Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/17
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.02.10.
Iktatószám:1686/2014
CPV Kód:30121100-4;30232100-5;30125000-1;50313100-3;50313200-4;50310000-1;30125100-2
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Delta Services Kft és Delta Systems Kft. mint közös ajánlattevők;Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft., DELFIN Rendszerház Kft., Nádor Rendszerház Kft. és NTT-2000 Kft. mint közös ajánlattevők;Colorspectrum Kft.;Danka Irodatechnika Kft. és Infocopy Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők;Euro-profil Rendszerház Kft. és Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. mint közös ajánlattevők;Bravogroup Rendszerház Kft.;Xerox Magyarország Kft., XCOPY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., CSP Service Kft. és IMG Solution Kft. mint közös ajánlattevők;Sharp Electronics GmbH, CTS Informatika Kft., R+R Periféria Kft. és Selectrade Digital Kft. mint közös ajánlattevők;DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft., Wallitrade Copy Kft. és Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők;Canon Hungária Kft., Interelektronik ITS Kft., Lézer Irodatechnika Kft. és Office Depot Hungary Kft. mint közös ajánlattevők;Technotrade Rendszerház Kft. és TT Capital and Trade mint közös ajánlattevők;I-Com Kft. - Interelektronik ITS Számítás- és Irodatechnikai Kft.- ITV Albatech Kft. - ITV Reprint Kft. - NTT-2000 Kft. és Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők;Colorspectrum Kft.;Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. - Alba-Kontakt Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők;DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. - CSP Service Kft. mint közös ajánlattevők;Euro-Profil Rendszerház Kft. - Wallitrade Copy Kft. mint közös ajánlattevők;Kvint-R Számítástechnikai Kft. - PC-Box Kft. - PC Trade Kft. - SERCO Kft. mint közös ajánlattevők;Woss Kereskedelmi Kft. - HUMANsoft Kft. mint közös ajánlattevők;Danka Irodatechnikai Kft. - Global-Union Kft. - Infocopy Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők;Bravogroup Rendszerház Kft. - Selectrade Digital Kft. - Sharp Elctronics (Europe GmbH) mint közös ajánlattevők;EURO ONE Számítástechnikai Zrt. - Flaxcom Holding Zrt. - Rufusz Computer Informatika Zrt. - Szintézis Informatikai Zrt. - Szinva Net Informatikai Kft. - Printerház Kft. mint közös ajánlattevők;Office Depot Hungary Kft. - X-Kontroll Kft. - SySTrans Rendszerintegrátor Kft. - MPS eXpert Kft. mint közös ajánlattevők;R+R Periféria Kft. - H-Copex Irodatechnika Kft. - Profil-Copy 2002. Kft. - T-Systems Magyarország Zrt. mint közös ajánlattevők;Danka Magyarország Kft., Global-Union Irodatechnika Kft mint közös ajánlattevők;Bravogroup Rendszerház Kft.;EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Flaxcom Holding Zrt., Rufusz Computer Informatika Zrt., Szintézis Informatikai Zrt., Szinva Net Informatikai Kft. Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők;Xerox Magyarország Kft., NTT-2000 Kft., CSP Service Kft., IMG Solution Kft. mint közös ajánlattevők;Selectrade Digital Kft.;Colorspectrum Kft.;I-Com Iroda-Kommunikáció Kft., Interelektronik ITS Kft., ITV Reprint Irodatechnikai Kft., Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők;Kvint-R Számítástechnikai Kft., PC-BOX Számítástechnikai Kft., PC Trade Kft., SERCO Kft. mint közös ajánlattevők;Delta Services Kft. és Delta Systems Kft. mint közös ajánlattevők;Woss Kft., HUMANsoft Kft. mint közös ajánlattevők;DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft., Wallitrade Copy Kft., Debreceni Irodarendszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők;Dokutech Center Kft., DELFIN Rendszerház Kft. , Lézer Irodatechnika Kft. mint közös ajánlattevők;Euro-Profil Rendszerház Kft.;ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft., Racionet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. mint közös ajánlattevők;AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Iroda Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a PRINT SISTERS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők;R+R Periféria Kft., H-Copex Irodatechnika Kft., PROFIL-COPY 2002. Kft. és a T-Systems Magyarország Zrt. mint közös ajánlattevők;EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Flaxcom Holding Zrt., Rufusz Computer Informatika Zrt., Szintézis Informatikai Zrt., Szinva Net Informatikai Kft., ManOPen Irodatechnikai Kft. és Selectrade Digital Kft. mint közös ajánlattevők;Xerox Magyarország Kft., CSP Service Kft., IMG Solution Kft., NTT-2000 Kft., Alt X Distribution Hungary Kft. és Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők;Della Print Kft.;I-COM Kft., K.I.T. Kft. és az XCOPY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők;Kvint-R Számítástechnikai Kft.;Nadcom Informatikai Kft., Tipographic Kft. és a Dokutech Kft. mint közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04357
Postai cím: Margit krt. körút 85-87.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV. em. 429.
Címzett: Információ-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály
Telefon: +36 17955237
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): központosított közbeszerzés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
x Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére Nyomat előállító eszközök, és hozzá tartozó eredeti (OEM) kiegészítőkkel és a dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére, valamint újra és után gyártott kellékanyagokkal történő ellátására az alábbi részek szerint:
1. rész. Homogén Multifunkciós eszközök
2. rész. Általános Multifunkciós eszközök
3. rész. Nyomtatók
4. rész: Kellékanyag (után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30121100-4
További tárgyak:30232100-5
30125000-1
50313100-3
50313200-4
50310000-1
30125100-2
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 9000000000 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ITKB/22/2013
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 118 - 201061 2013/06/18 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Delta Services Kft és Delta Systems Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Szentednrei út 39-53.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft., DELFIN Rendszerház Kft., Nádor Rendszerház Kft. és NTT-2000 Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Puskás Tivadar út. 14
Város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Colorspectrum Kft.
Postai cím: Dolmány u. 26
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Danka Irodatechnika Kft. és Infocopy Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Róna u. 120-122.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Euro-profil Rendszerház Kft. és Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Határhalom u. 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kft.
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Xerox Magyarország Kft., XCOPY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., CSP Service Kft. és IMG Solution Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Sharp Electronics GmbH, CTS Informatika Kft., R+R Periféria Kft. és Selectrade Digital Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Infopark sétány 1. 1.ép. 6. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft., Wallitrade Copy Kft. és Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Peregi utca 109.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1171
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 1 Elnevezés Homogén Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Canon Hungária Kft., Interelektronik ITS Kft., Lézer Irodatechnika Kft. és Office Depot Hungary Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Záhony u. 7
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Technotrade Rendszerház Kft. és TT Capital and Trade mint közös ajánlattevők
Postai cím: Kárpát u. 46. I/1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: I-Com Kft. - Interelektronik ITS Számítás- és Irodatechnikai Kft.- ITV Albatech Kft. - ITV Reprint Kft. - NTT-2000 Kft. és Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Ezred u. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Colorspectrum Kft.
Postai cím: Dolmány u. 26.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. - Alba-Kontakt Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Galvani u. 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. - CSP Service Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Peregi utca 109.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1171
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft. - Wallitrade Copy Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Határhalom utca 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Kvint-R Számítástechnikai Kft. - PC-Box Kft. - PC Trade Kft. - SERCO Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Delej u. 41.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Woss Kereskedelmi Kft. - HUMANsoft Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Fogarasi út 98.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Danka Irodatechnikai Kft. - Global-Union Kft. - Infocopy Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Róna utca 120-122.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kft. - Selectrade Digital Kft. - Sharp Elctronics (Europe GmbH) mint közös ajánlattevők
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. - Flaxcom Holding Zrt. - Rufusz Computer Informatika Zrt. - Szintézis Informatikai Zrt. - Szinva Net Informatikai Kft. - Printerház Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Office Depot Hungary Kft. - X-Kontroll Kft. - SySTrans Rendszerintegrátor Kft. - MPS eXpert Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Szabó József u. 6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 2 Elnevezés Általános Multifunkciós eszközök
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 19
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft. - H-Copex Irodatechnika Kft. - Profil-Copy 2002. Kft. - T-Systems Magyarország Zrt. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Peterdy utca 35.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 3000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Danka Magyarország Kft., Global-Union Irodatechnika Kft mint közös ajánlattevők
Postai cím: Róna utca 120-122.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kft.
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Flaxcom Holding Zrt., Rufusz Computer Informatika Zrt., Szintézis Informatikai Zrt., Szinva Net Informatikai Kft. Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Xerox Magyarország Kft., NTT-2000 Kft., CSP Service Kft., IMG Solution Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Selectrade Digital Kft.
Postai cím: Angol u. 32.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Colorspectrum Kft.
Postai cím: Dolmány u. 26.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: I-Com Iroda-Kommunikáció Kft., Interelektronik ITS Kft., ITV Reprint Irodatechnikai Kft., Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Gyömrői út 86.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Kvint-R Számítástechnikai Kft., PC-BOX Számítástechnikai Kft., PC Trade Kft., SERCO Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Delej u. 41.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Delta Services Kft. és Delta Systems Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Woss Kft., HUMANsoft Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Fogarasi út 98.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft., Wallitrade Copy Kft., Debreceni Irodarendszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Peregi utca 109.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1171
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Dokutech Center Kft., DELFIN Rendszerház Kft. , Lézer Irodatechnika Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Húr u. 9/A. II/6
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Postai cím: Határhalom utca 4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 3 Elnevezés Nyomtatók
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 22
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft., Racionet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Irinyi J. u. 30.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Iroda Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a PRINT SISTERS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Só u 2. 5.em 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft., H-Copex Irodatechnika Kft., PROFIL-COPY 2002. Kft. és a T-Systems Magyarország Zrt. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Peterdy utca 35.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Flaxcom Holding Zrt., Rufusz Computer Informatika Zrt., Szintézis Informatikai Zrt., Szinva Net Informatikai Kft., ManOPen Irodatechnikai Kft. és Selectrade Digital Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Xerox Magyarország Kft., CSP Service Kft., IMG Solution Kft., NTT-2000 Kft., Alt X Distribution Hungary Kft. és Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Della Print Kft.
Postai cím: Ipar utca 15-21.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: I-COM Kft., K.I.T. Kft. és az XCOPY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Ezred u. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Kvint-R Számítástechnikai Kft.
Postai cím: Delej u. 41.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 4 Elnevezés Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok)
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2013/11/05 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: Nadcom Informatikai Kft., Tipographic Kft. és a Dokutech Kft. mint közös ajánlattevők
Postai cím: Telek u. 7-9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 1000000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Intézményi igénytől függően a termékek és szolgáltatások beszerzésének finanszírozása az EU Alapokból is megvalósulhat az eljárás 2. részének felhívásában foglaltak szerint.
VI.2) További információk: (adott esetben )
1.) Nyertes ajánlattevők kkvt minősítése
1. rész
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53. Kis és Középvállalkozás
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53. Kis és Középvállalkozás
Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar út. 14. Kis és Középvállalkozás
DELFIN Rendszerház Kft. 1116 Budapest Fehérvári út 130 Kisvállalkozás
Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9. Kis és Középvállalkozás
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Mikro vállalkozás
Colorspectrum Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26. Kis és Középvállalkozás
Danka Irodatechnikai Kft 1149 Budapest Róna utca 120-122 Nem tartozik a Kkvt. alá
Infocopy Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest Béke utca 118 Kisvállalkozás
Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest Határhalom u. 4. Kis és Középvállalkozás
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. 1117 Budapest Galvani utca 4. Nem tartozik a Kkvt. alá
Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52. Nem tartozik a Kkvt. alá
Xerox Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet Nem tartozik a Kkvt. alá
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Kisvállalkozás
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26. Mikro vállalkozás
IMG Solution Kft 1145 Budapest Szugló u. 9-15. Mikro vállalkozás
Sharp Elctronics (Europe) GmbH 1117 Budapest Infopark sétány 1. 1.ép. 6. emelet Nem tartozik a Kkvt. alá
CTS Informatika Kft. 2049 Debrecen Maróthy Gy. U. 5. Kisvállalkozás
R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35. Kisvállalkozás
Selectrade Digital Kft. 1149 Budapest Angol u. 32. Kisvállalkozás
DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. 1171 Budapest Peregi utca 109. Kisvállalkozás
Wallitrade Copy Kft. 1165 Budapest Koronafürt utca 44/A. Kisvállalkozás
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122. Nem tartozik a Kkvt. alá
Canon Hungária Kft. 1031 Budapest Záhony u.7. Nem tartozik a Kkvt. alá
Interelektronik ITS Kft. 1138 Budapest Új Palotai út 12. Mikro vállalkozás
Lézer Irodatechnika Kft. 1149 Budapest Mogyoródi út 32. III.em. Kis és Középvállalkozás
Office Depot Hungary Kft. 1146 Budapest Szabó József u.6. Kis és Középvállalkozás
2. rész
Technotrade Rendszerház Kft. 1133 Budapest Kárpát u. 46. I/1. Kis és Középvállalkozás
TT Capital and Trade Kft. 1137 Budapest Szent István körút 8. A. ép. II. em. 6B Mikro vállalkozás
I-Com Kft. 1044 Budapest Ezred u. 2. Kisvállalkozás
Interelektronik ITS Számítás- és Irodatechnikai Kft. 1138 Budapest Újpalotai út 10-12. Mikro vállalkozás
ITV Albatech Kft. 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 12. Kisvállalkozás
ITV Reprint Kft. 7100 Szekszárd Hrabovszky u. 16. Kisvállalkozás
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Mikro vállalkozás
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Kisvállalkozás
Colorspectrum Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26. Kis és Középvállalkozás
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. 1117 Budapest Galvani u. 4. Nem tartozik a Kkvt. alá
Alba-Kontakt Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8142 Úrhida Petőfi Sándor u. 68. Mikro vállalkozás
DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. 1171 Budapest Peregi utca 109. Kisvállalkozás
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26 Mikro vállalkozás
Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest Határhalom utca 4. Kisvállalkozás
Wallitrade Copy Kft. 1165 Budapest Koronafürt utca 44/A. Kisvállalkozás
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53. Kis és Középvállalkozás
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53. Kis és Középvállalkozás
Kvint-R Számítástechnikai Kft. 1089 Budapest Delej u. 41. Kisvállalkozás
PC-Box Kft. 6722 Szeged Mérey u. 12. Kisvállalkozás
PC Trade Kft. 5600 Békéscsaba Illésházi u. 4. Kisvállalkozás
SERCO Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314. Kisvállalkozás
Woss Kereskedelmi Kft. 1141 Budapest Fogarasi út 98. Kisvállalkozás
HUMANsoft Kft. 1037 Budapest Montevideo u. 8. Nem tartozik a Kkvt. alá
Danka Irodatechnikai Kft 1149 Budapest Róna utca 120-122. Nem tartozik a Kkvt. alá
Global-Union Kft 1172 Budapest Rétifarkas u. 16 Kisvállalkozás
Infocopy Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest Béke utca 118 Kisvállalkozás
Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52. Nem tartozik a Kkvt. alá
Selectrade Digital Kft. 1149 Budapest Angol utca 32. Nem tartozik a Kkvt. alá
Sharp Elctronics (Europe GmbH) 1117 Budapest Infopark sétány 1. 1.ép. 6. emelet Nem tartozik a Kkvt. alá
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52. Nem tartozik a Kkvt. alá
Flaxcom Holding Zrt. 1149 Budapest Mogyoródi út 53. Kisvállalkozás
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd Retyezáti u. 46. Kisvállalkozás
Szintézis Informatikai Zrt. 9023 Győr Tihanyi Árpád út 2. Kis és Középvállalkozás
Szinva Net Informatikai Kft. 3518 Miskolc Erenyő út 1. Kisvállalkozás
Printerház Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122. Nem tartozik a Kkvt. alá
Office Depot Hungary Kft. 1146 Budapest Szabó József u. 6. Kis és Középvállalkozás
X-Kontroll Kft. 2220 Vecsés Álmos u. 7. Kisvállalkozás
SySTrans Rendszerintegrátor Kft. 1117 Budapest Prielle Kornélia u. 4. Kisvállalkozás
MPS eXpert Kft 1146 Budapest Hungária krt. 166. Mikro vállalkozás
R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35. Kisvállalkozás
H-Copex Irodatechnika Kft. 7624 Pécs Barbakán tér 1. Kis vállalkozás
Profil-Copy 2002. KFT 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 15/2 Kisvállalkozás
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki út 56. Nem tartozik a Kkvt. alá
3. rész
Danka Irodatechnikai Kft 1149 Budapest Róna utca 120-122. Nem tartozik a Kkvt. alá
Global-Union Kft 1172 Budapest Rétifarkas u. 16 Kisvállalkozás
Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52. Nem tartozik a Kkvt. alá
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52. Nem tartozik a Kkvt. alá
Flaxcom Holding Zrt. 1149 Budapest Mogyoródi út 53. Kisvállalkozás
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd Retyezáti u. 46. Kisvállalkozás
Szintézis Informatikai Zrt. 9023 Győr Tihanyi Árpád út 2. Kis és Középvállalkozás
Szinva Net Informatikai Kft. 3518 Miskolc Erenyő út 1. Kisvállalkozás
Printerház Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122. Nem tartozik a Kkvt. alá
Xerox Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet Nem tartozik a Kkvt. alá
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Mikro vállalkozás
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26. Mikro vállalkozás
IMG Solution Kft 1145 Budapest Szugló u. 9-15. Mikro vállalkozás
Selectrade Digital Kft. 1149 Budapest Angol u. 32. Kisvállalkozás
Colorspectrum Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26. Kis és Középvállalkozás
I-Com Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Kisvállalkozás
Interelektronik ITS Számítás- és Irodatechnikai Kft. 1138 Budapest Újpalotai út 10-12. Mikro vállalkozás
ITV Reprint Kft. 7100 Szekszárd Hrabovszky u. 16. Kisvállalkozás
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Kisvállalkozás
Kvint-R Számítástechnikai Kft. 1089 Budapest Delej u. 41. Kisvállalkozás
PC-Box Kft. 6722 Szeged Mérey u. 12. Kisvállalkozás
PC Trade Kft. 5600 Békéscsaba Illésházi u. 4. Kisvállalkozás
SERCO Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314. Kisvállalkozás
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53. Kis és Középvállalkozás
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53. Kis és Középvállalkozás
Woss Kereskedelmi Kft. 1141 Budapest Fogarasi út 98. Kisvállalkozás
HUMANsoft Kft. 1037 Budapest Montevideo u. 8. Nem tartozik a Kkvt. alá
DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. 1171 Budapest Peregi utca 109. Kisvállalkozás
Wallitrade Copy Kft. 1165 Budapest Koronafürt utca 44/A. Kisvállalkozás
Debreceni Irodarendszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4032 Debrecen Pilinszky János u. 3. Mikro vállalkozás
Dokutech Center Kft. 1223 Budapest Húr u. 9/A. II/6 Mikro vállalkozás
Delfin Rendszerház Kft. 1116 Budapest Fehérvári út 130. Kisvállalkozás
Lézer Irodatechnika Kft. 1149 Budapest Mogyoródi út 32. Kisvállalkozás
Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest Határhalom utca 4. Kisvállalkozás
ALOHA Informatika Kft. 1117 Budapest Irinyi J. u. 30. Kisvállalkozás
Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár Álmos vezér u. 19. Mikro vállalkozás
RacioNet Számítástechnikai Kere 1117 Budapest Hauszmann A. u. 3/A. Kis és Középvállalkozás
4. rész
AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest Só u 2. 5.em 2. Mikro vállalkozás
Iroda Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 25. B. ép. Kisvállalkozás
PRINT SISTERS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 1101 Budapest Korponai u. 1/a Kisvállalkozás
R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35. Kisvállalkozás
H-Copex Irodatechnika Kft. 7624 Pécs Barbakán tér 1. Kis vállalkozás
Profil-Copy 2002. KFT 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 15/2 Kisvállalkozás
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki út 56. Nem tartozik a Kkvt. alá
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52. Nem tartozik a Kkvt. alá
Flaxcom Holding Zrt. 1149 Budapest Mogyoródi út 53. Kisvállalkozás
ManOPen Irodatechnikai Kft. 2100 Gödöllő Pattantyús Á. krt. 3. Kisvállalkozás
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd Retyezáti u. 46. Kisvállalkozás
SELECTRADE DIGITAL Kft. 1149 Budapest Angol u. 32. Nem tartozik a Kkvt. alá
Szintézis Informatikai Zrt. 9023 Győr Tihanyi Árpád út 2. Kis és Középvállalkozás
Szinva Net Informatikai Kft. 3518 Miskolc Erenyő út 1. Kisvállalkozás
Xerox Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet Nem tartozik a Kkvt. alá
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26. Mikro vállalkozás
IMG Solution Kft 1145 Budapest Szugló u. 9-15. Mikro vállalkozás
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Mikro vállalkozás
Alt X Distribution Hungary Kft. 1054 Budapest Szemere utca 23. I.em.1. Mikro vállalkozás
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122. Nem tartozik a Kkvt. alá
Della Print Kft. 1095 Budapest Ipar utca 15-21. Kisvállalkozás
I-COM Kft. 1044 Budapest Ezred u. 2. Kisvállalkozás
K.I.T. Kft. 9763 Vasszécseny Petőfi Sándor utca 107. Kisvállalkozás
XCOPY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86. Kisvállalkozás
Kvint-R Számítástechnikai Kft. 1089 Budapest Delej u. 41. Kisvállalkozás
Tipographic Kft. 4400 Nyíregyháza Debreceni u. 5. Kisvállalkozás
Nadcom Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9. Mikro vállalkozás
Dokutech Center Kft 1223 Budapest Húr utca 9/a 2.2.6 Mikro vállalkozás
2.) Ajánlattevők neve és címe
1. rész
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar út. 14.
DELFIN Rendszerház Kft. 1116 Budapest Fehérvári út 130
Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9.
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
Colorspectrum Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26.
Danka Irodatechnikai Kft 1149 Budapest Róna utca 120-122
Infocopy Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest Béke utca 118
Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest Határhalom u. 4.
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. 1117 Budapest Galvani utca 4.
Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52.
Xerox Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26.
IMG Solution Kft 1145 Budapest Szugló u. 9-15.
Sharp Elctronics (Europe GmbH) 1117 Budapest Infopark sétány 1. 1.ép. 6. emelet Nem tartozik a Kkvt. alá
CTS Informatika Kft. 2049 Debrecen Maróthy Gy. U. 5.
R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35.
Selectrade Digital Kft. 1149 Budapest Angol u. 32.
DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. 1171 Budapest Peregi utca 109.
Wallitrade Copy Kft. 1165 Budapest Koronafürt utca 44/A.
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122.
Canon Hungária Kft. 1031 Budapest Záhony u.7.
Interelektronik ITS Kft. 1138 Budapest Új Palotai út 12.
Lézer Irodatechnika Kft. 1149 Budapest Mogyoródi út 32. III.em.
Office Depot Hungary Kft. 1146 Budapest Szabó József u.6.
2. rész
Technotrade Rendszerház Kft. 1133 Budapest Kárpát u. 46. I/1.
TT Capital and Trade Kft. 1137 Budapest Szent István körút 8. A. ép. II. em. 6B
I-Com Kft. 1044 Budapest Ezred u. 2.
Interelektronik ITS Számítás- és Irodatechnikai Kft. 1138 Budapest Újpalotai út 10-12.
ITV Albatech Kft. 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 12.
ITV Reprint Kft. 7100 Szekszárd Hrabovszky u. 16.
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
Colorspectrum Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26.
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. 1117 Budapest Galvani u. 4.
Alba-Kontakt Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8142 Úrhida Petőfi Sándor u. 68.
DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. 1171 Budapest Peregi utca 109.
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26
Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest Határhalom utca 4.
Wallitrade Copy Kft. 1165 Budapest Koronafürt utca 44/A.
Lézer Irodatechnika Kft. 1149 Budapest Mogyoródi út 32.
Dokutech Center Kft. 1223 Budapest Húr utca 9/A. II/6
CTS-Informatika Kft. 4029 Debrecen Maróthy Gy. U. 5.
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Kvint-R Számítástechnikai Kft. 1089 Budapest Delej u. 41.
PC-Box Kft. 6722 Szeged Mérey u. 12.
PC Trade Kft. 5600 Békéscsaba Illésházi u. 4.
SERCO Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314.
Woss Kereskedelmi Kft. 1141 Budapest Fogarasi út 98.
HUMANsoft Kft. 1037 Budapest Montevideo u. 8.
Danka Irodatechnikai Kft 1149 Budapest Róna utca 120-122.
Global-Union Kft 1172 Budapest Rétifarkas u. 16
Infocopy Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest Béke utca 118
Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52.
Selectrade Digital Kft. 1149 Budapest Angol utca 32.
Sharp Elctronics (Europe GmbH) 1117 Budapest Infopark sétány 1. 1.ép. 6. emelet Nem tartozik a Kkvt. alá
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52.
Flaxcom Holding Zrt. 1149 Budapest Mogyoródi út 53.
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd Retyezáti u. 46.
Szintézis Informatikai Zrt. 9023 Győr Tihanyi Árpád út 2.
Szinva Net Informatikai Kft. 3518 Miskolc Erenyő út 1.
Printerház Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122.
Office Depot Hungary Kft. 1146 Budapest Szabó József u. 6.
X-Kontroll Kft. 2220 Vecsés Álmos u. 7.
SySTrans Rendszerintegrátor Kft. 1117 Budapest Prielle Kornélia u. 4.
MPS eXpert Kft 1146 Budapest Hungária krt. 166.
R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35.
H-Copex Irodatechnika Kft. 7624 Pécs Barbakán tér 1.
Profil-Copy 2002. KFT 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 15/2
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki út 56.
ALOHA Informatika Kft. 1117 Budapest Irinyi J. u. 30.
Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár Álmos vezér u. 19.
RacioNet Számítástechnikai Kere 1117 Budapest Hauszmann A. u. 3/A.
M&S Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a.
DIGITAL Kft. 6723 Szeged Csongrádi sgt. 83.
M&M Kft. 7623 Pécs Mártírok u. 42.
NET'54 Kft. 1138 Budapest Váci út 168.
PROFESSIONAL Computer Kft. 3100 Salgótarján Kővár utca 1.
SYLENTA Kft. 4400 Nyíregyháza Luther u. 5.
APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. 1121 Budapest Zugligeti út 41.
AlphaNet Informatikai Zrt. 1031 Budapest Monostori u. 34.
CONTROLLTraining Kft. 2092 Budakeszi Szüret u. 3/d.
Diana Holding Kft. 4150 Debrecen Rákóczi u. 68
Existore Kft 6722 Szeged Tisza Lajos krt. 47.
Irodamarket Kft 1044 Budapest Óradna u. 5.
MM Max Kft 5000 Szolnok Tavirózsa út 12.
Montana Tudásmenedzsment Kft 1118 Budapest Rétköz u. 5.
MorgenRed Kft. 1141 Budapest Komócsy u. 15.
Poli Computer PC Kft 2071 Páty Fazekas u. 17.
Professzionál-Miskolc Kft. 3525 Miskolc Kis-Hunyad u. 37.
Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9.
Exicom Rendszerház Kft. 6722 Szeged Tisza L. krt. 47.
WSH Kft. 1117 Budapest Budafoki út 97.
3. rész
Danka Irodatechnikai Kft 1149 Budapest Róna utca 120-122.
Global-Union Kft 1172 Budapest Rétifarkas u. 16
Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52.
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52.
Flaxcom Holding Zrt. 1149 Budapest Mogyoródi út 53.
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd Retyezáti u. 46.
Szintézis Informatikai Zrt. 9023 Győr Tihanyi Árpád út 2.
Szinva Net Informatikai Kft. 3518 Miskolc Erenyő út 1.
Printerház Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122.
APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. 1121 Budapest Zugligeti út 41.
AlphaNet Informatikai Zrt. 1031 Budapest Monostori u. 34.
Controll Training Kft 2092 Budakeszi Szüret u. 3/d.
Diana Holding Kft. 4150 Püspökladány Rákóczi u. 68.
Existore Kft 6724 Szeged Tisza Lajos krt. 47.
Irodamarket Kft 1044 Budapest Óradna u. 5.
Montana Tudásmenedzsment Kft. 1118 Budapest Rétköz u. 5.
MorgenRed Kft. 1141 Budapest Komócsy u. 15.
Poli Computer PC Kft 2071 Páty Fazekas u. 17.
Professzionál-Miskolc Kft. 3525 Miskolc Kis-Hunyad u. 37.
Xerox Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26.
IMG Solution Kft 1145 Budapest Szugló u. 9-15.
Selectrade Digital Kft. 1149 Budapest Angol u. 32.
Colorspectrum Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26.
I-Com Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
Interelektronik ITS Számítás- és Irodatechnikai Kft. 1138 Budapest Újpalotai út 10-12.
ITV Reprint Kft. 7100 Szekszárd Hrabovszky u. 16.
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
Kvint-R Számítástechnikai Kft. 1089 Budapest Delej u. 41.
PC-Box Kft. 6722 Szeged Mérey u. 12.
PC Trade Kft. 5600 Békéscsaba Illésházi u. 4.
SERCO Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314.
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Woss Kereskedelmi Kft. 1141 Budapest Fogarasi út 98.
HUMANsoft Kft. 1037 Budapest Montevideo u. 8.
DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. 1171 Budapest Peregi utca 109.
Wallitrade Copy Kft. 1165 Budapest Koronafürt utca 44/A.
Debreceni Irodarendszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4032 Debrecen Pilinszky János u. 3.
Dokutech Center Kft. 1223 Budapest Húr u. 9/A. II/6
Delfin Rendszerház Kft. 1116 Budapest Fehérvári út 130.
Lézer Irodatechnika Kft. 1149 Budapest Mogyoródi út 32.
Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest Határhalom utca 4.
ALOHA Informatika Kft. 1117 Budapest Irinyi J. u. 30.
Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár Álmos vezér u. 19.
RacioNet Számítástechnikai Kere 1117 Budapest Hauszmann A. u. 3/A.
Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar út. 14.
Aquincum Informatika Zrt. 1238 Budapest Grassakovich út 160.
R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35.
H-Copex Irodatechnika Kft. 7624 Pécs Barbakán tér 1.
Profil-Copy 2002. KFT 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 15/2
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki út 56.
Office Depot Hungary Kft. 1146 Budapest Szabó József u. 6.
X-Kontroll Kft. 2220 Vecsés Álmos u. 7.
SySTrans Rendszerintegrátor Kft. 1117 Budapest Prielle Kornélia u. 4.
MPS eXpert Kft 1146 Budapest Hungária krt. 166.
Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9.
Exicom Rendszerház Kf. 6722 Szeged Tisza L. krt. 47.
WSH Kft. 1117 Budapest Budafoki út 97.
PBS Hungária Kft. 1116 Budapest Építész u. 8-12.
Digitáltechnika Kft. 9024 Győr Nagy Imre u. 35.
LRG Kft. 9028 Győr Rozgonyi u. 2.
M&S Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a.
DIGITAL Kft. 6723 Szeged Csongrádi sgt. 83.
M&M Kft. 7623 Pécs Mártírok u. 42.
MM Max Kft. 5000 Szolnok Tavirózsa út 12.
NET'54 Kft. 1138 Budapest Váci út 168.
PROFESSIONAL Computer Kft. 3100 Salgótarján Kővár utca 1.
SYLENTA Kft. 4400 Nyíregyháza Luther u. 5.
Kventa Kft. 2040 Budaörs Vasút u. 15.
Albacomp SH Kft. 8000 Székesfehérvár Raktár u. 2.
Axtron Kft. 1142 Budapest Ungvár u.41.
SYSInfo Kft. 5600 . Békéscsaba Jókai utca 23/6
4. rész
AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest Só u 2. 5.em 2.
Iroda Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 25. B. ép.
PRINT SISTERS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 1101 Budapest Korponai u. 1/a
R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35.
H-Copex Irodatechnika Kft. 7624 Pécs Barbakán tér 1.
Profil-Copy 2002. KFT 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 15/2
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki út 56.
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest Újvilág u. 50-52.
Flaxcom Holding Zrt. 1149 Budapest Mogyoródi út 53.
ManOPen Irodatechnikai Kft. 2100 Gödöllő Pattantyús Á. krt. 3.
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd Retyezáti u. 46.
SELECTRADE DIGITAL Kft. 1149 Budapest Angol u. 32.
Szintézis Informatikai Zrt. 9023 Győr Tihanyi Árpád út 2.
Szinva Net Informatikai Kft. 3518 Miskolc Erenyő út 1.
Xerox Magyarország Kft. 1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 6.emelet
CSP Service Kft. 1131 Budapest Dolmány u. 26.
IMG Solution Kft 1145 Budapest Szugló u. 9-15.
NTT-2000 Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
Alt X Distribution Hungary Kft. 1054 Budapest Szemere utca 23. I.em.1.
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 1149 Budapest Róna u. 120-122.
Della Print Kft. 1095 Budapest Ipar utca 15-21.
PRINTREX KFT 1147 BUDAPEST BENKŐ UTCA 42.
GRAFICO 98 KFT. 9700 Szombathely Körmendi u. 72.
I-COM Kft. 1044 Budapest Ezred u. 2.
K.I.T. Kft. 9763 Vasszécseny Petőfi Sándor utca 107.
XCOPY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 86.
Kvint-R Számítástechnikai Kft. 1089 Budapest Delej u. 41.
Tipographic Kft. 4400 Nyíregyháza Debreceni u. 5.
Nadcom Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9.
Dokutech Center Kft 1223 Budapest Húr utca 9/a 2.2.6
Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
3.) Az eljárást indító ajánlati elhívás VI.3) További információk 24. pontja alapján:
A Kbt. 109.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma a részek szerint a következő:
1. rész. Homogén Multifunkciós eszközök: 12
2. rész. Általános Multifunkciós eszközök: 14
3. rész. Nyomtatók: 14
4. rész. Kellékanyag (után gyártott és újra gyártott kellékanyagok): 8
4.) Az 2. rész tekintetében 18 db érvényes és 1 db érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, azonban az ajánlati felhívásban az 2. részre vonatkozóan meghatározott keretszám 14. Az ajánlatok értékelése alapján, (ajánlati felhívás IV.2.1. pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) az ajánlati ár tekintetében 15., 16., 17., és 18. ajánlattevők a következők:
15 ALOHA Informatika Kft. 1117 Budapest Irinyi J. u. 30.
Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár Álmos vezér u. 19.
RacioNet Számítástechnikai Kere 1117 Budapest Hauszmann A. u. 3/A.
16 M&S Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a.
DIGITAL Kft. 6723 Szeged Csongrádi sgt. 83.
M&M Kft. 7623 Pécs Mártírok u. 42.
NET'54 Kft. 1138 Budapest Váci út 168.
PROFESSIONAL Computer Kft. 3100 Salgótarján Kővár utca 1.
SYLENTA Kft. 4400 Nyíregyháza Luther u. 5.
17 APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. 1121 Budapest Zugligeti út 41.
AlphaNet Informatikai Zrt. 1031 Budapest Monostori u. 34.
CONTROLLTraining Kft. 2092 Budakeszi Szüret u. 3/d.
Diana Holding Kft. 4150 Debrecen Rákóczi u. 68
Existore Kft 6722 Szeged Tisza Lajos krt. 47.
Irodamarket Kft 1044 Budapest Óradna u. 5.
MM Max Kft 5000 Szolnok Tavirózsa út 12.
Montana Tudásmenedzsment Kft 1118 Budapest Rétköz u. 5.
MorgenRed Kft. 1141 Budapest Komócsy u. 15.
Poli Computer PC Kft 2071 Páty Fazekas u. 17.
Professzionál-Miskolc Kft. 3525 Miskolc Kis-Hunyad u. 37.
18 Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9.
Exicom Rendszerház Kft. 6722 Szeged Tisza L. krt. 47.
WSH Kft. 1117 Budapest Budafoki út 97.
A 2. részben a Lézer Irodatechnika Kft. - Dokutech Center Kft. - CTS-Informatika Kft. mint közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
5.) Az 3. rész tekintetében 21 db érvényes és 1 db érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, azonban az ajánlati felhívásban az 3. részre vonatkozóan meghatározott keretszám 14. Az ajánlatok értékelése alapján, (ajánlati felhívás IV.2.1. pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) az ajánlati ár tekintetében 15., 16., 17., 18., 19., 20. és 21 ajánlattevők a következők:
15 Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar út. 14.
Aquincum Informatika Zrt. 1238 Budapest Grassakovich út 160.
16 R+R Periféria Kft. 1071 Budapest Peterdy utca 35.
H-Copex Irodatechnika Kft. 7624 Pécs Barbakán tér 1.
Profil-Copy 2002. KFT 3531 Miskolc Kiss Ernő utca 15/2
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki út 56.
17 Office Depot Hungary Kft. 1146 Budapest Szabó József u. 6.
X-Kontroll Kft. 2220 Vecsés Álmos u. 7.
SySTrans Rendszerintegrátor Kft. 1117 Budapest Prielle Kornélia u. 4.
MPS eXpert Kft 1146 Budapest Hungária krt. 166.
18 Nádor Rendszerház Kft. 1152 Budapest Telek u. 7-9.
Exicom Rendszerház Kf. 6722 Szeged Tisza L. krt. 47.
WSH Kft. 1117 Budapest Budafoki út 97.
19 PBS Hungária Kft. 1116 Budapest Építész u. 8-12.
Digitáltechnika Kft. 9024 Győr Nagy Imre u. 35.
LRG Kft. 9028 Győr Rozgonyi u. 2.
20 M&S Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a.
DIGITAL Kft. 6723 Szeged Csongrádi sgt. 83.
M&M Kft. 7623 Pécs Mártírok u. 42.
MM Max Kft. 5000 Szolnok Tavirózsa út 12.
NET'54 Kft. 1138 Budapest Váci út 168.
PROFESSIONAL Computer Kft. 3100 Salgótarján Kővár utca 1.
SYLENTA Kft. 4400 Nyíregyháza Luther u. 5.
21 Kventa Kft. 2040 Budaörs Vasút u. 15.
Albacomp SH Kft. 8000 Székesfehérvár Raktár u. 2.
Axtron Kft. 1142 Budapest Ungvár u.41.
SYSInfo Kft. 5600 , Békéscsaba Jókai utca 23/6
A 3. részben a Apis Logistic Szolgáltató Kft. - AlphaNet Informatikai Zrt. - Controll Training Kft. - Diana Holding Kft. - Existore Kft. - Irodamarket Kft. - Montana Tudásmenedzsment Kft. - MorgenRed Kft. - Poli Computer PC Kft. - Professzionál-Miskolc Kft. mint közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

6.) Az 4. rész tekintetében 9 db érvényes és 2 db érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, azonban az ajánlati felhívásban az 3. részre vonatkozóan meghatározott keretszám 8. Az ajánlatok értékelése alapján, (ajánlati felhívás IV.2.1. pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) az ajánlati ár tekintetében 9. ajánlattevő a következők:
9 Delta Services Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
Delta Systems Kft. 1033 Budapest Szentendrei út 39-53.
A 4. részben a Printrex Kft., és a Grafico 98 Kft. ajánlattevők ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. §-ában foglaltak szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/02/03 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)