Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/73
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása_ KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2011.06.27.
Iktatószám: 15525/2011
CPV Kód: 63510000-7;63515000-2;63516000-9
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Postai cím: Nádor utca 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bőhm Gergely
Telefon: +36-1-411-6209
E-mail: bohm.gergely@office.mta.hu
Fax: +36-1-411-6121
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Az MTA által szervezett kutatóhálózat és egyéb intézmények repülőgéppel történő hivatalos utazásaihoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Szolgáltatási szerződés / Az MTA által szervezett kutatóhálózat és egyéb intézmények repülőgéppel történő hivatalos utazásaihoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a dokumentációban részletezettek szerint
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63510000-7
További tárgyak:63515000-2
63516000-9

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 13786 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/01 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/06/08 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/06/27 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap )
Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/07/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/07/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.7)
A következő helyett
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/07/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.2.) További módosított információk a hirdetményben (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
IV.2.1) Bírálati szempontok
A következő helyett:
Szempont - Súlyszám
1. Árajánlat a mintautakra (HUF) - 56
2. Jegykiállítási díj repülőjegyenként (HUF) - 4
3. Ajánlattevő biztosítja-e a repülőjegyet kiállítási díj felszámítása nélkül abban az esetben, ha ajánlatkérő pontosan megadott járatszám megrendelését kéri elektronikus jegy kiállításával - 4
4. Ajánlattevő vállal-e diszkont (fapados) repülőjegy vásárlást - 4
5. Ajánlattevő biztosítja-e a diszkont (fapados) repülőjegyet kiállítási díj felszámítása nélkül abban az esetben, ha ajánlatkérő pontosan megadott járatszám megrendelését kéri elektronikus jegy kiállításával - 4
6. Ajánlattevő igény esetén köt-e a repülőjegyekre stornobiztosítást - 4
7. Stornobiztosítás díja repülőjegyenként (repülőjegy árának %-ában) - 4
8. Stornobiztosítás megkötése esetén hány százalékos a visszafizetés, amennyiben a repülőjegy lemondásra kerül (repülőjegy árának %-ában) - 4
9. Ügyintézési határidő 1: Az ajánlat megadása a beérkező – desztinációkkal ellátott – ajánlatkéréstől számítva mennyi időn belül történik meg (perc) - 4
10. Ügyintézési határidő 2: Az elektronikus jegy kiállítása a beérkező – járatszámmal ellátott – igénytől számítva mennyi időn belül történik meg (perc) - 4
11. Ajánlattevő vállal-e 24 órás elérhetőséget a hét minden napján az ügyintézési határidő 1. és 2. betartásával - 4
12. Ajánlattevő az ajánlatát egy megadott út tekintetében hány napig tartja (naptári nap) - 4
A következő irányadó:
Szempont - Súlyszám
1. Árajánlat a mintautakra (nettó HUF) - 64
2. Abban az esetben, ha ajánlatkérő pontosan megadott járatszám megrendelését kéri elektronikus jegy kiállításával, ajánlattevő az adott légitársaság weboldalán meghirdetett jegy kiállítási díj hány százalékában határozza meg az ajánlatkérő által megrendelt jegy kiállítási díját (%) - 6
3. Stornobiztosítás díja repülőjegyenként (repülőjegy árának %-ában) - 6
4. Stornobiztosítás megkötése esetén hány százalékos a visszafizetés, amennyiben a repülőjegy lemondásra kerül az utazás előtt 24 órával (repülőjegy árának %-ában) - 6
5. Ügyintézési határidő 1: Az ajánlat megadása a beérkező – desztinációkkal ellátott – ajánlatkéréstől számítva mennyi időn belül történik meg (perc) - 6
6. Ügyintézési határidő 2: Az elektronikus jegy kiállítása a beérkező – járatszámmal ellátott – igénytől számítva mennyi időn belül történik meg (perc - 6
7. Ajánlattevő az ajánlatát egy megadott út tekintetében hány napig tartja (naptári nap) - 6
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
A következő helyett:
Az ajánlatkérő az 1.-2., a 7.-10., és a 12. részszempont esetében a relatív pontozás módszerét, a 3.-6., és a 11. részszempont esetében az abszolút pontozás módszerét alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint.
A következő irányadó:
Az ajánlatkérő valamennyi bírálati részszempont esetében a relatív pontozás módszerét alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul-e a dokumentáció igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
III. Műszaki leírás
V. Az ajánlatok elbírálásának menete
VII. Szerződés(tervezet)
VIII. Mellékletek
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye megegyezik a 2011. június 8-án KÉ-13786/2011 számon megjelent hirdetményben megadottakkal.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2011/07/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció a módosításról szóló hirdetmény közzétételét követően minden, az eljárás során ismertté vált ajánlattevő számára elektronikus úton megküldésre kerül. Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció változásokkal nem érintett részei továbbra is irányadók.
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2011/06/21 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Batthyány u. 68. I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Györgyi
Telefon: 401-0807
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: 401-0806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu