Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.06.18.
Iktatószám:11226/2014
CPV Kód:48821000-9
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Magyar Közút Nzrt. központi telephelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u.7-13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUMANsoft Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Székely Márta
Telefon: +36 18199171
E-mail: szekely.marta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): országos közutak üzemeltetése
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyar Közút Nzrt. központi telephelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u.7-13.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgya: Szállítási szerződés szerverek beszerzésére a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Mennyisége: 35 db szerver + 10 db opció
Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő az opciós mennyiség lehívásának lehetőségével a szerződéskötés időpontjától
maximum 180 napon belül kíván élni.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48821000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 19712300
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak igen
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2703 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/02/14 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4408 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/12 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés Úthálózat védelmi szoftverrendszer szervereinek beszerzésére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2014/06/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUMANsoft Kft.
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: +36 12707600
E-mail: kozbeszerzes@humansoft.hu
Fax: 36 12707679
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 35000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 19712300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 19712300 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 26750000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Cím:
HU-1119 Budapest, Petzvál József u. 56.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 20388300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
HUMANsoft Kft. (név) HU-1037 Budapest, Montevideo u. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. (név) HU-1119 Budapest, Petzvál József u. 56. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (név) 7623 Pécs, Mártírok u. 42. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Delta Systems Kft. (név) HU-1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Getronics Magyarország Kft. (név) HU-1027 Budapest, Henger u. 2/b. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

AQUIS IT Services Kft. (név) HU-2051 Biatorbágy, Tópart u. 65. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

T-Systems Magyarország Zrt. (név) HU-1117 Budapest, Budafoki út 56. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Inter-Computer-Informatika Zrt. (név) HU-1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12. fszt.1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (név) HU-5000 Szolnok, Szapáry u. 6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SERCO Informatikai Kft. (név) HU-1037 Budapest, Bécsi út 314. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Ajánlatkérő jelen eljárásban a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján elektronikus árlejtést alkalmazott.
Nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka
Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger u. 2/b.): ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdése e) pontjában foglaltak alapján. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az előírt határidőre nem tett eleget, így ajánlata nem tartalmazza az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk 9) pontjának 10. francia bekezdésében előírt nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő rendelkezik a meghatározott tulajdonságokkal bíró, magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató helpdesk rendszerrel.
Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12. fszt.1.): ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdése e) pontjában foglaltak alapján. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az előírt határidőre nem teljes körűen tett eleget, így ajánlata nem tartalmazza az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk 9) pontjának 10. francia bekezdésében előírt nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő rendelkezik a meghatározott tulajdonságokkal bíró, magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató helpdesk rendszerrel.
SERCO Informatikai Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314.): ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdése e) pontjában foglaltak alapján. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az előírt határidőre nem tett eleget, így nem adott felvilágosítást az általa ismertetett referenciák értékének közbeszerzés tárgyára (szerverek szállítására) vonatkozó megoszlásáról, illetve nem adott felvilágosítást az előírt műszaki specifikáció „Menedzsment” követelménye tekintetében, valamint nem nyújtotta be az általa megajánlott termékre vonatkozó gyártói nyilatkozatot, továbbá az eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk 9) pontjának 10. francia bekezdésében előírt nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő rendelkezik a meghatározott tulajdonságokkal bíró, magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató helpdesk rendszerrel.
AQUIS IT Services Kft. (2051 Biatorbágy, Tópart u. 65.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdése e) pontjában foglaltak alapján. Ajánlattevő - a Kbt. 69. § (1) bekezdés alapján - az árindoklásra vonatkozó felhívásban foglaltaknak az előírt határidőre nem tett eleget, így nem megállapítható az általa megajánlott ellenszolgáltatás összetétele, konkrét számítással nem támasztotta alá, nem részletezte azt, hogy milyen költségelemeket vett figyelembe az ár kialakításához, valamint nem mutatta be a költségelemeket alátámasztó mögöttes adatokat, indokokat.
T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdése e) pontjában foglaltak alapján. Ajánlattevő - a Kbt. 69. § (1) bekezdés alapján - az árindoklásra vonatkozó felhívásban foglaltaknak az előírt határidőre nem tett eleget, így nem megállapítható az általa megajánlott ellenszolgáltatás összetétele, konkrét számítással nem támasztotta alá, nem részletezte azt, hogy milyen költségelemeket vett figyelembe az ár kialakításához, valamint nem mutatta be a költségelemeket alátámasztó mögöttes adatokat, indokokat.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/06/06 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------