Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2015.06.29.
Iktatószám: 11276/2015
CPV Kód: 72262000-9;48482000-0
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: 1123 Budapest, Alkotás 17.19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PONTE.HU KFT.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Postai cím: Diós árok - 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Izsák Anita
Telefon: +36 13561522
E-mail: izsak.anita@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Elektronikus felület és adatbázis kialakítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által lebonyolított és koordinált közbeszerzési eljárások kezelésére, továbbá üzleti intelligencia szolgáltatások biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosítószámú Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása című projekt keretein belül (vállalkozási szerződés)”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1123 Budapest, Alkotás 17.19.
NUTS-kód: HU1, HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Elektronikus felület és adatbázis kialakítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által lebonyolított és koordinált közbeszerzési eljárások kezelésére, továbbá üzleti intelligencia szolgáltatások biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosítószámú "Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben” - Területi együttműködések kialakítása" című projekt keretein belül (vállalkozási szerződés)”
A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés célja, központosított közbeszerzési portál létrehozása Ajánlatkérő számára.
Általános elvárások
• Felhasználók kezelése (online regisztráció, beléptetés, jogosultsági csoporthoz rendelés),
• Felhasználói feladatkörök kezelése (eljárás lebonyolítók, szállítók, intézményi felhasználók, adminisztrátorok),
• Többszintű jogosultság kezelés, jogosultságok szabad definiálása,
• Előredefiniált termékek kezelése, kategorizálása (cikktörzs létrehozása),
• Közbeszerzési tervek és szabályzatok kezelése,
• Folyamatok, eljárások kezelése (ajánlatok, szerződések, közbeszerzések),
• Keretmegállapodások kezelése (központosított közbeszerzés különböző ajánlatkérők szerint),
• Moduláris felépítés szabványos üzenethasználat lehetőségének megteremtésével,
• Adatok átvétele más rendszerektől interfészeken keresztül,
• Adatszolgáltatás más rendszerek számára interfészeken keresztül,
• Könnyen testre szabható megjelenítési felület,
• Webes tartalmak (cikkek, hírek, fórum, blog, wiki) elhelyezése, szerkesztése és publikációja a portál tetszőleges oldalán (tartalomkezelő-rendszer),
• Dokumentumok kezelése (verziókezelt, kereshető dokumentumtár),
• Üzleti intelligencia statikus riportok és ad hoc jelentések készítéséhez, minimálisan az alábbi funkciókkal:
o Riportáló eszköz formázott, nyomtatás-kész riportok készítéséhez és adatok exportálásához, igény szerinti grafikonokkal.
o Egyedi ad-hoc lekérdezések lehetősége a végfelhasználóknak, informatikai szakértők vagy fejlesztők bevonása nélkül
o Elemző eszköz beépített statisztikai eszközökkel, függvényekkel
o Beépített fejlesztő eszköz riportok, elemzések, kezelőpultok, lekérdezések készítéséhez
• Szabad szavas keresés megvalósítása a termékek és azok tulajdonságai között.
• Online felhasználói leírás (fontosabb funkciónkénti bontásban).
• Magyar nyelvű videó oktatási anyag, mely bemutatja a program általános működését fontosabb funkciónkénti bontásban, egyenként maximum kétperces videó).
• Az átvétel napján hatályos jogszabályoknak való megfelelés
Felhasználói elvárások
• Webes felhasználói felület,
• Magyar nyelvű felhasználói felület,
• A rendszer kezelje helyesen a magyar ABC-t az ékezetes betűk és a sorba rendezések tekintetében is,
• Ergonomikus, napjaink webes stílusirányzataihoz illeszkedő megjelenés,
• Egyszerűbb munkafolyamatok, egyszerűen kezelhető, könnyen tanulható felhasználói felület,
• A közbeszerzési eljárások elektronikus úton történő, gyors lebonyolítása,
• Magas szintű felhasználó-kezelés közbeszerzési szerepek és feladatok, valamint jogosultságok szerint,
• Átláthatóság növelése, a beszerzési folyamatok hatékony, üzleti színvonalú kezelése.
• A folyamatok során keletkező vagy feltöltött dokumentumok verziókezelt, kereshető, rendszertől független tárolása.
• A hírek és más szöveges tartalmak kezelésére tartalomkezelő-rendszer (CMS) bevezetése.
• Közbeszerzési folyamatokkal kapcsolatos naplózás, változáskövetés, jelentéskészítés és a felhasználói értesítés.
• Komplex adatbázis-struktúra kialakítása együtt az üzleti intelligencia adattárházával.
• Ad hoc és rendszerinti jelentések készítése üzleti intelligencia alkalmazásával közbeszerzési szerepek és jogosultságok szerint.
• Adatok importálása/exportálása excel, txt vagy xml formátumba
Technológiára vonatkozó követelmények:
• Háromrétegű architektúra megvalósítása (adattárolási, szolgáltatási és megjelenítési réteg)
• A megjelenítési réteg üzleti logikát ne tartalmazzon.
• SOA architektúra alkalmazása.
• A rendszer ESB-n (Enterprise Service Bus) keresztül, egységes alapú web service-k kialakításával biztosítja a modulok közötti kommunikáció
• Az alkalmazás komponenseinek elhelyezése tetszőleges oldalon portletként.
• Az alkalmazás működésének vezérlése portlet-beállításokkal.
• Kliens-szerver kommunikáció megvalósítása AJAX hívásokkal.
• A rendszer működéséhez szükséges szoftverlicenceket az Ajánlattevőnek kell biztosítania, preferált Open source technológiák használata.
• JDBC kompatibilis adatbázis használata, melynek supportja Magyarországon több cég által biztosított
• A technológia rendelkezzen minimum 3 évre visszamenően referenciákkal, és legalább 1 évre előretekintő roadmap-pel.
• Ipari szabványnak minősülő könyvtár(ak) használata kliens és szerver oldalon is.
• Skálázható megoldás, amely összesen 1000 felhasználó, ebből kb. 100 egyidejű kiszolgálására alkalmas.
• Magas szintű rendelkezésre állás biztosítása.
• Authentikáció Active Directory-ból és LDAP címtárból.
• Authorizáció Active Directory-ban definiált csoportok alapján.
• Szabványos, vagy teljes mértékben dokumentált naplózás. Követelmény, hogy standard protokollon keresztül legalább 2 külső logszerver beállítható legyen.
• SSO megoldás használata a rendszer minden moduljában
• A rendszernek szabványos archiválási és adat-visszaállítási lehetőséggel kell rendelkeznie
Folyamat általános leírása
A portál az alábbi főbb funkciókhoz kapcsolódó feladatokat kezeli:
• Közbeszerzési eljárások,
• Keretmegállapodások (teljesüléskövetéssel),
• Közbeszerzési tervek,
• Katalógus (termékek és szolgáltatások kezelése),
• Megrendelések (vásárlás)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak: 48482000-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 39790000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
x Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
ÁEEK/008701/2015
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26766 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/12/29 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Elektronikus felület és adatbázis kialakítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által lebonyolított és koordinált közbeszerzési eljárások kezelésére, továbbá üzleti intelligencia szolgáltatások biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosítószámú Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása című projekt keretein belül (vállalkozási szerződés)”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/06/15 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PONTE.HU KFT.
Postai cím: Bécsi út 163.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 39790000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 39790000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 48300000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 24 , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
fejlesztésben, specifikáció írásban és a tesztelésben való részvétel
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
SAPPORT KFT.
Cím:
1221 Budapest, Pedellus u. 35.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 48300000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
PONTE.HU KFT. (név) 1034 Budapest, Bécsi út 163. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SAPPORT KFT. (név) 1221 Budapest, Pedellus u. 35. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú, „Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása” című kiemelt projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/23 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------