Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/72
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma: 2014.06.20.
Iktatószám: 10745/2014
CPV Kód: 72210000-0;30230000-0;30231100-8;50312000-5;50313000-2
Ajánlatkérő: Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. és Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Postai cím: Markó utca 22.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. és Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Törökőr u. 2
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 16663700
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Fax: +36 16663799
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerének megvalósítása és bevezetése szállítással vegyes vállalkozási szerződéssel
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő telephelyei
NUTS-kód HU10, HU21, HU22, HU23, HU32, HU33
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/06/26 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerének kialakítása és bevezetése a KMOP-2009-4.3.3/B és a TIOP-2.3.4/09/2 kiemelt projektek keretében, amelynek fő célja a prehospitális sürgősségi ellátáshoz való hozzáférés jelenlegi egyenlőtlenségeinek csökkentése és az egyenletes és folyamatos hozzáférés biztosítása Magyarország lakosai részére a szolgáltatások azonosan magas színvonalon történő nyújtásával.
A kialakítandó mentésirányítási rendszer főbb mennyiségi jellemzői:
• 194 mentésirányítói professzionális munkahely (éles, tartalék, oktatási, adminisztrátori és help desk munkahelyekkel együtt) kialakítása, és a mentésirányításhoz szükséges szoftver és hardver eszközökkel, bútorzattal történő ellátása,
• 3 vezetői munkahely kialakítása a mentésirányítói munkahelynek megfelelő kiépítéssel, szoftver és hardver eszközökkel,
• AJÁNLATKÉRŐ mentőgépjármű parkjának felszerelése intelligens fedélzeti terminálokkal, az ezekhez tartozó tartozékokkal és mentésirányítási kliens szoftverrel,
• A mentőállomásokon összesen 260 munkahely kialakítása. A rendszerrel támogatandó, kialakítandó mentésirányítási központok száma: 20 aktívan üzemelő irányító központ és 1 válságközpont.
• 2 központi információs munkahely kialakítása a mentőállomásokon lévő munkahelyeknek megfelelő kiépítettséggel
• Központi informatikai kiszolgáló eszközök elhelyezése és üzembe helyezése 2 számítóközpontban, AJÁNLATKÉRŐ telephelyein, és a rendszer működéséhez a telephelyeken szükséges hálózati és kommunikációs eszközök szállítása és üzembe helyezése
• 1 oktató központ berendezése (14 munkahellyel, amely az összes mentésirányítói munkahelyek számába beleértendő) AJÁNLATKÉRŐ telephelyén.
• A rendszernek legalább 100 egyidejűleg műveletet végző (konkurens felhasználói) tranzakció kiszolgálására kell alkalmasnak lennie.
• Egészségügyi kikérdezési protokoll.
A mentésirányítási rendszer kliens oldali tényleges darabszámai + 5%-ban térhetnek el az itt megadottaktól.
A mentésirányítási rendszernek meg kell felelnie az ISO 27001 (információbiztonsági) minőségbiztosítási szabványnak.
A mentésirányítási rendszer főbb elemei:
• Központi és hálózati hardver elemek és infrastruktúra szoftver elemek, a mentőegységek mobil termináljai.
• Irányító csoportok bútorzata (szék, asztal stb.) és eszközei.
• Mentésirányítási alkalmazás-szoftverrendszer.
• Bevezetéshez tartozó szolgáltatások (telepítés, konfigurálás, tesztelés, törzsadatok feltöltése, betanítás, projekt menedzsment, dokumentációk elkészítése, interfészek kialakítása).
• Éles üzemre történő átállás és annak támogatása, országos szintű rendszer bevezetés.
A beszerzés tárgyát képező mentésirányítási rendszer megvalósítását és bevezetését olyan projekt keretei között kell elvégezni, amelynek fő teljesítendő szakaszai:
Előkészítő szakasz:
- Projekt adminisztratív előkészítése
Tervezési szakasz:
- Feladat definíció pontosítása / felmérés
- Rendszertervezés
- Migrációs, integrációs és implementációs tervek elkészítése
Megvalósítási szakasz:
- Testre szabás, megvalósítás
- Tesztelés tervezése
- Szállító oldali tesztelés
- Tesztelésre alkalmas rendszer átadása, eszköz és licenc szállítások
- OMSZ oldali tesztelés szállítói támogatása, hibajavítás
- Betanítási terv elkészítése
- Betanítás végrehajtása
- Üzletmenet folytonossági terv (BCP) / Katasztrófa elhárítási terv (DRP) elkészítése
- Végfelhasználói dokumentáció elkészítése
Bevezetési szakasz:
- Törzsadatok feltöltése és végleges konfigurálás, paraméterezés
- Rendszer átadása próbaüzemre
- Próbaüzem végrehajtása
- Élesítés
- Éles rendszer / bevezetés támogatása
A részletes leírás a dokumentációban található.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
További tárgyak: 30230000-0
30231100-8
50312000-5
50313000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1921000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 11 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos x Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A rendszer megvalósításának ellenszolgáltatása (nettó HUF + Áfa). 60
Kötelezőn túli jótállás (kötelező 24 hónapon túli jótállás, legfeljebb 36 hónap) 5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 001 - 000841
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/02 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 134 - 233021
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/12 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződő felek a szerződés 4. pontját - szövegezés módosítása nélkül - az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki:
„Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének ütemezését egy harmadik és egy negyedik részteljesítéssel egészítik ki a végteljesítést megelőzően és a végteljesítés határidejét meghosszabbítják.
Vállalkozók kötelesek a harmadik részteljesítés határnapjáig, azaz 2014. június 2-ig a 2/a. sz. mellékletben rögzített eszközök maradéktalan, Megrendelő részére történő átadására, továbbá kötelesek a negyedik részteljesítés határnapjáig, azaz 2014. július 25-ig a 2/b. sz. mellékletben rögzített eszközök maradéktalan, Megrendelő részére történő átadására.
Szerződő felek továbbá a szerződés teljesítésének végleges határidejét 2014. augusztus 31-re módosítják, amelyre tekintettel Vállalkozók vállalják, hogy a jelen szerződésmódosítás 3. sz. mellékletét képező táblázatban megjelölt fedélzeti nyomtatókat leszállítják és beüzemelik az „éles rendszer” bevezetésével egyidejűleg.”
Szerződés 9. pont eredeti rendelkezése:
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat teljesítéséért Vállalkozókat összesen nettó 1.921.000.000- Ft + Áfa, azaz nettó Egymilliárd-kilencszázhuszonegymillió forint + Áfa vállalkozói díj illeti meg. A nettó összegre vonatkozó általános forgalmi adó mértéke a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mértékű.
Szerződés 9. pont módosított rendelkezése:
„Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat teljesítéséért Vállalkozókat összesen nettó 1 993 883 689 Ft + Áfa, azaz nettó egymilliárd-kilencszázkilencvenhárommillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-hatszáznyolcvankilenc forint + Áfa vállalkozói díj illeti meg. A nettó összegre vonatkozó általános forgalmi adó mértéke a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mértékű.”
Szerződés 12. pont 5. bekezdés eredeti rendelkezése:
Végszámla (2 db): a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott, Végteljesítéshez teljesítendő Szolgáltatás nyújtások és Termék szállításokat követően a vállalkozói díj 45%-a.
A Megrendelő a Mentésirányítási rendszerhez szükséges licenszek költségét csak a végszámlával egyidejűleg, átadott és átvett alkalmazás esetén fizeti ki.
Szerződés 12. pont 5. bekezdés módosított rendelkezése:
„Vállalkozók a 2/a. sz. mellékletben rögzített eszközök leszállítására is tekintettel jogosultak további két részszámla kiállítására azzal, hogy a végszámla kiállításának időpontja is ennek megfelelően változik. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozók jogosultak 2014. június 2-ig a harmadik részszámla kiállítására, amelynek összege 432.225.000 Ft + Áfa, azaz négyszázharminckettőmillió-kettőszázhuszonötezer forint, továbbá jogosult 2014. július 25-ig a negyedik részszámla kiállítására, amelynek összege 488.380.689 Ft + Áfa, azaz négyszáznyolcvannyolcmillió-háromszáznyolcvanezer-hatszáznyolcvankilenc forint.
Szerződő felek továbbá megállapodnak, hogy Vállalkozók a végszámla kiállítására a MIR rendszer „éles üzembe helyezését követően” legkésőbb 2014. augusztus 31-ig jogosultak, amelynek összege 16.728.000 Ft + Áfa, azaz tizenhatmillió- hétszázhuszonnyolcezer forint.”
Szerződő felek a leszállítandó eszközök listájának módosítása eredményeként állították össze a 2/a és 2/b valamint 3. sz. mellékleteket.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Megrendelő részéről műszaki szempontból megalapozott igény merült fel az eszközök módosítása iránt mind mennyiség, mind minőség tekintetében, amely költségátcsoportosítást is igényel. Az eszközök módosítását egyrészt modellváltás, másrészt a funkcionális és munkavédelmi követelményeknek való magasabb szintű megfelelés indokolta, amely magasabb minőségi színvonalat eredményez a MIR rendszer tekintetében.
A MIR rendszer végleges átadásához, azaz az „éles rendszer” bevezetéséhez fedélzeti nyomtatók beüzemelése vált szükségessé.
A mentési folyamat bizonyos kimeneteleinél, mint pl. a kórházi betegátadásnál, a beteg állapotára vonatkozó tájékoztatás a kórház részére történő megadása esetében, valamint a betegátadás tényének hiteles igazolásakor - a jelenlegi szabályozás szerint - a kórházban dolgozó átvevő orvos aláírásával és pecsétjével igazolt papíralapú dokumentum szükséges. A MIR rendszer bevezetése nem érné el a célját, illetve jelentős mértékben csökkentené a használati értékét, dolgozói elfogadottságát, ha a szükséges dokumentum kinyomtatását a MIR rendszer nem tudná biztosítani. A Vállalkozók eredeti ajánlatukban vállalt kötelezettsége, hogy a MIR rendszer maradéktalanul megfeleljen minden funkcionális és egyéb követelményeknek, amely megalapozza a fedélzeti nyomtatók kellő számban történő biztosítását.
Az eszközök mennyiségét és minőségét érintő módosítás az ellenszolgáltatás összegét érinti, azonban az emelkedés mértéke nem haladja meg az eredeti ellenérték 5%-át, vagyis a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/05/23 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő egyetért a szerződés módosításával.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/06/18 (év/hó/nap)