Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/143
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.12.12.
Iktatószám:15412/2016
CPV Kód:45111100-9
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1146 Budapest, Városliget körút 11. Helyrajzi szám: 29732/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BONT-TÖR Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: + 36 70 902 42 41
E-mail: office@ligetbudapest.org
Fax: +3614801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházásához kapcsolódó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontási munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházásához kapcsolódó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontási munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Városliget körút 11. Helyrajzi szám:
29732/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontási
munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése. A munkákat a
dokumentáció műszaki mellékleti határozzák meg részletesen, a jellemző munkákról az
alábbi felsorolás ad összegezést:
Építmények bontása, jellemzően épületek ( bruttó szintbontási terület: 8000 m2, bruttó
szintterület földszinten: 4350 m2 kubatúrája: cca. 45000 lm3) és térburkolatok ( terület: cca
2500 m2) bontása. A bontási munkák elvégzéséhez kapcsolódó közműlekötésekkel,
veszélyes anyagok bontásával,bontott anyagok helyszíni újrahasznosításával, alapozás
bontással és balesetmentes tereprendezéssel együtt valamint díjkedvezmény
meghatározásával ( a nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó által értékesített bontott anyagok,
szerkezetek díja);
- Közmű mentesítés, bontás;
- Régészeti szakfelügyelet biztosítása, valamint járulékos munkáinak ( pl: földmunkák)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó 1146 Budapest, Városliget körút 11., 29732/1. hrsz. alatti "Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum" bontási munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/02/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BONT-TÖR Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 180/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149324974
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Városliget körút 11.
hrsz.: 29732/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontási
munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése. A munkákat a
dokumentáció műszaki mellékletei határozzák meg részletesen, a jellemző munkákról az
alábbi felsorolás ad összegezést:
Építmények bontása, jellemzően épületek és térburkolatok bontása. A bontási munkák
elvégzéséhez kapcsolódó közműlekötésekkel, veszélyes anyagok bontásával, bontott
anyagok helyszíni újrahasznosításával, alapozás bontással és balesetmentes
tereprendezéssel együtt valamint díjkedvezmény meghatározásával.
- Közmű mentesítés, bontás
- Régészeti szakfelügyelet biztosítása, valamint járulékos munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 198324974
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bont-Tör Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 180/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megrendelő az azbesztmentesítési feladatok ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen 2016. október 10. napján Megrendelő és a feladat ellátására kompetenciával rendelkező Vállalkozó között vállalkozási szerződés jött létre. Mindazonáltal Vállalkozónak nem állt módjában a bontási munkálatokat a szerződésben, illetőleg annak módosításaiban vállalt módon és időben befejezni, így szükségessé vált az időbeni ütemezés módosítása, amelyre figyelemmel Felek az Alapszerződés 4. sz. mellékletét, valamint a 2016. május 13. napjával létrejött módosítás 1. sz. mellékletét, azaz a „Számlázási ütemterv” elnevezésű, továbbá „Az alapszerződés 3. sz. mellékletének módosítása - Műszaki Ütemterv” elnevezésű mellékletet a jelen Módosítás aláírásával egyidejűleg módosítják. Felek rögzítik, hogy a módosított mellékletek a jelen Módosítás elválaszthatatlan részét képezik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a bontási munkálatok megkezdését követően az A3 épületrészben nagyobb mennyiségű, élet- és testi épségre veszélyt jelentő azbesztet talált az épületbe beépítve. Figyelemmel arra, hogy az azbesztmentesítés speciális szaktudást és képzettséget igényel Vállalkozó haladéktalanul jelezte Megrendelő felé a felmerült problémát, amellyel egyidejűleg felhívta Megrendelőt, hogy gondoskodjon a feladat ellátására kompetenciával rendelkező Vállalkozó bevonásáról. Megrendelő az azbesztmentesítési feladatok ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen 2016. október 10. napján Megrendelő és a feladat ellátására kompetenciával rendelkező Vállalkozó között vállalkozási szerződés jött létre.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő a szerződés módosításával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben