Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/111
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.12.
Iktatószám: 9933/2018
CPV Kód: 45262660-5
Ajánlatkérő: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Az Ajánlatkérő központi telephelye (1147 Budapest, Csömöri út 50-60. szám, hrsz.: 31260/343)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: IGNIS Értékmentő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK10920
Postai cím: Csömöri út 50-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Gabriella
Telefon: +36 202161049
E-mail: bardos.gabriella@kezmu.hu
Fax: +36 12520456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kezmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Támogatott szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. központi telephelyén (1147 Budapest, Csömöri út 50-60. szám) álló ingatlan veszélyes anyag mentesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262660-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. központi telephelyén (1147 Budapest, Csömöri út 50-60. szám) álló ingatlan veszélyes anyag mentesítése (azbeszttartalmú anyagok eltávolítására, azbesztmentesítése) az alábbiak szerint.
A beruházással érintett terület nagysága: 1543,50 m2 /bruttó alapterület/
Nyertes Ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) főbb feladatai:
­ Munkaterv elkészítése, engedélyeztetése
­ Mentesítő zóna építése
­ Belső épített szerkezetek / gipszkarton válaszfalak, álmennyezet, szigetelés, lámpatestek, vezetékek, stb./ elbontása
­ Porladó azbeszt mentesítése
­ Légtechnikai vezetékek azbesztzsinór peremtömítéseinek bontása, eltávolítása
­ Veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
­ Tisztasági hatásfok mérés
Főbb munkamennyiségek (a közbeszerzés mennyisége)
­ Porladó azbeszt mentesítése 2600 m2
­ Légtechnikai vezetékek azbesztzsinór peremtömítéseinek bontása 403,5 m2
­ Nem veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 340 m3
­ Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 70 t
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): Fő tárgy: 45262660-5 [Azbeszteltávolítási munka] további tárgyak: -
A feladat részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok 2. Műszaki leírás fejezete, illetőleg a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98345540 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. központi telephelyén (1147 Budapest, Csömöri út 50-60. szám) álló ingatlan veszélyes anyag mentesítése tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő központi telephelye (1147 Budapest, Csömöri út 50-60. szám, hrsz.: 31260/343)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. központi telephelyén (1147 Budapest, Csömöri út 50-60. szám) álló ingatlan veszélyes anyag mentesítése (azbeszttartalmú anyagok eltávolítására, azbesztmentesítése) az alábbiak szerint.
A beruházással érintett terület nagysága: 1543,50 m2 /bruttó alapterület/
Nyertes Ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) főbb feladatai:
­ Munkaterv elkészítése, engedélyeztetése
­ Mentesítő zóna építése
­ Belső épített szerkezetek / gipszkarton válaszfalak, álmennyezet, szigetelés, lámpatestek, vezetékek, stb./ elbontása
­ Porladó azbeszt mentesítése
­ Légtechnikai vezetékek azbesztzsinór peremtömítéseinek bontása, eltávolítása
­ Veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
­ Tisztasági hatásfok mérés
Főbb munkamennyiségek (a közbeszerzés mennyisége)
­ Porladó azbeszt mentesítése 2600 m2
­ Légtechnikai vezetékek azbesztzsinór peremtömítéseinek bontása 403,5 m2
­ Nem veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 340 m3
­ Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 70 t
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): Fő tárgy: 45262660-5 [Azbeszteltávolítási munka] további tárgyak: -
A feladat részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok 2. Műszaki leírás fejezete, illetőleg a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kivitelezésre előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő vállalása (naptári nap) 15
2 2. Ütemezett átadás vállalása: a munkaterület 2 részterülete közül az egyik részterület műszaki átadás-átvételének a vállalása a teljes átadás-átvételi eljárást megelőzően legalább 3 héttel (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az ajánlati ár értékelése (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. központi telephelyén (1147 Budapest, Csömöri út 50-60. szám) álló ingatlan veszélyes anyag mentesítése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IGNIS Értékmentő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szarvas Gábor u. 8/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
E-mail: office@igniskft.com
Telefon: +36 12008200
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10261969-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98345540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IGNIS Értékmentő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szarvas Gábor u. 8/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10261969-2-43

Hivatalos név: Globrem Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi utca 65. 1. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22914169-2-42

Hivatalos név: DONEMOTI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia utca 42. földszint 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13204400-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Kiegészítés az V.2.5) ponthoz: Alvállalkozásra vonatkozó információk
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
(1) Légtéri szállórost koncentráció mérés a mentesítés ideje alatt, majd tisztasági hatásfok mérés a mentesítés befejeztével
(2) A keletkező veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
(3) Különféle bontási, építési, szerelési és azbesztmentesítési munkák
Alvállalkozó(k) megnevezése
(1) Wessling Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6.)
(2) Faragó Környezetvédelmi Kft. (1085 Budapest, Baross utca 36.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges