Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/126
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.10.25.
Iktatószám: 16434/2013
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye: Enyingi kistérség települései: Lajoskomárom, Dég, Enying, Kisláng, Lepsény, Mátyásdomb, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Szabadhidvég
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fidelity Project Development Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Postai cím: Komáromi utca 4.
Város/Község: Lajoskomárom
Postai irányítószám: 8136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pirtyák Zsolt
Telefon: 3625240375
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu
Fax: 3625340376
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lajoskomarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Rajtad múlik!” - kommunikációval kapcsolatos szakértői szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045) Megbízási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Enyingi kistérség települései: Lajoskomárom, Dég, Enying, Kisláng, Lepsény, Mátyásdomb, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Szabadhidvég
NUTS-kód: HU211
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Rajtad múlik!” - Kommunikációval kapcsolatos szakértői szolgáltatások
# hirdetés, kommunikáció: újsághirdetés, direkt mail, média megjelenés
# egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek: plakát, szórólap, kiadvány
# internetes tartalomfejlesztés: weboldal, informatikai nyomon követő rendszer
# kötelező nyilvánosság
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
„Rajtad múlik!” - Kommunikációval kapcsolatos szakértői szolgáltatások


Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Hirdetés, kommunikáció Helyi hirdetés feladása
A program ideje alatt havonta egy alkalommal egészségfejlesztési témájú hirdetés, PR cikk megjelentetése az Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően. A hirdetés a toborzást szolgálja, míg a PR cikk célja a lakosság tájékoztatása. A projekt megvalósítása alatt 12 újságmegjelenés megvalósítása, amely magában foglalja a hirdetés és PR cikk elkészítését és a megjelentetés díját is. # 12 db elektronikus terv
# 6 db hirdetés megjelenés igazolása
# 6 db PR cikk megjelenés igazolása 12 db hirdetés
Direkt mailek
Elektronikus úton, az Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelő tájékoztató anyagok küldése a kistérségi lakosság számára a projekt időtartama alatt kétszer 10.000 fő részére. # 2 db elektronikus terv
# 2 x 10.000 db e-dm kiküldésének igazolása 20.000 db e-dm
Média megjelenés
A helyi médiában, a helyi TV-ben, rendszeresen egészségfejlesztési témájú program megjelentetése. Ez lehet egy kisfilm, amely egy adott betegséget mutat be a tünetektől kezdődően a gyógyulásig, vagy egy beszélgetés egy adott szakterület orvosával, de nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód és az EFI iroda szolgáltatásainak bemutatására, ösztönzésére. Amikor a TV nem sugároz, akkor ezek az adások ismétlődhetnek. A programok hossza 15 perc.
A helyi médiában való megjelenés 15 hónapon keresztül folyamatosan működik. Az ár magában foglalja a folyamatos működést, a kisfilmek elkészítését, a vendégelőadók meghívását és azok díját is. # 15 hónap alatt TV megjelenés biztosítása
# TV megjelenések elektronikus dokumentálása 15 db TV megjelenés
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek Plakátok
A program megvalósítása során a lakosság tájékoztatása, toborzása érdekében 540 db plakát készül.
A plakátok a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára is könnyen érthető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó), egészségfejlesztési témájú tartalommal bírnak, és megjelenésük igazodik az Arculati Kézikönyv előírásaihoz.
Vállalkozó feladata a tartalom kidolgozása, a grafika megtervezése, sokszorosítása és a logisztika. # fajtánként 1 db elektronikus terv
# fajtánként 3 db köteles példány papír alapon 540 db plakát
Szórólapok
A program megvalósítása során a lakosság tájékoztatása, toborzása érdekében 2.750 db szórólap készül.
A szórólapok a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára is könnyen érthető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó), egészségfejlesztési témájú tartalommal bírnak, és megjelenésük igazodik az Arculati Kézikönyv előírásaihoz.
Vállalkozó feladata a tartalom kidolgozása, a grafika megtervezése, sokszorosítása és a logisztika. # fajtánként 1 db elektronikus terv
# fajtánként 3 db köteles példány papír alapon 2.750 db szórólap
Kiadványok
A program megvalósítása során a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása érdekében 19.800 db kiadvány készül 9 témában.
A kiadványok a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára is könnyen érthető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó), egészségfejlesztési témájú tartalommal bírnak, és megjelenésük igazodik az Arculati Kézikönyv előírásaihoz.
A kiadványokat az EFI irodában, a helyi háziorvosok rendelőjében és a rendezvények alkalmával terjesztjük. Az ár tartalmazza a tartalom elkészítését, megírását, lektorálását, szerkesztését, design-ját, a nyomdai előkészítést, a nyomtatást és logisztikai költségét. # 9 db elektronikus példány (fajtánként)
# fajtánként 3 db köteles példány 19.800 db kiadvány
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Internetes tartalomfejlesztés Weboldal
A projekt bemutatására egy Egészségfejlesztési (al)oldalt hozunk létre, amin a programról nyújtunk tájékoztatást. Bemutatásra kerül az EFI, a szolgáltatásai és a programok. Toborzásra is alkalmas, illetve a projekt során keletkező tájékozató anyagok, kiadványok és hirdetések elektronikus úton elérhetőek az oldalon. # 1 db működő weboldal link 1 db weboldal
Informatikai nyomon követő rendszer kialakítása
Ahhoz, hogy az EFI munkatársak hatékonyan tudjanak dolgozni, egy informatikai nyomon követő rendszert alakítunk ki.
Az informatikai rendszerben lehetőség nyílik a kliensek regisztrálására, kérdőíveket tudnak kitöltetni, amely kiértékelése így kis hibaszázalékkal fog megtörténni a bonyolult számítási algoritmus miatt, illetve a kiértékelések után egy adott problémára vonatkozó tájékoztatót kap a kliens: kockázatbecslés alapján tanácsadás, kihez forduljon leírás és EFI szolgáltatásának bemutatása.
A kialakítás költsége magába foglalja a tervezést, az implementálást, a design-t, a tesztelést és a bevezetést. # 1 db rendszer specifikáció 1 db informatikai nyomon követő rendszer
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Kötelező nyilvánosság 1 db „C” típusú tábla elkészítése és kihelyezése az arculati kézikönyvben elvárt tartalommal a projekt indításakor.
1 db „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése az útmutatóban elvárt tartalommal a projekt zárásakor.
2 db sajtó nyilvános esemény megszervezése a projekt elején és végén.
1 db, a projektet és céljait bemutató sajtóközlemény kiküldése a projekt indításakor.
1 db, a projekt eredményeit bemutató sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásakor.
Fotódokumentáció készítése a programok dokumentálása érdekében, amely magában foglalja a készített fényképek nyomtatott és elektronikus formában történő biztosítását.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. # 1 db C és 1 db D tábla esetén elektronikus terv és fotódokumentáció a tábláról és a kihelyezett tábláról.
# Sajtóeseményekhez sajtómappa készítése, fotó, jelenléti ív, meghívó.
# Sajtóközlemény elektronikus formában és megjelenés igazolása print sreen-nel.
# Fényképek elektronikus és nyomtatott formában fotódokumentációba rendezve (programelemenként min 3 kép).
# Térképtér feltöltésének igazolása. # 1 db C és 1 db D típusú tábla
# 2 db sajtó nyilvános esemény
# 2 db sajtóközlemény
# 1 db fotódokumentáció
# 1 db térképtér feltöltés
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 20 356 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontja alapján a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/09/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fidelity Project Development Kft.
Postai cím: Nyírpalota út 5. fsz. 2
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
Telefon: 36 20 4859 465
E-mail: fidelitypd@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 20360252 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 20356000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 20356000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 22241300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Pannon Projekt Kft. (név) 9700 Szombathely, Árpád út 39. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Training and Consulting Kft. (név) 1012 Budapest, Logodi u. 14. fszt. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/07/24 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/10/16 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------