Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/141
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.07.
Iktatószám:14949/2016
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.01.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07064
Postai cím: Egyetem tér tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabóné Dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Gyurcsik Nóra (FAKSZ lajstromszám: 00847)
Telefon: +36 17930640
E-mail: drgyurcsik@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Gyurcsik Nóra (FAKSZ lajstromszám: 00847)
Telefon: +36 17930640
E-mail: drgyurcsik@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés” tárgyban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés” tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés” tárgyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214400-4
További tárgyak:45233220-7
45233228-3
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Széchenyi István Egyetemhez kapcs. infrastruktúra és programtámogató fejlesztések (járműipari innovációs programokat megalapozó fejlesztések és a SZIE-vel együttm. vállalatok fejlesztési igényeinek kielégítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések és ezek előkészítése) szerz.szám: ED_15-1-2015-0012 című projekt keretében megvalósítandó feladatok tárgya:
A területen meglévő épületek/építmények bontása, 3 Innovációs épület építése, a hozzátartozó infrastruktúra létrehozása:
Menedzsment Campus Épület
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 2514,10 m2
Szintszám: 4 szint
Funkció: Iroda, Oktatás-kutatás, Vendéglátás
Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, az befoglaló mérete kb. 17*52 m, alapozása kútalapozás talpgerendaráccsal. A kivitelezési munka magában foglalja az épület teljes épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Csomagolás Vizsgáló Labor
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 759,24 m2
Szintszám: 2 szint
Funkció: Iroda, Kutatás, Üzemi
Az épület tartószerkezete előre gyártott vasbetonváz, a pillérek alapozása előre gyártott vasbeton kehelynyak monolit vasbeton alaplemezzel és kútalapozással kialakított alábetonozással. A kivitelezési munka magában foglalja az épület általános és technológiához/eszközökhöz kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Fékpad Épület
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 1463,52 m2
Szintszám: 3 szint
Funkció: Iroda, Kutatás, Üzemi
Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, az befoglaló mérete kb. 18,20*30,30 m, alapozása kútalapozás talpgerendaráccsal. A kivitelezési munka magában foglalja az épület általános és technológiához/eszközökhöz kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Az Innovációs Épületek kiszolgálásához a meglévő úthálózat átalakítása:
Az útpálya átépítése, illetve építése szükséges a Belső égésű motorok Tanszék és a szomszédos Laborépület mellett a T-COM épületig, majd amellett tovább haladva a Posta és az Inno-Share könyvtár épületig.
Ezen kívül elektromos töltőállomás kerül kialakításra a Posta épület déli homlokzata előtt 3,00x4,75 m-es helyekkel.
Továbbá a technológiát kiszolgáló közművek fejlesztése történik, trafó elhelyezésére is sor kerül.
Épületek bontása:
A kivitelezési területen található épületek bontandók. A csomagolás labor épülete csak abban az esetben bontható el, amennyiben a labor át tud költözni az új csomagolás labor épületbe.
Az eredeti mennyiségből opcionális mennyiség került meghatározásra.
Ajánlat csak a beszerzés tárgyának egészére együtt tehető. Az opcionális feladatok lehívásáról AK a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. AK-t az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, az AT annak tudatában nyújtsa be ajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, h. az Opcionális Menny. bármely tételsora szabadon elhagyható, v. megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása AK jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerz.tervezet tartalm.Az opcionális tételek a költségvetésben találhatóak, figyelemmel a szerz.-meghosszabbítás időtartamára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata  20
2 A munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempont, ezen belül tervezési szolgáltatás és ezzel összefüggésben a kivitelezés teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása, szakmai kidolgozottsága  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részletesen lsd. II.2.4 pontot. Lehívása a vállalkozási szerződés megkötését követően a teljesítési határidő lejártáig gyakorolható. Az utolsó opció lehívásától számított 12 hónap az opciós tételek teljesítésének határideje.
Az opció vonatkozásában a közbeszerzés feltételes a Kbt. 53. § (5) bek. alapján és az opció csak akkor kerül megrendelésre, amennyiben arra a forrás rendelkezésre áll.
Ár mint részszempont bontása: Egyösszegű nettó ajánlati ár alapmennyiség kivitelezési munkákra 30
Opciós mennyiségre egyösszegű nettó ajánlati ár kivitelezési munkák tekintetében 10
Egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési munkákra 10
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű, a bontási és építési munkálatok az építési területen belül (az egyetem területén belül) szorosan egymásra épülnek, az organizációs feladatok (egyetemi működés alatt kell megvalósítani),határidők is csak egy kivitelező esetén valósíthatóak meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
További feltételek:
322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) p. alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10) alkalmazandó. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bek. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) és (10) bek. is. A (6) bek. alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltüntetni.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.Ha az előírt alkalmass. követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az európai egységes dokumentumba foglalt nyilatkozatot, utána 69. § (4) bek al.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 1.500.000.000,- HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (közhasználatú épületek kivitelezése és kiviteli tervek készítése)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem érte el 1 500 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát (M/1.1.-M/1.2.). A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1) min. 1 500 000 000 Ft értékű közhasználatú építmény teljes körű építése, felújítása, bővítése vagy rekonstrukciója tárgyú referenciával, mely tartalmazott legalább 1-nél több épületet vagy épületrészt, közműépítést, továbbá a kiviteli tervek készítése is ezen szerződés keretében történt.
M.1.2) min. 400 000 000 Ft értékű épület teljes körű építése, felújítása, bővítése vagy rekonstrukciója tárgyú referenciával, mely működő intézmény területén belül történt
M.1.3) legalább 1 db, minimum 40 m2 labor helyiség kialakítását légtechnikai szerelését, villanyszerelési és építészeti kiépítését is tartalmazó referenciával.
M.1.1)-M1.3) referenciák 1 vagy 2 szerződésből is származhatnak
Az M.1.1) referencia esetén (Közhasználatú építmény fogalma: a 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 9. pontja alapján.
M2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:
M.2.1 min. 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel, min. 3 év magasépítési szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői tevékenységben szerzett szakmai tapasztalattal, aki rendelk. a 266/2013. (VII.11.) Kr sz. „MV-É” vagy azzal egyenértékű jogosultsággal v. ezen jogosults. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal
M/2.2 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. sz. „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű jogosultsággal v. ezen jogosults. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M.2.3 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik: a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű jogosultsággal v. ezen jogosults. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M.2.4 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú felelős építészeti tervezési jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal v. ezen jogosults. megszerzéséhez szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Egy szakember több pozícióba is megjelölhető, amennyiben az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad.
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre von. előírásokat és a részletes finanszírozási feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.( késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1%-a, hibás teljesítési kötbér mértéke naptári naponként a teljes nettó ajánlati ár 1 %-a meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a)
- a vállalkozói díj megfizetése a Kbt. 135. § (1) -(3) és (5)- (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §-ai szerint
- az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
- a szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú
- ajánlatkérő tartalékkeretet ír elő alapmennyiségre vetítve 1 % mértékben (nettó összeg után). Jótállás mértéke: 60 hónap az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számítva
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján előleget biztosít a nettó szerződéses ár 5 %-ának megfelelő mértékben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. 1061 Budapest Andrássy út 17. II. emelet 10.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Kbt. 71. § (6) al., ha a hiánypótlással az AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. A közbesz. dokumentumok 14.1 pontjában 1-4 részszempontként megjelölt részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az 1. és 2. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 3. és 4. részszempont vonatkozásában közvetlen pontkiosztás a dokumentációban előírtak szerint.
A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
3. A III.1.2) P/1-P/2. és III.1.3) M/1-M/2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
5. Kbt. 66. § (5) bek. al. az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, ami feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. sz. összes adatot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
7. A jelen felhívásban előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek. sz. határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT-nek a Kbt. 134. § (5) bek. al. az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8. Az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, + megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
9. AK a jelen eljárásban a Kbt. 53. § (5)-(6)-ot alkalmazhatja.
10. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. Felelősségbiztosítás kérdése az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
12. AK jelzi, hogy a kivitelezés folyamán történik a beépítendő K+F eszközök részbeni szállítása, beépítése. A kivitelező köteles lehetővé tenni az eszközök beépítését, adott esetben egyes munkarészek időbeni ütemezését az AK-val egyeztetni, a beépített eszközök állagvédelmét, őrzését biztosítani. További részleteket, információt várhatóan a munkaterület átadáskor, illetve szerződéskötéskor tud adni Ajánlatkérő.
13. Folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében az AT vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. figyelembe véve a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek.-t. Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
14. AK a szerződés szerinti kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján, valamint az adózásról szóló 2003. évi XCII. tv 36/A. § rendelkezéseire figyelemmel teljesíti. Amennyiben AT alvállalkozót vesz igénybe a teljesítéshez, a Kbt. 135. § (3) érvényesül.
15. Ir.adó jog és idő: Vmennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő, magyar jog szabályai szerint.
16. Aj. kötöttség esetén a két hónap 60 napnak felel meg.
17. A műszaki dokumentációban eltérés esetén az árazatlan költségvetésben jelzett mennyiségek az irányadók.
18. Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) sz. nyilatkozatot.
19. AK a jelen eljárásban való részvételt aj. biztosíték adásához köti, össz. 5 000 000 Ft, az AK 10033001-01426706 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással, tov részl:Dokum
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák