Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/118
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával kerül lefolytatásra.
Közzététel dátuma:2016.10.12.
Iktatószám:12102/2016
CPV Kód:92610000-0
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:Budapest belterület, III. kerület 61826/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. található ingatlan;Budapest belterület, III. kerület 61826/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. található ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.11.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Koncessziós hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gerlei Nóra
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "A Csillaghegyi Strandfürdő területén sípálya és környezete, valamint futballpálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
"A Csillaghegyi Strandfürdő területén sípálya és környezete, valamint futballpálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében"
Az eljárás 1. részének tárgya az ajánlatkérő tulajdonát képező ingatlan 2188 m² területű részén kialakítandó sípálya és környezete komplett, mindenre kiterjedő építése és üzemeltetése, hasznosításának joga, valamint a sípálya közvetlen környezetében kialakítandó parkoló és kiszolgáló létesítmények építése és üzemeltetése a 1919 m² megjelöléssel ellátott zöldfelülettel rendelkező terület fele része, azaz mintegy 960 m² terület, továbbá a 492 m² területű belső út közös kialakítása és üzemeltetése.
Az eljárás 2. részének tárgya az ajánlatkérő tulajdonát képező ingatlan 6867 m² területű részén található futballpálya és környezete komplett, mindenre kiterjedő építése és üzemeltetése, hasznosításának joga, valamint a sípálya közvetlen környezetében kialakítandó parkoló és kiszolgáló létesítmények építése és üzemeltetése a 1919 m² megjelöléssel ellátott zöldfelülettel rendelkező terület fele része, azaz mintegy 960 m² terület, továbbá a 492 m² területű belső út közös kialakítása és üzemeltetése.
A parkolót és az utat az ajánlatkérő kizárólag parkoló és a sportpályákat kiszolgáló egyéb létesítmény - illetve az utat ezek megközelítése céljából - üzemeltetése és hasznosítása céljából adja át.
II.1.5)
A teljes becsült érték: 685939660 Pénznem: HUF
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
x legfeljebb a következő számú részre: 2
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"A Csillaghegyi Strandfürdő területén sípálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest belterület, III. kerület 61826/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. található ingatlan
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
"A Csillaghegyi Strandfürdő területén sípálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében"
Az eljárás 1. részének tárgya az ajánlatkérő tulajdonát képező ingatlan 2188 m² területű részén kialakítandó sípálya és környezete komplett, mindenre kiterjedő építése és üzemeltetése, hasznosításának joga, valamint a sípálya közvetlen környezetében kialakítandó parkoló és kiszolgáló létesítmények építése és üzemeltetése a 1919 m² megjelöléssel ellátott zöldfelülettel rendelkező terület fele része, azaz mintegy 960 m² terület, továbbá a 492 m² területű belső út közös kialakítása és üzemeltetése.
A parkolót és az utat az ajánlatkérő kizárólag parkoló és a sportpályákat kiszolgáló egyéb létesítmény - illetve az utat ezek megközelítése céljából - üzemeltetése és hasznosítása céljából adja át.
(az építési vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 koncessziós díj (nettó Ft/hó+ÁFA)
2 üzleti terv minősége
  Költség szempont – Megnevezés:
  Ár szempont – Megnevezés:
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 246032877 Pénznem: HUF
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.8) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.9) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.10) További információ
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 11. §-a rendelkezik arról, hogy a kedvezményezett a támogató részére az állami támogatásokhoz kapcsolódó támogatási szerződés előkészítése érdekében, beruházási célú költségvetési támogatás esetén nyilatkozik arról, hogy tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését, továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés is előírja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek vállalni kell, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását. Azért kívánjuk 15 éves időtartamra kötni a szerződést, mert így nem zárjuk ki a TAO forrásból üzemeltető társaságokat, szervezeteket.

II.2.1) Elnevezés:
"A Csillaghegyi Strandfürdő területén található futballpálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest belterület, III. kerület 61826/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. található ingatlan
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
"A Csillaghegyi Strandfürdő területén található futballpálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében"
Az eljárás 2. részének tárgya az ajánlatkérő tulajdonát képező ingatlan 6867 m² területű részén található futballpálya és környezete komplett, mindenre kiterjedő építése és üzemeltetése, hasznosításának joga, valamint a sípálya közvetlen környezetében kialakítandó parkoló és kiszolgáló létesítmények építése és üzemeltetése a 1919 m² megjelöléssel ellátott zöldfelülettel rendelkező terület fele része, azaz mintegy 960 m² terület, továbbá a 492 m² területű belső út közös kialakítása és üzemeltetése.
A parkolót és az utat az ajánlatkérő kizárólag parkoló és a sportpályákat kiszolgáló egyéb létesítmény - illetve az utat ezek megközelítése céljából - üzemeltetése és hasznosítása céljából adja át.
(az építési vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 koncessziós díj (nettó Ft/hó+ÁFA)
2 üzleti terv minősége
  Költség szempont – Megnevezés:
  Ár szempont – Megnevezés:
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 439906783 Pénznem: HUF
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.8) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.9) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.10) További információ
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 11. §-a rendelkezik arról, hogy a kedvezményezett a támogató részére az állami támogatásokhoz kapcsolódó támogatási szerződés előkészítése érdekében, beruházási célú költségvetési támogatás esetén nyilatkozik arról, hogy tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését, továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés is előírja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek vállalni kell, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását. Azért kívánjuk 15éves időtartamra kötni a szerződést, mert így nem zárjuk ki a TAO forrásból üzemeltető társaságokat, szervezeteket.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek és a 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontja szerinti nyilatkozat szükséges. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja vagy a 10. § g) pont gc) alpontja szerinti nyilatkozat szükséges.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző napra.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015.(X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlattételi dokumentumokban közreadott, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
P/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évre (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő onnan ellenőrzi, így annak csatolása az ajánlatban nem szükséges, ebben az esetben az ajánlattevő erről szóló nyilatkozata csatolandó.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1 pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre az ajánlatban utalni kell.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésének megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésére tekintettel ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a beszerzés tárgyából (sportcélú létesítmény üzemeltetése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából (sportcélú létesítmény üzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket, azaz:
- az I. részfeladat vonatkozásában a nettó 20.000.000,- Ft-ot;
- a II. részfeladat vonatkozásában a nettó 150.000.000,- Ft-ot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1: Az I. és II. részfeladat esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évben (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) egynél több évben negatív volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlattételi dokumentumokban közreadott, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- szolgáltatás tárgya, mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
- a szerződést kötő másik fél neve (kivéve saját tulajdonú létesítmény esetén);
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának, vagy a szerződést kötő másik fél igazolásának csatolása szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Be kell nyújtani legalább egyszerű másolatban a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, valamint a képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatait.
Csatolni kell a megnevezett szakember(ek) nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő rendelkezésére áll(nak).
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/2 alkalmassági követelmény csak akkor igazolható más szervezet kapacitásainak bevonása útján, ha az adott, bevonni kívánt szervezet valósítja meg az igazolt alkalmassági követelményhez kapcsolódó munkarészt. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónap):
I. részfeladat: legalább egy darab, legalább 1000 m2 területű sípálya és kiszolgáló létesítmény folyamatos vagy szezonális üzemeltetési tapasztalattal.
II. részfeladat: legalább egy darab, legalább 5000 m2 területű labdarúgópálya folyamatos vagy szezonális üzemeltetési tapasztalattal.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható. Ugyanazon referencia mindkét részfeladat esetében hivatkozható.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
I. részfeladat: legalább 1 fő, legalább 5 éves sí- sportszakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel;
II. részfeladat: legalább 1 fő, legalább 5 éves labdarúgó-sportszakmai tapasztalattal rendelkező, testnevelési egyetemi (vagy azzal egyenértékű belföldi vagy külföldi intézményben szerzett) felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Ugyanazon szakember mindkét részfeladatban megnevezhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő részenként külön-külön köteles a szerződés aláírásakor az 1. részfeladat tekintetében nettó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, a 2. részfeladat tekintetében pedig nettó 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió forint összegű teljesítési biztosítékot, az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. §-a alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Kbt. 134. § (5) bekezdésére figyelemmel a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő a koncessziós díjat félévente fizeti meg az ajánlatkérő által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel az ajánlatkérő bankszámlájára átutalással. A koncessziós díj összegét minden naptári évben - először 2018-ban - megemelik az előző évi fogyasztói árindex mértékével, de legalább az előző évben fizetett díj 3 %-ával (három százalékával).
A további finanszírozási és fizetési feltételeket a beszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a beszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 3.000.000,- Ft/káresemény és 50.000.000,- Ft/év biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötést követő harmincadik napon köteles átadni Koncesszióba Adónak.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával kerül lefolytatásra.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.2) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat elve alapján értékeli.
Koncesszió odaítélésének alapja
1. részszempont: koncessziós díj (nettó Ft/hó+ÁFA) - súlyszám: 70
(1. részfeladat esetén legalább 100.000,- Ft/hó + ÁFA (a nettó 100.000,- Ft +ÁFA összeg alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi);
2. részfeladat esetén legalább 250.000,- Ft/hó + ÁFA (a nettó 250.000,- Ft +ÁFA összeg alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi))
2. üzleti terv minősége - súlyszám: 30
Az 1. részszempontra adott ajánlat az egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján:
P = (A vizsgált : A legjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
A 2. részszempontra adott ajánlat az abszolút pontozás módszerével kerül értékelésre: az ajánlatkérő az alábbiak megfelelőségét vizsgálja a dokumentációban részletesen megadott objektív módszer alkalmazásával:
Az üzleti terv mind a 13 elemére (1-10. pontok és 11.a-c. pontok) kiterjedő megléte esetén 100 pont adandó; a további pontozás az alábbiak szerint történik:
- 12 elem megléte: 90 pont;
- 11 elem megléte: 82 pont;
- 10 elem megléte: 74 pont;
- 9 elem megléte: 66 pont;
- 8 elem megléte: 58 pont;
- 7 elem megléte: 50 pont;
- 6 elem megléte: 42 pont;
- 5 elem megléte: 34 pont;
- 4 elem megléte: 26 pont;
- 3 elem megléte: 18 pont;
- 2 elem megléte: 10 pont;
- 1 elem megléte: 1 pont.
Az üzleti terv, mint szakmai ajánlat be nem csatolása érvénytelen ajánlatot eredményez.
Az üzleti tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. jelenlegi állapot, működési terület bemutatása;
2. beruházás célja;
3. pénzügyi kimutatások - mérleg, eredménykimutatás (elmúlt három év), illetve 2017-es terv előzőek szerinti bontásban;
4. a megcélzott célközönség bemutatása - kereslet bemutatása;
5. a várható forgalom a koncessziós időszakra éves bontásban;
6. tőkeszükséglet és azok forrásának bemutatása (saját forrás, hitel, támogatás);
7. a beruházási érték részletezése (összetétele szerint);
8. a kivitelezés időtartama;
9. a koncesszió keretében tervezett szolgáltatási kör bemutatása;
10. 15 év viszonylatában milyen növekedési elképzelései vannak a beruházás tekintetében? (naturáliák és árbevétel adatok, stratégiai célok, a célokhoz vezető programok);
11. marketing terv:
- marketingstratégia bemutatása;
- tervezett marketingkommunikációs kampányok bemutatása (kommunikációs csatornák megjelölésével);
- az ajánlatkérővel közös marketing akciók, promóciók, kampányok bemutatása.
A pontozás részletes módszertanát a térítésmentesen, elektronikusan rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentumok tartalmazzák.
Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően, az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb.
Az ajánlatkérő a súlyozott összpontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja.
VI.3.3 ) További információk:
1. Az ajánlattevőknek az ajánlatot a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlattételi dokumentumok az alábbi címen érhetőek el elektronikusan, térítésmentesen: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/kozbeszerzesek.
Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattételi dokumentumok letöltését követően az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa őt az ajánlati felhívás I.1) pontjában szereplő e-mail címen a dokumentációban található regisztrációs adatlap kitöltését követő megküldéssel az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése végett.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az ajánlattételi dokumentumok elején található regisztrációs adatlapot teljes körűen kitölti és cégszerű aláírásával ellátva megküldi a kozbeszerzes@spabudapest.hu e-mail címre és a + 361-452-4501 fax számra.

Az ajánlattételi dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton dokumentált módon be kell szereznie, az ajánlattételi határidő lejártáig, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
2. Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban, cégszerűen (vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ezzel kapcsolatban az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható *.pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. Eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó.
Az ajánlatban minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
A csomagolásra rá kell írni: "A Csillaghegyi Strandfürdő területén sípálya és környezete, valamint futballpálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében", valamint azt, hogy "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó, felbontani kizárólag az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.".
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak általa történő kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül a 1034 Budapest, Szőlő utca 38-40. közbeszerzési irodában.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak általa történő kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az időpont, amikor a 1034 Budapest, Szőlő utca 38-40. közbeszerzési irodában az ajánlat beérkezése regisztrálásra került.
Az ajánlat munkanapokon 9.00-15.00 óra, pénteki munkarend esetében 9.00-14.00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10:00 óra között nyújtható be.
A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
4. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be.
Az ajánlatkérő a közös ajánlattételt csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
5. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlást. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 123. § (4) bekezdés alapján meg kell jelölni
a) a koncessziónak azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2) és (4), a 67. § (4) bekezdése szerinti, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni úgy azt eredeti példányban kell becsatolni a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír alapú ajánlatban.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek ¬ kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében ¬ az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
8. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe /székhelye, lakóhelye/, valamennyi számszerűsíthető adat).
9. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
10. Az ajánlatban csatolandó:
- az ajánlattevő vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-nak megfelelően a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is; az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni;
- ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban;
- az ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak (Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó vagy kérjük az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám feltüntetését.);
- az ajánlatban minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza
11. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt Ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
12. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján Ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kérjük csatolni az ajánlathoz.
13. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja ily módon igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a koncessziós beszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetében a releváns információ, igazolás felelős magyar nyelvű fordítását az ajánlatban csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a magyarországi nyilvántartások közül kizárólag a hatósági, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekinthetőek az alkalmasság igazolására megfelelőnek.
Fordítás: Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumoknak az ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
14. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a koncessziós beszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1, M/2).
15. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott koncessziós eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a kozbeszerzes@spabudapest.hu címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: "Kiegészítő tájékoztatás kérése - "A Csillaghegyi Strandfürdő területén sípálya és környezete, valamint futballpálya és környezete építése és üzemeltetése, hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében". A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is kérjük megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást.
A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a koncessziós beszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni.
Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, Ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni, ennek elmulasztása esetén Ajánlatkérőt az esetleges ebből eredő problémák miatt felelősség nem terheli.
16. Üzleti titok: A Kbt. 44. §-a alapján az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők;
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
a. korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat;
b. gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat;
d) az ajánlatban meghatározott áruk leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak;
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
17. Az ajánlatkérő a Kbt. 118. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az eljárás menetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg.
Az ajánlatkérő egyszakaszos eljárást folytat le, a nyílt eljárásra irányadó szabályok szerint a jelen felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentumokban meghatározott eltérésekkel, amelyet a jelen hirdetmény közzétételével kezdeményez, és amelynek alapján valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Az ajánlatkérő a Kbt. alapján a koncessziós eljárás jellegére tekintettel egyénileg alakította ki az eljárás szabályait, amelynek keretében nyílit eljárást folytat le egyfordulós tárgyalással.
Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását követően valamennyi ajánlatot megvizsgálja a kizáró okoknak, és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából.
Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal a szerződéses feltételek, és a műszaki tartalom pontosítása érdekében. A tárgyalások lezárultával ajánlattevőknek lehetősége van végleges ajánlatuk benyújtására, amelyre nézve az ajánlati kötöttség beáll. Az ajánlati kötöttség időtartama a végleges ajánlat benyújtását követő 30 nap, amely legfeljebb egy alkalommal, maximum 60 nappal meghosszabbítható.
Az ajánlatkérő külön indokolás nélkül jogosult az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, amennyiben az eljárás során megkötendő szerződés(ek) aláírásához szükséges tulajdonosi döntés(ek) nem áll(nak) rendelkezésre.
A részletes eljárási szabályokat az ajánlatkérő a dokumentáció részeként adja közre térítésmentesen, elektronikus úton.
18. Ajánlatkérő szakmai ajánlatot (üzleti terv) kér be, amelynek részletes tartalmi követelményeit az ajánlattételi dokumentumokban határozza meg. A szakmai ajánlat benyújtásának elmulasztása az ajánlati kötöttség beálltát követően érvénytelenséget eredményez.
19. A koncessziós eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal adatai szerint értendő.
20. Ajánlatkérő 2016. október 20. napján 10:00 órától helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárásra vonatkozó jelentkezésüket kérjük, legyenek szívesek 2016. október 19. napján 12:00 óráig jelezni a kozbeszerzes@spabudapest.hu e-mail címen.
Találkozási pont a Csillaghegyi Strandfürdő főbejáratánál. A helyszíni bejárás nem minősül konzultációnak. Az eljárás menetében kiegészítő tájékoztatásra a Kbt.-ben foglaltak szerint van mód.
21. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE:
Ideje: 2016. november 15. 10:00 óra
Helye: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40., közbeszerzési iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/10/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg