Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/99
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.29.
Iktatószám: 10007/2016
CPV Kód: 79000000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: Magyarország egész területe, de, adott esetben, más országok is.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Kossuth Lajos tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf, Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
Telefon: +36 18962878
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.nkoh.kormany.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2. IV. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf, Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
Telefon: +36 18962878
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2. IV. emelet 434. szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf, Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
Telefon: +36 18962878
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak: 79822500-7
79311200-9
79416000-3
79821000-5
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, de, adott esetben, más országok is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő feladatok köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása, szállítás, médiatervezés és vásárlás, valamint rendezvényszervezési feladatok ellátására.
A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában. A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt előfordulhat, hogy szerződés szerinti megrendelő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző munkák összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az ajánlatkérő egyidejűleg fellépő több beszerzési igényét nem lehetne rugalmasan módon, kellő időben (intézkedési késedelem nélkül) kielégíteni. (A keretmegállapodás alkalmazására 1100 szervezet köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a szerződés érvényessége alatt várhatóan legalább 250-300 db lesz.) Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás a megkötendő keretmegállapodás érvényességi ideje alatt, elvárás. Az egyedi szerződések átlagértéke legalább a nettó 5 millió forintot jellemzően meg fogja haladni, azaz minimálisként megjelölt átlagérték többszörösét is kiteheti.
A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő információvédelemi rendszer és a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartása elvárás.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.
A II.2.5) ponthoz tartozóan:
Minőségi kritérium - Név: 49. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 50. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 51. Mintafeladat / Súlyszám: 160
Minőségi kritérium - Név: 52. Szociális szempont - Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 53. Szociális szempont - Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése (fő) / Súlyszám: 12
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 29. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 21
2 30. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 6
3 31. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 13
4 32. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
5 33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 13
6 34. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
7 35. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 16
8 36. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 6
9 37. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 16
10 38. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
11 39. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 16
12 40. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
13 41. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 21
14 42. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 6
15 43. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 11
16 44. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
17 45. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
18 46. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
19 47. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
20 48. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 362
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama legfeljebb 2 alkalommal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének vagy az 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor,a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-aszerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy
b) nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal, amennyiben ilyen előírás létezik.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.
a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani,
c) amennyiben ilyen előírás létezik, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.
P/1 A felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az 1.000.000.000 forintot.
P/2 A cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3 Az igazolás benyújtásakor érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben
P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív volt.
P/2 a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el vagy haladja meg az 1.000.000.000 forintot.
P/3 nem rendelkezik legalább 100.000.000 HUF/év és legalább 20.000.000 HUF/káresemény értékű, kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) ponthoz tartozóan: alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben
M/2
nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
(a) legalább 1 fő vezető stratégiai tervezővel, aki
• felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és
• legalább 3 éves kommunikációs stratégia készítési vagy kommunikációs kampányok kidolgozásában szerzett tapasztalattal rendelkezik, és
• a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos stratégia tervezési tevékenységet tartalmazott.
(b) legalább 1 fő vezető szövegíró szakemberrel, aki
• felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és
• a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos közérdekű témájú szövegek vagy sajtóközlemények írására irányuló tevékenységet tartalmazott.
(c) legalább 1 fő vezető médiatervező/vásárló szakemberrel, aki
• felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és
• legalább 3 éves kommunikációs ügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkezik, és
• a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos médiatervezési és vásárlási tevékenységet tartalmazott.
(d) legalább 1 fő vezető kutató szakemberrel, aki
• felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és
• legalább 3 éves közvélemény kutatási szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(e) legalább 1 fő vezető grafikus szakemberrel, aki
• felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és
• legalább 3 éves arculattervezési és kiadványtervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(f) legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki felsőfokú minőségbiztosítási, minőségirányítási, minőségügyi vagy minőségmenedzsment vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.
M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását.
M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek önéletrajzát és valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn.
Az M/1 igazolásnak és az M/2 önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.
M/3 az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.
M/4 a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben
M/1
(a) nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább nettó 20 millió forint értékű szerződésekből származó, olyan kommunikációs szolgáltatások nyújtását, amelyek keretében
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében kutatási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében stratégiai tervezési és tanácsadási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében grafikai tervezési feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott, és
• sor került, legalább 2 db szerződés esetében médiatervezésre és vásárlásra is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott.
(b) nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, kommunikációs szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább 6 hónapos időtartamú keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alapján megkötött, legalább 30 db, egyenként legalább nettó 5 millió forintot elérő, egyedi szerződés szerződésszerű teljesítését, amelyek keretében összességében sor került
• kutatási feladatok ellátására, és
• stratégiai tervezési és tanácsadási feladatok ellátására, és
• grafikai tervezési feladatok ellátására, és
• integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására, és
• PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására, és
• online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások nyújtására, és
• kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat ellátására, és
• médiatervezésre és vásárlásra is.
M/3
nem rendelkezik bevezetett ISO 9001 szerinti, legalább kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.
M/4
nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
a) AGB Nielsen Arianna médiaelemző szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok, és
b) Gemius Audiance online közönségmérés, valamint a hozzá tartozó Explorer elemző és tervező szoftver és adatbázis, és
c) Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver és adatbázis, és
d) TGI szoftver és adatbázis, és
e) Rádióhallgatottsági kutatási szoftver és adatbázis.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevővel szemben a szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárás
- a minőségbiztosítási és információvédelmi irányítási rendszerek alkalmazása,
- a hátrányos helyzetű és a fiatal munkavállalók teljesítésbe történő bevonása
Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 114 - 202400
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Nemzeti Kommunikációs Hivatal, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. IV. emelet 407. szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti. Az ajánlati biztosíték összege 25 millió forint. A befizetés helyét, az igazolás módját a dokumentáció tartalmazza.
5. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:
1. Szakemberek óradíjai/Súlysz.:18
2. Grafikai tervezés/Súlysz.:23
3. Gyártás (dekorációs és marketing eszközök)/Súlysz.:9
4. Gyártás (reklámajándékok - irodaszer)/Súlysz.:1
5. Gyártás (reklámajándékok - technológia)/Súlysz.:1
6. Gyártás (reklámajándékok - utazás)/Súlysz.:1
7. Gyártás (reklámajándékok - otthon)/Súlysz.:1
8. Gyártás (reklámajándékok - szabadidő)/Súlysz.:1
9. Gyártás (reklámajándékok - egészség)/Súlysz.:1
10. Gyártás (reklámajándékok - játékok)/Súlysz.:1
11. Gyártás (reklámajándékok - szerszámok)/Súlysz.:1
12. Gyártás (reklámajándékok - ruházat)/Súlysz.:1
13. Gyártás (fotózás)/Súlysz.:9
14. Gyártás (rádió)/Súlysz.:11
15. Gyártás (filmek)/Súlysz.:16
16. Gyártás (utazás és szállítás)/Súlysz.:9
17. Gyártás (nyomdai szolgáltatások)/Súlysz.:16
18. Integrált reklámügynöki szolgáltatások/Súlysz.:56
19. Integrált reklámügynöki tevékenység (on-line kommunikáció)/Súlysz.:34
20. Kutatási feladatok/Súlysz.:48
21. PR ügynöki szolgáltatás/Súlysz.:50
22. Stratégiai tervezés és tanácsadás/Súlysz.:23
23. Rendezvényszervezés (helyszín, színpad)/Súlysz.:5
24. Rendezvényszervezés (technika)/Súlysz.:5
25. Rendezvényszervezés (bútorzat, dekoráció)/Súlysz.:5
26. Rendezvényszervezés (catering)/Súlysz.:6
27. Rendezvényszervezés (programok)/Súlysz.:5
28. Rendezvényszervezés (előadók)/Súlysz.:5
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1-10 pont.
Ajánlatkérő az 1-28. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 1.ba) pont szerint pontozza, az 51. részszempontra adott ajánlati elemeket a III.B pont szerint értékeli, majd a pontkiosztás tekintetében III.A 1.bb) pont szerint jár el. Ajánlatkérő a 29-50. és az 52-53. értékelési részszempont esetében a részszempontokra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 1.bb) pont szerint pontozza.
Az 52. és 53. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3 főnél. Az 52., illetve 53. értékelési részszemponttal összefüggésben ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy azon ajánlatokat, amelyek esetében a vállalás meghaladja a 12 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el. A 29-50. értékelési részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket, valamint az értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
6. A keretmegállapodás szerinti egyes beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, verseny újranyitásával kerül sor.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.
9. A IV.2.6) pont 60 napot jelent.
10. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/08/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák