Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/119
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.22.
Iktatószám:9843/2018
CPV Kód:48180000-3
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szintézis Informazikai Zrt
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK06295
Postai cím: Vasvári Pál utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 96507945
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.petz.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48180000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Automatizált betegazonosító és betegkövető rendszer
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 145 462 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48180000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Automatizált betegazonosító és betegkövető rendszer
A közbeszerzés tárgyának szoftveres részét, egy már a kórházban meglévő és működő RFID UHF rendszerhez hozzá kapcsolt automatikus betegkövető rendszer kialakítása jelenti, melyhez kapcsolódik egy NFC technológián alapuló betegazonosító rendszer mely teljeskörűen integrálódik a kórházi HIS rendszerbe. A két technológia egy karszalagban és egy chipben kell elhelyezésre kerüljön. A beszerzendő karszalagok közül 3000 db-nak többször felhasználhatónak kell lennie, szállítani szükséges 1000 db egyszer használatos karszalagot is. A betegazonosító karszalagoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
• vízálló, hajlékony, tisztítható, allergiamentes anyagból készült
• antibakteriális
• széles méretválaszték
• kényelmesen viselhető (lekerekítés, viselhető rögzítő, nem éles szélű)
• kellően ellenáll a szakítóerőnek
• nem akadályozza a tisztálkodást
• tartalmazz az RFID - NFC chipet
Automatikus beteg azonosítás, HIS integráció
Minden fekvőbeteg a kórházi HIS rendszerben történő regisztrálás során egy speciális karszalagot kap, amely RFID UHF és NFC technológiával is működik. A karszalag azonosítóit a betegfelvétel során hozzárendelik a beteg egyedi esetazonosítójához, mindezt az integrált kórházi rendszerben, így a beteg az egyes kórházi ellátási folyamatoknál egyszerűen és automatikusan azonosíthatóvá válik. Az integráció során a kórházi HIS rendszerben, az összes érintett ellátási folyamat kezeléséhez kapcsolódó funkciót ki kell bővíteni az új betegazonosítási rendszerrel.
Ajánlattevőnek módosítania kell a kórházban futó HIS rendszert, úgy hogy a rendszerben lévő kliens alkalmazás képes legyen NFC technológián keresztül NFC olvasók használatára. Illeszteni kell a kiválasztott NFC olvasókat a HIS rendszer klienséhez. A HIS rendszert át kell alakítani úgy, hogy az érintett ellátási folyamatnál a betegeket a rendszerben automatikusan azonosítani lehessen az NFC karszalagjuk beolvasásával. A HIS rendszerben az összes érintett képernyőt módosítani kell az új azonosítási funkcióval.
Az érintett ellátási folyamatok:
• Betegregisztráció: Fekvőbetegek gyors és biztonságos azonosításának lehetővé tétele a jelentkezés, érkeztetés és szolgáltatás-igénybevétel során.
• Elektronikus adatrögzítés: Betegmegjelenés, azonosítás rögzítése az ellátási pontokon.
• Egészségügyi beavatkozások:Az egészségügyi beavatkozásra kerülő beteg azonosítása, összhangban a tervezett ellátással.
• Diagnosztikus folyamatok: A beteg azonosítása a diagnosztikai tevékenység során
• Sürgősségi ellátás: A sürgősségi ellátásra kerülő fekvőbeteg azonosítása az ellátás során.
• Ágymelletti ápolás: Az egészségügyi személyzet betegágy melletti feladatinak támogatása
A felsorolt folyamatokban karszalagos NFC technológiás azonosítás után történik a betegellátás úgy, hogy az azonosításhoz szükséges mobil eszközön futó program szorosan együttműködve a kórházi HIS rendszerrel a betegről az azonosításhoz szükséges információkat megjeleníti. A fekvőbeteg a műtőbe, diagnosztikai egységbe (CT, Röntgen, Ultrahang) történő érkezése után a rendszer egyértelműen tájékoztat a HIS rendszerrel együttműködve a beteg azonosítása után a rá váró beavatkozásokról, elvégzendő feladatokról. A beteg konzíliumra érkezésekor az adott szakrendelésen a HIS rendszerhez kapcsolt NFC olvasón keresztül történik a beteg azonosítására.
A műtőben a beteg azonosítása után mobiltelefonba épített vonalkód olvasóval kell megtörténjen a műtét során felhasznált anyagok rögzítése, és tárolása a HIS rendszerbe.
Az egészségügyi személyzet az ágymelletti betegellátás során, szintén NFC technológiával azonosítja a beteget, majd a mobil alkalmazás segítségével rögzíti a beteg állapotát, az előre kiírt feladatok elvégzését. A mobiltelefonba épített vonalkód olvasóval rögzíti a betegnek bekötött infúziókat és vérkészítményeket.
A mobileszközök WiFi adatkommunikáció segítségével érik el a medikai rendszer egységes és védett adatbázisrendszerét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1  Karszalag újraírhatóságának száma 20
2 Jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00030
II.2.14) További információ:
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) modulokhoz a rendszer az alábbiak szerint kell illeszkednie:
A rendszernek képesnek kell lennie az EESZT ágazati szinten egységesített törzseinek és nyilvántartásainak adatait alkalmazni minden olyan általa alkalmazott törzs és nyilvántartás esetén, amely az EESZT törzspublikációs rendszerében is elérhető.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 010 - 017701
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adás-vételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szintézis Informazikai Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tihanyi Árpád u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@szintezis.hu
Telefon: +36-96502211
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-96318658
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 145 500 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 145462000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: telepítés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a) az eljárás eredményes volt.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
Szintézis Informatikai Zrt: 12890341 2 08
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Részajánlattétel nem volt biztosított.
Ajánlattevő neve: Szintézis Informatikai Zrt
Címe: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.
adószáma:12890341 2 08
Ajánlattevő neve:iERP Hungary Kft
Címe:1208 Budapest, Máriaremete út 98.
adószáma: 23961346-2-41
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését.
Környezetvédelmi és szociális szempontok nem kerültek figyelembevételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148. §-a alapján: 2018. 05.28.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)