Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/66
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2014.06.06.
Iktatószám: 10286/2014
CPV Kód: 45212224-2;45111100-9
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, IX. kerület 38293/75 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mihályfi László
Telefon: +36 12374139
E-mail: mihalyfilaszlo@mnv.hu
Fax: +36 12374124
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bojtár utca 41-47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Wolf András
Telefon: +36 12792727
E-mail: marketiroda@market.hu
Fax: +36 14664827
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.market.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a meglévő FTC stadion bontására és az új Ferencvárosi Labdarúgó Stadion generálkivitelezésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, IX. kerület 38293/75 hrsz.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/03/18 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A meglévő FTC stadion bontása, valamint az UEFA előírásoknak és a FIFA ajánlásoknak megfelelő új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban, beleértve a belsőépítészeti kialakítást és bútorozást, valamint a sporttechnológiai kialakítást, mindezen feladatok generálkivitelezői szerződés keretében történő ellátása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212224-2
További tárgyak: 45111100-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 13488488019 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 454 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
x Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó HUF) 60
Bontási és építési organizációs terv, erőforrásterv és műszaki ütemterv minősége, egymással való összhangja 15
Munkavédelmi intézkedési terv és kockázatkezelési terv színvonala 10
Minőségbiztosítási terv, fenntarthatósági terv színvonala 15
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 220 - 362301
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/11/15 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 067 - 111120
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/04/05 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Szerződés keretében folyamatban lévő építési beruházás tekintetében egyes Munkákat a Vállalkozó az eredeti Szerződésben rögzítettektől eltérően nem köteles megvalósítani. Az elmaradó tételekre figyelemmel a Vállalkozási Díj nettó 127.989.323,- Ft azaz százhuszonhétmillió-kilencszáznyolcvankilencezer-háromszázhuszonhárom forinttal csökkentésre kerül.
A Szerződés keretében folyamatban lévő építési beruházás tekintetében elvégzendő egyes Munkákat a Vállalkozó az eredeti Szerződésben rögzítettektől eltérően, magasabb színvonalú és magasabb funkcionális igényeket kielégítő műszaki tartalommal valósítja meg. Ezen építési munkákra, illetve a módosított műszaki tartalommal történő megvalósítással együtt járó többlet feladatokra tekintettel a Vállalkozási Díj nettó 668.429.403,- Ft azaz hatszázhatvannyolcmillió-négyszázhuszonkilencezer-négyszázhárom forinttal megemelésre kerül.
Előbbiekre tekintettel a Vállalkozót megillető teljes Vállalkozási Díj, azaz a Vállalkozási Díj a Szerződés 13.1.2. pontban meghatározott összege nettó 14.735.907.699,- Ft-ra azaz tizennégymilliárd-hétszázharmincötmillió-kilencszázhétezer-hatszázkilencvenkilenc forintra módosul.
A Vállalkozási Díj nettó összege a megkötött szerződésben 13.488.488.019,- Ft. volt.
A Vállalkozási Díj megemelése következtében a Vállalkozási Díj százalékos mértékben meghatározott tartalékkeret – annak százalékos mértéke érintetlenül hagyása mellett - összege is növekszik, és ennek következtében a tartalékkeret összege nettó 21.617.603,- Ft azaz huszonegymillió-hatszáztizenhétezer-hatszázhárom forinttal megnövelésre kerül, és így a tartalékkeretnek a Szerződés 24.8 pontban meghatározott összege nettó 589.436.308,- Ft azaz ötszáznyolcvankilencmillió-négyszázharminchatezer-háromszáznyolc forintra változik.
A tartalékkeret összege a megkötött szerződésben 539.539.521,- Ft. volt.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Felek között 2014. február 28. napján megállapodás jött létre a Szerződés 1. számú Módosítása tárgyában, amelynek keretében a Felek megállapodtak, hogy a Vállalkozó által elvégzendő Munkák körét az ott meghatározott módon csökkentik és ennek következményeként a Vállalkozási Díjat is csökkentik nettó 208.000.000,- Ft (azaz kettőszáznyolcmillió forint) összeggel.
A Kormány az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozatban úgy döntött, hogy a fenti beruházás műszaki tartalmának növelése, illetve a funkcionális megfelelőség jobb biztosítása érdekében további 1.000.000.000,- Ft-ot (azaz egymilliárd forint) biztosít a beruházás céljaira.
Az újonnan felmerült körülményekre tekintettel a Megrendelő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Szerződésben foglalt építési munkák kiegészítése tárgyában. E közbeszerzési eljárásra tekintettel a Felek között 2014. április 7. napján megkötésre került a Szerződés 2. számú módosítása.
A Megrendelő a többletforrások rendelkezésre állására tekintettel, valamint az időközben a sportról szóló 2014. évi I. tv. által kijelölt vagyonkezelő által megfogalmazott elvárásokra tekintettel biztosítani kívánja a beruházáshoz rendelt források által lehetővé tett minőségi változtatások, magasabb színvonalú műszaki és funkcionális megoldások beemelését a Szerződésbe, továbbá kezelni kívánja azt a körülményt, hogy a beruházás során a Munkák részét képező egyes tételek elmaradtak.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/05/09 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a tájékoztatóval.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/05/27 (év/hó/nap)