Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.06.22.
Iktatószám: 9778/2015
CPV Kód: 45220000-5
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye: 1. Bp.Keleti 1087. Budapest, Verseny u.1. 56 és 57 sz. vágányok 2. Bp.Déli 1016 Budapest, Mészáros u. 19. „feladás” 7-8 sz. vágányok 3. Miskolc 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér „felső raktári” vágány 4. Celldömölk 9500 Celldömölk, Szabadság tér 1-2. vasútállomás 16 sz. vágánya 5. Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 2. mosóvágány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NÓGRÁDTRADE PLUS KFT.;NÓGRÁDTRADE PLUS KFT.;;NÓGRÁDTRADE PLUS KFT.;
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., III/371.
Címzett: Nagy Zita
Telefon: 06/30-5673458
E-mail: nagy.zita@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-start.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
1. rész Bp- Keleti pu.:
Vállalkozási szerződés keretében az 56. sz. vágányon szennyvízgyűjtő tálca kiépítése, az 57 sz. vágányon szennyvízgyűjtő rendszer felújítása a hozzátartozó infrastruktúrával és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.
2.rész Bp.Déli pu.:
Vállalkozási szerződés keretében a vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges meglévő állványzat (tisztítóponk) felújítása, szennyvízkezelő berendezés telepítése a hozzátartozó infrastruktúra tervezésével, kiépítésével és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.

3.rész. Miskolc:
Vállalkozási szerződés keretében vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges állványzat (tisztítóponk) tervezése, kivitelezése, szennyvízgyűjtő rendszer kialakítása a hozzátartozó infrastruktúra kiépítésével és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.

4.rész.Celldömölk:
Vállalkozási szerződés keretében vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges állványzat (tisztítóponk) tervezése, kivitelezése, szennyvíztisztító berendezés telepítése, szennyvízgyűjtő rendszer kialakítása a hozzátartozó infrastruktúra kiépítésével és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.

5.rész. Nyíregyháza:
Vállalkozási szerződés keretében a meglévő vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges meglévő állványzat (tisztítóponk) felújításának befejezése, bővítése, ill. bővítésének tervezése kivitelezése és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. Bp.Keleti 1087. Budapest, Verseny u.1. 56 és 57 sz. vágányok
2. Bp.Déli 1016 Budapest, Mészáros u. 19. „feladás” 7-8 sz. vágányok
3. Miskolc 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér „felső raktári” vágány
4. Celldömölk 9500 Celldömölk, Szabadság tér 1-2. vasútállomás 16 sz. vágánya
5. Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 2. mosóvágány
NUTS-kód: HU10, HU22, HU31
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
1. rész Bp- Keleti pu.:
Vállalkozási szerződés keretében az 56. sz. vágányon szennyvízgyűjtő tálca kiépítése, az 57 sz. vágányon szennyvízgyűjtő rendszer felújítása a hozzátartozó infrastruktúrával és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.

2.rész Bp.Déli pu.:
Vállalkozási szerződés keretében vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges meglévő állványzat (tisztítóponk) felújítása, szennyvízkezelő berendezés telepítése a hozzátartozó infrastruktúra tervezésével, kiépítésével és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.

3.rész. Miskolc:
Vállalkozási szerződés keretében vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges állványzat (tisztítóponk) tervezése, kivitelezése, szennyvízgyűjtő rendszer kialakítása a hozzátartozó infrastruktúra kiépítésével és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.

4.rész.Celldömölk:
Vállalkozási szerződés keretében vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges állványzat (tisztítóponk) tervezése, kivitelezése, szennyvíztisztító berendezés telepítése, szennyvízgyűjtő rendszer kialakítása a hozzátartozó infrastruktúra kiépítésével és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.

5.rész. Nyíregyháza:
Vállalkozási szerződés keretében a meglévő vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges meglévő állványzat (tisztítóponk) felújításának befejezése, bővítése, ill. bővítésének tervezése kivitelezése és a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.
1. rész Bp.Keleti: Az 56 sz. vágányon 186 m hosszban 1db. szennyvízgyűjtő tálca-rendszer kiépítése a hozzá tartozó víz és csatorna rendszer felújításával, valamint az 57 sz. vágányon található szennyvíz gyűjtő rendszer szükség szerinti felülvizsgálata, felújítása és az 56-57 sz vágányok közötti terület középvonalában 25 m-ként 230 V-os csatlakozási lehetőségek kiépítése.
2. rész Bp.Déli: A vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges meglévő állványzat (tisztítóponk) rendszer szerkezetének és a 7-8 sz. vágányok szennyvíz összegyűjtésére alkalmas tálca rendszerének teljes átvizsgálása, a szükséges javítások elvégzésével, valamint a tisztításhoz szükséges vizes csővezeték rendszer kialakítása és a 230 V-os kapcsolódási pontok 25 m-ként történő kialakításával A 8 sz. vágányon történő külső mosás során keletkező szennyvíz kezelésére 1 db. szennyvíz kezelő berendezés telepítése a hozzá tartozó infrastruktúrával.
3. rész Miskolc: A „felső raktári” vágány mindkettő oldalára 200 m hosszúságban vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges állványzat (tisztítóponk) valamint a keletkező szennyvíz összegyűjtésére alkalmas 1 db. tálca rendszer kiépítése szükséges. A meglévő vizes csővezeték rendszer felújításával, valamint 25 m-ként 230 V-os csatlakozási pontok biztosításával., valamint a szennyvíz-elvezetés kialakítása. A vágányhoz 1 db. 1500 V-os villamos csatlakozási lehetőség kiépítése is szükséges a járművek fűtéséhez.
4. rész Celldömölk: A vasútállomás 16-os sz. vágányának mindkettő oldalán 125 m hosszúságban a vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges állványzat (tisztítóponk), valamint a külső mosás során keletkező szennyvíz összegyűjtésére alkalmas 1db. szennyvíz gyűjtő tálca rendszer és 1db. szennyvíz kezelő berendezés telepítését kell elvégezni, a szükséges infrastruktúrával. A tisztítóponk egyik oldalán 25 m-ként víz vételezési valamint 230 V-os csatlakozási lehetőség kiépítése szükséges. A 16-os sz. vágányhoz 1db. 1500 V-os fűtési csatlakozási lehetőséget kell kiépíteni.
5. rész Nyíregyháza: A vasúti személyszállító járművek tisztításához szükséges meglévő állványzat (tisztítóponk) felújítását teljes hosszúságában be kell fejezni a vizes csővezeték rendszer és a 230 V-os csatlakozási pontok valamint a mosó vágány teljes hosszában a hiányzó szennyvíz gyűjtő tálca és csatorna rendszer kiépítésével. A mosó vágány ütközőbakkal ellátott végéhez 75 m hosszúságban a vágány másik oldalára is tisztítóponkot kell kiépíteni az 1db. 1500 v-os fűtési csatlakozási lehetőséggel.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 197890000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 90
Jótállási idő (egész hónapokban megadva minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) 10
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12083 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/25 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Bp- Keleti pu.:Vállalkozási szerződés keretében az 56. sz. vágányon szennyvízgyűjtő tálca kiépítése, az 57 sz. vágányon szennyvízgyűjtő rendszer felújítása a hozzátartozó infrastruktúrával együtt.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/06/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NÓGRÁDTRADE PLUS KFT.
Postai cím: Nap u. 32-34. fszt. ü/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
Telefon: +361323 0747
E-mail:
Fax: +361334 1121
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 35000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 53000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 53000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 71000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
gépészeti és elektromos munkák egy része, felelős műszaki vezetés és tervezés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
BBM Budaber Zrt. (név) 1204 Budapest, Török Flóris u. 114. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT. (név) 1082 Budapest, Nap u. 32-34. fszt. ü/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Bp.Déli pu.:Vállalkozási szerződés keretében Tisztítóponk felújítása, szennyvízkezelő berendezés telepítése a hozzátartozó infrastruktúra tervezésével, kiépítésével.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/06/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NÓGRÁDTRADE PLUS KFT.
Postai cím: Nap u. 32-34. fszt. ü/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
Telefon: +361323 0747
E-mail:
Fax: +361334 1121
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 50000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 40990000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 40990000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 42900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
gépészeti és elektromos munkák egy része, felelős műszaki vezetés és tervezés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
BBM Budaber Zrt. (név) 1204 Budapest, Török Flóris u. 114. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT. (név) 1082 Budapest, Nap u. 32-34. fszt. ü/1. (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Tisztítóponk tervezése, kivitelezése, szennyvízgyűjtő rendszer kialakítása a hozzátartozó infrastruktúra kiépítésével.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontjára (egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot) tekintettel eredménytelen.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 40000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
BBM Budaber Zrt. (név) 1204 Budapest, Török Flóris u. 114. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Celldömölk: Vállalkozási szerződés keretében Tisztítóponk tervezése, kivitelezése, szennyvíztisztító berendezés telepítése, szennyvízgyűjtő rendszer kialakítása a hozzátartozó infrastruktúra kiépítésével.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/06/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NÓGRÁDTRADE PLUS KFT.
Postai cím: Nap u. 32-34. fszt. ü/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
Telefon: +361323 0747
E-mail:
Fax: +361334 1121
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 60000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 103900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 103900000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 108000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
gépészeti és elektromos munkák egy része, felelős műszaki vezetés és tervezés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
BBM Budaber Zrt. (név) 1204 Budapest, Török Flóris u. 114. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

NÓGRÁDTRADE PLUS KFT. (név) 1082 Budapest, Nap u. 32-34. fszt. ü/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Nyíregyháza: Vállalkozási szerződés keretében a meglévő tisztítóponk felújításának befejezése, bővítése, ill. bővítésének tervezése kivitelezése.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontjára (egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot) tekintetteleredménytelen.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 35000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
gépészeti és elektromos munkák egy része, felelős műszaki vezetés és tervezés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
BBM Budaber Zrt. (név) 1204 Budapest, Török Flóris u. 114. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/19 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------