Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.06.05.
Iktatószám: 9671/2015
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;34928500-3;50232110-4;71356400-2;71334000-8
Ajánlatkérő: Alsópáhok Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Alsópáhok közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Alsópáhok Község Önkormányzata
Postai cím: Fő u. utca 65.
Város/Község: Alsópáhok
Postai irányítószám: 8394
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Czigány Sándor
Telefon: +36 83344001
E-mail: pmalsopahok@t-online.hu
Fax: +36 83344007
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. I/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 16006210
E-mail:
Fax: +36 17810199
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Alsópáhok közigazgatási területén belül (irsz.: 8394) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0004 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Alsópáhok közigazgatási területe
NUTS-kód HU223
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/02/18 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Közbeszerzés tárgya:
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Alsópáhok közigazgatási területén belül (irsz.: 8394) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0004 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
Közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozó feladata:
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt - Nagykanizsai régióvezetőség és a Megrendelő, valamint az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság) általi jóváhagyatása, hozzájárulás beszerzése az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével.
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
NANOLED LF2/8LED/1100lm/10W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 28 db
NANOLED LF2/8LED/2500lm/29W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 119 db
NANOLED LF2/24LED/4500lm/41W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 2 db
NANOLED LF2/24LED/5200lm/50W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 14 db
TECEO 1/32LED/6100lm/53W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 72 db
TECEO 1/32LED/7700lm/75W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 29 db
TECEO 1/48LED/9100lm/78W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 42 db
TECEO 1/48LED/11600lm/113W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 2 db
PILZEO/LF/24LED/5800lm/55W/4250K/5068/AKZO 900 világítótest felszerelése 5 db
A korszerűsítés keretében 313 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. Vállalkozó feladata a meglévő 313 db lámpatest leszerelése (lámpatest bontás) a dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést. A kiviteli tervek jóváhagyását követően (a dokumentációban részletezetteknek megfelelően) Ajánlatkérő a kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus megfelel a dokumentációban előírtaknak.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
34928500-3
50232110-4
71356400-2
71334000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 32627000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 100 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/11/25 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3809 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/10 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2. Vállalkozói díj és annak megfizetése
Eredeti feltétel:
1. Szerződő Felek a vállalkozói díj összegét átalánydíjban állapítják meg, amely átalánydíj összege az alábbiak szerint kerül megosztásra:
Vállalkozói díj (mindösszesen): 37.419.000,- Ft, azaz harminchétmillió-négyszáztizenkilencezer forint + áfa (27%), azaz harminchétmillió-négyszáztizenkilencezer forint + tízmillió-százháromezer-százharminc forint áfa összeg

Módosított feltétel:
Vállalkozási Szerződés 2.1 pontjának Vállalkozási díj (mindösszesen) részét az alábbiak szerint módosítják, amely módosítás a korábbi Vállalkozási díj (mindösszesen) helyébe lép:
Vállalkozói díj (mindösszesen): 32.627.000,- Ft, azaz harminckettőmillió-hatszázhuszonhétezer forint + áfa (27%), azaz harminckettőmillió-hatszázhuszonhétezer forint + nyolcmillió-nyolcszázkilencezer-kétszázkilencven forint áfa összeg
3. Szerződési biztosítékok
Eredeti feltétel:
1. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) 0,40 %-a/késedelmes naptári nap, azaz 149.676,- Ft/késedelmes naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után.
Módosított feltétel:
a vállalkozási díj csökkenése következtében Szerződő Felek a közöttük létrejött Vállalkozási Szerződés 3.1. pont második bekezdés második mondatát az alábbiak szerint módosítják, amely módosítás a korábbi rendelkezés helyébe lép:
A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) 0,40 %-a/késedelmes naptári nap, azaz 130.508,- Ft/késedelmes naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után.
3. Szerződési biztosítékok
Eredeti feltétel:
8. Vállalkozó a teljes projekt befejezésével, a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjára (teljesítés időpontjára) 374.190,- Ft, azaz háromszázhetvennégyezer-százkilencven forint összeg erejéig a jótállási időszakra vonatkozó (60 hónap), a szerződés hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújt Megrendelőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában.
Módosított feltétel:
a vállalkozási díj csökkenése következtében Szerződő Felek a közöttük létrejött Vállalkozási Szerződés 3.8. pont első mondatát az alábbiak szerint módosítják, amely módosítás a korábbi rendelkezés helyébe lép:
Vállalkozó a teljes projekt befejezésével, a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjára (teljesítés időpontjára) 326.270,- Ft, azaz háromszázhuszonhatezer-kétszázhetven forint összeg erejéig a jótállási időszakra vonatkozó (60 hónap), a szerződés hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújt Megrendelőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Vállalkozó feladata volt a közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezési munkák megkezdése előtt, a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése és engedélyeztetés. Vállalkozó a szerződéskötést követően a kiviteli tervek elkészítését megkezdte. A kiviteli terv elkészítése során az engedélyezésre előkészített tervek alapján a korábbi lámpatest darabszámok vonatkozásában az előzetes felméréshez képest a tényleges megvalósítás 26 lámpatest csere mennyiségi csökkenést mutatott, amelyre tekintettel a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé. A mennyiségi változás egyben az árazott költségvetés egységárai és tételei alapján vállalkozási díj csökkenést is eredményez.
A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - a továbbiakban Kbt. - 132. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá figyelemmel a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltakra és arra, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a Vállalkozási Szerződés megkötését követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel a felek lényeges jogos érdekét sérti. Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a Vállalkozó helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára illetve nem terjeszti ki a Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre. Ekként a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ba előírtaknak, az ott meghatározott kizáró feltételek nem állnak fent.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/05/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A hirdetmény II.2. pontjában a szerződés végleges összértékeként már a módosított érték került feltüntetésre.
1. Felek szerződésmódosítás keretében az előadott indokokra és körülményekre (mennyiségi és összegbeli változás) tekintettel módosítják az alapszerződés 2. sz. mellékletét és 3. sz. mellékletét is.
2. Az eredeti szerződés (alap szerződés) jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit felek továbbra is hatályosnak és érvényesnek ismernek el.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő egyetért a szerződésmódosításban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/03 (év/hó/nap)