Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81
Beszerzés tárgya: Adásvétel
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.07.20.
Iktatószám: 12844/2015
CPV Kód: 39830000-9;33761000-2;33771000-5;39831250-3;39831240-0;39831230-7;39831600-2;39224300-1
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye: A teljesítés helye: 1. Arany János Általános Iskola és A.M.I. 1145 Budapest, Újvidék tér 3. 2. Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9. 3. Zuglói Benedek Elek EGYMI 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. 4. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Szakközépiskola és Pedagógiai Intézet 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. 5. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György u. 15-17. 6. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Logopédiai Szakszolgálat 1147 Budapest, Ond vezér sétány 9-11 7. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó 1147 Budapest, Fűrész utca 64-66. 8. Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán u.11-13. 9. Herman Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy u.69. 10. Hunyadi János Általános Iskola 1148 Budapest, Wass Albert tér 12. 11. Jókai Mór Általános Iskola 1145 Budapest, Erzsébet királyné út 35-37. 12. Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest, Kaffka M. köz 2-6. 13. Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. 14. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. 15. Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. 16. Munkácsy Mihály Általános Iskola és A.M.I. 1142 Budapest, Csáktornya park 1. 17. Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest, Lengyel u. 23. 18. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. 19. Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15. 20. Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes u.32. 21. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1142 Budapest, Újváros park 1. 22. Teleki Blanka Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. 23. Városligeti Magyar-Angol K.T.NY.Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 9-15. 24. Zuglói Hajós Alfréd K.T.NY.Általános Iskola 1142 Budapest, Ungvár u. 36. 25. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Parragi Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: parragi.andrea@zuglo.hu
Fax: +36 18729166
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A teljesítés helye:
1. Arany János Általános Iskola és A.M.I. 1145 Budapest, Újvidék tér 3.
2. Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.
3. Zuglói Benedek Elek EGYMI 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.
4. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Szakközépiskola és Pedagógiai Intézet 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7.
5. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György u. 15-17.
6. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Logopédiai Szakszolgálat 1147 Budapest, Ond vezér sétány 9-11
7. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó 1147 Budapest, Fűrész utca 64-66.
8. Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán u.11-13.
9. Herman Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy u.69.
10. Hunyadi János Általános Iskola 1148 Budapest, Wass Albert tér 12.
11. Jókai Mór Általános Iskola 1145 Budapest, Erzsébet királyné út 35-37.
12. Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest, Kaffka M. köz 2-6.
13. Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23.
14. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5.
15. Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2.
16. Munkácsy Mihály Általános Iskola és A.M.I. 1142 Budapest, Csáktornya park 1.
17. Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest, Lengyel u. 23.
18. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola 1145 Budapest, Columbus u. 11.
19. Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.
20. Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes u.32.
21. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1142 Budapest, Újváros park 1.
22. Teleki Blanka Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37.
23. Városligeti Magyar-Angol K.T.NY.Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 9-15.
24. Zuglói Hajós Alfréd K.T.NY.Általános Iskola 1142 Budapest, Ungvár u. 36.
25. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
További tárgyak: 33761000-2
33771000-5
39831250-3
39831240-0
39831230-7
39831600-2
39224300-1
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződésa dokumentációban részletezettek szerint.
1. Egyéb vegyi áru 1000 db
2. Folyékony tisztítószerek 27520 liter
3. Higiénés szerek 3950 db
4. Mosó- és öblítőszerek 650 db
5. Higiénés papíráruk 7810 db
6. Szemeteszsákok, fóliák 7150 db
7. Takarító eszközök 10130 db
A megadott mennyiségektől +20 % eltérés lehetséges.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/09/15 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő az eseti megrendelésben megjelölt szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre az ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. Ajánlatkérő a késedelem minden megkezdett naptári napjára az eseti megrendelésben meghatározott, késedelemmel érintett eszközök szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenértékének 1,00 %-a/nap, de legfeljebb az eseti megrendelésben meghatározott, késedelemmel érintett eszközökszerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenértékének20%-áig terjedő összegű kötbér vállalását írja elő az Ajánlattevő részére késedelmes teljesítés esetére. A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
2. Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének megtagadása vagy érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles az Ajánlattevő meghiúsulási kötbért fizetni. Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 20%-ban határozza meg.
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.
3. Hibás teljesítésére kikötött igények biztosítéka: Mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, melyet óvadékként az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; bank vagy biztosító által vállat garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.
A biztosíték határidőre (teljesítés időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait az adásvételi keretszerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékát óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő befizetésével/átutalásával kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy azt az Ajánlatkérő 11784009-15514004-00000000 sz. bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni.
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé teszi, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.
A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
4. Jótállási idő: minden termékre egységesen 6 (hat) hónap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 130.§ (1) és (6) bekezdésének figyelembe vételével az igazolt eseti megrendelés teljesítést követően kiállított számla ellenértékét havonta utólag a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés és az Art. 36./A§ szerint, 30 napon belül, átutalással fizeti meg. A számlákat olyan módon kell benyújtani, hogy az egyes tételek tekintetében beazonosíthatóan tartalmazza az egyes költséghelyeket. A számlákat telephelyenként kell kiállítani, mivel a megrendelések telephelyenként lesznek elkészítve, a szállítólevelek és a számlák ellenőrzése és könyvelése is egyszerűbb.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkoznia (az ott meghatározott esetben igazolnia), hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának dátumától, és kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.
A kizáró okok igazolása tekintetében kérjük az ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján közzétett útmutatójára (2014. évi 57. szám), valamint a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 01. napján közzétett útmutatójára (2012. évi 61. szám).
Az ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § tartalmára és az előírt kizáró okokra tekintettel az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P.1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évi közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés]
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, elegendő benyújtani a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha
P.1) a közbeszerzés tárgya szerinti (higiéniai és tisztítószerek értékesítéséből származó) nettó árbevétel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évben évente nem érte el nettó 20.000.000,- Ft-ot.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
1.) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
2.) az előző 1.) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglalt szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítésére.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek
M.1 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referencianyilatkozatot/igazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint kell igazolni (az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, elegendő benyújtani a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben összesen nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db higiéniai és tisztítószerek vételére/szállítására vonatkozó,nettó 20.000.000.- Ft ellenszolgáltatást igazoló referenciával.A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
1.) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
2.) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára: 50.000.- Ft + ÁFA, azaz 63.500.- Ft
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni legkésőbb a szerződéskötéskor az Ajánlatkérőnek OTP Bank Zrt-nél vezetett 11784009-15514004-00000000 sz. bankszámlájára történő átutalással.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata- 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., I. emelet 109. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott szervezetek, személyek lehetnek jelen. A bontás a Kbt. 62.§ (1), (3)-(4), (6)-(7) bekezdéseinek megfelelően történik.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
Az Ajánlattevő, vagy az Alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus vagy postai úton megküldi. A kérelemben kérjük feltüntetni Kérelmezőnevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét. Az ajánlati dokumentációszemélyesen is átvehető - előzetes bejelentkezés alapján - Ajánlatkérő székhelyén (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) minden munkanap, péntek kivételével 9-16 óráig, pénteki munkanapon 9-12 óra között a bontás napján az ajánlattétel határidejéig.
A dokumentáció nem átruházható. Ajánlatkérő a dokumentációt a felhívás megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. és a III.2.3. pontjában meghatározott P.1. és M.1. követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §- ban foglaltak szerint biztosítja. Amennyiben Ajánlattevő hiánypótlással az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2.) Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatást nyújt a Kbt. 77. § (2) bekezdésnek megfelelően. Az ajánlatkérő az elbírálás befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg.
3.) Az ajánlattevőnek csatolni kell:
- azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő/közös ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlatukban külön nyilatkozni szükséges.
4.) Az ajánlat összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek az ajánlattevőt terhelik.
Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
5.) Postán feladott ajánlat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postai küldemények elveszéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6.) Az ajánlatot a dokumentációban foglalt formai követelményeknek megfelelően 1 papír alapú példányban, továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (PDF formátumban) írásban és zárt csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, székhelyét, a "A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzése" feliratot.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének elősegítése céljából szívesen fogadja a papír alapú eredeti példánnyal mindenben azonos több papír alapú másolati példány benyújtását
Amennyiben Ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus formájú példányok között eltérést észlel, úgy Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdés alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.) megküldése elsősorban e-mailen és fax útján történik.
8.) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni. Joghatás kiváltására kizárólag a magyar nyelvű dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást is.
9.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében - a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát, kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés]. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
10.) Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 60. § (3) bekezdés és Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. A nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat eredetiben kell benyújtani - figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bekezdésére.
11.) Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyen ismertetni kell a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti adatokat.
12.) A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A Kbt. 40.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
13.) Amennyiben az ajánlati dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére - kizárólag ajánlja.
14.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
15) Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
16) A megajánlott higiéniai és tisztítószerek kizárólag az egészségre és a környezetre ártalmatlan, Magyarországon engedélyezett anyagok lehetnek. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell tennie.
17) Egyes termékek vonatkozásában Ajánlatkérő termékminta becsatolását írja elő, a dokumentáció részét képező Műszaki leírás és egységártáblázatban megjelöltek szerint.
18) Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlatban csatolnia arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
19)Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő portáján a beléptetés időt igényel, várakozni szükséges, kérjük, ajánlatuk benyújtásakor erre figyelemmel lenni szíveskedjenek.
20) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/20 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: Zuglói Intézménygazdálkodás Központ
Postai cím: Pétervárad u. 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------