Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.06.07.
Iktatószám: 9765/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.;LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agócs Kiss János
Telefon: +36 206707313
E-mail: agocs-kiss.janos@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 14591500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőgyes-Schöpf-Merei összevont tervezés
Hivatkozási szám: EKR000975342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: HSM Gyógyszerkut. Centrum-generáltervezési fel.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervező feladata a 1092 Budapest,Hőgyes Endre utca 5-9. sz.alatti,36868 hrsz. jelenlegi Hőgyes Tömb és az 1092 Budapest,Bakáts tér 10. sz.alatti,36873/0/A/1,36873/0/B/1,36873/0/C/1 hrsz.volt Schöpf-Merei Kórház ingatlanokon Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum teljes körű tervezése.
A Hőgyes Tömbben az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 4 intézete tevékenykedik:Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,Gyógyszerészeti Int.,Gyógyszerészi Kémiai Int.,és a Szerves Vegytani Int. A Gyógyszerhatástani Int. a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben,a Farmakognóziai Int. a Belső Klinikai Tömb Központi épületében foglal helyet.A megvalósuló létesítmény mind a 6 intézménynek helyet adna.A közelmúltban az Egyetem megkapta a Schöpf-Merei Kórház ingatlanának kezelési jogát.Ugyanezen az ingatlanon található a Fővárosi Önkormányzat jelenleg is működő Nyugdíjas Háza.Folyamatban van az ingatlan Egyetemi kezelésbe történő adása.A Nyugdíjas Ház által elfoglalt épület- és kertrész szintén a tervezési területhez tartozik.
A századfordulón épült Hőgyes Tömbben teljes átfogó felújítási munka nem történt a közelmúltban.A víz- csatorna-,hűtési- és fűtési-,erős és gyengeáramú rendszerek elavultak.A szellőzési és hűtési rendszerek nem központi,hanem egyedi kialakításúak.Az épületszerkezetek kornak megfelelő hagyományos szerkezetek.A volt Schöpf-Merei Kórház állapotát meghatározza a majdnem egyévtizedes lakatlanság,amely során a vagyonkezelő szervezetek a minimális, az állapotfenntartáshoz szükséges javítási munkákat végezték el.
Hőgyes 7-9 udvarszint 2,7m-el magasabb,mint a hátsó Schöf-Merei zöldterület.A Hőgyes 5 teljes udvartere és A és F épülete részben alá van pincézve.A tégla boltozatú pince jó állapotú.Kb.350-400 m2 alapterületű,kb 3m széles és 2,5m magas alagútrendszer.
Az intézetek tevékenységeiben az alábbi fő funkciók találhatóak meg:elméleti oktatás,gyakorlati oktatás,kutatás.Külön funkciót lát el az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,amely biztosítja első sorban a Semmelweis Egyetem klinikáinak, intézményeinek gyógyszer-ellátását.Az épület optimális felhasználása üzemeltetése miatt bizonyos rendeltetésű helyiségek közös használatúra vannak tervezve:aula,büfé,közösségi rekreációs területek,edző terem,nagy előadótermek, szemináriumi termek, nyelvi laborok,számítógépes termek,központi könyvtár-olvasóterem,NMR laboratórium,bioanalitikai laboratórium,fizikai-kémiai-morfológiai laboratórium,irodák,gazdasági irodák,tanulmányi osztály,hallgatói önkormányzat,vizes blokkok,mélygarázs-gépjármű tároló,közös anyag- és eszközraktárak,hulladéktárolók,épületüzemeltetési műszaki és egyéb helyiségek. Intézményenként megtalálhatók egy szemináriumi terem,egy tárgyaló-vizsgáztató-értekezleti helyiség,oktató laboratóriumok,kutató laboratóriumok-kutató szobák,kézi raktárak,mosogató helyiségek,hulladék helyiségek,öltözők,vizesblokkok,igazgatói szobák,egyéb helyiségek.A felszín alatti mélygarázsban találhatóak a telken belüli gépjármű parkolók.Ugyancsak a felszín alatt célszerű az anyagbeszállításhoz és a hulladékkezeléshez szükséges közös helyiségeket elhelyezni.Az anyagbeszállítás,a késztermék,illetve hulladék elszállítás vertikálisan teherlifteken történne.Az intézmények egy csoportban egy szinten kerülnének elhelyezésre.A laboratóriumok későbbi flexibilitásának biztosítása érdekében a helyiségek felett,födém alatt szerelőszintek épülnek meg,amelyekre a közös függőleges strangokból történnek a leágazások.
A területek méretei becsült számok.A koncepcióterv elfogadásáig módosításokat mind a tervező, mind a megrendelő kezdeményezhet.
Gyógyszerhatástani Int.:1 514 m2
Farmakognózia:2 040 m2
Gyógyszerészi Kémiai Int.:1 513 m2
Gyógyszerészeti Int.:2 133 m2
Szerves Vegytani Int.:1 780 m2
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.:2 307 m2
Közös terek:5 735 m2
Mindösszesen:17 022 m2
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 127 - 311196

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: HSM Gyógyszerkut. Centrum-generáltervezési fel.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56858282
Postai cím: Ezerjó Út 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11480796
Postai cím: Németvölgyi Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: gergely@limaeurope.hu
Telefon: +36 301955414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 748750000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervező feladata a 1092 Budapest,Hőgyes Endre utca 5-9. sz.alatti,36868 hrsz. jelenlegi Hőgyes Tömb és az 1092 Budapest,Bakáts tér 10. sz.alatti,36873/0/A/1,36873/0/B/1,36873/0/C/1 hrsz.volt Schöpf-Merei Kórház ingatlanokon Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum teljes körű tervezése.
A Hőgyes Tömbben az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 4 intézete tevékenykedik:Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,Gyógyszerészeti Int.,Gyógyszerészi Kémiai Int.,és a Szerves Vegytani Int. A Gyógyszerhatástani Int. a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben,a Farmakognóziai Int. a Belső Klinikai Tömb Központi épületében foglal helyet.A megvalósuló létesítmény mind a 6 intézménynek helyet adna.A közelmúltban az Egyetem megkapta a Schöpf-Merei Kórház ingatlanának kezelési jogát.Ugyanezen az ingatlanon található a Fővárosi Önkormányzat jelenleg is működő Nyugdíjas Háza.Folyamatban van az ingatlan Egyetemi kezelésbe történő adása.A Nyugdíjas Ház által elfoglalt épület- és kertrész szintén a tervezési területhez tartozik.
A századfordulón épült Hőgyes Tömbben teljes átfogó felújítási munka nem történt a közelmúltban.A víz- csatorna-,hűtési- és fűtési-,erős és gyengeáramú rendszerek elavultak.A szellőzési és hűtési rendszerek nem központi,hanem egyedi kialakításúak.Az épületszerkezetek kornak megfelelő hagyományos szerkezetek.A volt Schöpf-Merei Kórház állapotát meghatározza a majdnem egyévtizedes lakatlanság,amely során a vagyonkezelő szervezetek a minimális, az állapotfenntartáshoz szükséges javítási munkákat végezték el.
Hőgyes 7-9 udvarszint 2,7m-el magasabb,mint a hátsó Schöf-Merei zöldterület.A Hőgyes 5 teljes udvartere és A és F épülete részben alá van pincézve.A tégla boltozatú pince jó állapotú.Kb.350-400 m2 alapterületű,kb 3m széles és 2,5m magas alagútrendszer.
Az intézetek tevékenységeiben az alábbi fő funkciók találhatóak meg:elméleti oktatás,gyakorlati oktatás,kutatás.Külön funkciót lát el az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,amely biztosítja első sorban a Semmelweis Egyetem klinikáinak, intézményeinek gyógyszer-ellátását.Az épület optimális felhasználása üzemeltetése miatt bizonyos rendeltetésű helyiségek közös használatúra vannak tervezve:aula,büfé,közösségi rekreációs területek,edző terem,nagy előadótermek, szemináriumi termek, nyelvi laborok,számítógépes termek,központi könyvtár-olvasóterem,NMR laboratórium,bioanalitikai laboratórium,fizikai-kémiai-morfológiai laboratórium,irodák,gazdasági irodák,tanulmányi osztály,hallgatói önkormányzat,vizes blokkok,mélygarázs-gépjármű tároló,közös anyag- és eszközraktárak,hulladéktárolók,épületüzemeltetési műszaki és egyéb helyiségek. Intézményenként megtalálhatók egy szemináriumi terem,egy tárgyaló-vizsgáztató-értekezleti helyiség,oktató laboratóriumok,kutató laboratóriumok-kutató szobák,kézi raktárak,mosogató helyiségek,hulladék helyiségek,öltözők,vizesblokkok,igazgatói szobák,egyéb helyiségek.A felszín alatti mélygarázsban találhatóak a telken belüli gépjármű parkolók.Ugyancsak a felszín alatt célszerű az anyagbeszállításhoz és a hulladékkezeléshez szükséges közös helyiségeket elhelyezni.Az anyagbeszállítás,a késztermék,illetve hulladék elszállítás vertikálisan teherlifteken történne.Az intézmények egy csoportban egy szinten kerülnének elhelyezésre.A laboratóriumok későbbi flexibilitásának biztosítása érdekében a helyiségek felett,födém alatt szerelőszintek épülnek meg,amelyekre a közös függőleges strangokból történnek a leágazások.
A területek méretei becsült számok.A koncepcióterv elfogadásáig módosításokat mind a tervező, mind a megrendelő kezdeményezhet.
Gyógyszerhatástani Int.:1 514 m2
Farmakognózia:2 040 m2
Gyógyszerészi Kémiai Int.:1 513 m2
Gyógyszerészeti Int.:2 133 m2
Szerves Vegytani Int.:1 780 m2
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.:2 307 m2
Közös terek:5 735 m2
Mindösszesen:17 022 m2
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 809531500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11480796
Postai cím: Németvölgyi Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: gergely@limaeurope.hu
Telefon: +36 301955414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56858282
Postai cím: Ezerjó Út 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL) http://www.tspc.hu/
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződéskötést követően az A1 munkarésszel, teljesítési szakasszal összefüggésben pótmunka igény merült fel: a Vázlatterv készítése során, majd annak elfogadását követően a Megrendelő részéről felmerült igények alapján a tervezési programtól eltérő műszaki tartalmú helyiségek megtervezése vált szükségessé.
A műszakilag szükséges változtatások eredményeként a funkcióbővítéssel érintett új helyiségcsoportok mintegy 1653 négyzetméter alapterület új funkciójú helyiségek tervezését tették szükségessé, amely nem képezte részét a Tervező eredeti szerződéses kötelezettségeinek, így annak ellenértékét az eredetileg meghatározott tervezői díj nem foglalja magában.
A tervező által kimutatott pótmunka ellenérték nem haladja meg az uniós értékhatárt, nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembe vételével, közös megegyezéssel módosult az alábbiak szerint:
3.1 A Tervezőt a Szerződésszerűen elkészített Tervdokumentációért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a Tervdokumentáció tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként 792.631.500,- Ft + Áfa (bruttó 1.006.642.005,- Ft) fix összegű tervezési díj („Tervezési Díj”) illeti meg. A tervezői művezetés díja a Tervezési Díjon felül illeti meg a Tervezőt.
A Tervezési Díj az egyes tervezési munkák tekintetében az alábbiak szerint alakul:
TELJESÍTÉSI SZAKASZ MEGNEVEZÉSE A TERVEZÉSI DÍJ VONATKOZÓ RÉSZE
A1: Vázlattervek leszállítása 73.185.000,- Ft + ÁFA
B1: felmérési tervdokumentáció leszállítása, engedélyezési tervdokumentáció leszállítása, engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés 265.699.500,- Ft + ÁFA
B2: bontási tervdokumentáció leszállítása 131.733.000,- Ft + ÁFA
B3: kivitelezési tervdokumentáció leszállítása 278.103.000,- Ft + ÁFA
B4: közreműködés a kivitelező kiválasztásában 7.318.500,- Ft + ÁFA
C1: megvalósulási terv leszállítása, tervezői közreműködés a használatba vételi eljárásban, tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv leszállítása 36.592.500,- Ft + ÁFA.
A tervezői művezetés díja tervezetten: 16.900.000,- Ft + ÁFA
Mivel az egyes teljesítési ütemek nem automatikusan kezdhetőek meg, hanem adott esemény megtörténtéhez kapcsolódnak, így a szerződés még hatályban van.
Korábbi szerződésmódosítás nem történt.
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2021. május 18.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VII.2.1) pont szerint
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 748750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 809531500 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben