Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.11.02.
Iktatószám: 13272/2016
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Teljesítés helye: Budapest, Magyarország megyeszékhelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft.;HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: AK09623
Postai cím: Kerepesi út 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 1475-3717
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 14753711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nvsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nvsz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében "Különböző rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése"
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján a "KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében "Különböző rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése"
Az egyedi megrendelésekben részletesen meghatározottak szerint, összesen (teljes mennyiség):
A keretszerződésben a rendelkezésre álló keretösszeg 115.000.000,- Ft + ÁFA, azaz száztizenötmillió forint + ÁFA erejéig az alábbi tevékenységek:
a. max. 9 db konferencia az alábbi bontásban:
• 2 db 2 napos (2x8 óra) budapesti rendezvény, max. 175 fő/alkalom;
• 1 db 2 napos (2x8 óra) miskolci rendezvény, max. 105 fő/alkalom;
• 1 db 2 napos (2x8 óra) székesfehérvári rendezvény, max. 105 fő/alkalom;
• 5 db 1 napos (8 óra) budapesti rendezvény, max. 105 fő/alkalom;
b. max. 60 db egynapos (max. 8 óra) műhelymunka - max. 27 fő meghívott/alkalom;
c. max. 7 db kétnapos (max. 2x8 óra) tréning az alábbi bontásban:
• legfeljebb 2 db budapesti rendezvény, max. 25 fő meghívott/alkalom;
• legfeljebb 1 db székesfehérvári rendezvény, max. 25 fő meghívott/alkalom;
• legfeljebb 2 db győri rendezvény, max. 25 fő meghívott/alkalom;
• legfeljebb 1 db miskolci rendezvény, max. 25 fő meghívott/alkalom;
• legfeljebb 1 db szegedi rendezvény max. 25 fő meghívott/alkalom;
d. max. 7 db egynapos (max. 8. óra) szakmai nap - max. 155 meghívott/alkalom;
e. max. 4 db állófogadással egybekötött sajtótájékoztató, alkalmanként max. 3 óra, max. 50 fő meghívott + 10 fő sajtóképviselő, azaz összesen legfeljebb 60 fő/alkalom.
A fenti rendezvénytípusokhoz a feladatleírás, valamint jelen dokumentáció részét képező szolgáltatási ártábla szerint az alábbi kapcsolódó szolgáltatások ellátása is:
a. catering szolgáltatás valamennyi rendezvénytípus vonatkozásában a műszaki leírásában meghatározottak szerinti minőségben és mennyiségben;
b. szállás biztosítása legfeljebb 760 fő számára a műszaki leírásában meghatározottak szerinti minőségben;
c. szinkrontolmács biztosítása legfeljebb 5 konferenciára a műszaki leírásában meghatározottak szerinti minőségben;
d. tolmácstechnikai eszközök biztosítása legfeljebb 5 konferenciára a műszaki leírásában meghatározottak szerinti minőségben;
e. konferencia-technika legfeljebb 9 konferenciára és 7 szakmai napra a műszaki leírásában meghatározottak szerinti minőségben;
f. prezentációs eszközök biztosítása az egyes rendezvénytípusok vonatkozásában a műszaki leírásában meghatározottak szerint;
g. a rendezvény lebonyolításához kapcsolódó eszközök, anyagok és felszerelések szállítása a rendezvény helyszínére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 115000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében "Különböző rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország megyeszékhelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés alapján a "KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében "Különböző rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése".
A keretszerződésben a rendelkezésre álló keretösszeg 115.000.000,- Ft + ÁFA, azaz száztizenötmillió forint + ÁFA.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 konferencia lebonyolítási díja mindösszesen (nettó Ft/konferencia) 30
2 műhelymunka lebonyolítási díja mindösszesen (nettó Ft/műhelymunka) 15
3 tréning lebonyolítási díja mindösszesen (nettó Ft/tréning) 15
4 szakmai nap lebonyolítási díja mindösszesen (nettó Ft/szakmai nap) 12
5 állófogadással egybekötött sajtótájékoztató lebonyolítási díja mindösszesen (nettó Ft/állófogadással egybekötött sajtótájékoztató) 12
6 szobafoglalás kötbérmentes lemondásának lehetősége az érkezés dátumát megelőzően (nappal érkezés előttig - egész napokban megadva nettó Ft/fő/nap) 5
7 lemondási kötbér (az 1. és 3. részszemponthoz kapcsolódó ártáblában megajánlott szobaár /standard 1 fős szobaár legfeljebb 4 csillagos szállodában/ %-a ) 5
  Költség szempont –
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében"
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés alapján a "KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében "Különböző rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583592-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 115000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: catering, szállás, szinkrontolmács, tolmácstechnikai eszközök biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ESPA Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (ESPA Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. GÁLA Eseményszervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Országalma Étterem Üzemeltető és Rendezvényszervező Kft. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Őrhegy-alja 4.
Város: Bajna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13854421-2-11

Hivatalos név: GÁLA Eseményszervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ESPA Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. GÁLA Eseményszervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Országalma Étterem Üzemeltető és Rendezvényszervező Kft. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22949934-2-41

Hivatalos név: Országalma Étterem Üzemeltető és Rendezvényszervező Kft. (ESPA Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. GÁLA Eseményszervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Országalma Étterem Üzemeltető és Rendezvényszervező Kft. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24087326-2-43

Hivatalos név: Globál Konferencia Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária út 42. I. em. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25108923-2-43

Hivatalos név: PLANB Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi u. 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41

Hivatalos név: TRENON.hu Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kordován tér 5. IV. em. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1048
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14593693-2-41

Hivatalos név: Budapest Party Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paulay Ede u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13068002-2-42

Hivatalos név: Perfektum PR Kft. (Perfektum PR Kft. és Har Meron Hungary Kft. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41

Hivatalos név: HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Kft. (Perfektum PR Kft. és Har Meron Hungary Kft. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583592-2-43

Hivatalos név: New Perspective Kft. (New Perspective Kft. és BO EVENT Kft. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viola u. 2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14763975-2-19

Hivatalos név: BO EVENT Kft. (New Perspective Kft. és BO EVENT Kft. közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dayka Gábor u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13801894-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/07/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges