Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2014.08.01.
Iktatószám: 15578/2014
CPV Kód: 45000000-7;45233140-2
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: 7352 j. Zalaapáti-Zalabér ök. út 15+300-19+144 km sz. közötti szakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Közép-Nyugat ROP 2013. Konzorcium (STRABAG Általános Építő Kft.;. KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt.; EuroAszfalt Kft.; SWIETELSKY Magyarország Kft.)
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Székely Márta
Telefon: +36 18199171
E-mail: szekely.marta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Közép-Nyugat ROP 2013. Konzorcium (STRABAG Általános Építő Kft.;. KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt.; EuroAszfalt Kft.; SWIETELSKY Magyarország Kft.)
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ackermann István
Telefon: +36 96503505
E-mail: istvan.ackermann@strabag.com
Fax: +36 96312565
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Országos közutak üzemeltetése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyú keretmegállapodás alapján megkötött „Útfelújítási munkák a Nyugat-dunántúli régióban – projektkód: NYD-31” (5/4 eljárás) tárgyában létrejött Egyedi vállalkozási szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
7352 j. Zalaapáti-Zalabér ök. út 15+300-19+144 km sz. közötti szakasz
NUTS-kód HU223
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/06/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: „Útfelújítási munkák a Nyugat-dunántúli régióban – projektkód: NYD-31” (5/4 eljárás) tárgyában létrejött Egyedi vállalkozási szerződés.
Mennyisége: Beavatkozási hossz: 3,8 km
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45233140-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 672033157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 183 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 118 - 194649
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/22 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14899 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/24 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 212 - 345286
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/11/04 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27791 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/11/07 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti feltétel:
Feladat ellátásának díja: 672.759.681,- Ft + ÁFA = 854.404.795,- Ft.
Módosított feltétel:
Feladat ellátásának díja: 672.033.157,- Ft + ÁFA = 853.482.109,- Ft.
Fentiekkel összhangban az Egyedi vállalkozási szerződés 3. számú mellékletét képező részletes pénzügyi ajánlat (árazott költségvetés) is módosul, valamint a szelvényhatárok is módosulnak 15+299,73- 19+144,47-re.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Ajánlatkérő 2013. június 10. napján Egyedi Vállalkozási Szerződést kötött a Közép-Nyugat ROP 2013. Konzorciummal „Útfelújítási munkák a Nyugat-dunántúli régióban – projektkód: NYD-31” tárgyában, a 7352 j. Zalaapáti-Zalabér ök. út 15+300-19+144 km sz. közötti útszakasz felújítás kivitelezésére, amely szerződést 2014. január 24. napján módosított a határidő tekintetében (vö. 1. számú módosítás).
1/1. sz. változtatás:
A szükséges pályaszerkezet cserék kiterjedése jelentős. A Kallósdi bekötő út új nyomvonalvezetésének kialakítása és a csomópont átépítése során a munkagödrök a tervezett Ckt szintjén minimum 7 napig nem lennének eltakarhatók a következő réteggel, ezzel nagy mértékben akadályozná az építés a közúti forgalmat és növelné a balesetveszélyt. (Az ÚT 2-3.206 ÚME alapján a Ckt minimum 7 napig nem eltakarható a következő réteggel.) A Vállalkozó, technológiaváltásként, a szerkezetcserék eredeti pályaszerkezetét egy módosított rétegrendre váltaná.
A homokos kavics védőréteg kiváltása egy jobb minőségű és közelebbről beszállítható anyagra minden tekintetben jobb műszaki megoldást eredményez, annál is inkább, mert így az FZKA alapréteggel együtt egy 40 cm vastagságú homogén, jó teherbírású, mégis rugalmas pályaszerkezetet kapunk.
A technológiaváltás eredményeképpen nettó 6.546.744,- Ft költség csökkenés keletkezett.
1/2. sz. változtatás:
A Vállalkozó kérelme alapján 2013. április 23-án helyszíni feltárásokat, majd 2013. május 24-én billenő-karos behajlás-mérést végzett az MSZ 2509/4-1989 szerint. A tervben jelölt mennyiségeken túl, a behajlás-mérési adatok alapján további helyeken szükséges pályaszerkezet cserét elvégezni.
A technológiaváltást alkalmazva, a szerkezetcsere többlet mennyiségei nettó 6.434.246,- Ft költség-növekményt eredményeznek.
2/1. sz. változtatás
A 19+120,57 km szelvénybe tervezett közúti áteresz nem építhető meg. A tervezett áteresz utáni (terven jelölt) elvezető árok majdnem teljesen feltöltődött. Az árkot nem lehet kitisztítani a lakóépület közelsége miatt, továbbá az árok bekötése nem lehetséges a befogadóba (Zala-folyóba), mivel a 4708 hrsz. ingatlan végében árvízvédelmi töltés épült, megakadályozva a tervezett lefolyást. Az áteresz megépítésével a ház melletti (magántulajdonú) területre engednénk a vizet, ami a lakóépület állékonyságát veszélyeztetné. Szelvényezés szerinti baloldalon a csapadékvíz elvezethető a következő közúti átereszig, ahol megoldott a befogadóba való elvezetés.
A műszaki tartalom változtatás eredményeképpen nettó 577.848,- Ft költség csökkenés keletkezett.
2/2. sz. változtatás
A 18+408-18+440 km szelvények között jobb oldalon a terv szerinti „Átépítendő kerítés” 32 méter hosszan elmaradó tétel, mivel a tulajdonos nem járul hozzá a kerítés áthelyezéséhez – az építés veszélyeztetné a ház állékonyságát.
A műszaki tartalom változtatás eredményeképpen nettó 212.992,- Ft költség csökkenés keletkezett.
2/3. sz. változtatás
A 18+372,39-18+426,57 km szelvények között jobb oldalon építendő buszöböl oldalesése megváltozik a 2/2. pontban foglaltak miatt. Módosul a buszöböl vízelvezetése, víznyelő a fellépő sziget mellett épül.
A műszaki tartalom változtatás eredményeképpen nettó 355.666,- Ft költség csökkenés keletkezett.
2/4. sz. változtatás
Terv szerint a 73208 jelű Kallósdi bekötő út csomópontját megváltozott geometriával kell megépíteni. Emiatt mindkét oldalon szükséges a burkolt árok, annak mennyisége az eredeti tervben is benne van. Adminisztratív hiba miatt a bal oldali, 94 méter árok a helyszínrajzon csak szövegesen lett feltüntetve, a rajzolata hiányzik. Így tényleges változást nem jelent ez a pont, hiszen a helyszínrajzi szövegen kívül az eredeti költségvetésben és kivitelezői árajánlatban is benne van a 94 méter árok burkolása.
2/5. sz. változtatás
Megrendelő a kisajátítási eljárás során vállalta a 312 hrsz-ú telek teljes utcafrontján a kerítés átépítését, ennek mennyisége 80 m. A kisajátítás szükséges volt a buszöböl megépíthetősége érdekében. Mivel a kisajátítási eljárás a tervezést követően zárult le, ezt a kerítésépítést eredetileg nem tartalmazza sem a méret- és mennyiségszámítás, sem a költségvetési kiírás.
A műszaki tartalom növekedés eredményeképpen nettó 532.480,- Ft többlet költség keletkezett.
3. sz. változtatás- szelvényhatár módosulás miatt
A Konzultációs felhívásban, a Támogatási Szerződésben és a Vállalkozási szerződésben a 15+299- 19+144 km szelvényhatárok szerepelnek, azonban a tényleges szelvényhatárok amelyek a költségvetési kiírásban is szerepelnek a következők: 15+299,73- 19+144,47.
Fenti változtatások nettó 726.524,- Ft megtakarítást eredményeznek.
A bemutatott műszaki változásokat befolyásoló körülmények a beruházás nem engedélyköteles jellegére tekintettel az előkészítési szakaszban nem voltak megismerhetőek, csupán a munkaterület kivitelező általi átvételét és a kivitelezési feladatok megkezdését követően bejelentkező igények alapján voltak feltárhatóak!
A fentiek alapján látható, hogy a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmények miatt vált szükségessé az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen módosítása, melynek elmaradása lényeges jogos érdeket sértene.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/07/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Az egyik közös ajánlattevő cég - EuroAszfalt Kft. - tekintetében átalakulás van folyamatban (változásbejegyzési kérelem dátuma 2014/02/21); Az átalakulás e szerződéses jogviszonyt nem érinti tekintettel az Átalakulási szerződés 1.2 és 3.4 pontjaiban foglalt rendelkezésekre.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/28 (év/hó/nap)