Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/106
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.06.04.
Iktatószám: 9999/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Taksony Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Taksony, 510. sz. közút 21+400 – 22+778 km szelvények közötti szakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Poseidon Power Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Taksony Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14027143
Postai cím: Fő Út 85
Város: Taksony
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Micheller Anita
Telefon: +36 203306355
E-mail: micheller.anita@taksony.hu
Fax: +36 24520770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.taksony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.taksony.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)
Hivatkozási szám: EKR001629622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Taksony, 510. sz. közút 21+400 – 22+778 km szelvények közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett csapadékvíz elvezetés zárt csatornával történik. A csapadékvíz bevezetés kiemelt útszegély segítségével víznyelőkön keresztül történik.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna közvetlenül két befogadóba köt be. Az egyik befogadó az RSD Holt Duna, a másik a Hősök utcán meglévő Cs-3-0-0 jelű csatorna.
A szennyezett csapadékvíz befogadóba való bevezetés csak iszapfogó, és ásványolaj lefölözőn keresztül történhet. A bevezetésnél a szennyezettség mértéke
nem haladhatja meg a 2 mg/l SZOE határértéket.
A Kossuth Lajos utcától a Solt utcáig a terepadottságok miatt, a csapadékvíz elvezetése szikkasztással lett tervezve. A csapadékvíz bevezetés kiemelt útszegély és folyóka segítségével víznyelőkön keresztül történik.
Az 1-0, 1-1, Cs-3-4-0, Cs-3-4-1 jelű nyomvonalak a meglévő DN 600 betoncsövekből épült befogadó nélküli zárt csapadékcsatorna helyére kerültek betervezésre, mivel az 510 sz. Fő út burkolatszélesítésével összhangban a víznyelős fedlappal ellátott tisztítóaknák biztosítják az útról lefolyó csapadékvizek elvezetését. A tervezett nyomvonalak a meglévő helyére kerülhetnek, így a Ø600 betoncsövekből épült zárt csatornaszakaszt el kell bontani. A bontás és építés közelében gázvezeték található, melyek pontos nyomvonalát az építés
megkezdése előtt kutatóárokkal kell meghatározni. A gázvezeték építését a DN600 betoncsőből épült csapadékvíz nyomvonal közelében építette meg a gázszolgáltató, így a kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a csapadékcsatorna elbontására és újra építésére, amely gázos szakfelügyeletet igényel, hogy a szerelési távolság
meglegyen a két vezeték palásttávolsága között. A meglévő gázvezeték átlagosan 1,0-1,20 méter mélységben került lefektetésre, míg a csapadékcsatorna átlagos mélysége 2,60 méter. A tervezett burkolt út szélesítése és a keresztmetszeti kialakítása határozta meg a tervezett csapadékcsatorna nyomvonalát, amelyet a Magyar Közút jóváhagyott.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás hatósági engedélyköteles munka, melyre a jogerős engedély rendelkezésre áll.
Részletes információk a műszaki leírásban és a tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10196 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Poseidon Power Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12639052
Postai cím: Fő Út 46
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@ppower.hu
Telefon: +36 303370824
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 243284293
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Taksony, 510. sz. közút 21+400 – 22+778 km szelvények közötti szakasz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett csapadékvíz elvezetés zárt csatornával történik. A csapadékvíz bevezetés kiemelt útszegély segítségével víznyelőkön keresztül történik.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna közvetlenül két befogadóba köt be. Az egyik befogadó az RSD Holt Duna, a másik a Hősök utcán meglévő Cs-3-0-0 jelű csatorna.
A szennyezett csapadékvíz befogadóba való bevezetés csak iszapfogó, és ásványolaj lefölözőn keresztül történhet. A bevezetésnél a szennyezettség mértéke
nem haladhatja meg a 2 mg/l SZOE határértéket.
A Kossuth Lajos utcától a Solt utcáig a terepadottságok miatt, a csapadékvíz elvezetése szikkasztással lett tervezve. A csapadékvíz bevezetés kiemelt útszegély és folyóka segítségével víznyelőkön keresztül történik.
Az 1-0, 1-1, Cs-3-4-0, Cs-3-4-1 jelű nyomvonalak a meglévő DN 600 betoncsövekből épült befogadó nélküli zárt csapadékcsatorna helyére kerültek betervezésre, mivel az 510 sz. Fő út burkolatszélesítésével összhangban a víznyelős fedlappal ellátott tisztítóaknák biztosítják az útról lefolyó csapadékvizek elvezetését. A tervezett nyomvonalak a meglévő helyére kerülhetnek, így a Ø600 betoncsövekből épült zárt csatornaszakaszt el kell bontani. A bontás és építés közelében gázvezeték található, melyek pontos nyomvonalát az építés
megkezdése előtt kutatóárokkal kell meghatározni. A gázvezeték építését a DN600 betoncsőből épült csapadékvíz nyomvonal közelében építette meg a gázszolgáltató, így a kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a csapadékcsatorna elbontására és újra építésére, amely gázos szakfelügyeletet igényel, hogy a szerelési távolság
meglegyen a két vezeték palásttávolsága között. A meglévő gázvezeték átlagosan 1,0-1,20 méter mélységben került lefektetésre, míg a csapadékcsatorna átlagos mélysége 2,60 méter. A tervezett burkolt út szélesítése és a keresztmetszeti kialakítása határozta meg a tervezett csapadékcsatorna nyomvonalát, amelyet a Magyar Közút jóváhagyott.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás hatósági engedélyköteles munka, melyre a jogerős engedély rendelkezésre áll.
Részletes információk a műszaki leírásban és a tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/04 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 243284293
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Poseidon Power Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12639052
Postai cím: Fő Út 46
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@ppower.hu
Telefon: +36 303370824
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/05/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A fentiekre figyelemmel a felek a szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
- az eredeti rendelkezés: „1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2020. július 31.”
- az 1. sz. módosítás szerinti módosított rendelkezés: „1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2020. november 30.”
- a 2. sz. módosítás szerinti módosított rendelkezés: „1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2021. május 25.”
- a jelen, 3. sz. módosítás szerinti módosított rendelkezés: „1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2021. június 4.”
Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződésnek jelen 3. sz. szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Cs 3-4-1 szakaszon létesítendő csatorna nyomvonalán egy üzem alatt lévő eternit ivóvízcső volt található. A szakaszon fel kellett függeszteni a munkát, tekintve, hogy a csatorna korrigált nyomvonalon sem volt megépíthető. A közút felé a Kezelő hozzájárulásnak hiányában nem lehetett elmozdítani, míg a másik irány felé való elmozdítást optikai és egyéb kábelek akadályoztak. Szükségessé vált a vízvezeték kiváltása.
A kivitelező folyamatosan jelezte a munkakörülmények nehezedését az építési naplóban, valamint a 2021. május 10-én kelt akadályközlő levelében kérte a határidő módosítást a vízvezeték kiváltás elkészültéig. A rendelkezésre álló munkaterületen folyamatos munkavégzés volt.
A fenti adatok alapján, a beruházás műszaki ellenőre által igazoltan, az építési naplóban rögzítetteknek megfelelően, az alábbi időszakban nem volt lehetséges a munkavégzés: 2021. május 3-12. között, összesen 10 naptári nap.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 243284293 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 243284293 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben