Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/143
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.12.
Iktatószám:14844/2016
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. és a nyertes ajánlattevő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.01.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK02128
Postai cím: Egyetem tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Matisz Gabriella
Telefon: +36 14116720
E-mail: matiszgabi@kozbeszerzes.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=321aeab93e4b914460ee4b366bf02caf (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53., C Torony
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs
Telefon: +36 303228766
E-mail: szabo.balazs@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.electool.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.electool.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53., C Torony, 3. emelet, recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs
Telefon: +36 303228766
E-mail: szabo.balazs@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.electool.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.electool.com
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A 1088 Budapest, Puskin u. 9. sz. alatti „E” épület komplex felújítási munkáinak tervezése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Állam tulajdonában és az ELTE kezelésében lévő, az ELTE BTK 1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. (Hrsz:36558/5) alatti „E” épület (8024 m2) komplex felújítási munkáinak tervezése.
1. feladat: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
2. feladat: építési engedélyezési tervek és kivitelezési tervek készítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése (amennyiben ajánlatkérő ezeket megrendeli). Ajánlatkérő a 2. feladatot akkor rendeli meg, ha az ajánlatkérő kiválasztja és elfogadja a tanulmánytervet, és az Örökségvédelmi Hivatal a tanulmánytervet jóváhagyja.
3. feladat: tervezői művezetés (amennyiben ajánlatkérő megrendeli)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A 1088 Budapest Puskin u. 9. sz. alatti „E” épület komplex felújítási munkáinak tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71241000-9
71245000-7
71244000-0
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. és a nyertes ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Állam tulajdonában, az ELTE kezelésében lévő, az ELTE BTK 1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. (Hrsz:36558/5) alatti „E” épület (8024 m2) komplex felújítási munkáinak tervezése.
1. feladat: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
A 2. és 3. feladat megrendelése ajánlatkérő döntésétől függ (Opcionális rész, II.2.11.pont).
Mennyiség: 1 db megvalósíthatósági tanulmány (3 különböző változatban), és opcionális részek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 2. feladat (építési engedélyezési tervek, kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési műszaki dokumentáció,) és a 3. feladat (tervezői művezetés) együttes nettó ellenértéke (Ft) 40
2 Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felüli tervezői szakmai gyakorlata hónapjainak száma, összesen (hónap) 25
3 A 2. feladat teljesítésére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (az ellenérték %-ában, %) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 2. feladat: építési engedélyezési tervek és kivitelezési tervek készítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése (amennyiben ajánlatkérő ezeket megrendeli) Ajánlatkérő a 2. feladatot akkor rendeli meg, ha az ajánlatkérő kiválasztja és elfogadja a tanulmánytervet, és az Örökségvédelmi Hivatal a tanulmánytervet jóváhagyja.
3. feladat: tervezői művezetés (amennyiben ajánlatkérő megrendeli)
Mennyiség: ajánlatkérő megrendelése esetén 1 engedélyezési terv és 1 kivitelezési dokumentáció, 1 közbeszerzési műszaki dokumentáció, illetve tervezői művezetés (építész-statikus 10-10 alkalomra, egyéb szakág (gépészet, elektromos szakág) 6-6 alkalomra) (amennyiben ajánlatkérő megrendeli)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1.feladatra előírt telj. határidő max.2 hónap, a szerz-ben fogl. szerint. A 2.feladat telj. ideje a megrendeléstől számított max.6 hónap. A 3.feladat(tervezői művezetés) telj. megkezdése(amennyiben megrendelésre kerül)az építési beruh. megkezdésével azonos időben történik, de legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól. A 4.részszempont(ÁR)az 1.feladat (megval.tanulm) nettó ellenértéke.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a beszerzés tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, illetve nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés).
Igazolási mód: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek be kell nyújtania az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. b) pontja és (3) bekezdése szerint).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges! Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3) bekezdései szerint)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egy évnél több évben volt negatív.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épülettervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele elérte a nettó 31 000 000 HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
M1)-M2) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 21. § (3) bek. a) pontja és a 22. § (1), (2) és (5) bekezdései szerint)
M3)-M5) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményre való hivatkozással, csatolni a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható, és a végzettséget igazoló oklevél másolatát. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, elegendő a tervezői névjegyzéki/kamarai számot megadni az önéletrajzban, oklevél csatolása nem szükséges.
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.)
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, 1 db, legalább nettó 20 millió Ft
ellenértékű, összesen legalább 2.000 m2, középület, készített felújítási terv referenciával, amelyek esetében a megtervezett és kivitelezett felújítási munka kivitelezési értéke építészet esetében minimum nettó 600 millió HUF volt, és gépészet esetében minimum nettó 100 millió HUF és/vagy villamosság esetében minimum nettó 60 millió HUF volt.
M2) a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, 1 db, legalább nettó 5 millió Ft ellenértékű műemléki védettség alatt álló épületre készített felújítási terv referenciával.
Az M1) és az M2) feltétel egy referenciával is igazolható, amennyiben az mindegyik alkalmassági feltételnek megfelel.
M3) 1 fő építész tervezői (É-tervezői) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, és ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát követően legalább további 3 éves tervezői gyakorlati idővel,
M4) 1 fő gépész tervezői (G-tervezői) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, és ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát követően legalább további 3 éves tervezői gyakorlati idővel,
M5) 1 fő villamos tervezői (V-tervezői) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, és ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát követően legalább további 3 éves tervezői gyakorlati idővel
Egy szakember nem jelölhető több pozícióra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő 3 számlát nyújthat be, az egyes feladatok szerződésszerű teljesítését követően. Az ellenértéket az ajánlatkérő a cégszerűen aláírt számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, alvállalkozó igénybevétele esetében a 135. § (3) bekezdése szerint.
A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezései is irányadóak. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 9:00 (óó:pp) Hely: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft, 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park Iroda, C Torony, 3. emelet, nagytárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A tervezői feladatok egymásra épülnek, sem szakmai, sem műszaki, sem pedig gazdasági szempontból nem lenne ésszerű a feladatok részekre osztása. Ez a telj. minőségét is befolyásolná. Az a tervező képes a legjobban elvégezni a tervezői művezetést, aki a terveket készítette, és az a tervező képes a legjobb min-ben elkészíteni az engedélyezési és kiviteli terveket, aki a megval. tanulmányt készítette és közben részt vett az Örökségvédelmi Hivatallal az egyeztetéseken.
2) Ajtevőnek nyíl. kell a Kbt. 66.§(2)és(4)bek-ben foglaltakra, illetve adott esetben be kell nyújtania a Kbt. 66.§(6)és a 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot.
3) Folyamatban lévő váltjegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott váltbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, meghatalmazott esetében a meghatalmazást is.
5) Ajkérő előírja, hogy a Kbt.66. §(6)bek-ben foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban.
6) Ajkérő a Közbesz. Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, és a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
7) A nyertes ajtevő az 1. feladat tekintetében a szerződés hatályba lépésekor, a 2. feladat megrendelése esetén pedig a 2. feladat teljesítési időtartamának kezdő napjáig köteles az ajkérő rendelkezésére bocsátani a szerz. szerinti feladatok teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az adott feladat nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot.
A nyertes ajtevő a 2. feladat vonatkozásában, annak teljesítésekor, de legkésőbb a telj. igazolás kiállításának időpontjáig köteles rendelkezésre bocsátani a 2. feladat hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a feladat nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési biztosítékot.
Késedelmi kötbér: az 1. feladat késedelme esetén naponta az 1. feladat nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a, a 2. feladat késedelme esetén naponta az ajánlatban vállaltak szerint.
A nyertes ajtevő 20 napot meghaladó késedelme esetén ajkérő súlyos szerződésszegési okként jogosult a szerződéstől elállni illetve azt felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés felmondása illetve attól való elállás esetén a szerződés teljes időtartamára járó teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.
Ajkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
8) Közbesz. dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.
9)Ajkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajtevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajtevőként tesznek ajánlatot.
10) A kiosztásra kerülő pontok ponthatárai: 1-15.
A pontkiosztás módszere: 1.részszempont és a 4. (Ár) részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pontozás, a 3. részszempont esetében egyenes arányosítás A 2. részszempont esetében minden évre 1 pontot kap az ajánlattevő. Amennyiben az ajánlattevő nem ajánl meg évet, azaz a felolvasólapra nullát ír, az ajánlata érvénytelen.
11) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes. Lajstromszáma: 00177.
12) A nyertes ajtevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a szerződés tárgyára (1088Budapest, Puskin u.9. sz. alatti „E” épület komplex felújítási munkáinak tervezése) nevesített, teljes körű felbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A kártérítési összege káreseményenként és évenként 6 millió Ft. Igazolás: kötvénnyel és fedezetigazolással.
13) Ajkérő a 2. részszempontra tett ajánlatot szakmai ajánlatnak tekinti. Az értékelés során összesen max. 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként az alkalmassági feltételként előírt, 3 év további tervezői gyak. időn felül. A Felolvasólapon a 3 szakember 36 hónapon felüli összes gyak. idejét kell (összeadva) megadni, összesen(hónap).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák