Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/138
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.19.
Iktatószám: 9588/2018
CPV Kód: 45212200-8
Ajánlatkérő: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: 7634 PÉCS, GYÖNGYVIRÁG UTCA HRSZ.: 1163/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.08.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92020953
Postai cím: Dr. Veress Endre Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vári Attila
Telefon: +36 72312111
E-mail: projekt@psnzrt.hu
Fax: +36 72315285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.psnzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.psnzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188942018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőmalom u. 18.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Komlódi András
Telefon: +36 72214844
E-mail: dr.komlodi@t-online.hu
Fax: +36 72214844
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszpro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188942018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pécsi Labdrúgó Utánpótlás Akadémia létesítése
Hivatkozási szám: EKR000188942018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécsi Labdrúgó Utánpótlás Akadémia létesítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécsi Labdrúgó Utánpótlás Akadémia létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak: 45212221-1
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7634 PÉCS, GYÖNGYVIRÁG UTCA HRSZ.: 1163/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rekonstrukció során a meglévő épületek és építmények bontása után egy új főépület, és a hozzá tartozó szabadtéri és ideiglenesen fedett térben elhelyezett sportfunkciók létesítése a cél.
A beruházás során szerkezetépítés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészeti- és elektromos szerelés, telken belüli közműépítés és térrendezés is történik.
A főépületben elhelyezett funkciók: előtér, büfé, klubterem, rehabilitációs edzőterem, egyéni bemelegítő szobák, gyógytorna szoba, öltözők, vizes helyiségek, masszázsszobák, orvosi szoba, irodák, tárgyaló, teakonyha, egyéb kiszolgáló helyiségek. Az összes hasznos alapterület hozzávetőlegesen 2000m2, ezt két szintes (Fszt+1) lapostetős épületben helyezzük el.
A főépületet mellett egy ideiglenes jellegű ponyvával fedett sportpálya, valamint három szabadtéri sportpálya veszi körbe. Az egyik pályához egy 150 fős lelátó is kapcsolódik, ezen kívül még négy teniszpálya egészíti ki a funkcióegyüttest
telek mérete: 37097 m2
főépület bruttó alapterülete: 1132,52 m2
főépület hasznos alapterülete: 1974,54 m2
sátorral fedett sportpálya alapterülete: 3136 m2
egyéb burkolt felület: 3191,25 m2
zöldfelület: 79,85 %
létesített parkolók száma: 18 szgk. + 3 busz férőhely
A beruházás engedélyköteles, a jogerős építési engedély a dokumentáció részét képezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás időtartama (kötelező időn felül, 0-36 hónap)  10
2 3.1 M.2. a) szakember szakmai többlettapasztalata (0-60 hó) 5
3 3.2 M.2. b szakember szakmai többlettapasztalata (0-60 hó) 5
4 3.3 M.2. c szakember szakmai többlettapasztalata (0-60 hó) 5
5 4. MSZ 28001 megléte 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7)-ban meghatározott telj.hat.idő a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására és a használatbavételi engedély megszerzésére vonatkozik a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A munka megkezdése: a munkaterület átadásának napja.
A II.1.5) és II. 2.6.)-ban megadott adat nem a tényleges becsült érték, a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolás módja:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §. szerint
AT-nek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.
A 321/2015(X.30) Kr.(Kr.1) 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATKbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell benyújtania. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
SZ.1. A Kr.1. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (nemleges tartalom esetén is), hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása, mely esetben az ajánlat részeként benyújtandó a cégbírósághoz beadott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által igazolás.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, ameddig az azokban foglaltak megfelelnek a valóságnak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz).
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. AT csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi összesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenység) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenység) nettó árbevétele nem éri el a 500 000 000,- HUF-ot.
Irányadó a Kr. 19. § (6) bek. is.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1.
Irányadó a Kr. 19. § (3) bek., valamint a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr.1. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajkérő a Kr.1. 2.§ (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.
A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a Kr.1. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési beruházásait. A Kr.1. 21. § (2a) szerint Ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kr.1. 22. § (3) alapján referencia igazolás csatolása kötelező, mely tartalmazza legalább következőket:
Az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M.1. pont vonatkozásában a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének további részletezése a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül feltüntetésre.
Ajkérő felhívja a figyelmet a Kr.1. 22. § (5) bekezdésére.
M.2.
A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá:
— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét, képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (a szakmai tapasztalat idejét hónapban kell tartalmaznia),
— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosult-ságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír, és a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
A minimumkövetelmény szerint hónapban megadott időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
Az M.2. pont vonatkozásában a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének további részletezése a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül feltüntetésre.
Ajkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek.re, továbbá a Kr.1. 24. § (1)-(2) bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben összességében rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) végzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – a Kr.1. 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt magasépítési (épület építése) referenciával amely:
— legalább 1 db, nettó 1400 m2 hasznos alapterületű új építésű létesítmény – vagy azzal műszakilag egyenértékűnek minősülő építmény – kivitelezésére vonatkozott, amely szerkezetépítést, építőmesteri és szakipari munkák elvégzését, épületgépészeti- és elektromos szerelést, közműépítést és térrendezést is magában foglalt,
- legalább 1 db sportlétesítmény (sportcélú építmény) megvalósítására vonatkozott
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. alapul vételével jár el.
M.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
b) legalább 1 fő, felelős műszaki vezetővel épületgépészeti szakterületen, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
c) legalább 1 fő, felelős műszaki vezetővel épületvillamossági szakterületen, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozíciót tölthet be, azaz minimum három szakember bevonása szükséges a teljesítésbe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 135. § vonatkozó bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazandók.
Előleg: a teljes áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a.
Részszámlázás: 5 db részszámla és 1 db végszámla.
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bek. szerint történik. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től eltérően ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A-32/B. § szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.
Kötbérek:
— Késedelmi: a késedelmes Feladatra vonatkozó teljes nettó vállalkozói díj 1 %/nap, de max. 20 %,
— Meghiúsulási: teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a,
Jótállás: min. 24 hónap.
jótállási biztosíték: teljes nettó vállalkozói díj 3 %-a a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint.
Részletes információk a szerződéstervezetben találhatóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017 Korm. rendelet 15.-16 § (2) tartalmazza. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
II.1.6. folyt: Részajánlattétel kizárása: a beruházás egy, egymásra épülő, egyidőben végzendő kivitelezési tevékenységet jelentő műszaki egységet képez.
1. A dok. rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben, melyet ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3. Ajánlat részét kell képezzék az alábbi dokumentumok a KD-ban részletezettek szerint:
a. nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint, a Kbt. 66. § (6) bekezdése, a 65. § (7) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
b. Felolvasólap, a Kbt.68.§ (4) bek. szerint, elektronikus űrlapként kitöltve.
c. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött EEKD-t.
d. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
e. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35.§ szerint.
f. Szakmai ajánlat, árazott költségvetés, alkalmazott rezsióradíj – KD szerint.
4. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.
6. AK a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel feltételes közbeszerzést ír ki. AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A projekt finanszírozását részben biztosító hazai költségvetési támogatás vonatkozásában a támogatási szerződés (támogatói okirat) még nem került aláírásra, melyre tekintettel a támogatási szerződés (támogatói okirat) megkötését (hatályba lépését) ajánlatkérő a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. Nyertes Ajánlattevőként szerződő félnek 2018. december 31-ig ajánlati árát megkötések nélkül tartania kell.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást, és az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.
8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
9. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtás rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
10. AK a III.1.2. és III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr.1. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.
11. Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Dr. Komlódi András lajstromszám: 00228.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
13. A nyertesnek szerződéskötésre a dokumentáció szerinti felelősségbiztosítással (összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.)) kell rendelkeznie.
14. A IV.2.6)pontban 2 hónap=60 nap
15. Az értékelés módszere:
1. részszempont alszempontjai: Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. a) „Arányosítás”
1. részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. 1. ba) „Fordított arányosítás”.
2-3. részszempont: egyenes arányosítás, 4. részszempont abszolút értékelés (igen: 100 pont, nem 0 pont)
Adható pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 100,000 pont.
Részletes ismertetés a dokumentációban.
16. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtás rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
18. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.
19. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
20. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák