Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/82
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.07.20.
Iktatószám: 10681/2012
CPV Kód: 79400000-8;79300000-7;73200000-4;79416200-5;79411000-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Századvég Politikai Iskola Alapítvány; Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Tanácsadó Kft.; Századvég Zrt. alkotta konzorcium
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedés, hírközlés, energiaügy, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Tóth László Tibor
Telefon: 795-6882
E-mail: tibor.laszlo.toth@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950657
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfm.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány; Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Tanácsadó Kft.; Századvég Zrt. alkotta konzorcium
Postai cím: Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Molnár Norbert
Címzett: Molnár Norbert
Telefon: 061-479-5280
E-mail:
Fax: 061-479-5290
Az ajánlattevő általános címe (URL): szazadveg@szazadveg.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedés, hírközlés, energiaügy, fejlesztés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
NFM SZERZ/378/2012. sz.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország
NUTS-kód HU1
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/02/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajánlatkérő számára közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, illetőleg tanulmánykészítési feladatok elvégzése a korábban hasonló tárgyban 2011-2014 évekre megkötött szerződésben meghatározottak kiegészítéseként az alábbi szerint:
a) a szerződéskötéstől 2014. december 31-ig rendszeresen az alábbi szakpolitikák tekintetében
1. Nemzetközi gazdaságfejlesztés;
2. Szociálpolitika;
3. Társadalom,- ifjúság- és esélyegyenlőség-politika;
4. Innováció;
5. Médiapolitika és médiapiac;
6. Kultúrpolitika;
7. Energetika és fenntartható fejlődés;
8. Foglalkoztatáspolitika;
9. Környezetvédelem;
10. Informatika és telekommunikáció;
11. Közigazgatás, önkormányzatok és területfejlesztés;
12. Vagyongazdálkodás;
13. Európai uniós támogatások elosztása és lehívása;
14. Infrastruktúra, kritikus infrastruktúrabiztonság;
15. Kkv- fejlesztés
Elvégzendő feladatok:
- Szakpolitikai tanulmánykészítés – havi rendszerességgel- az 1.; 7-9; 11-15. szakpolitikák esetében;
- Szakpolitikai tanácsadás – havi rendszerességgel – az 1-15. témakörök esetében 90 óra/szakpolitika;
- Omnibuszos kutatás – havi rendszerességgel – a 2.; 3.; 5-11. szakpolitikák esetében;
- Szakpolitikai tanulmánykészítés – negyedévente – a 2-6.; 10. szakpolitikák esetében;
- Projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása az 1-15. szakpolitikák feladataihoz.
b) a szerződéskötéstől 2012. május 31-ig egyedi tanulmányok elkészítése az alábbi témákban:
1. Az állampapírpiac helyzete Európában, a magyar állampapírok értékesíthetősége;
2. Az európai uniós források lehívásának állapotfelmérése;
3. Állami és önkormányzati energia hatékonyság;
4. Beszerzési politika;
5. Nemzeti szerencsejáték-stratégia;
6. Nemzeti iparfejlesztési stratégia, különös tekintettel a kkv-szektorra;
7. Nemzeti postastratégia;
8. A MÁV-csoport szervezeti stratégiája;
9. Budapest-fejlesztési stratégia;
10. Határon túli magyarok kérdése.
Elvégzendő feladatok:
- Nemzetközi összehasonlító elemzés valamennyi téma esetében;
- Mélyinterjú készítése valamennyi téma esetében;
- Tematikus közvélemény-kutatás (csak 2-10. témák esetében);
- Szakpolitikai tanulmány készítése valamennyi téma esetében;
- Jogszabály-előkészítés (csak a 2-8. témák esetében);
- Személyes tanácsadás témánként és havonta legfeljebb 200 óra, mindösszesen 800 óra;
- Projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása az 1-10. témák feladataihoz.
-
A szolgáltatással összefüggő részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartal-mazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
További tárgyak: 79300000-7
73200000-4
79416200-5
79411000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 2.104.926.319 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2014/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2011/12/30 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3794 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/02/27 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek egyező akarattal a Szerződés 4.6.7. pontjában foglaltakat az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:
A szerződés 4.6. pontjában meghatározott projektek esetén a szerződéssel összefüggő közbeszerzési dokumentációban meghatározott témánkénti havi 200 tanácsadói óra helyett témánként havonta több mint 200 tanácsadói óra is elszámolásra kerülhet oly módon, hogy az az adott témát érintően összesen elszámolható 800 tanácsadói órában maximált értéket nem érinti.
A teljes elszámolási időszak vonatkozásában – azaz 2012. február 23. -2012. május 31. között – egy-egy témához továbbra is legfeljebb 800 óra tanácsadói tevékenység tartozik. A tanácsadói óra elszámolása a Vállalkozó végleges ajánlata szerinti ártáblázatban meghatározott díjazás szerint történik.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A vállalkozó 2012. május 8-án kérelemmel fordult Ajánlatkérő (Megrendelő)tárcánk felé arra vonatkozóan, hogy a szerződés 4.6. pontjában meghatározott projektek esetén a szerződéssel összefüggő közbeszerzési dokumentációban meghatározott témánkénti havi 200 tanácsadói óra helyett témánként havonta több mint 200 tanácsadói óra is elszámolásra kerülhessen oly módon, hogy az az adott témát érintően összesen elszámolható 800 tanácsadói órában maximált értéket nem érinti. A teljes elszámolási időszak vonatkozásában - azaz 2012. február 23. -2012. május 31. között – egy-egy témához továbbra is legfeljebb 800 óra tanácsadói tevékenység tartozik. A tanácsadói óra elszámolása a Vállalkozó végleges ajánlata szerinti ártáblázatban meghatározott díjazás szerint történik.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációjában megadott tanácsadói tevékenység feltételeinek módosítását az tette szükségessé, hogy a szerződés 4.6. pontjában szereplő projektek esetén a Vállalkozó általi teljesíthetőségre nyitva álló határidő objektív, a szerződés megkötésekor előre nem látható, a feleken kívülálló külső okok, valamint a vizsgálatok során szerzett információk, adatok alapján felmerülő igények miatt az eredetileg meghatározott havi bontású tanácsadói tevékenység nem teljesíthető. Ez mind Megrendelő, mind Vállalkozó lényeges jogos érdekeit sérti, mert Megrendelő számára az eredetileg meghatározott időkorlát miatt nem lehetne teljes körű a teljesítés, Vállalkozó pedig szakmai érdeksérelmet szenved, a nem teljes körű teljesítéssel.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/05/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A vállalkozó a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/07/05 (év/hó/nap)