Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.19.
Iktatószám:15104/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
Teljesítés helye:3400 Mezőkövesd, Bazsarózsa u. 2. 7174/36 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Penta Industry Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK11027
Postai cím: Széchenyi út 9.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bocsi Anna ügyvezető
Telefon: +36 49511537
E-mail: mezokovesdzsory@gmail.com
Fax: +36 49511537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezokovesdzsory.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezokovesdzsory.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Mezőkövesd, sportszálló építése III. ütem” című projekt"
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Mezőkövesd, sportszálló építése III. ütem” című projekt"
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 910598341 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Mezőkövesd, sportszálló építése III. ütem” című projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3400 Mezőkövesd, Bazsarózsa u. 2. 7174/36 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A terület a Mezőkövesd melletti Zsóry Fürdő belterületén, a régi Zsóry autós camping helyszíne, ami a 7174/36 és 7174/37 helyrajzi számú telkekből tevődik össze. A terület a Zsóry Strandfürdő közelében, a 3-as számú főút és az arborétummal határosan, Zsóry Fürdő idegenforgalmi részében helyezkedik el. A konkrét terület a 7174/36 helyrajzi számú telek. A terület lejtése közel síknak mondható, Észak - Kelet, Dél - Nyugat hossztengelyű. Észak - Nyugati irányban rendelkezik közút kapcsolattal.
Az építési területen a tervezett szálloda a telek Dél - Nyugati telekhatárához lett illesztve, Észak - Nyugati, Dél - Keleti hossztengellyel. A tervezett szálloda hátsó homlokzata így közvetlenül az arborétumra néz, míg a fő homlokzata a saját telek irányába van szervezve. A tervezett építési hely jelenleg beépítetlen. Az épület engedélyezett telepítése a hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével történt, betartva az elő-, oldal,- és hátsó kert méretére vonatkozó előírásokkal.
Épületek alapadatai:
Szabályozási előírás: K 3,3
SZ Szabadon álló beépítés
max. 20% beépíthetőség
megengedett építmény magasság 12,5 m
Minimális telekterület: 5000m2
A telek mérete: 28811 m2
A telek beépíthetőségi %: 20 %
Meglévő épületek alapt. össz.: 1160,14 m2
meglévő konyha épület: 259,5 m2
meglévő faházak össz.: 37,73 x 10db + 44,24 x 3 db = 510,02 m2
meglévő porta épület: 148,33 m2
meglévő szociális blokk 242,29 m2
Tervezett épületek alapt. össz.: 2640,3 m2
Tervezett szálloda épület: 2421,71 m2 (Külön eljárásban már engedélyezett épület)
Tervezett személyzeti szállás: 218,59 m2
Összes bruttó beépítettség: 3800,44 m2
Tervezett új épület összes nettó alapterület: 4084,45 m2
Tervezett beépítettség %: 13,19%
Előírt építménymagasság: 12,5
Tervezett építménymagasság: 5,91
Szintek száma: pince, földszint, 3 emelet
Szobaegységek száma: 45 szoba
Zöldterület (tetőteraszok 25%-val): 17754,63 m2
Meglévő burkolt felület: 1825,88 m2
A tervezett földszint +-0,00 = 118,30 mBf
tervezett pince szint: -3,07 = 115,23 mBf
tervezett I. emelet: +3,90 = 122,20 mBf
tervezett II. emelet: +6,95 = 125,25 mBf
tervezett III. emelet: +6,95 = 128,30 mBf
45 szobás Sportszálló kivitelezési munkái az alábbi szakágakban:
- Építőmesteri munkák: aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, vakolás és rabicolás, szárazépítészeti munkák, belső fa- és műanyagszerkezetek elhelyezése, fém nyílászáró és lakatos szerkezetek, felületképzés, tűz- és füstvédelem, szállító- és emelő berendezések (3 db személylift), homlokzatképzési munkák, homlokzatburkolási munkák (2494 m2)
- Épületgépészet: solár rendszer, HMV, fűtési, tüzi víz és szellőző rendszer kiépítése,
- Épületvillamossági munkák: villamos rendszer kiépítése, villámvédelem, EPH, épületautomatika, tűzjelző rendszer, homlokzat díszvilágítása, hangosítás, ereszcsatorna elektromos fűtőkábelezési munkák, RWA rendszer, telefon rendszer, beléptető rendszer
- Közműépítés: csapadék víz, szennyvíz, ivóvíz és locsolóvíz, gázvezeték és elektromos vezeték kiépítése,
- Uszodatechnológia kiépítése: amely tartalmazza az élménygépészeti berendezések kiépítését, csőszerelését, uszómedence (1 db 60 m2 felületű), finn szauna (2 db, összesen 14 főt befogadó), infra szauna (1 db 4 főt befogadó), gőzkabin (1 db 8 főt befogadó), élménymedence pezsgőfunkciókkal (1 db 14 főt befogadó).
- Konyhatechnológia: amely tartalmazza a Tálaló, Konyha, Fehér mosogató, Fekete mosogató, Hulladéktároló, Közlekedő, Húselőkészítő, Zöldség előkészítő, Hidegkonyha, Szárazáru raktár, Hűtött áru raktár, Hűtő kamra, Takarítószer eszköztároló raktár, Söntés részek építési munkáit,
- Belsőépítészet: falburkolatok, mobíliák, pultok, padok, térelválasztók, kondi gépek, beépített bútorok, tv-k.
- Kertészet, burkolatok: irtás- és fölmunkák, szivárgó építés, szigetelés, alagcsövezés, burkolat készítése, növénytelepítés, kerti elemek, szabadidő és sportlétesítmények
- Közműépítés: gázvezetékek szerelése, ívóvíz és locsolóvíz vezetékek szerelése, szennyvízcsatorna szerelése, csapadékvíz csatorna szerelése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fenntarthatósági terv kidolgozottsága  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 10
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10204 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: ramor.frigyes@pentaindustry.hu
Telefon: +36 302224088
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002356
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 910598341
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42

Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges