Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/118
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2013.10.07.
Iktatószám:17096/2013
CPV Kód:85312300-2
Ajánlatkérő:Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Teljesítés helye:Mezőkovácsházi kistérség települései
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ReCognition Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Postai cím: Felszabadulás utca 14.
Város/Község: Pusztaottlaka
Postai irányítószám: 5665
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Uhrin András elnök
Telefon: 68/428-000
E-mail: ottlakert@gmail.com
Fax: +36 68428258
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Mezőkovácsházi kistérség települései
NUTS-kód: HU332
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
I. rész: Életvezetési programok
Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő Tevékenység megnevezése Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség
(nettó + ÁFA) Teljesítési határidő
Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Életmód klubok Életmód-sport klubok létrehozása és működtetése a projekt megvalósítása alatt összesen 12 hónapon keresztül. Létrejön 5 fajta életmód klub, pl. zumba, tenisz, labdarúgás, női torna és tollaslabda. Az életmód sport klubok témánként heti 1 alkalommal 1 órás időtartamban valósulnak meg, azaz összesen 20 alkalommal egy hónapban. A foglalkozások a kistérség településein valósulnak meg, az órarend a helyi igényekhez igazodva készül el.
Vállalkozó feladata:
12 hónap x 20 óra (240 óra) klubfoglalkozás tartása
12 hónap x terembérlet biztosítása beszámoló
jelenléti ív
fotódokumentáció 5 fajta életmód klub
Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Idősek közösségben tartása Az idősek közösségben tartását célzó program a nyugdíjas klubokban megvalósuló főzőklub, amely keretében dietetikus és szakács (2 fő) közreműködésével az életkornak megfelelő táplálkozási modellt mutatunk be.
Vállalkozó feladata:
2 fő x 4 alkalom (4 óra elmélet + 4 óra gyakorlat) foglalkozás (64 óra tanácsadás)
terembérlet biztosítása (32 óra)
alapanyag beszerzés (élelmiszer) (4 alkalom x 20 fő = 80 fő) beszámoló
jelenléti ív
fotódokumentáció 4 alkalommal főzőklub, 80 fő bevonása


Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Szülőklub Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenység
7 hónapon keresztül heti 1,5 órában szülőklub megvalósítása, ami nyitott, mindenkit várunk. Tematikus szülőklubok megvalósítása a cél, így a témákat előre szükséges meghiretni.
Témák:
Tájékoztatás a családi ellátásokról, családi kedvezményekről, bölcsődéztetéssel, óvodáztatással, iskola-beíratással kapcsolatos tudnivalókról.
Gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.
Mozgásszervi rendellenességek vizsgálata, rendellenességek javításának lehetőségei.
Kompetenciamérés: Iskolaérettség és szükséges gyermekkori kompetenciák felmérése, a hiányosságok felmérése és javaslat a fejlesztési lehetőségekre, azok szükségességére, tanácsadás.
Korababa fejlesztés és tanácsadás.
Meddőségi tanácsadás, meddőségi tanácsadók elérhetőségeinek biztosítása a célcsoport számára.
A klubot 1 fő klubvezető vezeti.
Vállalkozó feladata:
7 hónap x 4 alkalom x 1,5 óra tanácsadás (42 óra) biztosítása
7 hónap x 4 alkalom x 1,5 óra terembérlet (42 óra) biztosítása beszámoló
jelenléti ív
fotódokumentáció 42 óra időtartamban szülőklub, 40 fő bevonásával

A foglalkozások végén egy módszertan elkészítése összegzi a tapasztalatokat, multiplikátor jelleggel. Vállalkozó feladata a módszertan kidolgozása. 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 1 db módszertan
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
......................................
cégszerű aláírás

17.b. számú melléklet
„Lendületben a kistérség!” – Egészséges életmóddal és életvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
(TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0019)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
II. rész: Étrendi és testmozgás tanácsadás
Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő Tevékenység megnevezése Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség
(nettó + ÁFA) Teljesítési határidő
Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Étrendi tanácsadás Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű (specifikus diéta) étrendi tanácsadás biztosítása a projekt ideje alatt a szűrőprogramból bejövő kliensek számára. (liszt érzékeny, diabétesz, cukormentes, koleszterinszegény, kalóriaszegény stb.).
A projekt keretében beszerzésre kerülő konyha eszközök felhasználásával a különböző főzési technikák és ételek is bemutatásra kerülnek.
Vállalkozó feladata:
- 48 alkalommal tanácsadás biztosítása (pl. 12 hónap x 4 hét x 1 alkalom)
- 192 óra tanácsadás 2 fő szakember (1 fő orvos és 1 fő asszisztens beszámoló
jelenléti ív összesen 192 óra időtartamban étrendi tanácsadás, 288 fő bevonása
1 db módszertan kidolgozása, amely összegzi a tapasztalatokat, multiplikátor jelleggel. 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 1 db módszertan
Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Testmozgás tanácsadás Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű testmozgás tanácsadást nyújtunk a projekt ideje alatt a klienseknek, hogy a fizikai állapotuknak megfelelő mozgásformákat tudják elsajátítani.
Vállalkozó feladata:
- 48 alkalommal tanácsadás biztosítása (pl. 12 hónap x 4 hét x 1 alkalom)
- 192 óra tanácsadás 2 fő szakember (1 fő orvos és 1 fő asszisztens beszámoló
jelenléti ív összesen 192 óra időtartamban testmozgás tanácsadás, 288 fő bevonása
1 db módszertan kidolgozása, amely összegzi a tapasztalatokat, multiplikátor jelleggel. 1 db módszertan elektronikus és nyomtatott példányban 1 db módszertan
Ahhoz, hogy a kliensek otthon is tudjanak tormázni, a tanácsadás keretében megtanult utasítások szerint, egy CD-t készítünk, amin egy otthon is végezhető mozgásforma bemutatása történik.
Vállalkozó feladata:
A leírtak szerint 1.800 db CD elkészítése, amely magában foglalja az egyedi gyártási költségeket: forgatás (2 fő forgatást végző, és vágó ember, helyszínbérlés, 1 fő prezentátor (aki a mozgásformákat végigtornázza). 1.800 db CD/DVD elkészültének igazolása 1.800 db CD/DVD
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
......................................
cégszerű aláírás
17.c. számú melléklet
„Lendületben a kistérség!” – Egészséges életmóddal és életvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
(TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0019)
Ajánlattevői szolgáltatás paraméterei
III. rész: Önsegítő csoportok
Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevőt az ajánlati felhívásban szereplő szolgáltatást az alábbi paraméterekkel vállalom teljesíteni.
Ajánlatkérő Tevékenység megnevezése Tevékenység tartalma Termék megnevezése és igazolási módja Indikátorokhoz való hozzájárulás Költség
(nettó + ÁFA) Teljesítési határidő
Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Dohányzás megelőzés,
önsegítő csoport Dohányzás megelőzés előadás
A kistérség 4 iskolájában dohányzás megelőzés területén előadások tartása, demonstrációs eszközökkel. Az előadások 8 (4 település x 2 osztály - 7. és 8. osztály) csoportban hangzanak el.
Vállalkozó feladata:
8 alkalom x 2 óra felkészülés biztosítása
8 alkalom x 1 óra előadás megtartása
8 alkalom x 1 óra válaszadás lehetőségének biztosítása (fiatalok felmerülő kérdéseikre) beszámoló
jelenléti ív
fotódokumentáció 8 alkalommal előadás
Dohányzásról való leszokást támogató klub
7 hónapon keresztül heti 1 alkalommal, 1,5 órán dohányzásról való leszokást támogató klub működtetése. A Klub nyílt, azaz bárki, bármikor csatlakozhat. Fontos, hogy így a leszokás különböző fázisában lévő betegek találkoznak, látják, hogy ha kitartóak, akkor ők is el tudják érni a céljukat. A klubok alkalmával fontos a pszichés vezetés, de a résztvevők is megosztják egymással a praktikus tanácsaikat, egymást segítik.
A szakember, aki vezeti a klubot, motivál, lelkesít és különböző motiváló eszközöket tanít a leszokni vágyóknak. A program megvalósításában a helyi tüdőgondozóval szoros együttműködést tartunk fenn.
Vállalkozó feladata:
7 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 1,5 óra tanácsadás, azaz összesen 28 alkalom biztosítása beszámoló
jelenléti ív 28 alkalommal dohányzásról való leszokást támogató klub
175 fő bevonása (klubokba és előadásokra összesen)
Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Alkohol megelőzés, önsegítő csoport Alkohol megelőzés előadás
A kistérség 4 iskolájában alkohol megelőzés területén előadások tartása, demonstrációs eszközökkel. Az előadások 8 (4 település x 2 osztály - 7. és 8. osztály) csoportban hangzanak el.
Vállalkozó feladata:
8 alkalom x 2 óra felkészülés biztosítása
8 alkalom x 1 óra előadás megtartása
8 alkalom x 1 óra válaszadás lehetőségének biztosítása (fiatalok felmerülő kérdéseikre) beszámoló
jelenléti ív
fotódokumentáció 8 alkalommal előadás
Alkoholról való leszokást támogató klub
7 hónapon keresztül heti 1 alkalommal, 1,5 órán keresztül alkoholról való leszokást támogató klub működtetése. A Klub nyílt, azaz bárki, bármikor csatlakozhat. Fontos, hogy így a leszokás különböző fázisában lévő betegek találkoznak, látják, hogy ha kitartóak, akkor ők is el tudják érni a céljukat. Az névtelen alkoholisták klubja egy moderált fórum, ahol az ott lévő emberek segítik egymást, elmondják, hogy milyen problémákat okozott neki az alkoholfogyasztás, és hogy mi vezetett odáig, hogy eldöntötte, most vége, leszokik. Segítik egymást azzal, hogy mindig emlékeztetik a másikat, hogy igen, jó volt inni, de hatalmas árat fizetett. (család széthullása, munka elvesztése)
Vállalkozó feladata:
7 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 1,5 óra tanácsadás, azaz összesen 28 alkalom biztosítása beszámoló
jelenléti ív 28 alkalommal alkoholról való leszokást támogató klub
175 fő bevonása (klubokba és előadásokra összesen)
Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány Vegyes kríziscsoport Vegyes kríziscsoport
7 hónapon keresztül heti 1 alkalommal, 1,5 órában vegyes kríziscsoport működtetése (gyász, beteg gyermek születése, öngyilkosságot elkövetett/megkísérelt ember hozzátartozói, munkahely elvesztése). A Klub nyílt, azaz bárki, bármikor csatlakozhat, de az azonosításukra irányuló foglalkozásokon résztvevők is segítik a rászorulók felkutatását. A krízishelyzetben lévő embereknek segít, hogy látják, hogy a másik emberrel is történnek rossz dolgok. A nyílt csoport segít abban, hogy azzal is támogatni tudják egymást, hogy elmondják, ők is voltak ilyen helyzetben, de van kiút.
Vállalkozó feladata:
7 hónap x 4 hét x 1 alkalom x 1,5 óra tanácsadás tanácsadás, azaz összesen 28 alkalom biztosítása beszámoló
jelenléti ív 28 alkalommal vegyes kríziscsoport, 15 fő bevonása
Kelt, …………………… 2013. …………………..
P.H.
......................................
cégszerű aláírás
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85312300-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 14821900
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem érte el a huszonötmillió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/09/06 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ReCognition Tanácsadó Kft.
Postai cím: Szentkirályi u. 58/6.
Város/Község: Esztergom
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 17380142 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 14821900 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 14821900 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17526000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Progan Informatikai Tanácsadó Kft. (név) 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Trinety Media Kft. (név) 1021 Budapest, Széphalom u. 18. 2. em. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0019
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/07/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/10/03 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------