Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/126
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.10.25.
Iktatószám: 16939/2013
CPV Kód: 85141000-9;85312300-2
Ajánlatkérő: Cece Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Sárbogárdi kistérség települései: Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Hantos, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Vajta
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ALPOK-Line Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Cece Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Deák Ferenc utca 13.
Város/Község: Cece
Postai irányítószám: 7013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Gábor
Telefon: 06-25/505-150
E-mail: polghiv@cece.hu
Fax: 06-25/234-389
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Sárbogárdi kistérség települései: Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Hantos, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Vajta
NUTS-kód: HU211
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
I. rész: Alapellátásban dolgozók fejlesztése, lelki egészségének védelme
# Tájékoztató és tananyag helyi háziorvosok, szakemberek részére
# Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések
# Burn out foglalkozás
II. rész: Lakosságnak szóló egészségfejlesztési tanácsadás
# Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések
# Alkohol problémákkal küzdő, krízishelyzetben lévő kliensek azonosítása
# Étrendi tanácsadás
# Testmozgás tanácsadás
# Dohányzás megelőzés, önsegítő csoport
# Alkohol megelőzés, önsegítő csoport
# Vegyes kríziscsoport
III. rész: Életvezetési programok
# Életmód klubok
# Idősek közösségben tartása
# Szülőklub
„Éljünk egészségesen!” – Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei

I. rész: Alapellátásban dolgozók fejlesztése, lelki egészségének védelme

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Cece Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató anyag helyi háziorvosok, szakemberek részére Tájékoztató anyag készítése
A programban részt vevő helyi háziorvosok, szakemberek szakmai támogatása és koordinálása szükséges. Segítséget kell nyújtani nekik a szűrésekkel, betegségekkel és a betegek tájékoztatásával kapcsolatban.
Egy CD vagy DVD formátumban elkészített elektronikus formátumú tájékoztató anyagra van szükségük, amiből:
1. orvosoknak szól, és újra fel tudják eleveníteni az adott betegséggel kapcsolatos tudásukat.
2. betegeknek szól - akár le tudja az orvos a betegnek vetíteni vagy elektronikusan átküldeni.
Vállalkozó feladata:
A fent specifikált módszertani segítségnyújtást tartalmazó, terápiás beteg együttműködés javítására fókuszáló (mérettől függően) 500 db CD vagy DVD elkészítése.
A szakmai anyag elkészítése 128 tanácsadói óra alatt. # módszertani segítségnyújtás 1 elektronikus példánya
# 500 db példány elkészültének igazolása 500 db CD/DVD
Cece Nagyközség Önkormányzata Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések Előadássorozat
A kistérségi orvosok és asszisztenseik számára 10 alkalomból álló, 2 óra időtartamú terápiás-beteg együttműködés fejlesztésre irányuló előadássorozat tartása.
A betegek az asszisztensekkel sokkal közvetlenebbek, könnyebben megnyílnak és kérdeznek, ezért az asszisztensek jelenléte is igen fontos a foglalkozásokon.
Vállalkozó feladata:
# 10 alkalom x 2 óra előadás (20 óra)
# 10 alkalom x 1 óra felkészülés (10 óra)
# 10 alkalom x 2 óra terembérlet (20 óra) # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 10 alkalommal előadás
Technikai segítségnyújtás
A terápiás - beteg együttműködés fejlesztés technikai támogatása arra irányul, hogy a betegek sokszor elfelejtik bevenni a tablettát, gyógyszert, ezért támogatásuk szükséges úgy, hogy matricákat adunk a klienseknek, akik a matrica kiragasztásával kevésbé felejtik el a gyógyszerek bevételét.
Vállalkozó feladata:
# 1.000 db matrica készítése
# matricák szétosztása az (fent részletezett) előadások alkalmával # 1.000 db matrica elkészültének igazolása 1.000 db matrica
Cece Nagyközség Önkormányzata Burn out foglalkozás A kistérségben működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozóknak burn out foglalkozás megvalósítása az egészségügyi dolgozók lelki egészségét támogató programok szervezése kapcsán.
A foglalkozás célja, hogy az alapellátásban dolgozók ismerjék fel a kiégés jeleit és tudjanak hatékony prevenciós eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására. Tudjanak segítséget kérni és elfogadni környezetükből, szükség esetén szakemberektől fejlődjön önismeretük. A szakemberek a foglalkozásokon segítséget kapnak a munkavégzés során fellépő krónikus megterhelések, stresszek következtében fellépő mentális, fizikális kimerülés állapotának megelőzéséhez és kezeléséhez.
Vállalkozó feladata:
# 4 alkalom x 6 óra előadás (24 óra)
# 4 alkalom x 2 óra felkészülés (8 óra)
# 4 alkalom x 6 óra terembérlet (24 óra)
# 4 alkalom x 10 fő részére ellátás biztosítása # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 4 alkalommal burn out foglalkozás, alkalmanként átlag 10 fő bevonása
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
......................................
cégszerű aláírás


17. b. számú melléklet
„Éljünk egészségesen!” – Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei

II. rész: Lakosságnak szóló egészségfejlesztési tanácsadás

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Cece Nagyközség Önkormányzata Terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések A terápiás - beteg együttműködés fejlesztés keretében a lakosság oktatása szükséges. Meg kell tanítani a lakosoknak, hogy a gyógyszerek mennyiségében, összetételében, és fajtájában nem szabad módosítani, az úgy kell beszedni és azt, és abban az időben, amit az orvos mond. A lakosság szemléletformálása is szükséges, hogy ha tudja, hogy pl. nincsen pénze kiváltani az összes gyógyszert, vagy havonta csak bizonyos mennyiségű pénzt tud a gyógyszerekre fordítani, akkor kérje ki az orvos, asszisztens tanácsát, hogy mit-mivel kell beszednie, ne maga válogassa össze, és legyen nagy baj belőle.
Vállalkozó feladata
# 9 település x 4 óra előadás (36 óra)
# 9 település x 4 óra terembérlet (36 óra) # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 9 alkalommal előadás
Cece Nagyközség Önkormányzata Alkohol problémákkal küzdő, krízishelyzetben lévő kliensek azonosítása A kistérségben a munkaügyi központok dolgozóinak, az önkormányzatok szociális osztályán dolgozóknak, az óvodai és iskolai pedagógusoknak és védőnőknek előadások szervezése, ahol megtanulják, hogy hogyan lehet a krízishelyzetben lévő embereket, alkohol problémákkal küzdő embereket azonosítani. Fontos, hogy azokat az embereket találjuk meg a kistérségben, akik közvetlenül kapcsolatba kerülnek a célcsoporttal.
Vállalkozó feladata:
# 3 település x 4 alkalom x 2 óra előadás (24 óra)
# 3 település x 4 alkalom x 2 óra terembérlet (24 óra)
# 1 db módszertan kidolgozása # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 12 db előadás, átlag 10 fő bevonása előadásonként
1 db módszertan
Cece Nagyközség Önkormányzata Étrendi tanácsadás Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű (specifikus diéta) étrendi tanácsadást nyújtunk a projekt ideje alatt a szűrőprogramból bejövő kliensek számára. (liszt érzékeny, diabétesz, cukormentes, koleszterinszegény, kalóriaszegény stb.).
A projekt keretében beszerzésre kerülő konyha eszközök felhasználásával a különböző főzési technikák és ételek is bemutatásra kerülnek.
Vállalkozó feladata:
# Alkalmak száma: 12 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 2 óra (96 óra)
# Szakemberek száma: 2 fő (2 fő x 96 óra = 192 óra)
# 1 db módszertan kidolgozása, amely összegzi a tapasztalatokat, multiplikátor jelleggel. # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 48 alkalommal étrendi tanácsadás, 30 fő bevonása
1 db módszertan
Cece Nagyközség Önkormányzata Testmozgás tanácsadás Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű testmozgás tanácsadás biztosítása a projekt ideje alatt a klienseknek, hogy a fizikai állapotának megfelelő mozgásformákat tudja elsajátítani.
Vállalkozó feladata:
# Alkalmak száma: 12 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 2 óra (96 óra)
# Szakemberek száma: 2 fő (2 fő x 96 óra = 192 óra)
# 1 db módszertan kidolgozása, amely összegzi a tapasztalatokat, multiplikátor jelleggel. # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# 1 db módszertan elektronikus és nyomtatot példányban 48 alkalommal étrendi tanácsadás, 30 fő bevonása
1 db módszertan
Ahhoz, hogy a kliensek otthon is tudjanak tormázni, a tanácsadás keretében megtanult utasítások szerint, egy CD-t készítése, amin egy otthon is végezhető mozgásforma bemutatása történik.
Vállalkozó feladata:
Fent részletezett 1.000 db CD elkészítése, amely magába foglalja az egyedi gyártási költségeket: forgatás (2 fő forgatást végző, és vágó ember, helyszínbérlés, 1 fő prezentátor (aki a mozgásformákat végigtornázza). # 1.000 db CD/DVD elkészültének igazolása 1.000 db CD/DVD
