Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/110
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.06.09.
Iktatószám: 9651/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Rákóczifalva Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva: Kossuth utca hrsz.: 986/1;5085 Rákóczifalva: Szabadság tér hrsz.: 610
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rákóczifalva Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79428006
Postai cím: Szabadság Tér 2
Város: Rákóczifalva
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túróczi Imre
Telefon: +36 56889700
E-mail: titkarsag@rakoczifalva.hu
Fax: +36 56440048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakoczifalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rákóczifalva, a zöld város IV.”
Hivatkozási szám: EKR000068242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.2-15--JN1-2016-00019 azonosító számú, „Rákóczifalva a zöld város”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94527390 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piac átalakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45113000-2
45213316-1
45215200-9
45223300-9
45232450-1
45233293-9
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva: Kossuth utca hrsz.: 986/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontás: A piac déli oldalán lévő üzletsor, a vizesblokk és a csarnok hullámpala tetőfedése elbontásra kerül. A meglévő üzletek feletti alacsony hajlásszögű tető acél főtartóját is bontani szükséges Homlokzati toldaléképítmények (3 helyen) szintén elbontásra kerülnek.
Alapozás: A déli oldali üzletsorok elbontásra kerülnek, a déli oldali külső fal futósoros blokktéglafal vonalában 7 új acéloszlop kerül elhelyezésre
Az oszlopok alapozására a déli oldalon 60/100/120 cm méretű mon. vb. pontalap készül
Az É-NY-i sarokoszlop alapozására 80/80/120 cm méretű mon. vb. pontalap készül szegélygerendával
Külső kitöltő falak:
Knauf szerelt külső falrendszer, 2x 15 cm hőszigeteléssel 3 rétegű acél tartóvázzal. Külső oldalon 2 rtg. Knauf Aquapanel outdoor kültéri cementlap borítással, belső oldalon 2 rtg . impregnált GK borítással. Kiszellőztetett réteg nélküli teljes falvastagság 40 cm.
Szerelt külső előtétfal építése meglévő blokktégla falra, 1 rétegű kitöltő szigeteléssel, 100 mm széles profil acél konzolokhoz rögzítve készül, külső borítás 2 réteg Knauf Aquapanel Outdoor cementlap, hőszigetelés 5+10 cm vastag ásványgyapotból készül. Külső oldalra perforált vízszintes acélbordán(légrés) deszkaburkolat készül.
Pillérek: Az új oszlopok a meglévővel azonos D159/4 mm-es mérettel készülnek.
Koszorúk: A megmaradó blokktéglafal tetején mon. vb. koszorú készül 25/25 cm keresztmetszeti mérettel. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.
Lábazat: Új részeken szerelt lábazat készül, a lábazati falban 2 x 15 cm vtg. extrudált polisztirolhab anyagú hőszigeteléssel
Áthidalások: A szerelt falszerkezetben a kiváltások a szerelt fal acél bordarendszeréből lesznek kialakítva.
Tetőszerkezet: A meglévővel azonos szelvényméretű (U140) melegen hengerelt acél anyagúak. A két szélső ereszmenti mezőben a főtartókat cserélni szükséges a belmagasság kialakítása miatt.
Tetőhéjalás: Blachprofil L38 bepattintós acél tetőprofil
Bádogosmunkák: A déli oldalon a lécváz mögött rejtett, az északi oldalon látszó kialakítással Lindab
négyszögszelvényű függőeresz csatorna készül d 120 mm-es lefolyócsatornákkal.
Attikacsatorna szerelése, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből készül 50 cm kiterített szélességgel, LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg.
Lakatos szerkezetek:
A homlokzati lécvázat acéloszlopokhoz erősített vízszintes Z-acél szelvények biztosítják.
Szeméttároló lécvázát acél zártszelvény (60/60/3) oszlopok, acél zártszelvény vízszintes tartóváz tartja. Az oszlopok 150/150 mm-es talplemezzel dübelezéssel kapcsolódnak a téburkolat alatti fagyálló betonlemezhez.
Homlokzati nyílászárók: 78 mm szelvényméretű, hossztoldott, tömbösített fa anyagú ablakok és ajtók 3 rétegű hőszigetelésű üvegezéssel (UW=1,1 W/m2K).
Belső ajtók: Belső ajtók szerelt válaszfalakba kerülnek az alábbi szerkezettel:
tok: Hörmann acéltok
szárny: Hörmann ZK acél 0, 6 mm,v=40 mm, 3 oldalon falcolt,
felület: fadekor
zár: szakállas-zárbetét-kulcs
Vízszigetelés:
A padlók és a lábazat talajnedvesség elleni szigetelése 1 rtg Villas E-G 4 F/K mod. bit. talajnedvesség 1 rétegben hideg bitumenmáz kellősítéssel, gyártó alkalmazástechnikai útmutatója szerint.
Hő-, és hangszigetelések:
- padló: 8 cm lépésálló hőszigetelés és úsztató réteg.
- homlokzati hőszigetelés
Padlóburkolatok: Greslap padló burkolatok, üzletekben greslap falburkolatok mennyezetig.
Raktárakban 30 cm magasságig lábazat készül.
Térburkolatok, járdák: A térburkolatok és járdák kiselemes beton térkőből készülnek 8 cm vastagságban. Általános helyen az alépítmény a gyalogosforgalmú részeken 15 cm Ckt és 15 cm zúzottkő ágyazat, a gépkocsival is használt szakaszokon 15 cm fagyálló útbeton és 15 cm zúzottkő tömörített ágyazat.
Utcabútorok: A tervezési területen új utcabútorokat helyezünk el: padok, szemetesek, kerékpártárolók, pollerek, tájékoztató táblák, stb. A piacon új, egyedi árusító pultok készülnek.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás „A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége” részben meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet részben rendelkezésére áll.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő TOP-2.1.2-15--JN1-2016-00019 azonosító számú, „ Rákóczifalva, a zöld város” című projekt megvalósítása érdekében kiegészítő finanszírozási kérelmet nyújtott be a Támogató részére.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesül, és az erről szóló, Ajánlatkérő által megküldött értesítéstő levelet az Ajánlattevő átvette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában 15
2 A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje min.0 hó. max.36.hó 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15--JN1-2016-00019
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Főtér átalakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45113000-2
További tárgyak: 45213316-1
45223300-9
45232450-1
45232451-8
45233293-9
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva: Szabadság tér hrsz.: 610
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A település eredeti szerkesztési alapja a derékszögű raszter , mely az első tömbök kijelölésével , illetve a későbbiekben a raszterben telepített fasorokkal van jelen , érezhető a település bármely pontján, a főtér hangulatában. Egy alapraszter kijelölésével , egy vonalas rendszerben tartott fásítással a jelenlegi végigfutó japán akácsor erős impresszív látványát továbbra is megtartjuk. A kijelölt szabályos raszter adja a későbbi új fásítás helyét majd. Az eredeti fasorok sűrű és túl közeli telepítéssel lettek kijelölve , ezt az új koncepció lazítja . 10x10 m-es raszterben újra rendezi majd a fasorokat, azonban az átalakítás során a jelenlegi élő fa állományból egyetlen fát sem kell kivágni , azok a későbbiekben az új fák ültetése , a meglévő pusztulásával ritkulásával együtt ültethetőek.
Burkolat:
A jelentősebb szélesebb burkolatok kialakítása a déli oldalon a városháza előtt történik. A déli oldalon a burkolt felületek az állandó mozgás területe, mely folyamként fut végig az úttal párhuzamosan , mely szűkül és bővül, teresedik és zöld szigeteket alakít, vesz körbe.
A fő irány a középső sétány (mely a világítás kandeláberezés tengelye is egyben ) itt kanyarog , néhol burkolat helyenként teresedik, helyenként szűkül, folyóhoz hasonlóan sodor végig az épületek előtt.
A gyalogos forgalom autóparkolókkal történő megszakítását megszüntetjük , a parkolás csak az út mentén alakul ki.
A szigetek
A burkolatban szigetekként vannak jelen a zöldfelületek ,illetve az emlékművek burkolt más színű felületei a térburkolatban valamint a burkolatba eső fák fehér világos vízáteresztő szórásai.
Zöld park:
Az iskola előtti északi főtér rész nagyméretű zöldfelület ( liget) , melyben keskenyebb sétány fut végig , amely a játszóteret, a katolikus templomteret , pihenőteret köti össze.
Emlékhelyek:
A meglévő emlékhelyek szobor rendszere nem változik. Ahol lehetséges volt ott a járdás megközelítés helyett , térburkolatot terveztünk. Az új elhelyezendő szobor követi az eddigi telepítési rendet.
Növénytelepítés
A zöldfelületek és virágágyásokban ültetett évelő és egynyári növények színezik a tér látványát.
1. Parkolás, közlekedés, kerékpártárolás:
A parkolást továbbra is közterületen biztosítjuk, a téren és a piac mellett új kerékpártárolókat helyezünk el. A jelenlegi lejtésviszonyok változatlanok, a parkolók a térburkolat alacson pontján található, ezért felületüket vízáteresztő és mechanikailag terhelhető stabilizált kavicsburkolatból terveztük.
2. Akadálymentesítés:
A teljes akadálymentesség a piac és a főtér érintett területén is kialakítandó.
A Kossuth utca mentén a bejárat közelében 1 db akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra.
3. Tervezett térfelszín , vízelvezetés :
Lejtésirányok változatlanok. A városháza és városgondnokság épületéről koncentráltan , 3 ponton lejövő csapadékvizet az eddigiekkel ellentétben nem a járdára, hanem 3 db szikkasztómedencébe vezetjük. A 3/3 m alapterületű, 1 m mély , 0-33, ill 0-45 mm méretű kaviccsal feltöltött és geotextiliával körülvett kavicsgödrökbe a vizet d 315 és d 200 mm átmérőjű pvc csővel vezetjük. A lefolyócsatornák tisztítását Purator 1003 öntöttvas esővízfogadóval biztosítjuk. A lefolyócsatornák mechanikai védelmét tokos állványcsővel biztosítjuk.
4. Térburkolatok, járdák:
A térburkolatok és járdák kiselemes beton térkőből készültek, 7 és 8 cm vastagságban, 3 cm homokterítés (vagy murva) ágyazattal. Az alépítmény a gyalogosforgalmú részeken 15 cm Ckt, a gépkocsival is használt szakaszokon 15 beton aljzat, 15- 25 cm zúzottkő tömörített ágyazatra.
A főtér egységes térburkolat kiválasztott anyaga világos szürke Asti kombi burkolat , melyben sodrás mintázatát sötétszürke, változó szélességű csíkozás rajzolja ki mely végig vezet a téren. Az Asti kombi burkolat 6 különböző méretű, hosszúkás elemből áll, a legkisebb méret 30/12, 5 cm, a legnagyobb méretű elem 50/16, 7 cm. A világosszürke sötétszürke burkolt felületek aránya 1:12. A burkolatot egyedi minta alapján, a burkolatkiosztási terv alapján kell lerakni.
A favermeket vízáteresztő és légáteresztő terhelhető stabilizált kavicsburkolatból terveztük.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő TOP-2.1.2-15--JN1-2016-00019 azonosító számú, „ Rákóczifalva, a zöld város” című projekt megvalósítása érdekében kiegészítő finanszírozási kérelmet nyújtott be a Támogató részére.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesül, és az erről szóló, Ajánlatkérő által megküldött értesítéstő levelet az Ajánlattevő átvette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában 15
2 A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje min.0 hó. max.36.hó 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15--JN1-2016-00019
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Piac átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: szoltisz@szoltisz.hu
Telefon: +36 56514747
Internetcím(ek): (URL) www.szoltisz.hu
Fax: +36 56514751
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59937224
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52140978
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216

Hivatalos név: HOLIKA ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13794970
Postai cím: Jókai Mór 19.
Város: Rákóczifalva
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24086734216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Főtér átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: szoltisz@szoltisz.hu
Telefon: +36 56514747
Internetcím(ek): (URL) www.szoltisz.hu
Fax: +36 56514751
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38835790
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42386412
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216

Hivatalos név: HOLIKA ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13794970
Postai cím: Jókai Mór 19.
Város: Rákóczifalva
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24086734216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges