Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/140
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.12.05.
Iktatószám: 14825/2016
CPV Kód: 45214700-7
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Teljesítés helye: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01335
Postai cím: Bécsi út 96/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadiné Szűcs Ágnes
Telefon: +36 16665673
E-mail: szabadine.agnes@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-obuda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozzetetel.provitalzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon:
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozzetetel.provitalzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkák.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214700-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkák.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nettó 8.218 m2, fsz.+7 emelet kialakítású épület teljes rekonstrukciója. Középmagas, 18,7 m a legfelső építményszint szintmagassága.
271 m3 építészet és tartószerkezet szakág vasbetonszerkezet készítése,
3565 m2 gipszkarton szerkezet készítése,
1570 m2 hidegburkolat készítése,
6638 m2 melegburkolat készítése,
11770 m2 műanyag bázisú vizes-diszperziós festés készítése,
1278 m2 csapadékvíz elleni szigetelés készítése,
3425 m2 homlokzati fal hő- és hangszigetelése.
Az eredeti tartószerkezeti rendszerében lényegi változás nem történik.
A földszinten kiszolgáló helyiségek, kondicionáló terem, könyvtár, az első emeleten könyvtár, irodák, közösségi tér kap helyet.
A 2-6. emeleten kollégiumi 2 illetve 3 ágyas (összesen 405) szoba saját fürdőszobával, közösségi helyiségekkel kerül kialakításra.
A 7. emelet illetve a tető a gépészeti berendezések fogadó terei.
Az épület vertikális kiszolgálását 2-2 db új 8 személy befogadására alkalmas duplex rendszerű akadálymentes felvonó biztosítja.
Az épület eredeti homlokzata teljes egészében átépül (240 homlokzati új nyílászáró).
Kivitelezési szakágak:
- Belsőépítészet
- Épületgépészet
- Erősáramú berendezések és hálózatok
- Gyengeáramú rendszerek és hálózatok
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, és követelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza.
Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Környezeti fenntarthatósági dokumentáció 10
2 2. Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje 10
3 3. Kivitelezési feladatok listájának és kapacitásigényének összeállítása 15
4 4. Kivitelezés térbeli organizációja 15
5 5. Személyi állomány képzettsége és tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 145
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt.61.§ (4) alapján megvizsgálta részekre történő aj.tétel lehetőségét, részekre történő ajánlattételt nem biztosít. Indoka: a beszerzés olyan komplett rekonstrukció,amely keretében elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő,egymásra épülő munkák,szétbontásuk, munkaszervezési,együttműködési,technológiai problémákat okozna és jelentősen meghosszabbítaná megvalósítás idejét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) K.r. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor - a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
A ”Kr.” 15. § alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell az ajánlatban benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján az öntisztázás lehetőségét biztosítja.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) bekezdése alapján alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A 321/2015. (X.30.) K.r. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor - a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, hogy megfelel az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban ajánlatának benyújtásakor - a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
AK felhívja figyelmet 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2)-ben foglaltakra.
Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
P.1. Ajánlattevő 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/2. Ajánlattevő 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelmények igazolására irányadóak a 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (3), (6) és (7) bek. értelemszerűen irányadóak.
Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Kbt. 67. § (3) alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Kbt. 65.§ (8) alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
AK felhívja figyelmet Kbt. 69.§ (11)-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P/1. Az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal amérleg szerinti eredménye negatív volt.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (2) bekezdése alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke: nettó 450.000.000,- forint.
P/2. Az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben az évek összességében a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte el a nettó 900.000.000,- forintot.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban ajánlatának benyújtásakor - a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Kr. 22. § (3) szerint.
321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) alapján referencia igazolás csatolása kötelező, mely tartalmazza legalább következőket:
-elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon,hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
-ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét,
-teljesítés ideje (év,hó,nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont),
-teljesítés helye,
-szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége),
-nyilatkozni kell arról, hogy teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy Kbt. 140. § (9) alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.
Alkalmassági követelmények igazolására irányadó 321/2015 (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak.
321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2.
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, ha pedig az ajánlattétel időpontjában nem szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Alkalmasság igazolása körében a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) és a Kbt. 65. § (6) - (7) és (9) foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
AK felhívja figyelmet Kbt. 67. § (3) és a 69. § (11)-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, nettó 850.000.000.-HUF-ot meghaladó értékű, olyan épület építése és/vagy felújítása és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése tárgyú, építési munkával, amely egy középmagas legalább 2.500 m2 hasznos alapterületű épületre vonatkozik, és a bemutatott építési munka az alábbi valamennyi (négy) szakágra kiterjedő munkálatokat tartalmazott:
- építészet és tartószerkezet szakág: vasbetonszerkezet készítését, gipszkarton szerkezet készítését, hidegburkolat készítését, melegburkolat készítését, műanyag bázisú vizes-diszperziós festés készítését, csapadékvíz elleni szigetelés készítését, homlokzati fal hő- és hangszigetelés készítését tartalmazóan
- épületgépészet szakágvíz-csatorna, fűtés-hűtés és légtechnika szerelési munkákat tartalmazóan
- épületvillamosság erősáram szakág
- épületvillamosság gyengeáram szakág Tűzjelző rendszer, Vagyonvédelmi (behatolásjelző) rendszer, Strukturált hálózat kiépítését tartalmazóan.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pontja szerinti MV-É (építési szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pontja szerinti MV-ÉG (építménygépészeti szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
M/2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pontja szerinti MV-ÉV (építményvillamossági szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
M/2.4 legalább 1 fő a 354/2009. (XII.30.) Korm. r. 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti (építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága) érvényes szakértői engedéllyel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 60 hónap
Valamennyi kötbéralap tartalékkeret, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj és irányadó a Ptk. 6:186. § (1).
Késedelmi kötb.:naptári naponta 1 %, vonatkozik 50%-os teljesítésre megállapított résztelj. határidőre is. Max. 20%
Hibás telj. kötb.:naptári naponta 1 %, max. 20%
Meghiúsulási kötb.: 30%
Teljesítési Bizt.:Szerz. hatálybalépésekor Vállalkoz. Díj 5%
Jólteljesítési Bizt.: Vállalkoz. Díj 5%
Ajánlattétel,szerződés, kifizetés pénzneme:HUF
Tart.keret,ÁFA nélkül számított Vállalk. Díj 10% előleg Kbt. 135.§ (8) szerint.Fizetés a teljesítésigazolás alapján, megfelelően kiállított számla alapján, átutalással, figyelemmel Kbt. 135.§ 1,3,5,6 bek., Art. 36/A.§ és Ptk.6:130. § (1)-(2)bek. 6:155. §, 322/2015. (X.30) K.r. 30-32. §.
Vállalkoz. Díj nettó 5%-a mértékű tartalékkeretet
AK előlegszámla,5 rész-, 1 végszámla benyújtását biztosítja. ÁFA összegét Megrendelő fizeti.
Szerződést bizt. mellékköt., fizetési feltételek részletes szabályait szerződésterv. rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/03/13 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban benyújtandó:
-Kbt.66.§ (2) ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredetiben
-Kbt.66.§ (4) nyilatkozat
-Kbt.66.§ (6) bek. a) és b) szerinti nyilatkozat(nemleges válasz esetén is
-Kbt.66.§ (5) alapján felolvasólapot.
2.Ajánlattevő(k), alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet,valamint ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy,szervezet csatolja:
- ajánlatot aláíró és/vagy ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,v. 2006. évi V. tv. 9.§ (1) szerinti aláírásmintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás.
3.Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén cégbírósághoz benyújtott változásbejegyz. kérelem és érkeztetéséről cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
4.Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
5.Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást.
6.AK Kbt. 56. § (6)-(7) alapján helyszíni bejárást biztosít felhívás megjelenését követő 5. munkanap 10:00 órakor, 1034 Bp., Bécsi út 104-108. Kandó Kollégium főbejáratnál.
7.Szerz.kötés feltétele, nyertes ajánlattevő ajánlati felhívás M/2.1-M/2.3. alk. köv. vonatkozásában megjelölt szakemberek rendelkezzenek a megjelölt érvényes jogosultságokkal, tudomásulvételről nyilatkozni köteles ajtevő.
8.Ajánlattevő köteles teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítást kötni v. meglévőt kiterjeszteni a műszaki átadás sikeres lezárásától számított 60 naptári napig tartó időszakra, min. évi 100.000.000,-Ft és min. 20.000.000,-Ft/ káresemény összeg értékében.
9.Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani árazott költségvetést, valamint dokumentációban meghatározott szakmai ajánlatot.
10.Felelős akkreditált szaktanácsadó: dr. Schmalz Péter - 00088
11.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre.
12.A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadó jog.
13.Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.
14.AK közli, nyertes ajánlattevőnek szerz.kötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO 90001 v. ezzel 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) egyénértékű minőségirányítási rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, v. egyenértékű min. rendszerek egyéb bizonyítékaival, ISO 14001, ISO 28001 (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer), ISO 50001 (Energiairányítási rendszer) szerinti v. ezzel 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (4) egyénértékű környezetvédelmi és vezetési rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, v. egyenértékű körny.védelmi és vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
15.Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazd. szervezet (projekttársaság) létrehozása.
16.Ajánlati biztosíték 5 M HUF
17.Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont; 1 pont legrosszabb, 10 pont legjobb.
Módszerek: 1-4. részszempont KH 1.6.2012-i útmutatója („Útm.”) III.A.2. pontja sorbarendezés és III.A.1.ba) arányosítás együttes alkalmazása; 5. részszempont „Útm” III.B.1. közvetlen pontkiosztás; 6. részszempont „Útm” III.A.1 ba) fordított arányosítás.
18.III.1.1); III.1.2)P.1.-P.2.; III.1.3)M.1.-M.2. előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők jegyz. feltételeinél szigorúbbak.
19.Ajánlatok felbontásakor a jelenlétre a Kbt.68.§ (3) szerintiek irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák