Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.08.29.
Iktatószám:10092/2016
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23., 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164.,1118 Budapest, Ménesi út 11-13.;1071 Budapest, Damjanich u. 41-43., 1126 Budapest, Kiss J. alt. u. 29., 1082 Budapest, Baross u. 62., 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.;1064 Budapest, Izabella u. 46. és 1126 Budapest, Kiss J. altn. u. 40.;1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6., 1146 Budapest, Cházár A. u. 10., 1088 Budapest, Trefort u. 8.;1117 Budapest, Pázmány P. st. 1/a-c.;1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. és 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.09.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK02128
Postai cím: Egyetem tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Matisz Gabriella
Telefon: +36 14116720
E-mail: matiszgabi@kozbeszerzes.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=f38de803d02c522f613f53b70c6b17ab (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53., C Torony
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs
Telefon: +36 303228766
E-mail: szabo.balazs@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.electool.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.electool.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53., C Torony
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs
Telefon: +36 303228766
E-mail: szabo.balazs@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.electool.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.electool.com
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása.
1.rész: Kollégiumok (Ajtósi D. sor úti Koll. 1146Budapest, Ajtósi D. sor 23., Nagytétényi úti Koll.1223Budapest, Nagytétényi út 162-164., Eötvös J. Collegium 1118Budapest, Ménesi út 11-13.)
2.rész: Köznevelési intézmények (Bárczi G. Gyógyped. Ált. Isk. és Óvoda 1071Budapest, Damjanich u. 41-43., Gyakorló Óvoda 1126Budapest, Kiss J. alt. u. 29., Origó Nyelvi Centrum 1082Budapest, Baross u. 62., Kancellária 1056Budapest, Szerb u. 21-23.)
3.rész. PPK - TÓK (Pedagógiai- és Pszich. Kar 1064Budapest, Izabella u. 46.,Tanító- és Óvóképző Kar 1126Budapest, Kiss J. altn. u. 40.)
4.rész: Gimnáziumok (Apáczai Csere J. Gyak. Gimn. 1053Budapest, Papnövelde u. 4-6., Radnóti M. Gyak. Ált. Isk. és Gyak. Gimn 1146Budapest, Cházár A. u. 10., Trefort Ágoston Gyak. Gimnázium 1088Budapest, Trefort u. 8.)
5.rész: Lágymányosi Campus (1117Budapest, Pázmány P. st. 1/a-c.)
6.rész: Állam- és Jogtud. Kar (1053Budapest,Egyetem tér 1-3.,1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében: Kollégiumok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23., 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164.,1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében: Kollégiumok: ELTE Ajtósi Dürer sor úti Kollégium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.), ELTE Nagytétényi úti Kollégium 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164. és ELTE Eötvös József Collegium 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása:
- a közbeszerzésen kiválasztott építési vállalkozók ellenőrzése a megvalósítási időszakban és a jótállási időszak alatt a vonatkozó jogszabályok, normák és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,
- a jótállás időtartama alatt és az éves garanciális bejárások során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok ellátása.
Az Ajtósi Dürer sor úti Kollégium 4486 m2, a Nagytétényi úti Kollégium 11289 m2, az Eötvös József Collegium 6623 m2 szintterületű.
Az Eötvös József Collegium örökségvédelem alatt áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (maximum 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az adott részben érintett építési beruházások, amelyekhez a műszaki ellenőrzés kapcsolódik, nem fejeződnek be 2017. december 31-ig, ajánlatkérő a szerződést a tényleges befejezési időponttól a jótállási idő (36 hónap) végéig meghosszabbítja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4/15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Nyertes at-nek az adott résszel érintett utolsó ép beruh.átad-átvéttel tört. lezárását köv. a jótállási idő alatt is el kell látnia az éves gar. bejárással kapcs. feladatokat. A telj. kezdő időp. az elj. bef. változó időpontjára tekintettel módosulhat. Ha ugyanis az elj. elhúzódása miatt a szerz. 2017.01.02-án nem lép hatályba, a szerz hat. és telj. kezdete a szerz.mindkét fél általi aláír. napja.

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. Köznevelési intézmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43., 1126 Budapest, Kiss J. alt. u. 29., 1082 Budapest, Baross u. 62., 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. Köznevelési intézmények: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ált. Isk. és Óvoda 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43., ELTE Gyakorló Óvoda 1126 Budapest, Kiss J. alt. u. 29., Origó Nyelvi Centrum 1082 Budapest, Baross u. 62., ELTE Kancellária 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása:
- a közbeszerzésen kiválasztott építési vállalkozók ellenőrzése a megvalósítási időszakban és a jótállási időszak alatt a vonatkozó jogszabályok, normák és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,
- a jótállás időtartama alatt és az éves garanciális bejárások során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok ellátása
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ált. Isk. és Óvoda 9109 m2, a Gyakorló Óvoda 991 m2, az Origó Nyelvi Centrum Kft. 3328 m2, az ELTE Kancellária 5295 m2 szintterületű.
Az ELTE Kancellária épülete örökségvédelem alatt áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (maximum 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az adott részben érintett építési beruházások, amelyekhez a műszaki ellenőrzés kapcsolódik, nem fejeződnek be 2017. december 31-ig, ajánlatkérő a szerződést a tényleges befejezési időponttól a jótállási idő (36 hónap) végéig meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4/15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Nyertes at-nek az adott résszel érintett utolsó ép beruh.átad-átvéttel tört. lezárását köv. a jótállási id. alatt is el kell látnia az éves gar. bejárással kapcs. feladatokat. A telj. kezdő időp. az elj. bef. változó időpontjára tekintettel módosulhat. Ha ugyanis az elj. elhúzódása miatt a szerz. 2017.03.13-án nem lép hatályba, a szerz hat. és telj. kezdete a szerz.mindkét fél általi aláír. napja.

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. PPK - TÓK
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1064 Budapest, Izabella u. 46. és 1126 Budapest, Kiss J. altn. u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. PPK - TÓK: ELTE Pedagógiai- és Pszichológia Kar 1064 Budapest, Izabella u. 46. és ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss J. altn. u. 40.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása:
- a közbeszerzésen kiválasztott építési vállalkozók ellenőrzése a megvalósítási időszakban és a jótállási időszak alatt a vonatkozó jogszabályok, normák és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,
- a jótállás időtartama alatt és az éves garanciális bejárások során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok ellátása.
A Pedagógiai- és Pszichológia Kar 3811 m2, a Tanító- és Óvóképző Kar 9913 m2 szintterületű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (maximum 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az adott részben érintett építési beruházások, amelyekhez a műszaki ellenőrzés kapcsolódik, nem fejeződnek be 2017. december 31-ig, ajánlatkérő a szerződést a tényleges befejezési időponttól a jótállási idő (36 hónap) végéig meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4/15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Nyertes at-nek az adott résszel érintett utolsó ép beruh.átad-átvéttel tört. lezárását köv. a jótállási id. alatt is el kell látnia az éves gar. bejárással kapcs. feladatokat. A telj. kezdő időp. az elj. bef. változó időpontjára tekintettel módosulhat. Ha ugyanis az elj. elhúzódása miatt a szerz. 2017.03.13-án nem lép hatályba, a szerz hat. és telj. kezdete a szerz.mindkét fél általi aláír. napja.

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. Gimnáziumok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6., 1146 Budapest, Cházár A. u. 10., 1088 Budapest, Trefort u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. Gimnáziumok: ELTE Apáczai Csere János gyakorló Gimnázium 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6., ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest, Cházár A. u. 10., ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 1088 Budapest, Trefort u. 8.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása:
- a közbeszerzésen kiválasztott építési vállalkozók ellenőrzése a megvalósítási időszakban és a jótállási időszak alatt a vonatkozó jogszabályok, normák és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,
- a jótállás időtartama alatt és az éves garanciális bejárások során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok ellátása
Az Apáczai Csere János gyakorló Gimnázium 9400 m2, a Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 8561 m2, a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 5108 m2 szintterületű.
A Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium örökségvédelem alatt áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (maximum 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az adott részben érintett építési beruházások, amelyekhez a műszaki ellenőrzés kapcsolódik, nem fejeződnek be 2017. december 31-ig, ajánlatkérő a szerződést a tényleges befejezési időponttól a jótállási idő (36 hónap) végéig meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4/15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Nyertes at-nek az adott résszel érintett utolsó ép beruh.átad-átvéttel tört. lezárását köv. a jótállási id. alatt is el kell látnia az éves gar. bejárással kapcs. feladatokat. A telj. kezdő időp. az elj. bef. változó időpontjára tekintettel módosulhat. Ha ugyanis az elj. elhúzódása miatt a szerz. 2017.03.13-án nem lép hatályba, a szerz hat. és telj. kezdete a szerz.mindkét fél általi aláír. napja.

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. Lágymányosi Campus
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány P. st. 1/a-c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. Lágymányosi Campus: ELTE Lágymányosi Campus 1117 Budapest, Pázmány P. st. 1/a-c.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása:
- a közbeszerzésen kiválasztott építési vállalkozó ellenőrzése a megvalósítási időszakban és a jótállási időszak alatt a vonatkozó jogszabályok, normák és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,
- a jótállás időtartama alatt és az éves garanciális bejárások során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok ellátása.
Szintterület: 107462 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (maximum 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az építési beruházás, amelyhez a műszaki ellenőrzés kapcsolódik, nem fejeződik be 2017. december 31-ig, ajánlatkérő a szerződést a tényleges befejezési időponttól a jótállási idő (36 hónap) végéig meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4/15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Nyertes at-nek az adott résszel érintett utolsó ép beruh.átad-átvéttel tört. lezárását köv. a jótállási id. alatt is el kell látnia az éves gar. bejárással kapcs. feladatokat. A telj. kezdő időp. az elj. bef. változó időpontjára tekintettel módosulhat. Ha ugyanis az elj. elhúzódása miatt a szerz. 2017.01.10-én nem lép hatályba, a szerz hat. és telj. kezdete a szerz.mindkét fél általi aláír. napja.

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. ÁJK
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. és 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. ÁJK: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. és Állam- és Jogtudományi Kar 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása:
- a közbeszerzésen kiválasztott építési vállalkozók ellenőrzése a megvalósítási időszakban és a jótállási időszak alatt a vonatkozó jogszabályok, normák és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint,
- a jótállás időtartama alatt és az éves garanciális bejárások során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok ellátása.
Az Egyetem tér 1-3. szám alatti épület 13706 m2, a Kecskeméti u. 10-12. szám alatti épület 6041 m2 szintterületű. Mindkét épület örökségvédelem alatt áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (maximum 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az adott részben érintett építési beruházások, amelyekhez a műszaki ellenőrzés kapcsolódik, nem fejeződnek be 2017. december 31-ig, ajánlatkérő a szerződést a tényleges befejezési időponttól a jótállási idő (36 hónap) végéig meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.4/15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Nyertes at-nek az adott résszel érintett utolsó ép beruh.átad-átvéttel tört. lezárását köv. a jótállási id. alatt is el kell látnia az éves gar. bejárással kapcs. feladatokat. A telj. kezdő időp. az elj. bef. változó időpontjára tekintettel módosulhat. Ha ugyanis az elj. elhúzódása miatt a szerz. 2017.03.13-án nem lép hatályba, a szerz hat. és telj. kezdete a szerz.mindkét fél általi aláír. napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a beszerzés tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, illetve nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés).
Igazolási mód: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek be kell nyújtania az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. b) pontja és (3) bekezdése szerint)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell
P1.) pénzügyi intézménytől származó, az előírt időszakra szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma (csak a meglévő számlák),
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban).
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. a) pontja szerint)
P2.) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem szükséges! Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon.
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3) bekezdései szerint)
P3.) cégszerű nyilatkozatot a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdése szerint)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha (mindegyik részre előírt követelmények)
P1.) ha bármely pénzforgalmi számláján a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) 15 napot meghaladó sorbanállás volt
P2.) a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye kettő évnél több évben volt negatív.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele elérte az 1. rész esetében a nettó 17 000 000 HUF-t, a 2. rész esetében a nettó 13 000 000 HUF-t, a 3. rész esetében a nettó 8 000 000 HUF-t a 4. rész esetében a nettó 13 000 000 HUF-t, az 5. rész esetében a nettó 10 000 000 HUF-t, a 6. rész esetében pedig a nettó 10 000 000 HUF-t.
P3.) ha a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri szolgáltatás) származó nettó árbevétele összesen nem érte el az 1. rész esetében a nettó 17 000 000 HUF-t, a 2. rész esetében a nettó 13 000 000 HUF-t, a 3. rész esetében a nettó 8 000 000 HUF-t a 4. rész esetében a nettó 13 000 000 HUF-t, az 5. rész esetében a nettó 10 000 000 HUF-t, a 6. rész esetében pedig a nettó 10 000 000 HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
M1), M2) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bek., 21. § (3) bek. a) pontja és a 22. § (1) és (2) és (5) bekezdései szerint)
M3.) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményre való hivatkozással, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható.
(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ/NAP bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint)

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, műszaki ellenőrzésre vonatkozó referenciával, amely referencia ellenértéke az 1. részben legalább nettó 35 600 000 HUF, a 2. részben legalább nettó 10 000 HUF, a 3. részben legalább nettó 6 400 000 HUF, a 4. részben legalább nettó 10 000 000 HUF, az 5. részben legalább nettó 8 000 000 HUF, a 6. részben pedig legalább nettó 7 600 000 HUF volt, és amely referencia oktatási és /vagy kereskedelmi és/vagy közforgalmú, de nem mezőgazdasági és nem raktározási célt szolgáló épületre vonatkozott.

Közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól,hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött, pl. közhivatalok, vendéglátóhelyek, üzletek, sportlétesítmények
M.2) az 1., 2., 4. és 6. részben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, műemléki védettség alatt álló épület felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referenciával.
A referencia előírásoknak az ajánlattevő 1 referenciával is megfelelhet, ha az mindegyik alkalmassági feltételnek megfelel.
M.3) ha nem rendelkezik részenként a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt, az alábbiakban megadott, a vonatkozó szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendet szerinti szakirányú, az alábbiakban részletezett, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel de minimum 3 évvel rendelkező, alábbi szakemberekkel:
- 1 fő magasépítési szakterület (végzettség: építészmérnök, építőmérnök, okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök),
- 1 fő építménygépészeti szakterület (végzettség: okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, létesítmény mérnök, gépészmérnök épületgépészeti szakirány) és
- 1 fő építményvillamossági szakterület (végzettség: okleveles villamosmérnök, villamosmérnök).
Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartama alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
Több részre történő ajánlattétel esetén egy szakember csak egy részben jelölhető meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenért. megfiz. az 1. részben a Nagytétényi u.Koll. esetében részben KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 sz.projektből, utófinansz. kerül sor, részben saját forrásból.A másik 2 ép.esetében az ellenért.kiegyenl.100%-ban a fenti KEHOP projektből, utófinansz.kerül sor.A fentiekre tek.az 1. részben a 3ép. esetében a saját finansz.aránya 40%+/-5%.A jótállási idő alatti feladatok ellenért.az 1.részben mind3ép.esetében ajkérő saját finansz.egyenlíti ki.A többi részben a jótállási idő kezdetéig elvégzendő feladatok ellenért.kiegyenlítésére 100%-ban a fenti KEHOP projektből,utófinansz.kerül sor, a jótállási idő alatti feladatok ellenért.ajkérő saját finansz.egyenlíti ki.Részszáml:a szerz-ben fogl.szerint.Az ellenért-t ajkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átuttal telj., aPtk.6:130.§(1)és(2) bek-ben fogl.szerint, alváll. igénybevét. esetében a 135.§(3)bek.szerint.A számla kifiz-re a Kbt. 135.§(1)(5)(6) bek. és a 2003.éviXCII. tv. irányadók.Az ajtétel,a kifiz.pénzneme a magyar HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:30 (óó:pp) Hely: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft, 1123 Budapest,, Alkotás u. 53., MOM Park Iroda, C Torony, 3. emelet, nagytárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajtevőnek nyíl. kell a Kbt.66.§(2)és(4)bek-ben, ill.adott esetben,részenként a 65.§(7)bek-ben és a 66.§(6)bek-ben foglaltakra.
2)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbír-hoz benyújtott váltbej. kérelmet és annak érkezéséről a cégbír. által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.
3)Az ajánlatban be kell nyújtani a 2006. évi V. tv. 9.§(1)bek. szerinti, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást.
4)Ajkérő előírja, hogy a Kbt.66.§(6)bek-ben fogl. szerinti nyilatkozatot az egyes részekre vonatkozóan meg kell tenni az Egys. Eur. Közbesz. Dokumentumban.
5)Ajkérő a Közbesz Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, és a műszaki alkalm. feltételeit és igazolását.
6)Minden rész esetében: Telj. biztosíték: a szerz. szerinti, áfa nélkül számított ellenszolg. 5%-a. A bizt. a Kbt.134.§(6)bek.a)pontja alapján teljesíthető. Késedelmi kötbér: a szerz-ben meghat. ellenértékrész 0,5 %-a naptári naponként, de legfeljebb 15%-a. Hibás telj. kötbér: a szerz-ben meghat. ellenértékrész 0,5 %-a naptári naponként, de legfeljebb 10%-a. A késedelmi, illetve a hibás telj. kötbér maximális elérése esetén ajkérő a szerz-ben foglaltak szerint - mint súlyos szerszegési okként - jogosult a szerz-től elállni illetve a szerz-t felmondani.
Meghiúsulási kötbér: ajkérő a szerz. - súlyos szerzszegési okok esetén történő - felmondása illetve attól való elállása során meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a szerz. teljes időtartamára járó nettó szerz. ellenérték 30 %-a. A terjedelmi korlátokra tek. a részletes szabályokat a közbesz.dokumentumok és a szerz. tartalmazza.
7)A közbesz. dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.
8)Ajkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajtevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajtevőként tesznek ajánlatot.
9) Ponthatárok: mindegyik részben 1-100. A pontkiosztás módszere: 1. részszempont esetében egyenes arányosítás, a 2. részszempont (ár)esetében fordított arányosítás. Az 1. részszempont esetében a szakmai tapasztalat előírt időtartama alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatók el.
10)A részenként nyertes ajtevő köteles − legkésőbb a szerzkötés időpontjára - műszaki ellenőri feladatkörben végzett tev-re vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási szerz-t kötni vagy meglévő felbiztosítását kiterjeszteni. Az előírt mérték: 25 millió Ft/év, 5 millió Ft/káresemény. Igazolás: kötvénnyel és fedezetigazolással.
11)Amennyiben az értékelési szempontok tekintetében az ajtevő 2-nél több rész esetében lenne nyertes, úgy az általa megpályázott azon részek közül, amelyekben nyertes lenne, a két legmagasabb becsült értékű rész vonatkozásában kerül nyertesként kihirdetésre. Ha valamely ajtevő egy adott részben nem nyilvánítható nyertesnek, az értékelési szempont alapján soron következő ajtevő lesz a nyertes.
12)A felhívás III.1.3.M3.)pontjában előírt jogosultsággal(ME-É I.,ME-G I.,és ME-V I.) a szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezniük kell.
13)Az eljárásban nem lehet ajtevő, alvállalk., és nem vehet részt alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt.62.§(1)és(2)bek-ben és a 63.§(1)bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt.81.§(3)bek. és a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 3.és 4.§-ában foglaltak szerint, Egys. Eur. Közbesz. Dok. benyújtásával. Ajtevőnek a 67.§(4)bek-ben foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában.
A Kbt.69.§(4),ill.(6)bek-ben foglalt esetben az ajtevőnek a Korm.rendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.
A kizáró okokra vonatkozó nyil-nak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. A kizáró okok mindegyik részre vonatkoznak.
14) Az eljáró fel. akkr. közbesz. szaktan: Dr. Hubai Ágnes.Lajstromszáma: 00177
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/08/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák