Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Ügyiratszám: D.511/20/2008.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Junior Vendéglátó Zrt. (képviseli: dr. Szűcs Imre Zoltán egyéni ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2008. 10. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (képviseli: Varga Dóra Ügyvédi Iroda dr. Varga Dóra Katalin ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működőóvodák, általános iskolák, középfokú intézmények gyermek-, diák- és felnőtt étkeztetésének biztosítása és a keletkező ételhulladék elszállítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: hulladékszállítás, közétkeztetés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2008. 12. 10.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2008.I.01. -
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: értékelés módszere, értékelési részszempont, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés d) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem
KÉ-lapszám: 10/2009.

Csatolt dokumentumok