Cece Nagyközség Önkormányzata Dohányzás megelőzés, önsegítő csoport Dohányzás megelőzés előadás
A kistérség 4 iskolájában dohányzás megelőzés területén előadások tartása, demonstrációs eszközökkel. Az előadások 8 (4 település x 2 osztály - 7. és 8. osztály) csoportban hangzanak el.
Vállalkozó feladata:
# 8 alkalom x 2 óra felkészülés
# 8 alkalom x 1 óra előadás
# 8 alkalom x 1 óra válaszadás (fiatalok felmerülő kérdéseikre) # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 8 alkalommal előadás, 120 fő bevonása
Dohányzásról való leszokást támogató klub
7 hónapon keresztül heti 1 alkalommal, 1,5 órán dohányzásról való leszokást támogató klub működtetése. A Klub nyílt, azaz bárki, bármikor csatlakozhat. Fontos, hogy így a leszokás különböző fázisában lévő betegek találkoznak, látják, hogy ha kitartóak, akkor ők is el tudják érni a céljukat. A klubok alkalmával fontos a pszichés vezetés, de a résztvevők is megosztják egymással a praktikus tanácsaikat, egymást segítik.
A szakember, aki vezeti a klubot, motivál, lelkesít és különböző motiváló eszközöket tanít a leszokóknak. A program megvalósításában a helyi tüdőgondozóval szoros együttműködést tartunk fenn.
Vállalkozó feladata:
# 7 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 1,5 óra tanácsadás, azaz 7 hónap x 4 alkalom # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 28 alkalommal dohányzásról való leszokást támogató klub, 20 fő bevonása
Cece Nagyközség Önkormányzata Alkohol megelőzés, önsegítő csoport Alkohol megelőzés előadás
A kistérség 4 iskolájában alkohol megelőzés területén előadások tartása, demonstrációs eszközökkel. Az előadások 8 (4 település x 2 osztály - 7. és 8. osztály) csoportban hangzanak el.
Vállalkozó feladata:
# 8 alkalom x 2 óra felkészülés
# 8 alkalom x 1 óra előadás
# 8 alkalom x 1 óra válaszadás (fiatalok felmerülő kérdéseikre) # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 8 alkalommal előadás, 120 fő bevonása
Alkoholról való leszokást támogató klub
7 hónapon keresztül heti 1 alkalommal, 1,5 órán keresztül alkoholról való leszokást támogató klub működtetése. A Klub nyílt, azaz bárki, bármikor csatlakozhat. Fontos, hogy így a leszokás különböző fázisában lévő betegek találkoznak, látják, hogy ha kitartóak, akkor ők is el tudják érni a céljukat. Az anoním alkoholisták klubja egy moderált fórum, ahol az ott lévő emberek segítik egymást, elmondják, hogy milyen problémákat okozott neki az alkoholfogyasztás, és hogy mi vezetett odáig, hogy eldöntötte, most vége, leszokik. Segítik egymást azzal, hogy mindig emlékeztetik a másikat, hogy igen, jó volt inni, de hatalmas árat fizetett. (család széthullása, munka elvesztése)
Vállalkozó feladata:
# 7 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 1,5 óra tanácsadás, azaz 7 hónap x 4 alkalom # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 28 alkalommal alkoholról való leszokást támogató klub, 12 fő bevonása
Cece Nagyközség Önkormányzata Vegyes kríziscsoport Vegyes kríziscsoport
7 hónapon keresztül heti 1 alkalommal, 1,5 órában vegyes kríziscsoport működtetése (gyász, beteg gyermek születése, öngyilkosságot elkövetett/megkísérelt ember hozzátartozói, munkahely elvesztése). A Klub nyílt, azaz bárki, bármikor csatlakozhat, de az azonosításukra irányuló foglalkozásokon résztvevők is segítik a rászorulók felkutatását. A krízishelyzetben lévő embereknek segít, hogy látják, hogy a másik emberrel is történnek rossz dolgok. A nyílt csoport segít abban, hogy azzal is támogatni tudják egymást, hogy elmondják, ők is voltak ilyen helyzetben, de van kiút.
Vállalkozó feladata:
# 7 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 1,5 óra tanácsadás, azaz 7 hónap x 4 alkalom # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 28 alkalommal vegyes kríziscsoport, 15 fő bevonása
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
......................................
cégszerű aláírás


