Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/101
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos
Közzététel dátuma:2015.09.07.
Iktatószám:16238/2015
CPV Kód:71245000-7;71310000-4;71500000-3;71242000-6;71241000-9
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolctapolcai Strandfürdő 3519 Miskolc, Aradi sétány hrsz.: 45575/15
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.10.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Alakszai Zoltán
Telefon: +36 46512701
E-mail: zoltan.alakszai@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Miskolctapolcai Strandfürdő
3519 Miskolc, Aradi sétány hrsz.: 45575/15
NUTS-kód HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés - „A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása”
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71310000-4
71500000-3
71242000-6
71241000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Tárgya: Szolgáltatás megrendelés: „A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása” az alábbiak szerint:
1. feladat: : Kiviteli tervdokumentáció készítése a kiadott tervezési programban foglaltak alapján (2352 m2 összvízfelületű fürdő) + turisztikai szakértő bevonása a szaktanácsadói feladat meghatározás I. pontjában foglaltak alapján + részvétel a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban
Alapkoncepció ismertetése az engedélyes tervdokumentáció alapján:
Fürdőépület

Az ikerépületként megfogalmazott Fürdőépület merőleges elforgatással záruló tetőrendszere nagyban hasonlít az I. ütem Főépületéhez. A Fürdőépület teteje nyitható legyen a természetes szellőztetés megoldása érdekében.
Földszint
A Főépület és a Fürdőépület földszintjei mélyen visszahúzott, esővédett, árnyékolt terekből nyílnak, amely épületrészek összekötése érdekében új híd építése szükséges (+ 3. 55 m szinten). Az összekötés megtervezése, illetve tervezési koncepció alapján a két épület egyéb helyeken történő összekötése is nyertes Ajánlattevő feladata.
I. emelet

A két terület és a két épület is több ponton összeköthető legyen az első szinten. A Fürdőtér kapcsán fontos építészeti koncepció, hogy a tér teljes, akadálytalan kilátással bírjon a völgybe. Van mód a Fürdőtér tetejének teljes, vagy részleges (Megrendelő által preferált) kinyitására. Amennyiben a teret besötétítjük az oszlopokról és a galéria széléről, projektorokkal megvetíthetjük az üveg függönyfal belső oldalára engedett vásznat.
II. emelet
A Fürdőtér nyugati sarkán terveztünk egy nagy átriumot, amely két liftet és két lépcsőházat foglal magába. Mind a két lépcsőn fel lehet jutni a galériára. A cél az, hogy a felső szintről kilátást adjunk a fürdőzőknek nemcsak a völgy, de a környező hegyek irányába is.
III. emelet
Lépcsőházból juthatunk fel a szellőzőgépházba, illetve a fény és hang stúdióba. Ezek a terek kizárólag a személyzet és a művészek számára elérhetőek.
Az engedélyes terv alapján az alábbi fürdőmedencék létesülnek
Fedett fürdőben, egész évben üzemelő fürdőmedencék:

1 sz. Gyermekmedence
2 sz. Nagy élménymedence
3 sz. Csúszdamedence
11sz. Szauna merülő medence
Kültéren, egész évben üzemelő medencék:

4 sz. Jacuzzi
5 sz. Sodró medence nyáron
12 sz. Tavirózsa medence nyáron
13 sz. Tündérrózsa. medence nyáron
Kültéren, csak nyári szezonban üzemelő medencék:
6 sz. Wellness medence
7 sz. Szülői medence
8+9 sz. Gyermek + baba medence
10 sz. Strandmedence
Az ezen medencék befogadóképességének és vízfelületének pontos paramétereit a műszaki lírás tartalmazza.
A II. ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítésekor szükséges a 2015 évben elkészült és jelenleg is működő ún. I. ütem főépületével, és ezáltal az egész fürdővel a fizikai kapcsolatot úgy kialakítani, hogy a két létesítmény egy funkcionális egységként működjön, fizikailag is a lehető legközelebb egymáshoz. (Az összekötés engedélyeztetése nyertes Ajánlattevő feladata). Szükséges az akadálymentes közlekedés biztosításának megoldása a létesítményen belül, akadálymentes útvonal kialakítása.
A Megrendelő olyan teljes körű kiviteli tervet vár el a Vállalkozótól, mely a megvalósításhoz szükséges összes szakági tervet a szakágak közt egyeztetett módon teljes körű felelősség vállalásával tartalmazza, az egyeztetésbe bevonva és csatolva az általa tervezett kapcsolódó anyagok szakcégeinek gyártmányterveit is.
A kiviteli tervek leadásánál azon épületszerkezeteket, ahol valamilyen szigetelés kerül beépítésre, épületszigetelési szakmérnök véleményezéssel kell ellátni. Véleményezni szükséges a szigetelés anyagát, rétegrendjét. Amennyiben a szigeteléssel ellátott szerkezetbe csapadékvíz elvezetés kerül beépítésre, a befogadóig történő csapadékvíz elvezetés módját is szükséges véleményezni. Ellenőrizni kell az érintett felülethez számított csapadékvíz elvezetést.
A kiviteli tervdokumentációnak tartalmaznia kell a megfelelő parkoló szám kialakításához szükséges koncepciót, komplett parkoló tervekkel együtt, továbbá az érvényes rendezési terv szerint a fürdő I. és a II. ütemének területét körülvevő sétányok kapcsolatát a fürdővel rendezze. A beruházás szempontjából pozitív elbírálású kötelező szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, az egyeztetési jegyzőkönyvek a kiviteli tervdokumentáció részét képezik, azok nélkül a tervdokumentáció átvételére Megrendelő részéről nem kerül sor.
Az ajánlattevő feladata az elkészült tervek alapján vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció összeállítása, vízjogi létesítési engedély megszerzése.
A részletes feladatleírást a kiegészítő irat műszaki leírás fejezete tartalmazza.
2. feladat: Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztés II. ütem turisztikai szaktanácsadói feladatok:
I. A meglévő építési engedélyes tervek alapján a beruházó és az üzemeltető szakmai érdekeinek figyelembe vételével javaslattétel a kiviteli tervek kidolgozása alatt. Folyamatos részvétel a kiviteli tervdokumentáció készítése alatti egyeztetéseken.
II. A kivitelezés során folyamatos és aktív, elsősorban üzemeltetői szempontú szaktanácsadói közreműködés, a beruházó szakmai érdekeinek képviselete a generálkivitelező és a műszaki ellenőr irányában.

III. A nyitásra való felkészülés során folyamatos és aktív, elsősorban üzemeltetői szempontú szaktanácsadói közreműködés, a beruházó szakmai érdekeinek képviselete a Megrendelő és az Üzemeltető irányában.
A részletes műszaki és feladat leírások mindkét részfeladat vonatkozásában az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletében kerülnek kiadásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 30 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Nyertes részvételre jelentkező késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint.
Késedelmi kötbér mértéke: 1. részfeladat tekintetében nyertes részvételre jelentkező - amennyiben olyan okból, amely neki felróható a szerződéses feladatok ellátása során a részvételi felhívás VI.3.19. a) pontjában meghatározott teljesítési határidővel késedelembe esik - késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett ellenszolgáltatás díjának számított 1 %, a késedelemmel érintett minden naptári napjára vonatkozóan, de maximum 19% mértékig. Ajánlatkérő 20 napot meghaladó késedelmes teljesítést meghiúsulásként értékeli, úgy arra a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak.
Hibás teljesítési kötbér mindkét részfeladat tekintetében: Amennyiben Ajánlattevő hibásan teljesít, köteles a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett teljesítések nettó értékének 1 %-nak megfelelő mértékű napi (naptári) kötbért fizetni az Ajánlatkérő részére. Amennyiben az Ajánlattevő a hibát 15 naptári napon belül nem tudja kijavítani, úgy az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér mindkét részfeladat tekintetében: amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, mely a nyertes részvételre jelentkezőnek felróható meghiúsul, úgy a nyertes részvételre jelentkező a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy amennyiben az 1. részfeladat teljesítése a nyertes részvételre jelentkezőnek felróható okból hiúsul meg, úgy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéstől (a 2. részfeladatra vonatkozó rendelkezésektől is) eláll.
Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke megegyezik a biztosított előleg összegével, amely az első részfeladatra jutó nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az előleg-visszafizetési biztosíték Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. A biztosíték nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint a következő módon:
- a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy
- gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható az előleg biztosítékaként.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V.21.) Korm. határozatban foglaltak alapján történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Előleg: A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződésben szereplő első részfeladatra jutó nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti Ajánlatkérő döntése és a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján. A nyertes ajánlattevő a fenti összeg előlegként történő kifizetését legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kérheti. A nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatása Ajánlatkérő felé és javára. Ennek mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 126.§ (6) a) szerint szolgáltatandó, azzal, hogy annak szolgáltatási határideje az előlegigénylő benyújtása. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha a nyertes ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
Ajánlattevő számláinak kifizetése az Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, 30 napos fizetési határidő mellett, figyelembe véve a Kbt. 130.§ (1), (5), és (6) bekezdések, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdés előírásait.
Az előleggel a felek az első részfeladat 2. (egyben vég-) számlájában számolnak el.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1. részfeladat:
- 1. részszámla a kiviteli tervdokumentáció teljesítésének elismerését követően nyújtható be az első részfeladatra jutó nettó vállalkozói díj 80%-ának megfelelő összegről.
- 2. részszámla: a fennmaradó, az első részfeladatra jutó nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegről kiállított részszámla teljesítési határideje az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó összegezés megküldésének napjától számított 15 naptári nap. Amennyiben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást nem a tervek hiányossága miatt kell visszavonni vagy nem a tervek hiányossága miatt támadják meg az eljárást, akkor a fennmaradó 20%-ról kiállítható a számla. Amennyiben a tervek átadását követően 3 hónapon belül nem kerül sor a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, akkor a fennmaradó 20% is leszámlázható.
2. részfeladat: a vállalkozói díj számlázása havonként egyenlő arányban történik.
A teljesítést igazoló okiratok a számlák mellékletét kell, hogy képezzék. A kifizetésnél ajánlatkérő az Art. 36/A. § szerint jár el.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
• A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkező vonatkozásában: az részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-6., 8., 10-11. § foglaltak szerint kell igazolna, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), továbbá f) pontjának hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- a Részvételre jelentkező részvételre jelentkezésében a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az részvételre jelentkező választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását - a nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni.
Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozat a részvételre jelentkezéshez csatolandó.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, Részvételre jelentkezők (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Részvételre jelentkezőnek (közös jelentkezés esetén közös részvételre jelentkezőknek) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás a részvételi felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban - attól függően, hogy az részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén közös részvételre jelentkezőknek) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - és ha igen, hány napig.
P/2. Részvételre jelentkező csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó, a teljes és a közbeszerzés tárgyából (közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói és tervezési feladatok) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az előző három üzleti évre vonatkozó árbevétellel, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt teljes árbevétele nem érte el összesen a 150 millió HUF-t, továbbá a közbeszerzés tárgyából (közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói és tervezési feladatok) származó -általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó 110 millió HUF-t.
Ft-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14.§ (2) bekezdés, NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjai, 2014.02.06.))
Ha a részvételre jelentkerő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése)

Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített részvételre jelentkezők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített részvételre jelentkezők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert részvételre jelentkezők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az részvételre jelentkező, amennyiben:
P/1. a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint:
- számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt.
A „sorban állás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén részvételre jelentkezők), ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem érte el összesen a 160 millió HUF-t, továbbá a közbeszerzés tárgyából (közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói és tervezési feladatok) származó -általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó 120 millió HUF-t.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők értelemszerűen kizárólag egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy megfelel. A P/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (5) bekezdésben és a (6) bekezdés a) és c) pontjában foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy részvételre jelentkező alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkező csatolja:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói és tervezési feladatok) referenciáinak bemutatása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös részvételre jelentkező vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet részvételre jelentkező közös részvételre jelentkező tagjaként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).M/2. Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be vezetőit és különösen azon személyeket, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
-a szakember végzettségét igazoló dokumentumok;
-a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata;
A dokumentumok egyszerű másolati formában is csatolhatók figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bekezdés rendelkezéseire.


A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az M1-M2. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.
.

Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített részvételre jelentkezők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített részvételre jelentkezők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert részvételre jelentkezők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben
M/1. nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)
összesen legalább nettó 120 millió,- Ft értékű, legfeljebb 4 darab szerződésből származó közbeszerzés tárgya szerinti (közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói és tervezési feladatok) szerződésszerűen teljesített referenciával, amely keretében sor került
- legalább 1800 m2 össz-víz-felületet tartalmazó már átadott közfürdő építészeti tervezési munkálataira,
- valamint a közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás tárgyában legalább egy referencia tartalmazott javaslattételt a tervdokumentáció átdolgozására,
- és a közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás tárgyában legalább egy referencia tartalmazott megrendelői érdekképviseletet az építési kivitelező és műszaki ellenőr irányában.
Egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.
M/2. amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik legalább a következő szakemberekkel:
- legalább egy fő vezető szaktanácsadóval, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves közfürdő vezetési és üzemeltetési szakmai tapasztalattal rendelkezik,
- legalább 1 fő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező közfürdővezető szakemberrel, aki legalább 3 év közfürdő vezetési szakmai tapasztalattal rendelkezik,
- legalább egy fő felsőfokú, pénzügyi vagy közgazdász végzettségű pénzügyi szakemberrel, aki legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik közfürdők üzleti tervének elkészítésében,
- legalább 1 fő „É /1” kategóriás építész vezető tervezővel, aki legalább 5 éves tervezői művezetői és legalább 5 év kivitelezői gyakorlattal rendelkezik.
- legalább 1 fő „G /1” kategóriás épületgépész vezető tervezővel.
Egy szakemberrel a fentiek közül több alkalmassági követelmény igazolható (az átfedés megengedett). Ajánlatkérő elfogadja az igazoltan egyenértékű végzettséget/képzettséget. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása részvételre jelentkező feladata.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben
M/1. nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)
összesen legalább nettó 120 millió,- Ft értékű, legfeljebb 4 darab szerződésből származó közbeszerzés tárgya szerinti (közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói és tervezési feladatok) szerződésszerűen teljesített referenciával, amely keretében sor került
- legalább 1800 m2 össz-víz-felületet tartalmazó már átadott közfürdő építészeti tervezési munkálataira,
- valamint a közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás tárgyában legalább egy referencia tartalmazott javaslattételt a tervdokumentáció átdolgozására,
- és a közfürdőhöz kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatás tárgyában legalább egy referencia tartalmazott megrendelői érdekképviseletet az építési kivitelező és műszaki ellenőr irányában.
Egy referencia több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.
M/2. amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik legalább a következő szakemberekkel:
- legalább egy fő vezető szaktanácsadóval, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves közfürdő vezetési és üzemeltetési szakmai tapasztalattal rendelkezik,
- legalább 1 fő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező közfürdővezető szakemberrel, aki legalább 3 év közfürdő vezetési szakmai tapasztalattal rendelkezik,
- legalább egy fő felsőfokú, pénzügyi vagy közgazdász végzettségű pénzügyi szakemberrel, aki legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik közfürdők üzleti tervének elkészítésében,
- legalább 1 fő „É /1” kategóriás építész vezető tervezővel, aki legalább 5 éves tervezői művezetői és legalább 5 év kivitelezői gyakorlattal rendelkezik.
- legalább 1 fő „G /1” kategóriás épületgépész vezető tervezővel.
Egy szakemberrel a fentiek közül több alkalmassági követelmény igazolható (az átfedés megengedett). Ajánlatkérő elfogadja az igazoltan egyenértékű végzettséget/képzettséget. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása részvételre jelentkező feladata.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
x Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/10/05 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 40000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A kiegészítő irat ára nettó 40.000 HUF, melyet kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell, az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10566827-49020013 számú számlájára átutalással teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát és azt, hogy az átutalás a kiegészítő irat megvásárlására irányul. Magyarországon kívül, egyéb EU-tagállamból történő utalás esetén a nettó összeg utalandó. Egyebekben a kiegészítő irat térítésmentesen átvehető munkanapokon 09:00-13:00 óráig előzetes telefonos bejelentkezés után, a részvételi határidő lejárta napján csak a részvételi határidő lejártának időpontjáig, tehát 10:00 óráig, az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet, 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. szám alatti közbeszerzési irodájában.
Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/05 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2015/10/30 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1., Ajánlatkérő a részvételi szakaszban kiegészítő iratot készít. Részvételre jelentkezőknek a részvételi szándékukat jelen felhívás A. melléklet III. pontjában foglalt elérhetőségek bármelyikén jelezni szükséges a kiegészítő tájékoztatások megküldése érdekében, a regisztráció az eljárásban való részvételnek nem feltétele. Amennyiben egy gazdasági szereplő nem jelzi részvételi szándékát, úgy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, hogy a kiegészítő tájékoztatást (és minden egyéb, a Kbt.-ben előírt tájékoztatást, értesítést) az érdekelt gazdasági szereplő nem kapta meg.
2., A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5)bekezdésre, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a részvételre jelentkezőnevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3., Formai előírások: a részvételi jelentkezést részvételre jelentkezőnek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
• a részvételi jelentkezés papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
• a részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételi jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges;
• a részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• a részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példányban kell beadni, az eredeti részvételi jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
• a részvételi jelentkezésben lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
• a részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
• a zárt csomagon „Részvételi jelentkezés - „Miskolctapolca Strandfürdő II. ütem”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, a részvételi jelentkezési határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni;
• A részvételi jelentkezést írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi jelentkezési határidő lejártáig. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
4., A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint.
5., A részvételi jelentkezést a részvételi határidő lejártáig munkanapokon 09:00-15:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 8:00-11:00 óra között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.
6., A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben a jelentkezés cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
7., Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 45. § (2) bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
8., Fordítás: a jelentkezésben valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
9., Irányadó idő: A teljes részvételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
10., A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a részvételi/ ajánlattételi felhívás ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti részvételi jelentkezésben/ajánlatban. A 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat - Ajánlati nyilatkozat - eredeti aláírt példányát kell csatolni az ajánlathoz!
11., Az eljárás nyertese az a részvételre jelentkező, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás (adott rész) nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12., Irányadó Jog: A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
13., Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az részvételre jelentkezőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az részvételre jelentkező saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Részvételre jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
14., Tájékoztató információ: Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban előírja, hogy részvételre jelentkező tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
15., Ajánlati biztosíték (tájékoztató jellegű információ az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan): Az Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatok benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint, amely teljesíthető a Kbt. 25. § (5) alapján és 59. § (2) bekezdése szerint. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bank- vagy biztosító által vállalt garancia-nyilatkozattal vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő a Kbt. 59. § (5) bekezdés a)-b) pontja, ill. (7) bekezdése alapján ajánlattevők részére visszafizeti. Az ajánlatkérő bankszámlája, melyre befizetéssel vagy átutalással a biztosíték teljesíthető: az ajánlati felhívásban megadott számú bankszámla számra (ebben az esetben közleményként a „Miskolctapolca Strandfürdő II. ütem” hivatkozást szükséges feltüntetni). Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők, közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjára, amely szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
16., Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésnek kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös részvételre jelentkezők. Közös részvételre jelentkezők kötelesek a részvételi jelentkezésben megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös részvételre jelentkező megjelölését (Kbt. 25. § (3) bekezdés). A közös részvételre jelentkezők a részvételre jelentkezés benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium vagy más elnevezés alatt polgári jogi társaságként, vagy más önálló szerződésként) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és a részvételre jelentkezés többi részében is a közös részvételre jelentkezők nevének, címének felsorolásával egyértelműen közös részvételre jelentkezőként (közös részvételre jelentkezők elnevezés alatt). Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezéshez csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalásáról szól nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását (a feladatkörök, tevékenységek megosztását, illetve azok %-os mértékét), kijelöli azon a közös részvételre jelentkezők nevében teljes jogkörűen eljáró részvételre jelentkezőt, aki a közös részvételre jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan a) képviseli, b) a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, c) szerződés teljesítése során képvisel, valamint a képviseletre jogosult részvételre jelentkező cég teljes jogú meghatalmazását tartalmazó okiratot. A kizárólagos képviselet nem érinti a személyhez kötött kötelezettségek teljesítését, az ajánlatkérő jogosult egyetemlegességi jogait, az ajánlattevők egyetemlegességi kötelezettségeit.
17., Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételre jelentkezésben közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen.
18., Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni.
19., Ajánlatkérő ezúton kívánja a részvételre jelentkezőket tájékoztatni, hogy a szerződés teljes időtartama 30 hónap, azonban a teljesítésre ezen belül az alábbi részhatáridők kerülnek meghatározásra:
a) az 1. részfeladat vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 90. nap: ezen időpontig kell a szükséges kiviteli tervdokumentációt elkészíteni és átadni ajánlatkérő részére, a vízjogi engedélyezési dokumentációt elkészíteni és átadni ajánlatkérő részére, továbbá a vízjogi létesítési engedélyes dokumentációt hiánytalanul benyújtani az engedélyező hatósághoz. Amennyiben az építési engedély módosul, a módosított építési engedélyes tervdokumentáció hiánytalan benyújtását (ETDR rendszer) az engedélyező eljáró hatósághoz r) is ezen időpontig el kell végezni.
b) az 1. részfeladat tartalmazza továbbá a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban a részvételt, a szükséges dokumentumok elkészítését, kérdések megválaszolását. Ezen feladat határideje a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 30 hónap azzal, hogy amennyiben a tervek átadását követően 3 hónapon belül nem kerül sor a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, akkor ezen feladat teljesítettnek minősül, továbbá ha más okból megismételt eljárásra van szükség, abban további díjazás nélkül köteles részt venni annak lezárásáig a szerződés időbeli hatálya alatt. Amennyiben terv hiba miatt eredménytelen a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, akkor nyertes ajánlattevő köteles a terveket 15 napon belül átdolgozni, az eljárás során keletkezett információk figyelembe vételével.
c) a 2. részfeladat vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 30 hónap.
21. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) szakasz alapján került megindításra.
Ajánlatkérő a 1315/2015. (V.21.) számú kormány határozat alapján kormányzati támogatásban részesül a projekt megvalósítására. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés]. A felhívás II.3.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a feltételes szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődik. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a pozitív tartalmú támogatói döntés megküldésre került. A pozitív tartalmú támogatói döntés kézhez vételéről a szerződés tervezetben foglaltak szerint az ajánlatkérőként szerződő fél haladéktalanul (1 munkanapon belül) értesíti a nyertes ajánlattevőként szerződő felet.
22. A részvételi jelentkezések bontásának ideje, helye: 2015. 09.30. 10:00. Helye: ÉSZ-KER Kft. miskolci iroda, 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.
23. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
24. Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (valamennyit) a minősített részvételre jelentkezők jegyzékében rögzített minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg: P/1-P/2., M/1.-M/2.
25. Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
26. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3) pontjának M/1. alpontjában ismertetett Műszaki, illetve szakmai alkalmassági kritériummal összefüggésben tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy konzorciumi teljesítés esetén csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban).
27. Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését megelőzően köteles legalább 100 000 000 HUF/év és 50 000 000 HUF/kár mértékű tervezői felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását a fenti mértékben tárgyi projektre kiterjeszteni. Az érvényes biztosítási kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele, ellenkező esetben Ajánlatkérő azt a szerződéskötéstől való elállásként értékeli és a második legelőnyösebbként megjelölt ajánlattevővel jogosult szerződést megkötni.
28. Ajánlatkérő a tárgyalásos eljárást a Kbt. 89. § (2) bekezdés d) pont alapján indítja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 137. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/09/02 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Miskolci iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Kazinczy u. 6. 2/2
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Brigitta
Telefon: +36 46791916
E-mail: kissbrigitta@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Miskolci iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Kazinczy u. 6. 2/2
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Brigitta
Telefon: +36 46791916
E-mail: kissbrigitta@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Miskolci iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Kazinczy u. 6. 2/2
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kisely Alexandra
Telefon: +36 46791916
E-mail: kisely@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.