Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/147
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.12.21.
Iktatószám:15509/2016
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mek.hu/index.php?link=nmhh_palyazat (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 13280339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: http://www.mek.hu/index.php?link=nmhh_palyazat (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 13280339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NMHH EMC mérőlabor és szerverközpont tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71223000-7
További tárgyak:71242000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a természetben a 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. szám alatt található, az ingatlan nyilvántartásban hrsz. 25713/3 alatt nyilvántartott telken új EMC mérőlabort és szerverközpontot tartalmazó épület fejlesztését határozta el, 5.274 m2 területű telken, cca. 10 200 m2 bruttó szintterülettel.
A tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázatot ír ki a tervező kiválasztása céljából. A tervpályázati eljárást követően a Kiíró (Ajánlatkérő) a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni.
Többfunkciós műszaki épület létrehozása az NMHH Visegrádi utcai telephelyén. A tervezéskor figyelembe kell venni, hogy a telephelyen található két földszintes épület elbontásra kerül. Az épület tervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy az épületben elhelyezésre kerül:
EMC mérőkamra, amelynek létrehozása az elkövetkező két évtizedre biztosítja az NMHH számára a szükséges műszaki hátteret jelenlegi és várható feladatainak ellátására, figyelembe véve a technológia várható fejlődését;
szerverközpont kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy az NMHH az adatközpontok megbízhatóságára, rendelkezésre állására és a biztonság szintjét tekintve elérje a TIER-3-as osztályt;
laboratóriumok kialakítására van szükség, melyek közül számosnak speciális árnyékolási, biztonsági követelményeknek kell megfelelni, és sokat közülük a normáltól eltérő belmagassággal kell kialakítani;
rendezvényközpont kialakítása a legfelső szinten a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel;
a fenti funkciók működtetéséhez szükséges személyzet elhelyezésére irodák kialakítása;
gépjárművek elhelyezése az épületben a földfelszín alatt és a Visegrádi utcai telephely udvarán.
A beruházás keretében az alábbi elemek kerülnek kialakításra, bontásra a hatóság folyamatos üzeme mellett:
Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2 db, összesen cca. 900 m2-es földszintes épület (raktár és műhely) bontása.
Új építés földfelszín alatt (bruttó 4800 m2):
EMC-védett számítóközpont, kiegészítő helyiségek, raktárak kialakítása cca. bruttó1200 m2;
mélygarázs és raktárak kialakítása cca. 3600 m2.
Speciális követelmény: szintenkénti nagy, 4 m feletti belmagasság.
Új építés földfelszín felett cca. bruttó 5400 m2:
nagy belmagasságú (10 méter feletti) EMC-védett (árnyékolt) mérőkamra;
10-12 db mérőlabor (részben 4-5 méter közötti belmagassággal és EMC-védelemmel);
120 fő befogadóképességű rendezvényközpont a felső emeleten;
irodák, tárgyalók;
raktárak;
kiszolgálóhelyiségek (kábelrendező, fénymásoló, WC, zuhanyozó stb.)
nagyméretű antennatartó rendszer építése a tetőre.
Az épület elsősorban műszaki célokat szolgál, irodák kialakítására csak a kiszolgáló személyzet elhelyezése céljából kerül sor. Az épület mérete (bruttó 10 200 m2) felülről korlátos. Amennyiben a tervezés során a megjelölt funkciók teljes körű megvalósítására nem lenne mód, akkor a megadott irodák alapterületén kell csökkenteni.
Ideális esetben az új épület összeköttetésben áll a meglévő épülettel a személyforgalom, a garázsok és az éttermi elérhetőség érdekében.
Általános építészeti megoldásokkal kapcsolatos elvárások:
A tervezés során kerüljenek alkalmazásra zöld megoldások.
Az épület kialakítása oly módon történjen, hogy az elősegítse a költséghatékony és fenntartható üzemeltetést.
Az épület kialakításánál, ahol lehet, kapjon szerepet a helyiségek természetes úton való szellőztetése, azaz a nyitható ablakok.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akiknek a pályázat eredményhirdetés időpontjában É jogosultságuk van (különösen, de nem kizárólagosan a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint), és szerepelnek a MÉK hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu), vagy aki az EU bármely országában letelepedett és az eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés)
• karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása
• funkcionális igények megvalósulása
• magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása
• városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye,
• az építészeti kialakítás minősége
• településrendezési, építési előírások betartása a kiírással összhangban
a megvalósíthatóság
• reális időbeli ütemezettség
• reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása
• az építés során a meglévő irodaépület folyamatos működésének biztosítása (megfelelő épületszerkezet és helytakarékos felvonulási területtel járó építési technológia)
• a jelenlegi irodaépülethez, a későbbi ütemekhez, más projektekhez történő kapcsolódás biztosítása (épületek közötti személyközlekedés lehetősége, telken belüli további bővíthetőség)
a környezetvédelmi
• környezeti feltételekhez való alkalmazkodás
• kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata
• alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása
a közlekedés
• térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja
a tervi minőség
• kidolgozottság, részletezettség
• közérthetőség, tervpályázati kiírás szerinti megítélhetőség
• kiírásnak való megfelelés
A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére összesen nettó 14.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege nettó 8.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege nettó 500.000,- Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Dr. Karas Monika jogász, (NMHH elnök)
Társelnök: Csohány Klára építész, (XIII.kerület főépítésze)
Tagok:
Szerdahelyi László építész (Magyar Építész Kamara)
Lenzsér Péter építész
Eltér István építész, szakmai titkár
Sorbán János közgazdász (NMHH)
Póttag: Dr. Reith András építész (Budapesti Építész Kamara alelnöke)
Szakértők:
Gáspár Ernő szakértő (NMHH, műszaki szakértő)
Dékány Béla szakértő (NMHH, informatikai szakértő)
Dr. Enczi János ügyvéd (MÉKjogi szakértő)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a. Tervpályázat tervezett megjelentetése a MÉK honlapján: 2016. december 16. péntek
b. Helyszíni szemle időpontja (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.): 2017. január 5. csütörtök 10.00
c. Kérdések feltevésének határideje: 2017. január 10. kedd
d. Kérdésekre adott válaszok határideje: 2017. január 17. kedd
e. Pályaművek beérkezésének határideje: 2017. február 27. hétfő 16.00 óra
f. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2017. március 14. kedd 16.00 óra
g. Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2017. április 18-ig
h. Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 2017. május 23-ig
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben