Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.07.
Iktatószám: 9803/2021
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: HU110,HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jákói Viktória
Telefon: +36 18965703
E-mail: viktoria.jakoi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Modern Vállalkozások Programja"_MKIK-INFOTÉR r.
Hivatkozási szám: EKR000595612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Modern Vállalkozások Programja” GINOP-3.2.1-15-2015-00001 számú pályázati Projekt 3. szakaszához kapcsolódó komplex kommunikációs- és médiaügynökségi feladatok ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 782829448 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Modern Vállalkozások Programja"_MKIK-INFOTÉR r.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak: 79822500-7
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU12 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszínei: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., illetve a Megrendelők által megjelölt egyéb budapesti és Pest megyei helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladatai az MKIK (Megrendelő1) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Megrendelő 2) részére:
Megrendelők várhatóan két aktív kampányidőszakban (~7 aktív hónap) tervezik a Projekt hivatalos megjelenéseit megvalósítani.
Stratégiai tervezés körében Megrendelő részére: a „Modern Vállalkozások Programja” Projekt 3. szakaszának kommunikációjával összefüggő stratégiai tervezés és tanácsadás, átfogó kommunikációs stratégiai terv, valamint legalább 2 kommunikációs cselekvési terv elkészítése.
Kreatív ügynökségi feladatok körében: kommunikációs és szemléletformáló tevékenységet támogató és az ezekkel
összefüggésben tervezett kampányokat és tartalomgyártást előkészítő tartalom előállítás (oktatási jellegű tartalmak előállítása) és (a Program első szakaszában kidolgozott, jelenleg már részben elavult tartalomkészlet) tartalom frissítése Megrendelők részére.
Megrendelő részére kreatív ügynökségi feladatok ellátása, így rádióreklám szöveg megírása (2 db 30 mp-es szpot), TV szpot storyboard elkészítése és narrációs szöveg megírása (2 db 30 mp-es szpot), adaptáció (dramaturgiai forgatókönyv/script) és storyboard készítése legfeljebb 10 db kisfilm tekintetében. Nyertes feladata továbbá online és offline kampányok, tradicionális médiafelületi és produkciós eszközök grafikai anyagainak teljes körű tervezése, ennek keretében nagyarculat megújítása, arculati kézikönyv összeállítása (moodboard, styleguide készítése, a Projekt logójának frissítése, szlogenjének megírása/frissítése, a képi imázs elemek tulajdonságainak meghatározása, kommunikációs anyagok betűtípusai és az arculati színek kijelölése, a hirdetések, kiadványok, és egyéb arculathordozó elemek megújítása, külső megjelenésének szabályozása).
PR ügynökségi szolgáltatások körében Megrendelő részére: átfogó PR kampány koncepció és 2 db PR akcióterv kidolgozása, Q&A, interjúszervezés, sajtófigyelés, sajtólista összeállítása, célzott DM levél tartalomszerkesztése és címzettlista összeállítása, DM adatbázis vásárlása
Gyártás – Nyomda, reklámajándékok, dekorációs és marketingeszközök Nyertes feladata Megrendelő részére: DM levél, jegyzettömb és felírótábla, oklevél, óriásplakát, citylight, névjegy, szórólap, kiadvány, sajtófal, kiállítási pult, roll up és mini roll up, asztali zászló, badge, kitűző, toll, töltő-kulcstartó, okostelefon pénztárca, textil táska, pendrive, powerbank gyártása.
Megrendelő2 részére: „C” és „D” típusú táblák gyártása.
Gyártás – Film, rádió, fotózás Feladat e körben Megrendelő részére: 2-2 db 30 másodperces rádiószpot és TV szpot, 10 db, kb. 3-5 perces animációs CGI kisfilm + 10 db teaser gyártása, stockfotó vásárlása, 10x100 db professzionális fotó készítése.
Megrendelők részére élőszereplős film (7+2 db tartalomcsomag) gyártása.
Megrendelő2 részére 10 db videó tartalom frissítési feladatainak (tartalmak vágása, szerkesztése, egyes – adott esetben hatályt vesztett, vagy avult - részek újraforgatása, legfeljebb az adott tartalom 50%-át érintően) ellátása.
Online ügynökségi szolgáltatások körében Megrendelő részére: online kommunikációs stratégia, cselekvési és ütemterv elkészítése kidolgozása, online tartalommenedzsment, Projekt-portállal és meglévő közösségi oldalakkal (pl. Facebook, YouTube, Google, Instagram, stb.) kapcsolatos tartalomkezelési feladatok, tervezetten min. 35 FB poszt/hó, min. 5 FB poszt/hét közzététele, keresőoptimalizálás; statisztika, elemzés és beavatkozás tervezés ellátása, közösségi média influenszer együttműködések kialakítása: online és közösségi média-kampányoknál 100. 000< állandó UU (követővel) bloggal rendelkező blogger és kizárólag 100.000 állandó feliratkozót meghaladó csatornával rendelkező vlogger közreműködésével heti átlagosan 2, de naptári havonként legalább 8 db blog bejegyzés, illetve havonként legalább 1 db 2-10 perces vlog bejegyzés közzététele.
Rendezvényszervezés körében Megrendelő részére: Megrendelő megjelenéseinek (kiállítás, előadás, jelenlét) biztosítása egyes vállalati digitalizáció témakörben rendezett 2 kiemelt, ágazati jelentőségű konferencián és 4 egyéb szakmai eseményen, tervezetten 8-12 fő részére, valamint további 54 ágazaton kívüli, kiemelt konferencián, expón, műhelymunkán, egyéb szakmai tematikus eseményen, tervezeten 3-8 fő részére.
Médiatervezés és – vásárlás körében Megrendelő részére: belföldi médiatervezési és – vásárlási feladatok teljes körű lebonyolítása (médiamix, médiaterv elkészítése, médiavásárlás végrehajtása, kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások) országos és regionális, közszolgálati és kereskedelmi televíziós és rádiós csatornákon, print, online és közösségi médiafelületeken és közterületen. A nyertes ajánlattevő kiemelt feladata lesz a licit alapú felületeken való hirdetéskezelés.
A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A nettó keretösszeg összesen: 782 829 448 HUF.
Megrendelő1 a 717 954 448 Ft keretösszeg 70 %-ára, Megrendelő2 a 64 875 000 Ft keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.1. Az M.2) a) alpont szerinti szakember átfogó kommunikációs stratégiai terv készítésében szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) (max. 3 db) 90
2 2.1.2. Az M.2) b) alpont szerinti szakember kommunikációs kampányhoz kapcsolódó film készítésében szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) (max. 5 db) 90
3 2.2.1. Az M.2) c) alpont szerinti szakember licit alapú hirdetési felületek kezelésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (maximum megajánlás: 12 hónap) 90
4 2.3.1. Rendelkezik-e a teljesítésben részt vevő Google Partnerség elérését biztosító médiatervező és - vásárló szakemberrel (igen/nem) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 700
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.2.1-15-2015-00001 számú pályázati Projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 240 - 593643
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Modern Vállalkozások Programja"_MKIK-INFOTÉR r.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71824097
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52788695
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 782829448
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 782829448
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felhívás III.1.3.) M.2.b pontja szerinti szakember

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Nyertes ajánlattevő adószáma: New Land Media Reklám, Szolgáltató Kft.: 24670827-2-44 és LOUNGE DESIGN Szolgáltató Kft.: 22715544-2-41 közös ajánlattevők
2.) További ajánlattevő: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35., adószám: 13354921-2-43)
3.) A nyertes ajánlattevő értékelési szempontokra tett vállalásai:
1. Ár szempont: Ajánlati ár (nettó HUF, net-net ár HUF) Alszempontok:
1.1. Stratégiai tervezés - összesen (nettó HUF): 127.151,-
1.2. Kreatív ügynökségi feladatok - összesen (nettó HUF): 8.418.452,-
1.3. PR ügynökségi szolgáltatások- összesen (nettó HUF): 4.422.406,-
1.4. Gyártás – Nyomda, reklámajándékok, dekorációs és marketingeszközök - összesen (nettó HUF): 1.029.662,-
1.5. Gyártás – Film, rádió, fotózás - összesen (nettó HUF): 36.253.027,-
1.6. Online ügynökségi szolgáltatások - összesen (nettó HUF): 2.078.883,-
1.7. Rendezvényszervezés - összesen (nettó HUF): 1.775.000,-
1.8. Médiavásárlás (Országos napilapok, kereskedelmi) (net-net ár HUF): 500
1.9. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) (net-net ár HUF): 1.100
1.10. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) (net-net ár HUF): 12.873
1.11. Médiavásárlás - Hiperlokális médiumok kereskedelmi kampányok esetén (net-net ár HUF): 9.265
1.12. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) (net-net ár HUF): 770
1.13. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) (net-net ár HUF): 5.530
1.14. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) (net-net ár HUF): 130
1.15. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) (net-net ár HUF): 11.459
1.16. Médiavásárlás - közösségi média hirdetési felületek kereskedelmi kampányok esetén (net-net
ár HUF): 795
2. Minőségi szempont
2.1.1 Az M.2) a) alpont szerinti szakember átfogó kommunikációs stratégiai terv készítésében
szerzett speciális szakmai tapasztalata (db)(maximális megajánlás: 3 db): 3
2.1.2 Az M.2) b) alpont szerinti szakember kommunikációs kampányhoz kapcsolódó film
készítésében szerzett speciális szakmai tapasztalata (db) (maximális megajánlás: 5 db): 5
2.2. Szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai többlettapasztalata
2.2.1 Az M.2) c) alpont szerinti szakember licit alapú hirdetési felületek kezelésében szerzett
szakmai többlettapasztalata (hónap) (maximum megajánlás: 12 hónap) : 12
2.3.1 Rendelkezik-e a teljesítésben részt vevő Google Partnerség elérését biztosító médiatervező és -
vásárló szakemberrel (igen/nem): Igen
4.) Az eljárás során nem lett figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)