Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.07.15.
Iktatószám: 11049/2015
CPV Kód: 45214400-4;45214700-7;45300000-0;45310000-3;45331000-6;45350000-5;45000000-7;45262300-4;45262522-6;45430000-0;45450000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: 36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.08.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10772
Postai cím: Hungária krt. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: +36 14329164
E-mail: jogi@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Felsőoktatási intézmény
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Felsőoktatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Speciális oktatási épület és kapcsolódó létesítmények megvalósítása generálkivitelezői szerződés keretén belül
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Generálkivitelezői szerződés új speciális képzési intézmény és kapcsolódó létesítmények megvalósítására
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214400-4
További tárgyak: 45214700-7
45300000-0
45310000-3
45331000-6
45350000-5
45000000-7
45262300-4
45262522-6
45430000-0
45450000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Speciális oktatási épületének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.
A teljesítés helye: 36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan. Ebben az épületben kerül elhelyezésre a Rendőrtiszti kar képzéséhez a speciális oktatási funkció és a 600 fős kollégium kialakítása 12 vendégszobával, büfével mindösszesen mintegy 17.000 m2 nettó alapterületen.
A speciális oktatási épületrész egy meglévő épület felújításával, átalakításával mintegy 6000m2-en kerül megvalósításra, míg a kollégium egy új építésű épületrész lesz az oktatási részhez kapcsolva mintegy 11.000m2-es alapterülettel. A tervezett épületet a kollégium 1. emeletéről egy híd köti össze az utca túloldalán létesülő lövészklub emeletével, mely közvetlen kapcsolatot biztosít a hallgatók számára a két ingatlan között.
A létesítmény az alábbi részekből áll:
• Speciális Oktatási épületrész
• Szállás épületrész
• Gyalogos híd
Létesítmények műszaki adatai:
Helyrajzi szám: 36009
Övezet jele: L1-VIII-1
Beépítés módja: Zártsorú
Hátsókert mérete: 3,0m
Tervezett beépítettség: (68,1%) 4836m2
Tervezett szintterületi mutató: (2,67) 18965 m2
Tervezett zöldfelület mértéke:(15%) 1065m2
Tervezett építménymagasság: 18,91m
Tervezett legnagyobb párkánymagasság: 23,0m
Speciális Oktatási épületrész
A meglévő épület két oldalfolyosós, F+3 szintes épületrészből, és a közéjük „ékelődő” nagybelmagasságú - csarnok jellegű - földszint plusz egy emeletes épületrészből áll. Az épület alápincézetlen. A vertikális közlekedést két lépcső szolgálja melyek a szélső traktusokban találhatóak. A meglévő - használaton kívüli - teherliftek elbontásra kerülnek, helyette egy kisebb teher és egy személyfelvonó létesül a szélső szárnyakhoz kapcsolódóan. Így megoldottá válik az épület minden szintjének akadálymentes megközelítése és szerviz forgalma. Az oktatási épület földszintjén találhatóak a speciális oktatási területek (taktikai lőtér, szituációs ház), egészségügyi blokk, raktárterületek, üzemeltetési és gépészeti területek a kollégium épület hátsó szárnyában funkcionálisan az oktatási területhez kapcsolódóan elhelyezésre került kétnemű szekrényes ruhatároló helyiség. Az épületrész 1. emeletén az elméleti és gyakorlati oktató termek, laborok, valamint a küzdősportok, erőfejlesztő terem kerültek elhelyezésre. Az 2.-3. emeleten az utcafronti szárnyban tanári, igazgatási irodák, laborhelyiségek létesülnek, az épület hátsó szárnyának ezen szintjein épület üzemeltetési, valamint tároló helyiségek kaptak helyet. Az épületész tetején találhatók az épületgépészet kültéri berendezései melyeket, akusztikailag méretezett sávos fémburkolatú fal határol. Az épületbe kettő felvonó van (1 db személy, 1 db személy-teher)
Szállás épületrész
A tervezett új építésű épület „U” alakú beépítésű - jellemzően középfolyosós - F+6 emeletes. A legfelső szint az utcai és hátsó homlokzaton teraszosan visszalép a főhomlokzathoz képest.
Az épület vertikális közlekedését két lift - lépcsőmag szolgálja melyekben kétszer két lift található, melyből az egyik teherforgalomra is alkalmas. A kollégium 600 férőhelyes. A kollégium földszinti területein találhatóak a funkcióhoz szükséges közösségi helyiségek, előcsarnok, multifunkcionális termek, valamint kiszolgáló területek. Az épületrész 1-6. emeletein kollégiumi lakószobák létesülnek összesen 600+12 ággyal. A lakóegységek általában két szobásak 4 fő elhelyezését biztosítják, önálló fürdővel, wc-vel rendelkeznek. A vendégoktatók és diákok részére a legfelső emeleten emelt szintű 1 fős szobaegységek találhatók. A földszinten az aulához kapcsolódóan helyezkedik el a büfé.
Gyalogos híd
Az Orczy parkkal való kapcsolatát egy az épületben az első emeleten egy felülről transzparens fedéssel ellátott oldalról nyitott, új építésű gyalogoshíd biztosítja, mely összeköttetést biztosít a szemközti Sportközpont lőtér épületével.
A Diószegi úton a trolibusz felsővezeték áthelyezése szükséges a híddal történő ütközés elkerülésének érdekében.
A munkaterület egy ütemben kerül munkavégzésre átadásra.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.
A szerződés időtartama 500 nap, befejezési idő 470 nap.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 500 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1) Amennyiben Vállalkozó a Megrendelői Ütemtervben rögzített valamely kötbérterhes részhatáridő tekintetében esik késedelembe, úgy a késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 0,3 %-a / naptári nap. Amennyiben Befejezés Határidejével esik a Vállalkozó késedelembe, úgy a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 0,5 (öt tized) %-ának megfelelő összegű kötbért tartozik fizetni minden egyes késedelmes nap után.
A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 15%-át (tizenöt százalékát).
2) A Vállalkozót szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amiért felelős bármely, egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi és - amennyiben az orvosolható - azt a Megrendelő által biztosított póthatáridőn belül nem teszi szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja. Amennyiben a szerződésszegés jellege olyan, hogy póthatáridő biztosításával sem orvosolható a fentieket póthatáridő biztosítása nélkül megfelelően alkalmazni kell. A kötbér mértéke a fentiek szerinti szerződésszegésenként 100.000,- Ft., amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő.
3) A Szerződésnek a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása/megszűnése esetén - ideértve különösen a Szerződésben a Vállalkozó szerződésszegése esetére a Megrendelő javára biztosított elállási, ill. felmondási jog gyakorlását - a Vállalkozó a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 15 (tizenöt) %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek.
4) Ha a Megrendelő a Szerződésben foglalt jogosítvány alapján valamely hiba kijavítását, valamely munkát mással, illetőleg a Vállalkozó mellett más bevonásával is végezteti el, a Vállalkozó helyett vagy mellett bevont harmadik személy vállalkozó bevonásának igazolt költségén felül a Megrendelőt a javítási munkálatért e harmadik személy vállalkozónak kifizetett nettó vállalkozási díj 10 (tíz)%-t kitevő kötbér illeti meg.
5) A Vállalkozó hibás teljesítése esetén - amennyiben a hiba a Végleges Átadás időpontjában is fennáll, illetve a hiba nem javítható - a Vállalkozó a hibás Munka értéke 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
6) A Hibákért Való Felelősség Időszaka alatt a Vállalkozó a Szerződés szerint általa elvégzett javítási munkálatok vagy kicserélés idejére köteles a Megrendelőnek a hibával érintett Munka értéke 1%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni a javítási munkálatok minden egyes napja után, mindaddig, amíg a javítás/kicserélés befejeződött.
7) Az Előleg Visszafizetési Biztosíték mértéke az igénybe venni kívánt előleg összegével azonos. Vállalkozó maximálisan a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 (öt) %-áig igényelhet előleget. A Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig köteles a Megrendelő részére benyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a.) pontja alapján az ajánlattevő választása szerint.
8) A Vállalkozó a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A Teljesítési Biztosíték értéke a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg. A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek.
9) A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárását megelőzően, saját költségén, a Megrendelő javára kiállított Jótállási Biztosítékot nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján. A Jótállási Biztosíték összege a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg. A Jótállási Biztosítéknak érvényesnek kell maradnia mindaddig, amíg a Jótállási időszak le nem telik.
A Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján a biztosítékok nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1) Az építési terület átadását követően legkésőbb 15 napon belül az ajánlattevő jogosult maximum a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű előleget igényelni az ajánlatkérőnek elküldött előlegbekérő dokumentum formájában.
2) A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozási díj 10 %-a.
3) A vállalkozási díj a Költségvetési Főösszesítő és az azon alapuló, fizetési ütemterv szerint, százalékos felmérés alapján kerül megfizetésre az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő részszámla benyújtását teszi lehetővé, figyelemmel a számlázási ütemtervben foglaltakra.
4) Az ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Kbt. 130.§ (1)-(4) és (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében, a 306/2011. Korm.rendelet 12-14. § - ban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Az ÁFA-t az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
5) Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.
6) A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
7) A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Közös ajánlattevők és ajánlattevő nem hozhat(nak) létre közös gazdálkodó szervezetet.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdése, és az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok érvényesülnek mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában.
A Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő vonatkozásában.
Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2.-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i), valamint 57.§ (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját a dokumentáció tartalmazza. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
A Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglaltakról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges továbbá a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérő ellenőrzi.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Ajánlatkérő a gazdasági szereplő https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html# adatbázisban való szereplését is ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56 § (1) bekezdésben, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében is, valamint az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet előírásai szerint igazolni szükséges a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A 310/2011. Korm.rendelet 7.§-a alapján, amennyiben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni kell az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor erről szükséges nyilatkozni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a www.kozbeszerzes.hu honlapon található alábbi útmutatókra:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) útmutatókat adott ki.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő csatolja az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja].
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő így köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 4 milliárd forint értéket [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés].
P/2. Ajánlattevő nyilatkozzon az elmúlt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (évenként megbontva), attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja].
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/3. Pénzügyi Intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat, amely szerint az ajánlattevő az előírt likvid pénzeszközzel vagy szabad hitelkerettel rendelkezik [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja].
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1.1 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az utolsó két lezárt üzleti év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye nem negatív.
P/1.2 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a tőkeerősségi mutatója az utolsó üzleti évben (saját tőke/mérleg főösszeg) nem kisebb, mint 0,15
P/1.3 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a likviditási mutatója az utolsó üzleti évben (forgóeszköz-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek) mutatója nem kisebb, mint 1,00.
P/2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen eléri a nettó 12 milliárd forintot, továbbá a három évben évente eléri legalább a nettó 4 milliárd Ft-ot.
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 2014.2.26-i álláspontjának IX. pontjának megfelelően - azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket - alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 4 milliárd Ft-ot.
P/3. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik legalább 500 millió Ft mértéket elérő likvid pénzeszközzel vagy - jelen eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez felhasználható - szabad hitelkerettel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenységre vonatkozó referenciáit, csatolva az elvégzett munkákra vonatkozó referenciaigazolását. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja; 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése]
A 310/2011. Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot
Ajánlatkérő felhívja figyelmet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M/2. Ajánlattevő mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltséget, kitérve a darabszám és a műszaki paraméterekre is, saját tulajdon esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, bérelt vagy előszerződéssel lekötött eszköz esetén az erre vonatkozó szerződés egyszerű másolatát kell csatolni. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. és 56. §-aiban foglaltakra. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja]

M/3. Ajánlattevő ismertesse a teljesítésben résztvevő szakembereket, azok képzettségét, szakmai tapasztalatát. A szakemberek bemutatása során külön csatolandó a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, a szakmai gyakorlat ismertetése, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja].
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
M/4. Ajánlattevő ismertesse az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja]
A Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben rendelkezik az alábbi referenciákkal:
M/1.1. összesen 2 db, egyenként 1 szerződésből származó, közhasználatú építmény generálkivitelezésére vonatkozó magasépítési referencia, ahol az ellenszolgáltatás összege egyenként (szerződésenként) elérte a nettó 4 milliárd Ft-ot.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
M/1.2. olyan magasépítési referenciával, amely szerint az ajánlattevő legalább egy, olyan különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzést/beruházást valósított meg, amely
- a rendőrségi oktató/kiképző tevékenységet is végző intézmény céljait is szolgálja
A referenciáknak a szerződés egészére vonatkozó alkalmasságot kell igazolnia.
M/2. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbiakban felsorolt műszaki technikai felszereltséggel:
M2/1. 2 db, legalább 40 m gémkinyúlású toronydaru, melyek a gém végén egyenként legalább 2 t teherbírásúak;
M2/2. 1 db, legalább 25 t teherbírású autódaru;
M2/3. 1 db, legalább 32 m gémkinyúlású betonpumpa;

M/3. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M3./1. 1 fő, felsőfokú építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/A érvényes jogosultsággal és legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező szakember
M3./2. 1 fő felsőfokú, gépészmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉG vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves gépészmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember
M3./3. 1 fő felsőfokú, villamosmérnök végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉV vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves villamosmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember
M3./4. 3 fő építésvezetővel, akik felsőfokú végzettségűek, és építésvezetőként 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges, egy szakember csak egy pozícióra ajánlható meg.
M/4. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF) 70
Megvalósíthatósági és Fenntarthatósági projektterv vállalásainak minősége 15
Műszaki ütemterv megfelelősége 10
Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli réteg foglalkoztatása a teljes létszámon belül (fő) (minimum 10 fő, maximum 40 fő) 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/08/25 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/08/25 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/08/25 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson az ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
A nem elektronikusan beadott ajánlatok elbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1) Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból kívánja megvalósítani, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerül elszámolásra.
2) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között, az ajánlattétel napján 8-10 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A megküldését költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-mailen való megküldés terjedelmi okokból nem lehetséges.
3) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60. § (3), (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában.
4) Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67.§ (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást.
6) A közösen ajánlatot tevőktől kérjük nyilatkozat adását az alábbiakról:
- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),
- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,
- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,
- feladatmegosztás ismertetése a tagok között;
- az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)
- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.
7) Az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat cégszerűen aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát is csatolni szükséges az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell egy meghatalmazást, amelyben a meghatalmazó meghatározza a meghatalmazott részére adott jogosultságokat.
8) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányba, valamint teljes terjedelemben 1 db elektronikus adathordozón szükséges beadni. Amennyiben a papír alapú ajánlat, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
9) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell és az ajánlatban nyilatkoznia szükséges a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján arról, hogy tájékozódott-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
10) Az ajánlatok munkanapokon 8 - 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 - 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 - 10.00 óra között nyújthatók be az ajánlati felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
11) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.2.2 és III.2.3 pontokban valamennyi előírás tekintetében szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.
13) Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetében pedig a sorbarendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A 4. részszempontnál az egyenes arányosítás képlete kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. A 2. és 3. részszempont esetében az objektív tényezők bemutatását a dokumentáció tartalmazza.
14) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.
16) Az eljárásban irányadók a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében foglaltak.
17) A Vállalkozó köteles a Munkák tekintetében a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel biztosítást kötni az alábbi követelményeknek megfelelően: felelősségbiztosítás a Vállalkozó által a kivitelezés kapcsán, azzal összefüggésben foglalkoztatott személyzetére, az Építési Területen tartózkodó egyéb személyek baleset és sérülések esetére a kivitelezés teljes időtartamára, minimum évi 100.000.000 Ft azaz egyszázmillió forint biztosítási összeg értékében.
18) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
19) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
20) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 40. § (3) - (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
2011. évi CVIII. törvény 137.§.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/07/10 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.