17. c. számú melléklet
„Éljünk egészségesen!” – Egészségfejlesztési és életvezetési tanácsadási szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei

III. rész: Életvezetési programok

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő neve Tevékenység címe Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség (nettó+Áfa) Teljesítési határidő
Cece Nagyközség Önkormányzata Életmód klubok Életmód-sport klubok létrehozása és működtetése a projekt megvalósítása alatt 12 hónapon keresztül. Létrejön 5 fajta életmód klub, pl. zumba, tenisz, labdarúgás, női torna és tollaslabda. Az életmód sport klubok témánként heti 1 alkalommal 1 órás időtartamban valósulnak meg, azaz 20 alkalom egy hónapban. A foglalkozások a kistérség településein valósul meg, az órarend a megvalósítási szakaszban készül el.
Vállalkozó feladata:
# 12 hónap x 20 óra (240 óra)
# 12 hónapig eszközbérlet
# 12 hónapig terembérlet # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 5 fajta életmód klub, 88 fő bevonása
Cece Nagyközség Önkormányzata Idősek közösségben tartása Az idősek közösségben tartását célzó program a nyugdíjas klubokban megvalósuló főzőklub, amely keretében dietetikus közreműködésével az életkornak megfelelő táplálkozási modellt mutatják be.
Vállalkozó feladata:
# 2 fő x 4 alkalom x (4 óra elmélet + 4 óra gyakorlat) (64 óra)
# terembérlet biztosítása (64 óra)
# eszközbérlet biztosítása (64 óra)
# alapanyag beszerzés (élelmiszer) (4 alkalom x 20 fő) # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 4 alkalommal főzőklub, 80 fő bevonása
Az idősek közösségben tartását célzó program a nyugdíjas klubokban megvalósuló táncklub.
Vállalkozó feladata:
# 30 alkalom x 2 óra tánctanár (60 óra)
# 30 alkalom x 2 óra terembérlet (60 óra) # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció 30 alkalommal táncklub, 50 fő bevonása
Cece Nagyközség Önkormányzata Szülőklub Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenység - Szülőklub 7 hónapon keresztül heti 1,5 órában megvalósuló szülőklub, ami nyitott, mindenkit várnak. Előre meg lesz hirdetve, hogy adott előadáson milyen korosztályú gyermekekkel fognak foglalkozni, így tematikus szülőklubok megvalósítását tervezzük. 4 településen, havi 1 alkalommal.
Témák:
# Tájékoztatás a családi ellátásokról, családi kedvezményekről, bölcsődéztetéssel, óvodáztatással, iskola-beíratással kapcsolatos tudnivalókról,
# Gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
# Mozgásszervi rendellenességek vizsgálata, rendellenességek javításának lehetőségei.
# Kompetenciamérés: Iskolaérettség és szükséges gyermekkori kompetenciák felmérése, a hiányosságok felmérése és javaslat a fejlesztési lehetőségekre, azok szükségességére, tanácsadás.
# Korababa fejlesztés és tanácsadás
# Meddőségi tanácsadás, meddőségi tanácsadók elérhetőségeinek biztosítása a célcsoport számára. A klubot 1 fő klubvezető vezeti. A foglalkozások végén egy módszertan elkészítése összegzi a tapasztalatokat, multiplikátor jelleggel.
Vállalkozó feladata:
# 7 hónap x 4 alkalom x 1,5 óra tanácsadás (42 óra)
# 7 hónap x 4 alkalom x 1,5 óra terembérlet (42 óra)
# 1 db módszertan kidolgozása # beszámoló
# jelenléti ív
# fotódokumentáció
# 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 28 alkalommal szülőklub, 40 fő bevonása
1 db módszertan
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
......................................
cégszerű aláírás
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85141000-9
További tárgyak: 85312300-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 23.036.600
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem érte el a huszonötmillió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/09/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALPOK-Line Kft.
Postai cím: Nyírpalota út 5. fszt. 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 23.050.139 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 23036600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 23.036.600 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24.850.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Millefolium Stratégiai Kft. (név) 1162 Budapest, Fürge u. 39. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Expertum Hungary Kft. (név) 8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 60/1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/07/24 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/10/16 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------