Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/16
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.23.
Iktatószám:970/2018
CPV Kód:71250000-5
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nif.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a „Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója és környezetrendezéseinek teljes körű tervezési szolgáltatásai” tárgyban
Hivatkozási szám: V029.04
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71250000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a „Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója és környezetrendezéseinek teljes körű tervezési szolgáltatásai” tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a „Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója és környezetrendezéseinek teljes körű tervezési szolgáltatásai” tárgyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71250000-5
További tárgyak:71322500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata: 8 db, közösségi közlekedési utasforgalmi célokat szolgáló létesítmény, felvételi épület és környezete vonatkozásában az állapotfelmérések elvégzése, vázlattervek, engedélyezési tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek megszerzése, a kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése.
Megtervezendő az alábbi felvételi épületek korszerű, komfortos és akadálymentes használatot biztosító funkcionális és esztétikai-arculati kialakítása, továbbá a környezetük rendezése.
- Balatonakarattya: épület alapterülete: 80 m2, P+R 20 db férőhelyes,
- Csittényhegy: épület alapterülete: 110 m2, P+R 10 db férőhelyes,
- Balatonkenese: épület alapterülete: 498 m2, P+R 15 db férőhelyes,
- Balatonfűzfő: épület alapterülete: 574 m2, P+R 12 db férőhelyes,
- Balatonalmádi: épület alapterülete: 642 m2, P+R 15 db férőhelyes,
- Káptalanfüred: épület alapterülete: 319 m2, P+R 10 db férőhelyes,
- Alsóörs: épület alapterülete: 1071 m2, P+R 10 db férőhelyes,
- Aszófő: épület alapterülete: 540 m2, 15 db férőhelyes.
A felsorolt felvételi épületek eltérő mértékű felújításának, adott esetben bontásának, új épület építésének, komfortszint-növelésének és akadálymentesítésének, homlokzatfelújításának, továbbá az állomási előterek és környezetük akadálymentesítésének, felújításának komplex terveit kell elkészíteni.
Tervezési feladat meglévő épületek esetében az épület jelenlegi alapterületén belül, vagy az épület bővítése nélkül, a helyiségcsoportok átrendezésével kialakítani a kívánt funkciókat. Feladat továbbá az épület műszaki korszerűsítése, a hatályos előírások (épületenergetikai szempontok, akadálymentesítés, stb) betartásával. Az épületek funkcionálisan feleslegessé vált épületrészeinek bontása a tervezés során vizsgálandó.
A Balaton körüli vasútvonalak egységes megjelenéséhez a felvételi épületek egységes arculati kialakítása, továbbá az egységes elvek mentén történő funkciókialakítás és azonos szemléletű akadálymentesítés biztosítása a tervezési feladat szoros részét képezik.
A tervezési munka az alábbi fő feladatok elvégzését tartalmazza:
- állapotfelmérés, funkcióvizsgálat és vázlatterv,
- engedélyezési szintű tervek elkészítése,
- engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése (ahol és amennyiben szükséges),
- kivitelezési, organizációs és tender tervek elkészítése
- kivitelezési tenderdokumentáció műszaki köteteinek (3., 4., 5. kötet) összeállítása.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember közhasználatú építmények tervezése területén projektvezetőként szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) 20
2 2.2. A III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember közlekedési létesítmények tervezése területén tervezőként szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (hónapban megadva) 15
3 2.3. A III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember közhasználatú építmény és/vagy közterület tervezése területén rehabilitációs környezettervező szakmérnökként szerzett, az előírt minimális időn felüli te 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP forrás: IKOP- 3.2.0-15-2017-00025
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárásának oka: A tervezési szolg. egyes tervfázisai egymásra épülnek,rendszerszintű összehangolásuk szükséges,továbbá a Balaton körüli vasútvonalak felvételi épületeinek egységes kialakítása,arculata,az alkalmazandó anyagok,technológiák biztosítása érdekében a tervezési szolg. során a helyszínek teljes körére vonatkozóan homogén műszaki tartalmú terveket szükséges készíteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3), (5) bek.-re és a Kbt. 63. § (3) bek.-re is).
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint a cégszerűen aláírt EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-bem említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.-re is). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód: Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmények tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmények tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) szerinti árbevétele összesen nem éri el a nettó 100.000.000,- Ft értéket.
„Közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmény” alatt Ajánlatkérő a következőt érti: a közösségi közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését biztosító, fedett építmény.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett tervezési szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamot ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
A Kr. 21/A. §, a 21. § (3a) bek. b) pontja, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
Definíciók a közbeszerzési dokumentáció I. kötetében találhatók.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell a szakemberek képzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett tervezési szolgáltatásokat veszi figyelembe) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
1. egy szerződés keretén belül teljesített, legalább 3 darab, egymástól szerkezetileg különálló, egyenként legalább 150 m2-es, közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmény engedélyezési és/vagy kivitelezési tervezése vonatkozó referenciával;
„Közösségi közlekedési utasforgalmi létesítmény” alatt Ajánlatkérő a következőt érti: a közösségi közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését biztosító, fedett építmény.
2. egy szerződés keretén belül legalább 2 helyszínen teljesített, helyszínenként legalább 10 férőhelyes P+R parkoló tervezésére vonatkozó referenciával.
Egy referenciaigazolás több referenciakövetelmény igazolására is bemutatható, azonban az egyes követelmények nem igazolhatók több referenciaigazolással.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. legalább 1 fő projektvezető, aki
- a felhívás VI.3.5. pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és
- min. 60 hónap projektvezetői gyakorlattal bír közhasználatú építmények tervezése területen.
2. legalább 1 fő tervező, aki
- a felhívás VI.3.5. pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik,
- min. 36 hónap tervezői gyakorlattal bír közlekedési létesítmények tervezése területén, és
- részt vett legalább 1 darab, legalább 10 férőhelyes P+R parkoló tervezésében tervezőként.
3. legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakmérnök, aki
- rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és
- min. 36 hónap rehabilitációs környezettervező szakmérnöki gyakorlattal bír közhasználatú építmény és/vagy közterület tervezése területen.
„Közterület” és „Közhasználatú építmény” alatt Ajánlatkérő a 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § szerinti fogalmakat érti.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Telj. bizt:nettó tervezői díj 5%-a,a szerződés és a Kbt.134.§(1)-(2),(4)-(6),(8)bek. szerint;
Késedelmi kötbér:késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó terv. díj alapján számított napi 0,5%.
Hibás telj. kötbér:15%,alapja a (rész)teljesítés nettó terv. díja
Jótállási idő:36 hó
Jótállási bizt.:nettó terv. díj 5%-a,érvényességi idő:végszámla benyújtásától számított 36 hónap+45 nap.
Meghiúsulási kötbér:nettó terv. díj 20%-a
Forrás: IKOP-3.2.0-15-2017-00025 (EU 85%+hazai 15%),utófinanszírozású.
Az eljárás a Kbt. 53.§ (6)bek. alapján,feltételesen kerül megindításra.
Előleg:272/2014.(XI.5.)Korm.r. 1. mell. 134/B.1 és 134/B.2. pontban foglaltak szerint. Mértéke:szerz.kötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés szerint.
Kifizetés:Kbt. 135.§ (1)bek. szerint igazolt teljesítést követően,a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)bek.,és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. Irányadó a Kbt.135.§ (5)-(6)bek.
Ajánlattétel, szerz.,kifizetés pénzneme:HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 45. III. emelet, tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontásánál Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumokat AK a Kbt.39.§(1)bek.-re tekintettel korlátlanul,teljes körűen, közvetlenül,díjmentesen az I.3) pontban megadott címen,elektronikus úton hozzáférhetővé és letölthetővé teszi a felhívás feladásának napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.
A Kbt. 57.§(2)bek. alapján az AK előírja, hogy a dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak igazoltan letölteni.
2. Ajánlati bizt.: Az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint 1.000.000,- Ft. Ha a biztosítékot AK fizetési számlájára történő befizetésével a 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára befizetéssel kívánja teljesíteni, a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. További információk a dokumentációban.
3. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 2.1. ,2.2. és a 2.3. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki.
A III.1.3 M/2.1. szerinti szakember tapasztalatának értékelése során a max. figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 36 hónap, mely a max. adható 10 pontot kapja.
A III.1.3 M/2.2. szerinti szakember tapasztalatának értékelése során a max. figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 36 hónap, mely a max. adható 10 pontot kapja.
A III.1.3 M/2.3. szakember tapasztalatának értékelése során a max. figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 36 hónap, mely a max. adható 10 pontot kapja.
4. AK a 322/2015.(X.30.)Korm.r. 11.§-a alapján legkésőbb a szerz.kötés időpontjára min. 100 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény mértékű, érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
5. A szerz.kötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a MÉK és/vagy az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
M/2.1. pont - „É” jogosultság
M/2.2. pont - „KÉ-K” jogosultság
6. Azon előírások megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: felhívás III.1.2) P/1. alpont és III.1.3) pont M/1-2. alpont.
7. AK a Kbt.71.§ alapján az összes AT számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét,azzal,hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 60 nap.
9. AK kizárja a Kbt.35.(8)bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös AT-k esetében.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik:
Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum
AT - ajánlattevő
AK - ajánlatkérő
AV - alvállakozó
12. AK előírja a Kbt.66.§(2) és (4)bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását.
13. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti alvállalkozói bemutatást.
14. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
15. A megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+01:00 szerint értendők.
16. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
17. FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Pongor Dániel, 00314
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák