Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.11.04.
Iktatószám: 13114/2016
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Teljesítés helye: 9061 Vámosszabadi, Külterület Szúnyogház utca 3. (Vámosszabadi 0146/9 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MERKBAU Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Judit
Telefon: +36 14411131
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című SH/9/2/1 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Vámosszabadi, befogadó állomás részleges felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című SH/9/2/1 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Vámosszabadi, befogadó állomás részleges felújítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94172836 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című SH/9/2/1 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Vámosszabadi, befogadó állomás részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak: 45261410-1
45421100-5
45350000-5
45330000-9
45331100-7
45331110-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9061 Vámosszabadi, Külterület Szúnyogház utca 3. (Vámosszabadi 0146/9 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett épület alapadatai:
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás (BÁH), Vámosszabadi telephely
Objektum bemutatása:
- rendeltetése: menekült szállás és a menekült ellátás adminisztratív és kiszolgáló helyiségei; melegítő konyha és étterem
- mérete: F+3 emeletes épület rész: 55 x 17,5 m; földszintes épület rész: 26 x 22 m
- kora: cca. 35 év
- tartószerkezeti rendszere: vasbeton paneles teherhordó szerkezetű épület
- a menekült szállás és a menekült ellátás adminisztratív és kiszolgáló helyiségeit tartalmazó épületrész energetikai besorolása: “DD”
- a melegítő konyha és étterem épületrész energetikai besorolása: „EE”
A tervezett felújítás részletes műszaki tartalma:
I. Építészet
- Homlokzatképzés:
Homlokzati hőszigetelő rendszer :
StoThermVario homlokzati hőszigetelő rendszer (homlokzati tűzterjedési határértéke meghaladja az előírt 15 percet) :
1., Az alapfelületek kizsinórozása (sarkok függőzése, átlók kihúzása, a síkeltérések, és síkfogasságok meghatározása), a végső hőszigetelt homlokzati sík meghatározásához.
2., Meglévő felületek alapozása, StoPrimPlex alapozóval.
3.,
a, A lábazaton a Bachl XPS 300 G „ostyázott”- érdesített felületű zártcellás hőszigetelés tervezett. Rögzítés StoFlexyl szerves kötőanyagot tartalmazó ragasztóval. A fölső szélük alatt kb. 10 cm-rel az XPS tábla csatlakozásoknál - hőhídmentes NTK-U teleszkóp- beütődübellel dübelezendőek.
b, A PIR lábazati hőszigetelés felett expandált 16 cm Bachl-Nikecell H80 EPS polisztirolos hőszigetelés készül, THR szerint StoVerbundmörtel normál ragasztóval rögzítve, és dűbelezve a beton szerkezethez. Az alsó 2 m-en a hőszigetelés mechanikai védelmének fokozására közel teljes felületen való ragasztást kell alkalmazni. A műa. hálósélvédő síneket, és vízorros szemöldök síneket StoVerbundmörtel habarccsal kell elhelyezni.
A nyílászáró szemöldökben a 20 cm magas 16 cm vtg.-ú éghetetlen Knauf FKD-S kőzetgyapot szemöldök sávokat be kell építeni, jobbra-balra 20-30 cm túlnyúlással.
Dübel: Sto H4 ECO műa. és acél kombi szöges beütődübel, 25 mm rögz. mélységgel, 6 db/m2 - H4 ECO 235. A hőszigetelés anyagváltásokhoz, a vízhatlan tömítések biztosítására ( pl. a kávákban, a tokra ) Sto-Fugendichtband 2D tömítőszalagot kell alkalmazni. 4. Sto üvegszövet háló :
A háló m2 súlya min. 155 gr/m2
StoLevell Classic szálerősítésű, vödrös ágyazóhabarcs ( beütőerő min. 15 J )
5. Sto-Putzgrund vakolatalapozó (A hálózás után legkorábban a 3. napon)
6. Stolit K 2.0 szálerősítésű fedővakolat fedő festés, Sto színkártya szerint.
Technológiai utasítások:
A vakolat rétegek száradással, a víz eltávozásával kötnek meg. Amennyiben a víz nem tud eltávozni (pl. teljes lefóliázás), vagy a kiszáradás előtt az anyagok további vizet kaphatnak (eső, páralecsapódás, lecsöpögés a klímáknál,) foltosodások, elszíneződések jelenhetnek meg ! Tehát a vékonyvakolatok száradását biztosítani kell !
A meglévő előtetők a megfelelő hőszigetelés kialakítása érdekében elbontásra kerülnek, helyükre a terven jelölt helyeken a új előtető tervezett acélszerkezeten polikarbonát fedéssel.
A lapostetős attikák új acél lemez falfedést kapnak.
A függőleges ereszcsatornák elbontása után új a hőszigetelésen kívül szerelt horganyzott acél lefolyócső tervezett.
- Nyílászárók cseréje (konyha ablakok és bejárati ajtók):
A meglévő nyílászárók elbontása és helyükön új nyílászáró beépítése tervezett, az új nyílászárók a meglévő fal külső síkján kerülnek beépítésre, az új homlokzati hőszigetelés a tok szerkezetre 3 cm átfedéssel tervezett tömítő szalag lezárással.
Fehér porszórt Lindab párkánnyal, belső műanyag könyöklővel, hőszigetelő üvegezéssel. (meglévő nyílászáróknál is új párkány készül)
Küszöb: hőhíd mentes alumínium, dupla tömítéssel.
A hőszigetelt tömör elemek a tok szerkezettel megegyező felületképzésűek és min 44 mm vastagságúak.
- Hőhídmetes alumínium ajtók (bejárat)
Alkalmazott rendszer 65 mm beépítési mélységű hőhídmentes alumínium profilrendszer / Wicstyle 65 evo
Porszórt felület, fehér színben.
Az alkalmazott típus, háromkamrás hőhídmentes profilrendszer. A tokok beépítési mélysége 65 mm. A szárnyak beépítési mélysége 65 mm. A külső és belső profil-kamrák azonos méretűek, szimmetrikus kialakításúak.
A tok és szárny kívül-belül síkban záródik. A szárny és a tok falc felöli oldala a hőhídmegszakító stég síkjában műanyag profillal takart. Az alkalmazott hengerpántok és kilincsek a rendszer tartozékai, rozsdamentes acél (alacsonyabb igénybevételű helyen eloxált) kivitelűek. Automata küszöbbel.
A vízelvezetési rendszer kialakítása a katalógus ajánlása alapján történik.
Átlagos hőátbocsátási tényező Ud≤1.4/m2K°
Automata ajtócsukó - statikailag méretezett, minősített ajtócsukó.
Teljesítőképességi jellemzők:
Ajtók (profilrendszertől, szerkezeti kialakítástól függően)
Légzárás: 2. o.
Vízzárás: 2A
Szélállóság: 2C
Mechanikai szilárdság: 3. o.
Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás: 5. o.
Működtető erők: 2. o.
Tűzvédelmi osztály: A1/A2
Nyílászáró csere kiegészítő munkái: Vakolat festés kiegészítés, javítás, újonnan beépített nyílászárók körül, vasbeton pilléreken, befalazásokon, könyöklő kiképzés misung simítással,
- Padlás járható hőszigetelés:
Járható hőszigetelés (a középső részen)
208 mm Austrotherm Padlap tervezett
Nem járható hőszigetelés (a széleken)
200 mm Airrock Ld kőzetgyapot felső nátronpapír kasírozással
felújítás utáni tervezett energetikai besorolás: CC
- Napkollektorok elhelyezése:
Az épületgépészeti tervekben meghatározott napkollektorok szerelő kerettel rendelkeznek. A keretek acél tartószerkezetre kerülnek, amely a lapostetőhöz lesz ledűbelezve. Az acélszerkezet függőleges tartópillérekből, illetve vízszintes szelemenekből tervezett, statikai szakvélemény alapján.
II. Épületgépészeti és elektromos munkák műszaki tartalma:
A.) Épületgépész
- Fűtés-radiátor szelepek cseréje:
A meglévő radiátoros fűtési rendszert inhibitor folyadék adagolásával át kell mosni (min. 5-6 nap folyamatos keringtetés), majd ezt követően le kell üríteni. A meglévő radiátorok szelepeit le kell szerelni. Szükséges estben a menetes csővégeket 10-15 cm hosszúságban vissza kell vágni és új menetes csővéget kell visszahegeszteni, fokozott gondossággal, a helyi tűzvédelmi szabályok betartásával. A menetes kötéseket Loctite tömítőszalag használatával kell tömíteni. A szelepek felszerelést követően a fűtési rendszert nyomáspróbának kell alávetni. A sikeres nyomáspróbát követően a hálózatot használati hidegvízzel át kell öblíteni. Az fűtési hálózatot lágyvízzel kell feltölteni. Az újonnan felhegesztett csővégeket és az esetleges egyéb csőfelületi sérüléseket kétszeres fehérszínű festékkel kell lefesteni. A termosztatikus szelepeket az 1-4 előbeállítási tartományban kell beállítani. A további differenciált fojtásokat a visszatérő radiátorszelepekkel kell elvégezni.
- Szolár HMV termelés kiépítése:
A tervezett sík-kollektorok típusa: Viessmann Vitosol 200F SH2C. Az abszorberhez rézből készült csőkígyó csatlakozik, amelyen keresztül hőhordozó közeg áramlik. A hőhordozó közeg a rézcsövön keresztül felveszi az abszorber hőjét. Az abszorbert hőszigetelt kollektorház veszi körül, amely minimálisra csökkenti a kollektor hőveszteségét. A kollektor burkolata Solarglas üveg. Kollektormezők létrehozásához 10x5 db kollektort tervezünk összekapcsolni flexibilis, O-gyűrűkkel tömített összekötő csövek segítségével. A szorítógyűrűs csavarzatokat tartalmazó csatlakozókészlet segítségével a kollektormező egyszerűen csatlakoztatható a szolárkör csövezéséhez. A kollektorhőmérséklet-érzékelőt merülő hüvely segítségével kell beszerelni a szolárkör előremenő vezetékébe. A kollektorokat gyári tartóállványzat segítségével tervezzük a felszerelni a tetősíkkal 45o-ot bezáró szögben. A kollektor mezők állványzatai statikailag méretezett és a lapos tetőhöz rögzített I tartókra kerülnek elhelyezésre
A szolár-szabályozó típusa: Vitosolic 200 SD4
A tervezett kollektor térfogatáram: 10x5x2,3 m2 x 25 l/h,m2 = 2875 l/h = 2,9 m3/h
A szolár rendszer beüzemelését csak a gyártó vagy az általa megjelölt szakszervíz végezheti!
A szolár csőhálózat Viega Prestabo típusú - 1.0308 sz. szerkezeti anyagból, a DIN 10305-3 szerint - kívül galvanikusan 8-5 μm rétegvastagságban horganyozott, vékonyfalú acélcsőből készül, horganyzott presz-idomokkal, préskötéssel. Minden idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) rendelkezik, amely a nyomáspróbánál láthatóvá teszi az össze nem préselt kötéseket.
Az idomok tömítése: FKM tömítő elem (Üzemi nyomás pmax ≤ 16 bar Üzemi hőmérséklet Tmax ≤ 140 °C)
A szolár csővezetékeket szilikon betétes csőbilincsekkel kell a födém és falszerkezethez rögzíteni.
A készre szerelést és nyomáspróbát követően a szolár hálózatot HT/Armaflex S típusú hőszigetelő csőhéjjal kell ellátni, 32 mm szigetelés vastagsággal. A tervezett szigetelés zártcellás szerkezetű, habosított extrudált kaucsuk, 150oC-ig tartósan hőálló, polyolefin fóliabevonattal ellátott, a mechanikai behatások és UV sugárzás elleni védelem érdekében. A csőhéj rögzítésénél Armaflex HT 625 ragasztót kell használni és ügyelni kell a pontos ragasztásra a szegélyeknél ill. illesztéseknél. A szolár-hálózatot Tyfocor-LS hőhordozó közeggel kell feltölteni. A közeget a lefolyóhálózatba engedni tilos. Az esetleges lefúvatások miatt a biztonsági szelep alá gyűjtő fémtartályt kell elhelyezni. A rendszerhez 5 db új, 1000l-es készenléti és szolár HMV tárolót tervezünk telepíteni.
A tárolók típusa: Vitocell V100 1000 l
- Kazánházi munkák:
A kazánházon belüli víz és fűtési vezetékeket a belső falsíkig vissza kell bontani. Az új vezetékeket a tervek szerinti kapcsolásnak és szerelvényezésnek megfelelően kell kiépíteni. A tervezett új sinus osztó-gyűjtőről a fűtési fogyasztók felé önálló fűtési körök épülnek ki, a szabályozható keringető szivattyúkkal. A hálózatokba az új Torur Andersson beszabályozó szelepek kerülnek, melyekkel a tervezett térfogatáramok beállíthatóak. Az egyes fűtési és használati víz lecsatlakozásokba elzáró szerelvényeket kell építeni a szakaszolhatóság érdekében. A jelenleg nyitott tágulási tartály kikötésre kerül, a fűtési hálózatba zárt, változó nyomású tágulási tartály épül ki. A fűtési hálózat varratnélküli acélcsőből készül, acél patentívekkel, hegesztett kötésekkel. A megszerelt és nyomáspróbázott hálózatot korróziógátló alapmázolással kell ellátni.
A használati vízhálózat anyaga Viega Sanpress Inox rozsdamentes acélcső, KO idomokkal préselt kötésekkel. A menetes kötéseket Loctite tömítőszalag használatával kell tömíteni. A fűtési, HMV és cirkulációs vezetékek szigetelése DN40 méretig 30 mm, a felett 50 mm vtg. alukasírozott ásványgyapot csőhéj + PVC védőhéjalás (gyári védőhéj idomokkal). A hidegvíz vezetékeket 19 mm vtg. Armaflex zártcellás kaucsuk szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
B.) Épületvillamos
- Villamos energia ellátás:
A kazánház meglévő elosztója nem bontható el. A kazánházi ellátás az elosztó 5. mezőből történik. Az 5. mező belső eszközei bontandók és helyére a tervlap szerinti leágazások építendők be. A kazánházban minden fogyasztó 3x400 V ill. 230 V feszültségű.
- Csatlakozások:
Az elosztóba kerül minden kazán és minden szivattyú leágazása, továbbá a szabályzók ellátására szolgáló leágazások. A kazánok megmaradnak, de ezek részére is új, áramvédő kapcsolós leágazás építendő ki. Külön leágazás tervezett az étterem az étterem termosztát és szabályzó szelep részére. Az épületgépészeti motorok részére a tápláló elosztóban motorvédelmi készülékek lesznek elhelyezve. A motorok munkavédelmi célú indítás tiltása z elosztóban, szükség esetén a motor mellett külön készülékkel - kapcsolóval - biztosított.
- Szerelés:
Az áramkör vezetékek a kazánházban, szabadon kábeltartóra rögzített 1kV-os kábelek, 500 V-os kábelszerű vezetékek. A függőleges szakaszok egyedi tartóra bilinccsel rögzített kábeles szerelésű. Az egyedi vezetékek mechanikai védelemként védőbe húzva szereltek. A gyengeáramú hálózatok részére a kábeltárca egyik leválasztott része szolgál, illetve azok is védőcsöves szereléssel készülnek. A teljes szerelés IP54 védettségű, tömített szerelés lesz. A kazánház falán történő átvezetések gáztömör átvezetőkön keresztül történik. minden vezeték normális vezeték, tűzálló kábelezés nem készül. A motorokhoz csatlakozó minden kábel árnyékolt legyen, kivéve a betápláló kábelt.
- Érintésvédelem:
A kazánházban minden nagyobb kiterjedésű fémtárgy, gépészeti berendezés, kazán bekötendő az EPH rendszerbe. Az általános célú dugaszoló aljzatok, a gézégők áramköreinek kiegészítő védelmére 30mA-es áramvédő kapcsolókat tervezünk. A központi EPH sín a kazánházi elosztó mellett a falra szerelt sín, melyen egyesítve vannak a különböző EPH-vezetők (elosztó EPH sín, víz, gáz, csatorna, villámvédelem, stb.).
- Villámvédelem:
Az épület tetőre a napkollektor szerkezet kerül, melyet a villámvédelem által védett térbe kell helyezni. Ennek érdekében a meglévő villámvédelem átalakítandó, illetve kiegészítendő. A tetőn felfogó egyes szakaszokon párhuzamoson fut a telepítendő napkollektorokkal, ezért a veszélyes megközelítés miatt a terv szerinti szakaszok bontandók. A tető eddig a felfogó vezetőkkel volt védve, azonban a napkollektor védett térbe helyezése miatt felfogórudas rendszerre kell áttérni. A levezetők változatlanok maradnak. A jelenlegi felfogó vezetők felfogó összekötővé változnak. A bontott szakaszok tartó gúlái felhasználandók az új felfogó összekötők részére. A felfogó összekötő vezeték új legyen. A kémény legalsó pontja a kazánházi EPH sínre csatlakozik. Az elkészült villámvédelemről szabványossági felülvizsgálatot kell végezni, melynek a teljes kazánházi villámvédelemre ki kell terjednie. A túlfeszültség elleni védelemként a kazánházi elosztóba 2. típusú védelem tervezett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (nap, min. 90., max. 120 nap) 4
2 A vállalt jótállás időtartama (év, min. 1, max. 3 év) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vámosszabadi, befogadó állomás részleges felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MERKBAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: rabi.zsuzsanna@merkbau.hu
Telefon: +36 77521300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77521310
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 96427023
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94172836
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - gépészeti szerelési munkák
- elektromos szerelési munkák
- gépészeti munkák felelős műszaki vezetése
- elektromos munkák felelős műszaki vezetése
- homlokzatszigetelési munkák
- nyílászáró csere
- festési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MERKBAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai utca 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03

Hivatalos név: VER-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garay u. 11.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11374150-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/04/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A beruházás a Svájci - Magyar Együttműködési Program: „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című, SH/9/2/1 azonosító számú projekt keretében valósul meg.
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges