Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/2
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.01.04.
Iktatószám:16433/2016
CPV Kód:45212350-4
Ajánlatkérő:Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
Teljesítés helye:Budapest I. Csónak u.1., HRSz: 14357
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK23817
Postai cím: Úri utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemerey Gabriella
Telefon: +3613754084
E-mail: titkarsag@padabudapest.hu
Fax: +36 13754084
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.padabudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás út 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Gyurcsik Nóra (FAKSZ lajstromszám: 00847)
Telefon: +36 17930640
E-mail: gyurcsik.nora@provitalzrt.hu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás út 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Gyurcsik Nóra (FAKSZ lajstromszám: 00847)
Telefon: +36 17930640
E-mail: gyurcsik.nora@provitalzrt.hu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csónak utca 1.teljes körű befejező kivitelezési munkálatainak II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212350-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest I. Csónak utca 1. szám alatt található, 14357. helyrajzi számon, 16025. műemléki törzsszámon nyilvántartott villaépület művészeti galéria és étterem létesítmény kialakítását szolgáló teljes körű befejező kivitelezési munkálatainak II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csónak utca 1.teljes körű befejező kivitelezési munkálatainak II. ütemének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212310-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest I. Csónak u.1., HRSz: 14357
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az elvégzendő kivitelezési munkák főbb munkanemei a következők:
- színháztechnikai rendszer kiépítése
- helyszíni beton- és vasbeton munkák
-vakolás és rabicolás
-szárazépítés
-aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
-fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
-fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése
-üvegezés
-felületképzés
-szigetelés
-mobíliák elhelyezése
-felvonó beépítése
-épületgépészeti berendezések és szerelvények szerelése
-beépített szállító- és emelő-berendezések szerelése
-erős- és gyengeáramú munkák
-víz-csatorna, fűtés-hűtés és légtechnikai munkák
-belsőépítészeti munkák
-színpadtechnikai rendszer kiépítése
Az elvégzendő tervezési munkák főbb munkanemei a következők:
-kiviteli tervdokumentáció befejezése, egységes szerkezetben történő -kidolgozása
-a tűzjelző hálózat,
-a strukturált hálózat,
-az audio-vizuális rendszerek,
-az IT rendszerek,
-a biztonságtechnikai rendszerek,
-a konyhatechnológiai munkák,
-az épületautomatikai rendszerek,
-hő- és füstelvezető rendszerek
-tervezői művezetés
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan új funkciója szerinti üzemeltetéshez, használatbavételhez szükséges engedélyek megszerzését célzó hatósági eljárásokban a személyes részvétel a Megrendelő mellett.
Az elvégzendő feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki dokumentáció tartalmazzák.
Ingatlan címe Helyrajzi szám Területe Projekt elemek
Csónak utca 1. 14357 2 444 m2 Villa és TAAA terasz
Az épület alapadatai
Épület nevesített funkciója: galéria kiállítótér, étterem
Beépítettség térszín felett: 654 m2 (26,75%)
Beépítettség térszín alatt: 1 475 m2 (60,37%)
Nettó szintterület:
· -2 szint: 283 m2 + 76 m2 hűtőgépház
· -1 szint: 440 m2 + 22 m2 hűtőgépház
· 0 szint (Csónak u.): 1 019 m2 + 81 m2 külső kerengő
· +1 szint (Király lépcső): 467 m2 + 635 m2 terasz, zöldtető
· +2 szint: 287 m2 + 42 m2 erkély
· +3 szint (Hunyadi J. út): 287 m2 + 12 m2 erkély
· Tetőtér: 142 m2
· Összesen: 2 925 m2 + 868 m2 külső tér
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv  15
2 Kiemelt kockázatok kezelésének terve  5
3 Organizációs terv  15
4 Megvalósítási ütemterv  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, és a feladatok egymásra épülése, és az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
További feltételek:
322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pont alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ez esetben lsd. 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (10).
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bek. alapján az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Kr. 19.§ (1) bek. c) pont alapján csatolnia kell az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr 19. § (6)-(7) és (10) bek.-re is. A (6) bek. alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltünteti
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ha az előírt alkalmass. követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az európai egységes dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületek kivitelezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 4 milliárd forintot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben
- a közbeszerzés tárgyából (épületek kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 4 milliárd forint összeget. A Kbt. 65. (5) bek utolsó mondata alapján az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti években összesen a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét elérő teljes árbevétellel, alkalmasnak minősül.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak)
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kbt. 65. § (8) bek. alkalmazandó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bek.re. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az előző három évre vonatkozóan az ajánlattevő éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás.
M/3. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Min. 1 db, műemléki törzsszámmal (v. az adott ország műemléki védettséget jelentő regisztrációjával) rendelkező épület/épületegyüttes kiviteli terveinek elkészítésére és teljes körű rekonstrukciójára vonatkozó sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési referencia, amelynél
a) ellenszolgáltatás összege elérte a minimum nettó 1,6 milliárd Ft-ot és tartalmazta
b) színháztechnikai rendszer kiépítését és
c) sor került a belsőépítészeti berendezési munkákra és
d) tartalmazta új felvonó beépítését is.
AK teljes körű rekonstrukciónak tekinti azt a referenciát, amely szerint műemlék épületnél minden szakágra kiterjedő - építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti - felújítás történt.
Fenti követelményeknek való megfelelés maximum 2 (kettő) referenciaigazolással igazolható.
Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 év átlagában min. 20 fő statisztikai állományi létszámmal.
M/3. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész 4. pontja szerinti („MV-É-M”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, és részt vett min. 1 db olyan, sikeres átadás-átvétellel lezárt, műemlék épület rekonstrukciójára vonatkozó magasépítési beruházás megvalósításában, amelynek a bruttó alapterület elérte a 3.000 m2-t
b) min. 1 fő, a releváns szakterületen a jogosultság első megszerzésétől min. 5 éves (60 hónap) felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész 3. pontja szerinti („MV- ÉG”) v. azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
c) min. 1 fő, a releváns szakterületen a jogosultság első megszerzésétől min. 5 éves (60 hónap) felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkező szakember, aki rendelk. a 266/2013. (VII.11.) Kr 1. mellékl. IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész 5. pontja szerinti („MV-ÉV”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
d) min. 1 fő É tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. tervezés 2. Rész 2. pontja szerinti („É”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) min. 1 fő G tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. tervezés 2. Rész 28. pontja szerinti („G”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) min. 1 fő V tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. tervezés 2. Rész 29. pontja szerinti („V”) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, v. ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
A fenti a)- f) pontokban meghatározott szakembereknél: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árnak tartalmazni kell.
1 szakember több pozícióba is megjelölhető, ha megfelel valamennyi előírt követelménynek. AK az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad.
AK a rövidítések alatt a 266/2013. (VII.11.) Kr.ben meghatározott jogosultságokat v. ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
Kbt. 65. § (6) bek. alkalmazandó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz. bizt. mellékkötelezetts. vonatkozó előírásokat a dokumentáció mellékletét képező szerz.tervezet tartalmazza.
-a vállalk. díj megfiz. havonta, Jszi feltételek: Kbt. 135. § (1) -(3) és (5)- (7), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §-ai szerint
-az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
- a szerződés egyösszegű (átalányáras)
-AK tartalékkeretet ír elő 10 %-os mértékben.
-Jótállás mértéke: 36 hónap az átadás-átvételi eljárás lezárástól, részletszabályokat lsd. dokumentációban, szerződéstervezetben
-AK a Kbt. 135. § (7) bek. sz. előleget biztosít: a szerződéses ár 50 %-a
- von.jsz: Kbt., 2013. évi V. tv, 2003. évi XCII. tv 36/A §.
-teljesítési biztosíték, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 3 %-a,
-jótállási biztosíték, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 3 %-a,
-Előleg-visszafiz. biztosíték: mértéke megegyezik az igényelt előlegnek a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-án felüli részével (Kbt. 135. § (7)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 53. E épület III. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a h.pótl. lehetőségét. Kbt. 71. § (6) al., ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp, AK újabb hp-t nem rendel el.
2.A részszemp. sz. értékelés során adható p.szám alsó és felső határa: 1-10 pont, 10 pont a legjobb, a pontszám. arányosítással történik. Az 1. részszemp.-nál a KH 2012. június 1-i útmutatójának (tov: „Útm.”) III.A.1.ba) pontja sz. ford. arányosítás, A 2. - 5 részszemp. esetén AK az ajánlatokat a sorba rendezés és a ford. arányosítás módszerek együttes alkalmazásával értékeli a dokumentációban előírtak sz. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az AKa számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
3.A III.1.2) P/1-P/2. és III.1.3) M/1-M/2.-M/3-ban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
5.Az ajánlat tartalm.: Kbt. 66. § (6) a)-b) sz. nyil., Kbt. 66. § (2) sz. eredeti nyil., Kbt. 66. § (4) sz. nyil., Kbt. 66. § (5) alapj. felolvasólap.
6.AT, alvállal., alk. ig.-ában résztvevő csatolja: ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát/2006. évi V.tv .§(1) sz. aláírásmintáját/külföldi illetőségű AT ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől ajánlat aláírására vonatkozó (aláírja meghatalmazó és megh.ott) írásos meghatalmazást.
7.Előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek. sz. határidőre történő rendelk.re bocs.ról az AT-nek Kbt. 134. § (5) bek. al. nyilatkoznia kell.
8.Az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a al. az ajánlatkérő által meghatározott alkalmass. köv.nek.
9.Közös at-nél csatolni kell közös AT-k cégszerűen aláírt közös ajtevői megállapodását.
10.Kbt. 35. § (8) al. nem lehet gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11.Fel.biztos. kérdése az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
12. AK a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és aminek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 10 millió HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghat. módokon. A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot befűzés nélkül kell az ajánlatához zárt borítékban csatolni.
13.Foly.ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, figy.be véve a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek.-t. Nemleges nyilatkozat csatolása is szüks.
14.AK helyszíni bejárást tart 2017. január 10-én 10:00 órától, helyszín: Budapest I. Csónak u. 1. szám.
15.AT köteles szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni dokument. szerint.
16. AK rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bek. sz. jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat elsősorban az alábbi kivitelezési munkákra: a tűzjelző hálózat, a strukturált hálózat, az audio-vizuális rendszerek, az IT rendszerek, a biztonságtechnikai rendszerek, a konyhatechnológiai munkák, az épületautomatikai rendszerek, hő- és füstelvezető rendszerek. AK ezeket jelen szerződéses feltételekhez hasonló módon rendelheti meg, a munkák megfelelnek az alapprojektnek, eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcs. munkák lehetnek. AK ezt a körülményt a becs. értékmeghat.soránfigyelembe vette
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák