Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/102
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.09.05.
Iktatószám:10256/2016
CPV Kód:33651600-4
Ajánlatkérő:Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05987
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos
Telefon: +36 12155339
E-mail: gazdig@oth.antsz.hu
Fax: +36 12153365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.antsz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.antsz.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK 05987
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Ervin gazdasági igazgató
Telefon: +36 12155339
E-mail: gazdig@oth.antsz.hu
Fax: +36 12153365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK 05987
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Ervin mb. gazdasági igazgató
Telefon: +36 12155339
E-mail: gazdig@oth.antsz.hu
Fax: +36 12153365
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: oltóanyagok beszerzése 3 évre (2017-2019. évekre)
Hivatkozási szám: KKF -11220/2016
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33651600-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
oltóanyagok beszerzése 3 évre (2017-2019. évekre)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 20 758 403 000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: oltóanyagok beszerzése 3 évre (2017-2019. évekre)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33651600-4
További tárgyak:33651630-3
33651610-7
33651680-8
33651640-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében, 3 évre (2017-2019. évekre) szükséges mennyiségű oltóanyagot szerez be, az alábbi tárgyban és mennyiségben:
1. Kombinált diphtheria, tetanus és pertussis vakcina serdülők és felnőttek emlékeztető oltásához, 315 000 adag + 5 % opció, ATC kód: J07AJ52
2. Hepatitis B elleni vakcina serdülők iskolai kampányoltásához, 570 000 adag + 15 % opció, ATC kód: J07BC01
3. Kombinált kanyaró, rubeola és mumpsz élő vírus vakcina, 550 000 adag + 15 % opció, ATC kód: J07BD52
4. BCG vakcina beszerzése - csecsemők oltására, 490.000 adag + 190 % opció (1 adag=0,05 ml, ami megfelel a csecsemők védőoltásához előírt dózisnak), ATC kód: J07AN01
5. Kombinált, diphtheria, tetanus, acelluláris pertussis és inaktivált poliovakcina 6 évesek emlékeztető oltására, 270 000 adag + 15% opció, ATC kód: J07CA02
6. Kombinált, diphtheria, tetanus, acelluláris pertussis, Haemophilus influenzae b és inaktivált poliovakcina alapimmunizálásra és emlékeztető oltáshoz, 1 200 000 adag +5 % opció, ATC kód: J07CA06
7. human papilloma vírus elleni vakcina, 60 000 adag + 380 % opció, ATC kód: J07BM
8. Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (adszorbeált), 860 000 adag +10% opció, ATC kód: J07AL02
Az ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése alapján előírja a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 2. § 1. pontja szerinti árurabatt adásának lehetőségét az alapmennyiségen és az opcionális mennyiségen belül, az ajánlattevő által megajánlott mértékben. A rabatt megajánlott mennyisége nem növelheti a közbeszerzésben kiírt alap és opciós mennyiséget, és ennek összesített értéket csökkentő hatását az ajánlatban szerepeltetni kell. A megajánlott rabatt mennyiségét az egyes betárolásokkor az alap és opciós mennyiségben megajánlott rabatt arányainak megfelelően kell biztosítani. Az alap és az opciós mennyiség keretein belül megajánlott rabatt arány nem térhet el.
Az egyes oltóanyagokra vonatkozó műszaki leírást - minőségi követelményeket, betárolási időpontokat, kiszerelési követelményeket, felhasználhatósági előírásokat, illetve a forgalomba-hozatali engedélyekre vonatkozó ajánlatkérői elvárásokat - a közbeszerzési dokumentumok II. Műszaki leírás fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 20 758 403 000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 45 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szükséges mennyiségű oltóanyagot, akár egy vagy több részletben, az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcionális mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2019. november 01. Ajánlatkérő az általa kívánt betárolási határidőt megelőzően 90 nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő oltóanyag vételára az ajánlattevő ajánlatában csatolt ártáblázatában kimutatott „nettó ajánlati ár opcionális mennyiségre” oszlopban található adat alapján arányosan kerül megállapításra.
Az opció alapmennyiséghez viszonyított százalékos mértéke az egyes oltóanyagok esetében (egyezően a jelen felhívás II. 2.4. pontjával) a következő:
1. Kombinált diphtheria, tetanus és pertussis vakcina serdülők és felnőttek emlékeztető oltásához: 5 % opció
2. Hepatitis B elleni vakcina serdülők iskolai kampányoltásához: 15 % opció
3. Kombinált kanyaró, rubeola és mumpsz élő vírus vakcina: 15 % opció
4. BCG vakcina beszerzése - csecsemők oltására: 190 % opció
5. Kombinált, diphtheria, tetanus, acelluláris pertussis és inaktivált poliovakcina 6 évesek emlékeztető oltására: 15% opció
6. Kombinált, diphtheria, tetanus, acelluláris pertussis, Haemophilus influenzae b és inaktivált poliovakcina alapimmunizálásra és emlékeztető oltáshoz: 5 % opció,
7. human papilloma vírus elleni vakcina: 380 % opció
8. Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (adszorbeált): 10% opció
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevőnek - rendelkezni kell gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Magyarországon történő forgalmazási jogosultságot igazoló, az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyének egyszerű másolati példányát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése b) pontja alapján az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, illetőleg 62. § (2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívása alapján: Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8.§ -a szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10.§ szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el a kizáró okok fenn nem állásának igazolására.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett Ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló ingyenes elektronikus adatbázishoz. A kizáró okok tekintetében a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat kell csatolni.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt, elektronikus úton rendelkezésre bocsátja az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját. A kitöltésével kapcsolatos követelmények a Közbeszerzési Dokumentumok I.9. pontjában találhatók.
Kérjük nyilatkozat csatolását arról, hogy az ajánlattevő esetében van-e folyamatban cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlatkérő előírja - a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján - az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő B/6. pont kitöltését. Itt az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlája vonatkozásában (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) fel kell tüntetni a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására, egyszerű másolatban csatolni kell a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó nyilatkozatát, amelynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
Sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő.
A közös ajánlattevők esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha valamely pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben előfordult, hogy valamely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész C /1b pontban a következő részletes információk megadását:
- a teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése,
- ellenszolgáltatás összege,
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- a teljesítés határidőben megtörtént-e,
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására, be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb emberi alkalmazású oltóanyag szállításaira vonatkozó nyilatkozatát vagy igazolásait. A referencia-nyilatkozatnak vagy referencia - igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
- a teljesítés ideje,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése,
- ellenszolgáltatás összege,
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- a teljesítés határidőben megtörtént-e,
- amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
A nyilatkozatnak / igazolás(ok)nak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelniük.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az Magyar Nemzeti Bank (MNB) által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes deviza-árfolyamon számított euró ellenérték képezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben, emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek szerint az oltóanyag szállításának teljesítésével késedelembe nem esett, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és az ellenszolgáltatás összege összesen elérte a nettó 8.000.000.000 Ft-ot.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Ajánlatkérő késedelmi-, meghiúsulási-, hibás teljesítési kötbért alkalmaz, amelynek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerű teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésére és a Ptk. 6:130. § (1) (2) bek-re, továbbá az Art. 36/A §-ára is, a kézhezvételétől számított 30 napon belül, egy összegben, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. (HUF) A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (1) bek. alapján projekttársaság létrehozását.
4. Ha a szerződés hatálya alatt a teljesítési hely vagy a disztribútor változik, ajánlattevőt írásban értesítjük. (advét.szerz.6.2.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2016/12/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. D épület III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (1), (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe és az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege. A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint a következő iratokat is:
-borítólap, tartalomjegyzék
-felolvasólap
-Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata,ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor, erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is kérünk csatolni
-Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése értelmében, EREDETIBEN,
-Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül-e
-aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, adott esetben meghatalmazás
-közös ajánlattétel esetén: együttműködési megállapodás másolata
-a megajánlott oltóanyag forgalomba hozatali engedélyének egyszerű másolata, adott esetben annak fordítása, adott esetben ajánlattevő nyilatkozata az együttműködésről
- ajánlattevő magyarországi forgalmazási jogosultságot igazoló gyógyszer-nagykereskedelmi engedélye, egyszerű másolatban
- Idegen nyelvű iratok benyújtásakor csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy ezek magyar fordítása az eredeti szöveggel tartalmilag megegyezik, és ezért ajánlattevő felelősséget vállal.
-nyilatkozat arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik.
- ártáblázat
2.Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, közvetlenül vagy postai úton, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Gazdasági Főigazgatóság Titkársága címen. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9:00 -15:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között, az ajánlattétel napján 9:00 -10:00 óra között lehet benyújtani. A formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 8. pontja tartalmazza.
3. Az ajánlatkérő a rész-ajánlattételt, annak ésszerűtlensége miatt, nem biztosítja. A beszerezés tárgyai olyan oltóanyagok, amellyel az oltásra jogosultakat az egész országban oltjuk, az iskolai kampányoltás keretében, a jogszabályban meghatározottak szerint, 2017-19. években. A kampányoltás során csak egyféle oltóanyag kerülhet alkalmazásra az oltandók esélyegyenlősége miatt. Gazdasági szempontból előnyösebb ajánlat várható nagyobb mennyiségű oltóanyag egyben történő megvásárlása esetén.
4.A Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, ingyenesen tölthetők le a www.antsz.hu oldalról. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Az ajánlattevők tájékoztatása érdekében az ajánlatkérő kéri, hogy a letöltést követően az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltésről tájékoztassa Ajánlatkérőt. Ehhez kérjük a fenti weboldalról letölthető részvételi lapot mielőbb megküldeni a gazdig@oth.antsz.hu címre és faxon a +36 12153365 számra. A közbeszerzési dokumentumok személyes átvétele esetén az átvevő átvételi elismervényt köteles aláírni. A közbeszerzési dokumentumokba való betekintés a felhívás 1.3.) pontjában megadott helyen és hivatali időben lehetőséges. A betekintő köteles aláírni a betekintésről szóló jegyzőkönyvet, és azon feltüntetni a betekintő elérhetőségeit.
5.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva felhívja a figyelmet, hogy az alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6.Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint, a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontot alkalmazza.
7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat, információkat tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
8. Az ajánlattétel nem kötött ajánlati biztosíték nyújtásához.
9. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Márton Zsuzsanna, lajstromszáma: 00244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/08/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák