Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Ügyiratszám: D.783/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Epres Trans Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 10. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Budapest Főváros XIV.ker. Zugló Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Vállalkozási szerződés keretében Bp.Főv.XIV.ker. Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő Bp.XIV.ker. Thököly út 35-37. szám alatti épületek bontási munkálatainak elvégzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: épületbontás
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2010. 11. 15.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés hiánya, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: bírság kiszabása
Tárgyszavak: előzetes vitarendezés, kizáró ok, igazolás, szerződéskötési moratórium
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 249.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 9 pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96/B.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60.§ (1) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen

Csatolt dokumentumok