hozzá a műszaki tartalomhoz, és az üzemeltetésbe vételhez, illetve csak ezek teljesülése esetén adta ki a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.
2. A felmerült többlet műszaki tartalom nem található meg az ajánlatában, illetve az ajánlatkérésben, ezért ebből adódóan a szerződésben sem.
• A Megrendelőnek a többlet műszaki tartalom miatt kért összeg nem áll rendelkezésére, ezért a követelést nem tudja elfogadni, továbbá véleménye szerint a megrendelői követelmények üzemeltetői egyeztetésekkel kapcsolatos előírása miatt a követelések jogalapja vitatható.
A Megrendelő a 2017. február 17-i levelében forrás hiányában a Vállalkozó többletköltség megtérítési követelését elutasította, amelyet továbbra is fenntart, továbbá a 2017. február 24-i levelében elutasított a Vállalkozó határidő módosítási követelését.
• A Mérnök álláspontja szerint a követelések elkéstek, ezért a követelések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerültek.
• A Szerződés közreműködői nem vitatták a vállalkozói igényben / követelésben meghatározott, műszaki tartalom megvalósult-e. A levegőszűrők kivitelezésre a műszaki átadás-átvétel határidejéig kerül sor.
A Szerződő felek a Miniszterelnökség Program és Projektfelügyeleti Főosztály közvetítésével megegyeztek, hogy a Szerződéses Megállapodás alapján korábban tett megállapodás szerint a 2017. február 02-val és a 2017. február 13-ával kidolgozott, majd 2017. február 21-i követelés felülvizsgálattal módosított végső vállalkozói igényekkel kapcsolatban a Vállalkozó Döntnökhöz fordult, melyet a Megrendelő elfogad.
A Döntnök 2017. március 08-án meghozott határozatában a vállalkozó követeléseit részben megalapozottnak ítélte meg, egyben megállapította a szerződés teljesítésének új határidejét.
Megrendelő 2017. március 09-én a Döntnöki határozatokat a Támogató Hatósághoz, többlet forrás biztosítása végett felterjesztette, majd a Megrendelő és a Támogató Hatóság, 2017. április 26-án Támogatási Szerződést írt alá.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 197. § (1) bekezdése alapján, a törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 139. §, a 141. §, a 142. §, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére, továbbá a XXI. fejezet rendelkezéseit az ezekkel összefüggő jogorvoslati eljárásokra.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 141. § rendelkezései alapján:
141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(2) ...
(3) …
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a) …
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
(5) …
(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt közzétenni.
(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis.
A fentiek alapján a jelen szerződésmódosítás olyan körülmények miatti módosítás, amely a felektől független, kellő gondossággal sem előre látható okokra vezethető vissza, és melyek eredményeként az eredeti szerződő féltől olyan további építési munkák beszerzése szükséges, melyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és amelyek megalapozzák mind a Kbt. 141. § (4) bekezdés b.) és c.) pontja szerinti szerződésmódosítás lehetőségét is. A jelen szerződésmódosításban meghatározott többlet műszaki tartalom nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, megvalósítása műszakilag szükségszerű. A szerződésmódosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1289209524 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1989797472 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben