Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.07.23.
Iktatószám: 14114/2014
CPV Kód: 45000000-7;45100000-8;45233162-2;71520000-9
Ajánlatkérő: Tordas Község Önkormányzat
Teljesítés helye: Etyek – Gyúró – Tordas – Martonvásár – Ráckeresztúr - Ercsi közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tordas Község Önkormányzat
Postai cím: Szabadság út 87
Város/Község: Tordas
Postai irányítószám: 2463
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Laboranovits Petra
Telefon: +36 22467502
E-mail: palyazat@tordas.hu
Fax: +36 22467655
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tordas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Etyek – Gyúró – Tordas – Martonvásár – Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Etyek – Gyúró – Tordas – Martonvásár – Ráckeresztúr - Ercsi közigazgatási területe
NUTS-kód: HU211
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Etyek – Gyúró – Tordas – Martonvásár – Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45233162-2
71520000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Etyek – Gyúró – Tordas – Martonvásár – Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében, az alábbi mennyiségben, a következő szakaszokat érintően:
Gyúró - Etyek mezőgazdasági utak:
- Kátyúknál pályaszerkezet építése: (úttükör kialakítása, tömörítése, hengerlése, útalap és pályaszerkezet megépítése osztályozott kövekből, különböző helyeken: 2.830 m2
- KRESZ tábla kihelyezése: 14 db
- Táblaoszlop: 14 db
- Sárga tartós burkolati jel: 28 m2
Tordas - Gyúró kerékpárút:
- Tereprendezés, erdő és cserjeirtás, patakmeder érintett oldalának, "részlegesen jó karba helyezése": 25.000 m2
- Bevágási földmunka: 2.450 m3
- Feltöltés földmunka: 420 m3
- Kerékpárút pályaszerkezet építése: (úttükör kialakítása, tömörítése, hengerlése, útalap és pályaszerkezet megépítése): 9.835 m2
- Zúzottkő útpadka építése: (szükséges földmunkával, mechanikai stabilizációval, tömörítése, hengerlése): 3.142 fm
- D120 Vasbeton HÓD csőáteresz: (szükséges földmunkával, ágyazattal, előfejekkel, feltöltéssel): 10 fm
- Korlát építése: (csőáteresz keresztezésénél átbújás védelemmel, anyaga fa vagy acél): 20 fm
- Kerékpározható útelzáró sorompó létesítése: 2 db
- KRESZ tábla kihelyezése: 23 db
- Acél táblatartó oszlop kihelyezése: 21 db
- Sárga tartós burkolati jel létesítése (12 cm széles): 70 fm
- Fa karámkorlát készítése kerékpárút mellett: 240 fm
- Hídépítés:
• fúrt vasbeton cölöpalapozás készítése monolit vasbeton cölöpfejjel - cölöpönként 5 m mélyen: 10 db
• Ny-10/155 Csomiép által előregyártott vasbeton hídelem elhelyezése: 2 db
• Fa (akác v. keményfa) deszkázat (pályaszerkezet) készítése favédelemmel, párnafával, rögzítéssel: 40 m2
• Fa (akác v. keményfa) korlát építése favédelemmel, rögzítése a hídszerkezeten: 25 fm
Tordas - Martonvásár meglévő út felújítása:
- Meglévő út letakarítása söpréssel: 5.000 m2
- Meglévő burkolat kátyúzása: 6 m3
- Bitumenemulzió permetezés: 5.000 m2
- AC-11 kopó (normál, dolomitos) aszfaltréteg terítése 4+2 cm vastagságban: 300 m3
- Zúzottkő útpadka építése (szükséges földmunkával, mechanikai stabilizációval, tömörítése, hengerlése): 150 m3
- KRESZ tábla kihelyezése: 10 db
- Táblaoszlop: 10 db
- Sárga tartós burkolati jel: 16 m2
- Kőzuzalék terítés 2 rétegben, tömörítéssel: 350 m3 (opciós ajánlati elemként*)
*Opciós ajánlati elem:
Ajánlatkérő opciós jelleggel ajánlatot kér jelen szakaszt érintően a jelen felhívás II.2.2) pontjában részletezett munkákra is, mely munkák díja az ajánlati ár részét képezi.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós ajánlati elemként meghatározott munkák kivitelezését kizárólag szükség esetén rendeli meg.
Ajánlatkérő a fenti opciós igénybevételi jogát jelen eljárás eredményeként kötött Vállalkozási szerződés megkötésétől számított 60 naptári napig tartja fenn, azaz ezen időpontig jogosult Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás fejében a kivitelezési munkákat megrendelni, az eredeti szerződésben a kivitelezési munkálatokra meghatározott feltételekkel egyezően, az eredeti kivitelezési határidővel egyező határidővel.
Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi mezőgazdasági utak:
- Kátyúknál pályaszerkezet építése: (úttükör kialakítása, tömörítése, hengerlése, útalap és pályaszerkezet megépítése osztályozott kövekből): 3.774 m2
- KRESZ tábla kihelyezése: 40 db
- Táblaoszlop: 40 db
- Sárga tartós burkolati jel: 80 m2
- Fehér tartós burkolati jel: 30 m2
A fenti szakaszokat érintően ajánlattevő feladata EZEKEN KÍVŰL a mindösszesen 63 db horganyozott 3,5 m-s oszlopra, alumínium bilinccsel rögzített, műanyag alapú, kerékpáros útvonaljelző fényvisszaverős matricás táblák beszerzése és elhelyezése. (EZEK A TÁBLÁK AZ ÚTVONALAT JELÖLIK, AZ ELŐBB FELSOROLTAK KRESZ TÁBLÁK)
A kivitelezési munkák részletes közbeszerzési műszaki leírását (kiviteli tervek), valamint a mennyiségi adatokat, a részletes – az ajánlatban beárazva benyújtásra előírt – árazatlan költségvetést a dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatkérő elektronikusan bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha a felhívás, dokumentáció bárhol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): igen
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
Opciós ajánlati elem műszaki tartalma a Martonvásár vadászház – M7 autópálya aluljáró között:
A jellemzően kőszórással stabilizált erdei útvonal hossza kb. 550 fm, szélessége ~3.00 méter.
Az út állapota igen leromlott, csapadékos időjárás esetén különösen nehezen járható.
A kerékpáros útvonal összefüggővé tétele érdekében ezt a szakaszt 2 réteg kőzúzalék terítéssel – tömörítéssel és hengerléssel stabilizálnánk.
A tervezett pályaszerkezet: 15-25 cm Z 55/80 zúzottkő alap, Z12/20 murvával v. törtkaviccsal való kiékelés.
A felújítandó burkolat szélessége 2.00 méter + két oldalon 25-25 cm, így a későbbiekben burkolat kerékpárút alapjaként felhasználható.
A szükséges anyagmennyiség: 350 m3 zúzottkő – murva.
Opciós ajánlati elemmel kapcsolatos tudnivalók:
Ajánlatkérő a fenti műszaki tartalmú munkák elvégzésre opciós jelleggel kér ajánlatot, mely munkák díja az ajánlati ár részét képezi.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós ajánlati elemként meghatározott munkák kivitelezését kizárólag szükség esetén rendeli meg.
Ajánlatkérő a fenti opciós igénybevételi jogát jelen eljárás eredményeként kötött Vállalkozási szerződés megkötésétől számított 60 naptári napig tartja fenn, azaz ezen időpontig jogosult Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás fejében a kivitelezési munkákat megrendelni, az eredeti szerződésben a kivitelezési munkálatokra meghatározott feltételekkel egyezően, az eredeti kivitelezési határidővel egyező határidővel.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az opciós ajánlati elemre – függetlenül az „opciós” jellegtől – KÖTELEZŐ az ajánlattétel! Másképpen fogalmazva: az opciós jog a kért ellenszolgáltatás ellenében a Megrendelő általi igénybevételre vonatkozik, az ajánlattétel - tekintve, hogy az ajánlati ár részét képezi az opciós munka ellenértéke - KÖTELEZŐ és nem mellőzhető!
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1.) Kötbérek:
Ajánlatkérő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít
b) hibásan teljesít
c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)
a) Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés esetére Ajánlatkérő előírja késedelmi kötbér vállalását, a megajánlott nettó vállalkozói díjra [Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)] vonatkoztatva. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói ár 0,5 %-a/késedelmes nap.
Nyertes ajánlattevő a teljesítési véghatáridő vonatkozásában a késedelem minden napjára a nettó vállalkozói ár alapján számított kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek. A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér összege nem lehet több, mint a kötbér alapjaként figyelembe vett nettó vállalkozói ár 20,0 %-a. Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozói ár 20,0 %-át, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a késedelmi kötbéren felül.

b) Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:
Hibás teljesítési kötbér mértéke 5,0 %. A kötbér alapja a nettó vállalkozói ár, illetve amennyiben a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben Ajánlatkérő (Megrendelő) kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra.
c) Meghiúsulási kötbér:
Ajánlattevő (Vállalkozó) vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a nettó vállalkozói ár 20,0%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet.
2.) Jótállás:
Ajánlatkérő jótállási kötelezettség vállalását is előírja a kivitelezési feladatokra, melynek időtartama 60 hónap.
3.) Előleg-visszafizetési biztosíték:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, arra akkor jogosult, ha annak a Kbt. 131. §-a szerinti feltételei fennállnak és nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) bekezdése szerinti rendelkezések figyelembevételével előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegbekérővel együtt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) az ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére bocsátja eredetiben az előlegbiztosítékot is, kivétel, ha az igényelt előleg mértéke nem éri el szerződés szerinti elszámolható összeg 10%-ának megfelelő mértéket [= szállítói finanszírozással érintett feladat elvégzésének ellenértékeként elszámolható összeg (Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)], amely esetben a nyertes ajánlattevő mentesül a biztosítékadás nyújtása alól [ld.: 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltakat].
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy előleget igényel-e, ha igen, akkor milyen mértékben, illetve az Előleg-visszafizetési biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt. 126. § (5) bekezdés). A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig.
Az előleg-visszafizetési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – lásd: Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja – teljesíthetők:
- a meghatározott összeg Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága bankszámlájára történő befizetéssel, vagy
- a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy
- a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.
A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján.
A biztosíték kedvezményezettje Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága.
4.) Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték:
Ajánlatkérő a Kbt. 126. §-a alapján előírja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a jótállási igények teljesítésére biztosíték szolgáltatását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték mértéke a megkötött vállalkozási szerződés szerinti nettó (ÁFA nélkül számított) vállalkozói ár 5,0 %-a.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy a Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt. 126. § (5) bekezdés). A biztosíték érvényességi ideje: a jótállási idő kezdő időpontjától (sikeres átadás-átvételi eljárás) a jótállási idő utolsó napjáig.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – lásd: Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja – teljesíthető:
- a meghatározott összeg Tordas Község Önkormányzatának, OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736082-15363097 számú HUF számlájára történő befizetéssel, vagy
- a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy
- a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.
A biztosíték kedvezményezettje Tordas Község Önkormányzata
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
- Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében - a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a jelen eljárás szerinti szállítói finanszírozással érintett valamennyi részfeladat elvégzésének ellenértékeként elszámolható összeg (Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)) 30 %-ának megfelelő mértékű előleget fizet, amennyiben ezt nyertes ajánlattevő kéri.
- Az előleget ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az előlegbekérő kézhezvételét követő 30 napon belül. Az előlegbekérőt – amennyiben Vállalkozót a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltak szerinti előleg visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó mentesség nem illeti meg -, az eredeti példányban benyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékkal egy időben, legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül kell benyújtani. Az előleg elszámolására egyenlő mértékben, a részszámlákban kerül sor.
- Nyertes Ajánlattevő részszámla benyújtására az alábbiak szerint jogosult (az előleg-igénylő nem számít részszámlának):
• Ajánlatkérő kettő részszámla benyújtását teszi lehetővé.
• 1. részszámla: 30%-os készültségi fok elérése esetén a nettó vállalkozói ár 30%-ának megfelelő összegű részszámla nyújtható be, mely összeget csökkenteni kell az igénybevett előleg összegének 50%-ával (külön soron feltüntetve);
• 2. részszámla: 60%-os készültségi fok elérése esetén a nettó vállalkozói ár 30%-ának megfelelő összegű részszámla nyújtható be, mely összeget csökkenteni kell az igénybevett előleg összegének fennmaradó 50%-ával (külön soron feltüntetve);
• A készültségi fok elérését a Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr határozza meg.
- Nyertes Ajánlattevő az elvégzett munkákról rész-, ill. végszámlát az ajánlatkérőt képviselő műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthat be. Végszámla esetén a teljesítésigazolás kiadásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése. Az átadás átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33. §-ainak rendelkezései irányadóak.
- A beszerzés a Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül az Európai Unió, a Magyar Kormány együttes finanszírozásával valósul meg. A támogatott rész, a projekt Támogatási Szerződés szerinti elszámolható költségének 100,00 %-a.
- A beszerzés szerinti építés-kivitelezési munkák támogatott részének kifizetése szállítói finanszírozás keretében történik, azaz a számlák kiegyenlítése a projekt Támogatási Szerződés szerint el nem számolható költségek 100%-a mértékéig ajánlatkérő által, míg a Támogatási Szerződés szerinti elszámolható költségének 100,00 %-a mértékéig a Közreműködő Szervezet által történik.
- A számla fizetési határideje tekintetében a Kbt. 130. § (1) bekezdésében, valamint a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.
- A számla kifizetésére, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §-ában foglalt rendelkezések is alkalmazandóak.
- A beszerzés – tekintettel arra, hogy engedélyköteles - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított áfa fizetésének hatálya alá tartozik.
- Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és a kifizetések pénzneme forint (HUF)
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a projekttársaság / Gazdasági társaság létrehozásának lehetőségét kizárja.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, legalább a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Fejezet MV-KÉ-R jelű [átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti MV-KÉ/B jelű] felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása szükséges.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevonni kívánt és bemutatott szakember a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultsággal a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
A felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság megszerzésének elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő egyebekben felhívja a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 39./A § (1) bekezdése a következőket tartalmazza: „Az építőipari kivitelezési tevékenység - a (2) bekezdés kivételével - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik.”
A fentiekre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő az Étv. 39/A. § (1) bekezdésének utolsó fordulatára vonatkozóan nyilatkozzon ajánlatában.
Ajánlatkérő a fentiek teljesítéseként elfogadja az olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben ajánlattevő az építési tevékenységet végzők vonatkozásában, a szakmai munkavégzéssel összefüggő utasítási jog létesítéséről intézkedik, biztosítva ezáltal az Étv. 39/A. § (1) bekezdés utolsó fordulata szerinti közvetlen utasítási jogot a felelős műszaki vezető számára.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel – figyelemmel a Kbt. 122/A. § szerinti eljárására – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 306) 8. § (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 56. (1) bekezdése – kivétel Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont – és a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 310) 2. § i) pont ib) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozatot kell benyújtania, ill. nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a VHR 310 4. § f) pont fc) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani.
- Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a VHR 310. 10. §-a alapján.
- Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok kapcsán az ajánlattevő választása szerint a VHR 310. 10. § a) vagy b) pontja szerinti igazolást kell benyújtani, azaz:
o ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (ld. VHR 310. 10. § a) pont) VAGY
o csatolja az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók esetén a VHR 310. 10. § a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a VHR 306. 8. § (1) bekezdése alapján előírt követelményt ajánlatkérő Magyarországon letelepedett
ajánlattevők esetében a VHR 310. szerint 3. § b) pontja alapján ellenőrzi (www.mkik.hu), egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot is elfogadja; Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a VHR 310. 4. § h) pontja szerinti igazolást, kivonatot, vagy nyilatkozatot fogadja el.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevő figyelmét:
A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 56 – 57. § akként rendelkezik, hogy az “eljárásban” ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő.
A Kbt. 4. § 14. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának.
Ebből következően, a becsatolt igazolásoknak, dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás V.5.) pontjában szereplő időpontban – mely egyben az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja - megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.
Ajánlatkérő jelen pont kapcsán felhívja a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) –f) és i) pontjában, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének c) és f) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani [Kbt. 57. § (3) bekezdés első fordulata].
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- (P1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 310) 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a felhívás feladását (a felhívás feladásának napját lásd. a felhívás V.5 pontja) megelőző három lezárt üzleti év saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredmény-kimutatás benyújtásával igazolja (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét). Amennyiben a benyújtandó beszámoló, ill. annak részét képező eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján (www.e-beszamolo.hu) megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló, ill. annak részét képező eredmény-kimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A (P1) alkalmassági minimumkövetelmény esetén a VHR 310. 14. § (2) bekezdése alkalmazandó, azaz ha a benyújtandó (VHR 310. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti) irattal az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (kerékpárút létesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel összege a következő: összesen nettó 160.000.000,- Ft
Ajánlatkérő a VHR 310. 14. § (2) bekezdése értelmében köteles az ajánlattevő alkalmasságát a (P1) minimumkövetelmény esetén megállapítani, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele – eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által itt meghatározott értéket.
A (P1) alkalmassági minimumkövetelmények esetén ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a VHR. 310. 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § (4) – (6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók, ill. a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandóak
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
- (P1) A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését (a felhívás megküldésének napját lásd. a felhívás V.5 pontja) megelőző három lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- (M1) Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 310) 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a VHR 310. 16. § (3) bekezdése szerint módon és tartalommal kiállított az eljárást megindító felhívás feladásának napját (a felhívás feladásának napját lásd. a felhívás V.5 pontja) megelőző 5 évben befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával megegyező munkák elvégzésére vonatkozó referenciaigazolással köteles igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelését.
A referenciaigazolásban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Az igazolásban meg kell adni legalább
o a szerződést kötő másik fél nevét, címét,
o az ellenszolgáltatás összegét,
o a teljesítés idejét és helyét,
o a műszaki átadás–átvétel időpontját (év/hó/nap formátumban), továbbá
o nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
- (M2) Ajánlattevő a VHR 310. 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét / végzettségét, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek. Az ismertetés keretében csatolandó annak a szakembereknek a megnevezése, képzettségének / végzettségének ismertetése és igazolása, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember ismertetése keretében csatolandó:
o A szakember által aláírt szakmai önéletrajza (személyiségi jogot érintő adatokat nem kér az önéletrajzban megjeleníteni az ajánlatkérő), melyből megállapítható a szakember 5 éves szakmai gyakorlata;
o A szakember (szak)képzettségét / végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata;
o Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
A meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények esetén a Kbt. 55. § (4) – (6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók, ill. a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott dokumentum(ok), nyilatkozat(ok) is csatolandóak.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az (M1) pontban meghatározott referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének egészére vonatkozik.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
- (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját (a felhívás megküldésének napját lásd. a felhívás V.5 pontja) megelőző 5 évben befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, akár egy, akár több, de maximum kettő szerződésből származó, a közbeszerzés tárgyával megegyező olyan kerékpárút létesítési referenciával, ahol a referencia/referenciák összértéke elérte a legalább nettó 160.000.000,- Ft értéket.
- (M2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik legalább a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Fejezet MV-KÉ-R jelű [átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti MV-KÉ/B jelű] felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a hivatkozott Kormányrendeletben meghatározott képesítési míniumkövetelménnyel (közlekedésépítő technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő technikus) vagy az ott megnevezett azzal egyenértékű szakképzettséggel és az ott előírt minimum 5 év szakmai gyakorlati idővel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/11 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/11 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/11 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Tordas Község Önkormányzatának (2463 Tordas, Szabadság u. 87.) hivatalos helyisége
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek, szervek képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. § rendelkezései irányadók.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
"Bp.- Balaton és Eurovelo6 kerékpáros útvonal transzverziális kapcsolat: Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ercsi kerékpárút fejlesztése" című, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0074 azonosítószámú projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
Nem releváns.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, erre tekintettel a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvehető munkanapokon 9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óra között, az ajánlatkérő nevében eljáró CONEDIS Pannónia Kft. (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. II. emelet) irodájában. A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti módon is beszerezhető, amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy az erre vonatkozó kérelmet tartalmazó levelet telefaxon (+36 22504683) vagy e-mailben (conedis@conedis.hu) meg kell küldeni az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet (CONEDIS Pannónia Kft.) részére. Ajánlatkérő a dokumentációban történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óra között, az ajánlatkérő nevében eljáró CONEDIS Pannónia Kft (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. II. emelet) irodájában biztosítja. Az iratbetekintésről jegyzőkönyv készül.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Nem releváns.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Nem releváns.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény [(P1) és (M1)-(M2)] és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak!
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Nem releváns.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
3.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.

4.) Az ajánlatokat írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan és sértetlen, zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként (” Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ercsi kerékpárút fejlesztése”) feltüntetve, valamint a „Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlatot kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani, valamint a beárazott részletes árajánlatot – a .pdf formátumon túl - szerkeszthető (.xls, vagy .xlsx) formátumban is be kell nyújtani!!!
Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:
- Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során az esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5.) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
6.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.
7.) A Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8.) A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Ajánlatkérő az ajánlattevő, ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő szervezet vonatkozásában cégkivonat benyújtását nem kéri, azt ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti eltéréssel a Kbt. 45. § biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A felhívás, vagy dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérőhöz. Kérjük ajánlattevőt, hogy a levélben vagy faxon megküldött kérdéseit a következő e-mail címre elektronikus úton is (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban) megküldeni szíveskedjen: conedis@conedis.hu
11.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítéséven való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
12.) Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. § alapján a jelen eljárás alapján létrejövő szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a szerződés szerinti beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan érvényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (kivitelezés) felelősségbiztosítással, valamint harmadik személyekkel szembeni felelősség biztosítással, melynek kárérték limitje káreseményenként és évenként eléri legalább a szerződés szerinti munka ellenértékeként meghatározott vállalkozási ár összegét vagy ajánlattevő a meglévő felelősségbiztosítását a fenti feltételeknek megfelelően terjessze ki.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megkövetelt felelősségbiztosítást az egyedi szerződés megkötésének időpontjára megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
13.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
14.) Az ajánlatkérő a felhívásban meghatározott pozícióra kizárólag az ajánlatban erre a pozícióra megjelölt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá az adott
szakember tartozik felelősséggel a jogszabályban és a szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok ellátásáért. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
15.) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani.
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986 MT (VI.26.) rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
16.) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
17.) Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
A költségvetésben úgy kell megjeleníteni az egyenértékű megajánlást, hogy a kiadott át nem írt tétel után kell beírni, megjelölni, hogy mi az az egyenértékű megajánlás.
Az egyenértékűséggel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció tartalmazza!
18.) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: új Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
19.) Az ajánlattétel költségei az ajánlattevőt terhelik.
20.) Az ajánlat összeállításánál a felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, továbbá - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/21 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: CONEDIS Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Várkörút 52.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Pintérné Gyuricza Ágnes
Címzett: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 22504680
E-mail: conedis@conedis.hu
Fax: +36 22504683
Internetcím (URL): www.conedis.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: CONEDIS Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Várkörút 52.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Pintérné Gyuricza Ágnes
Címzett: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 22504680
E-mail: conedis@conedis.hu
Fax: +36 22504683
Internetcím (URL): www.conedis.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------