Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.11.09.
Iktatószám: 16716/2012
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Postai cím: Kossuth tér 2-4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Jogi Szolgáltatási Főosztály
Címzett: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogi Szolgáltatási Főosztály
Telefon: +36-1-795-6433
E-mail: kozbeszerzes@kim.gov.hu
Fax: 17950580
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Gyermekbarát igazságszolgáltatás, az áldozatvédelmi programok, valamint a Kormányablak-Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat rendszerének 2012. őszi kommunikációjához a médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése, eseti megrendelések alapján
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Gyermekbarát igazságszolgáltatás, az áldozatvédelmi programok valamint a Kormányablak- Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat rendszerének 2012. őszi kommunikációjához a médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése a vállalkozási keretszerződés aláírásától a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, de legkésőbb a 2012. december 31. napjáig számított határozott időtartamig a keretszerződésben és az eseti megrendelésekben foglaltak szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24900000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó huszonöt millió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/10/11 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis utca 19.
Város/Község: Nagykovácsi
Postai irányítószám: 2094
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24900000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
I.M.G. Inter Media Group Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím:
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 6. ép.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
I.M.G. Inter Media Group Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 6. ép. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 2094 Nagykovácsi, Semmelweis utca 19. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/09/07 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Vállalkozási keretszerződés megkötésére került sor a rendelkezésre álló nettó 24.900.000, -Ft + ÁFA keretösszeg erekjéig, de legkésőbb 2012. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamig. Az ajánlattevők felolvasólapon szereplő ajánlai árai az alábbiak:
- I.M.G. Inter Media Group Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 6. ép.)
Ajánlati ára (nettó HUF-ban):
1. részszempont - Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében:
Megyei napilapok (kereskedelmi kampányok esetén)102580
Megyei napilapok (TCR kampányok esetén) 89810
Országos napilapok (kereskedelmi kampányok esetén) 39580
Országos napilapok (TCR kampányok esetén)34060
Heti-, Kétheti és havilapok (kereskedelmi kampányok esetén) 126730
Heti-, Kétheti és havilapok (TCR kampányok esetén)110060
Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén)41735
Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén) 37425
Online (kereskedelmi kampányok esetén) 178780
Online (TCR kampányok esetén) 149185
Rádió (kereskedelmi kampányok esetén) 46020
Rádió (TCR kampányok esetén) 40010
Televízió (kereskedelmi kampányok esetén)37265
Televízió (TCR kampányok esetén)23635
Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedevezmény- % (kereskedelmi kampányok esetén) 7600
Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedevezmény- % (TCR kampányok esetén) 6600
2. részszempont - Ellenszolgáltatás a kreatív tervezési, - gyártási, produkciós költségek tekintetében:
Kreatív koncepció és tervezési díjak 4963900
Digitális nyomdai nyomtatási díjak 27860
Fotózás 1780000
Rádióreklám gyártás 610000
Filmgyártás 9927651
Produkciós ügynökségi díj 675

Bell And Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi, Semmelweis utca 19.)
Ajánlati ára (nettó HUF-ban):
1. részszempont - Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében:
Megyei napilapok (kereskedelmi kampányok esetén)100950
Megyei napilapok (TCR kampányok esetén) 86650
Országos napilapok (kereskedelmi kampányok esetén) 37150
Országos napilapok (TCR kampányok esetén)30950
Heti-, Kétheti és havilapok (kereskedelmi kampányok esetén) 120150
Heti-, Kétheti és havilapok (TCR kampányok esetén)106250
Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén)39700
Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén) 35925
Online (kereskedelmi kampányok esetén) 173040
Online (TCR kampányok esetén) 140825
Rádió (kereskedelmi kampányok esetén) 45750
Rádió (TCR kampányok esetén) 37500
Televízió (kereskedelmi kampányok esetén)36025
Televízió (TCR kampányok esetén)21900
Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedevezmény- % (kereskedelmi kampányok esetén) 7500
Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedevezmény- % (TCR kampányok esetén) 6500
2. részszempont - Ellenszolgáltatás a kreatív tervezési, - gyártási, produkciós költségek tekintetében:
Kreatív koncepció és tervezési díjak 4406500
Digitális nyomdai nyomtatási díjak 25560
Fotózás 1600000
Rádióreklám gyártás 555000
Filmgyártás 9080896
Produkciós ügynökségi díj 660
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/11/05 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------