Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/116
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.06.19.
Iktatószám: 9666/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÉPKAR Zrt.;Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.;WEST HUNGÁR IA BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szimics Ivett
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Komáromi Csillagerőd rekonstrukciójára, bővítésére és környezetének rendezésére, generál kivitelezési munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Komárom, Hrsz: 802, 803
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál
kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Alapfeladat az erődépítmények, a belső és a külső erőd, valamint a várárok és a partművek hiteles műemléki rekonstrukciója és
bővítése kortárs eszközökkel, a megközelítést és a gépkocsi parkolást szolgáló közlekedési műtárgyak létesítésével.
A rekonstrukcióval érintett épületek összes nettó alapterülete:
külső erőd: 1231,27 m2, belső erőd: 2781,57 m2, összesen 40 12,84 m2
Az építendő épületbővítés összes nettó alapterülete: 2988,75 m2
A fejlesztési programot XXI. századi korszerű technikával, szerkezetekkel, szigetelésekkel, energetikai megoldásokkal, klíma és
világítástechnikával, vagyonvédelemmel, biztonságtechnikával kell megvalósítani, a műtárgyvédelem, a közönségszolgálat és a
fenntartható fejlesztés követelményei szerint.
A meglévő laktanyaerődben a helyreállítás sor án olyan apró építészeti beavatkozások történnek csak, amelyek az eredeti
állapotot állítják helyre: elfalazott ajtók újranyitása, utólagos válaszfalak elbontása, nyílászárók helyreállítása.
A rekonstrukció mellett fontos az „Erődépület alap megerősítése, padlócsatornák, vasalt aljzatok, szigetelések” kivitelezési
feladatai, illetve szükséges az épület jövőbeli funkciójának működéséhez szükséges bővítési munkálatok elvégzése.
Az új épületrészek a meglévő épület szerkezeteitől teljesen független szerkezettel készülnek, kapcsolódási pontok c sak
függőleges szerkezetekben (falak) van. A meglévő értékek sérülése nélkül ezért az eredeti (mai) állapot visszaállítható marad.
Alap megerősítéseket nagynyomású injektálással készülő talajszilárdításos (Jet-grouting) eljárással, az erődépítményhez
csatlakozó új bővítmények építési munkáihoz kapcsolódóan szükséges elvégezni, az talajszilárdítás összes mennyisége 2090 m3.
Vasbeton szerelőfolyosó létesítése a korszerű gépészeti és elektromos rendszerek kiépítéséhez szükséges. Szigetelési munkák az
alapfalaknál és a tetőzeten történnek, biztosítva az esővíz elvezetési feladatokhoz szükséges megoldásokat.
A szigetelési rendszer fontos része a teljes szárazsági követelményt biztosító utólagos talajnedvesség elleni s zigetelő rendszer
kiépítése injektált falszigeteléssel(2089m2) összedolgozott bevonat szigetelési (901m2 cementiszapos, 132m2 bitumenes vastag
bevonat) komplett rendszerrel, az így szigetelendő felületek és falkeresztmetszetek összes mennyisége 3122 m2.
A műemlék épületen valamennyi természetes faragott kőelem rekonstrukciója készül a faragott kőelemek restaurá lásával és
felújításával és új faragott kőelemek korhű után gyártásával és beépítésével.
Az erőd műemlék épületeinek lapostetői is rekonstrukcióra kerülnek, a teljes felületen (4182,8 m2 alapterületen) zöldtető
szigetelés és zöldtető rétegrend kialakítás készítendő föld- és kavics-leterheléssel, helyenként járható sávok (járható tetőként
kialakítva) kiépítésével együtt.
Fontos a szakszerű környezetre ndezési, tájépítészeti munka - az erőd feletti feltöltések visszaépítése, növényesítése, illetve a
tetőn tervezett közlekedési felületek kiépítése (3720m2) - várárok és út környezete kertészeti munkák (16760m2)- összesen
20480 m2
A fenti mu nkákhoz kapcsolódó egyéb feladatok (villámvédelem, világítás, tájékoztató-információs táblák, locsolóhálózat, leesés
elleni védelem stb).
A rekonstrukcióval k ivitelezett és bővített létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzése a nyertes ajánlattevő
feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 438
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 241 - 438861

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkái
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgy i út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar körút 1 3.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 9600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WEST HUNGÁR IA BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park , Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5179346879 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz mód: 2017.12.15
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Ajánlattevők : LAKI Épületszobrász Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)
Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.)
CSILLAGERŐD 2016 KONZORCIUM: ÉPKAR Zrt. (1 112 Budapest, Németvölgyi út 146.) - Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400
Sopron, Ipar körút 13.) - WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (2051 Biatorgágy, Vendel Park, Huber u. 1.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148§.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Komárom, Hrsz: 802, 803
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál
kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Alapfeladat az erődépítmények, a belső és a külső erőd, valamint a várárok és a partművek hiteles műemléki rekonstrukciója és
bővítése kortárs eszközökkel, a megközelítést és a gépkocsi parkolást szolgáló közlekedési műtárgyak létesítésével.
A rekonstrukcióval érintett épületek összes nettó alapterülete:
külső erőd: 1231,27 m2, belső erőd: 2781,57 m2, összesen 40 12,84 m2
Az építendő épületbővítés összes nettó alapterülete: 2988,75 m2
A fejlesztési programot XXI. századi korszerű technikával, szerkezetekkel, szigetelésekkel, energetikai megoldásokkal, klíma és
világítástechnikával, vagyonvédelemmel, biztonságtechnikával kell megvalósítani, a műtárgyvédelem, a közönségszolgálat és a
fenntartható fejlesztés követelményei szerint.
A meglévő laktanyaerődben a helyreállítás sor án olyan apró építészeti beavatkozások történnek csak, amelyek az eredeti
állapotot állítják helyre: elfalazott ajtók újranyitása, utólagos válaszfalak elbontása, nyílászárók helyreállítása.
A rekonstrukció mellett fontos az „Erődépület alap megerősítése, padlócsatornák, vasalt aljzatok, szigetelések” kivitelezési
feladatai, illetve szükséges az épület jövőbeli funkciójának működéséhez szükséges bővítési munkálatok elvégzése.
Az új épületrészek a meglévő épület szerkezeteitől teljesen független szerkezettel készülnek, kapcsolódási pontok c sak
függőleges szerkezetekben (falak) van. A meglévő értékek sérülése nélkül ezért az eredeti (mai) állapot visszaállítható marad.
Alap megerősítéseket nagynyomású injektálással készülő talajszilárdításos (Jet-grouting) eljárással, az erődépítményhez
csatlakozó új bővítmények építési munkáihoz kapcsolódóan szükséges elvégezni, az talajszilárdítás összes mennyisége 2090 m3.
Vasbeton szerelőfolyosó létesítése a korszerű gépészeti és elektromos rendszerek kiépítéséhez szükséges. Szigetelési munkák az
alapfalaknál és a tetőzeten történnek, biztosítva az esővíz elvezetési feladatokhoz szükséges megoldásokat.
A szigetelési rendszer fontos része a teljes szárazsági követelményt biztosító utólagos talajnedvesség elleni s zigetelő rendszer
kiépítése injektált falszigeteléssel(2089m2) összedolgozott bevonat szigetelési (901m2 cementiszapos, 132m2 bitumenes vastag
bevonat) komplett rendszerrel, az így szigetelendő felületek és falkeresztmetszetek összes mennyisége 3122 m2.
A műemlék épületen valamennyi természetes faragott kőelem rekonstrukciója készül a faragott kőelemek restaurá lásával és
felújításával és új faragott kőelemek korhű után gyártásával és beépítésével.
Az erőd műemlék épületeinek lapostetői is rekonstrukcióra kerülnek, a teljes felületen (4182,8 m2 alapterületen) zöldtető
szigetelés és zöldtető rétegrend kialakítás készítendő föld- és kavics-leterheléssel, helyenként járható sávok (járható tetőként
kialakítva) kiépítésével együtt.
Fontos a szakszerű környezetre ndezési, tájépítészeti munka - az erőd feletti feltöltések visszaépítése, növényesítése, illetve a
tetőn tervezett közlekedési felületek kiépítése (3720m2) - várárok és út környezete kertészeti munkák (16760m2)- összesen
20480 m2
A fenti mu nkákhoz kapcsolódó egyéb feladatok (villámvédelem, világítás, tájékoztató-információs táblák, locsolóhálózat, leesés
elleni védelem stb).
A rekonstrukcióval k ivitelezett és bővített létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzése a nyertes ajánlattevő
feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 438
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5278641222
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgy i út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar körút 1 3.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 9600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WEST HUNGÁR IA BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park , Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A tárgyi projekten a munkaterület átadás 2016. november 28-án megtörtént.
Ezt követően a Vállalkozó próbafúrásokat, elemzéseket végzett az alapozási és víztelenítési munkákat előkészítve. Ezek alapján pontosan meghatározásra került az adott terület földszint alatti rétegrendje, vízzáró agyagtalaj szintje.
A talajmechanikai vizsgálatok azonban megállapították, hogy a Komáromi Csillag Erőd állékonyságának megóvása érdekében egy másfajta mélyépítési és víztelenítési technikát szükséges alkalmazni, mint amit a kiviteli tervek tartalmaznak.
Megrendelő felkérte a Vállalkozót, hogy szakcégekkel konzultálva adjon olyan megbízható megoldást amely biztosítja, hogy a Komáromi Csillag Erőd állapota a legkevésbé se sérüljön. A szakcég által elkészített módosított alapozási és víztelenítési munkákra vonatkozó műszaki dokumentációt Vállalkozó átadta Megrendelő részére, melyet Megrendelő és a Mérnök megfelelőnek tartott és 2017.02.28-án elfogadott.
Megrendelő a megváltozott műszaki tartalom megvalósításához szükséges plusz költségek projekt keretén belüli ellensúlyozására megoldási javaslatot kért, amelyet a Vállalkozó jelen 1. számú Módosítás melléklete, az Alap műszaki tartalom módosítása szerint állított össze.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. számú Módosítás 2.1.1. pontban körülírt, megváltozott műszaki tartalomra tekintettel jelen 1. számú Módosítás mellékletében megjelölt ún. Alap műszaki tartalom változást, és Vállalkozói Díjnövekedést, összesen nettó 139.801.823,- Ft, azaz százharminckilencmillió-nyolcszázegyezer-nyolcszázhuszonhárom forint mértékben fogadják el, amely __
- Munkatér határolás és víztelenítési munkák műszaki tartalom változásából adódó Vállalkozói Díj növekedés, és
- Belsőépítészeti munkák változásából adódó Vállalkozói Díj csökkentés különbözetéből.
áll össze.
Megrendelő 2017. július 7. napján megrendelte a Vállalkozótól az Opcionális munkákat. Felek az Opcionális munkálatok teljesítése során műszaki tartalom változtatásban állapodtak meg, mert a Komáromi Csillag Erődben a vendéglátó funkciók üzemeltetése nem a Megrendelő saját üzemeltetésében, hanem bérlet jogviszony keretében történik, ezért egyes berendezéseket nem szükséges beépíteni az épületbe, célszerű, ha a bérlő döntheti el azok beszerzését, beépítését.
Ezeket a belsőépítészeti műszaki tartalom csökkentéseket a jelen 1. számú Módosítás 1. számú melléklete Opció műszaki tartalom változásként jelöl.
Ennek eredményeként a Szerződés 4.2.3. pontjában meghatározott Opcionális munka díja nettó 40.507.480,-Ft-tal, azaz negyvenmillió-ötszázhétezer-négyszáznyolcvan forinttal csökken.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. számú Módosítás II.1. pontjában írt feltételek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelnek, mert
- a módosítás eredményeként a Vállalkozói Díj és az Opcionális Díj nettó összértéke nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:
- az uniós értékhatárt,
- az eredeti szerződéses érték 15%-át (a módosítás mértéke 2 %);
- valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés építési beruházási szerződés jellegét és illeszkedik a Szerződés jellegéhez,
- továbbá a jelen 1. számú Módosítással érintett feltételek a szerződéses érték változásaival összefüggnek, hiszen ugyanazon körülmény fennállása teszi szükségessé azok módosítását.
A Kbt. 141. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel nem áll fenn, tekintettel arra, hogy a szerződés uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre, amely feltétel nélkül jogszerűen alkalmazható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5179346879 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5278641222 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben