Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/86
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.07.30.
Iktatószám: 11161/2012
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HG 360 Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Erzsébet
Telefon: +36 1 488 9433
E-mail: nagye@akk.hu
Fax: +36 1 488 9405
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.akk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: HG 360 Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Pálya utca 9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató új kreatív koncepció tervezése, nyomdai anyagok előkészítése, elektronikus reklámok előkészítése, film- és rádió spotok előállítása, valamint ezen anyagok későbbi méretmutációinak elkészítése és adott média felé történő továbbítása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/04/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az állampapírok kibocsátását és értékesítését támogató új kreatív koncepció tervezése, nyomdai anyagok, elektronikus reklámok előkészítése, valamint film- és rádió spotok előállítása, ami magában foglalja az alábbi feladatokat:
1.) Kreatív koncepció készítése,
TV story-boardok, rádió szinopszisok készítése,
Óriásplakát tervezése és nyomdai előkészítése,
Citylight, jármű (villamos, busz) plakát tervezése és nyomdai előkészítése,
Szórólap tervezése, nyomdai előkészítése,
Elektronikus reklámok (banner, plazma tv felület) tervezése,
Sajtóhirdetés tervezése és nyomdai előkészítése,
Kártyanaptár, ügyfélkártya, ügyféldosszié tervezése, nyomdai előkészítése.
Magyar Állampapírokra vonatkozó koncepcionális névjavaslat(ok) benyújtása.
2.) TV story-boardok alapján film-, virtuális TV-spot, illetve rádió szinopszisok alapján rádióreklám gyártása,
valamint a fentiekhez szükséges kreatív feladatok ellátása (szövegírás, grafikai tervezés, fotózás, operátori munkák, zeneszerzés (-szereztetés), vagy zenekiválasztás, a film- és rádiógyártás teljes menedzselése és felügyelete) a dokumentációban részletezettek szerint.
3.) A reklámkampányok lebonyolításához szükséges méretmutációk elkészítése, illetve a kreatív reklámanyagok aktualizálása (pl. kamatmértékek módosítása) a médiaügynökség által átadott és elfogadott médiaterv alapján. Az elkészített méretmutációk továbbítása a megfelelő média felé, rádió spot megküldése a rádiócsatornáknak, valamint tv spot továbbítása a tv csatornák felé az általuk meghatározott technikai specifikációk szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak:
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 120000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/04/19 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A kreatív stratégiában alkalmazott eszközök kreativitása, megfelelősége 24
Kreatív koncepció és tervezési díjak 22
Kreatív kommunikációs stratégia megalapozottsága (kommunikációs stratégia és azok elemei, a célközönségek profilja, célcsoportonként az üzenet tartalma) 18
Filmgyártás 8
Produkciós ügynökségi díj 8
A kreatív koncepció, tervek, layout-ok stb. kreativitásának szintje 8
Nyomtatási díjak - Plakátnyomtatás 4
Fotózás 4
Rádióreklám-gyártás 4
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 252 - 411605
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/12/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 81 - 132385
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/04/26 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
„11.1. Jelen Szerződés Szerződő Felek általi aláírásának napján lép hatályba. A Szerződő Felek kölcsönös megállapodása alapján Megbízott a jelen Szerződés 2. számú melléklete szerinti ütemezés szerint köteles teljesíteni a jelen Szerződés 4.1. 1-2.) pontjában meghatározott feladatokat, és a végleges Kreatív reklámanyagokat/reklámokat Megbízó részére az ütemezésben megjelöltek szerint 2012. május 15., valamint 2012. június 30. napjáig bezárólag köteles jóváhagyás céljából átadni.”
Módosult szerződéses feltétel:
„11.1. Jelen Szerződés Szerződő Felek általi aláírásának napján lép hatályba. A Szerződő Felek kölcsönös megállapodása alapján Megbízott a jelen Szerződés 2. számú melléklete szerinti ütemezés szerint köteles teljesíteni a jelen Szerződés 4.1. 1-2.) pontjában meghatározott feladatokat, és a végleges Kreatív reklámanyagokat/reklámokat Megbízó részére az ütemezésben megjelöltek szerint 2012. május 15., valamint 2012. július 31. napjáig bezárólag köteles jóváhagyás céljából átadni.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Ajánlatkérő a feladat elvégzéséhez szükséges információkat nem tudta időben az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani, ezért Ajánlattevő a vállalt teljesítési határidőre a faladatot önhibáján kívül nem tudta elvégezni.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/06/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Ajánlatkérő a 2003. évi CXXIX. törvény 2. rész IV. fejezet 6. címe alapján folytatta le az eljárást.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával ajánlattevő egyetért.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/07/25 (év/hó/nap)