Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/136
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.11.23.
Iktatószám: 17270/2012
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FATUM PROPERTY INGATLANBERUHÁZÓ KFT.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hagymási Gyula
Telefon: +36 (42) 524 524 / 184
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 (42) 311 041
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód: HU323
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgy: „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok, engedélyes tervdokumentáció készítése
Mennyiség:
A mennyiség vonatkozásában +10% eltérés lehetséges.
Érintett helyrajzi számok:
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő,
- Kiszolgáló épület, hrsz.: 15057, 15058
-- Földszint összesen: 360 m2
-- Emelet összesen: 210 m2
-- Kiszolgáló épület mindösszesen: 570 m2
-- Az épület bruttó alapterülete: 700 m2
- Sportpálya, hrsz.: 15057, 15058
-- sportpálya: 3080 m2
-- járda: 1750 m2
-- nézőtér: 1550 m2
-- összesen: 6380 m2
A sportpálya rekonstrukció bruttó beépítése: 9500 m2
- Múzeum falu – vegyes forgalmú út, hrsz.: 15052, 15053
-- térburkolatok:
-- térkő: 3600 m2
- Parkfürdő parkoló bővítés, hrsz.: 15097, 15098
-- térburkolat:
-- aszfalt: 3600 m2
-- térburkolat: 100 m2

- Komplex fürdőgyógyászati ellátás, hrsz.: 15087/3, 15108
-- Földszint: 2400 m2
-- a medencetér lefedés bruttó alapterülete: 2400 m2

- Sóstó revitalizáció-sétány a parkfürdő mellett, hrsz.: 15087/4, 15094/3, 15097, 15098, 15099, 15108
-- térburkolatok:
-- térkő: 1150 m2
-- fa burkolat: 160 m2
-- kiszolgáló épület:
-- készül 3 db
-- földszint: 100 m2
-- 1 db kiszolgáló épület bruttó alapterülete: 120 m2
-- 3 db kiszolgáló épület netto földszinti alapterülete: 300 m2
-- 3 db kiszolgáló épület bruttó alapterülete: 360 m2
- „Pálinka főváros”, hrsz.: 15049
-- földszint: 550 m2
-- az épület bruttó alapterülete: 600 m2

- Egységes gyógyászati szolgáltatások kialakítása, hrsz.: 15108
-- a tervezett épületrész földszinti netto alapterülete: 650 m2
-- a tervezett épületrész emeleti netto alapterülete: 710 m2
-- a tervezett épületrész összesen: 1360 m2
-- a tervezett épületrész bruttó alapterülete: 680 m2

- Tó körüli sétány, hrsz.: 15008/3, 15074, 15079, 15080, 15081, 15083/2, 15087/1, 15087/2, 15104, 15116
-- térburkolatok:
-- térkő: 3750 m2
-- rekortán: 940 m2
-- a híd faburkolata: 460 m2

- Tájjellegű mobil pavilonok, hrsz.: 15080, 15083/2, 15104
-- készül 9 db
-- 1 db pavilon földszinti netto alapterülete: 10 m2
-- 1 db pavilon földszinti bruttó alapterülete: 13 m2

- Központi park kialakítása, hrsz.: 15008/3, 15071/1, 15083/2
-- térburkolatok:
-- térkő: 2760 m2

- Állatkerti parkoló kialakítása, hrsz.: 15008/3, 15008/4
-- térburkolatok:
-- aszfalt: 5250 m2

- Állatpark fejlesztés, hrsz.: 0282/1, 0282/2, 15010/2
-- takarmánykonyha
-- földszinti netto alapterülete: 250 m2
-- a takarmánykonyha bruttó alapterülete: 250 m2
-- "Dél-Amerikai" kifutó
-- földszint netto alapterülete: 250 m2
-- állatkifutók netto alapterülete: 3750 m2
-- emelet netto alapterülete: 200 m2
-- az épület netto alapterülete mindösszesen: 4200 m2
-- az épület bruttó alapterülete: 470 m2
-- 22 db fára épített kalandpark megálló
- Strandfürdő gépház bővítése, hrsz.: 15087/3
-- a tervezett bővítés netto földszinti alapterülete: 90 m2
-- a tervezett bővítés bruttó alapterülete: 120 m2
Az engedélyes tervdokumentációt papír alapon min. 8 példányban, elektronikus adathordozón (DVD) min. 3 példányban kell benyújtani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 49.500.000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Indoklás: Ajánlatkérő a tárgyi eljárás vonatkozásában – a vonatkozó szakirodalom áttekintését és egyeztetést követően – a Kbt. 121. § (1) bekezdése b) pontja alapján a Kbt. 94. § (2) bekezdése c) pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását határozta el, tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezések feltételeinek Ajánlatkérő eleget tesz.
Előzmények:
A Fatum Property Ingatlanberuházó Kft., mint Támogató és az „Esélyt az Ifjúságnak” Alapítvány, mint Kedvezményezett között megkötött támogatási szerződés eredményeként Támogató által elkészített fejlesztési koncepció és elvi építési engedélyezési szintű tervek pályázati célú, egyszeri felhasználására Kedvezményezett jogosult. A támogatási szerződés teljesítésének eredményeként létrejött fejlesztési koncepció és elvi építési engedélyezési szintű tervdokumentáció feletti kizárólagos jog Támogatót illeti, mint vagyoni jogosultat, valamint a tervezőszemélyeket személyhez fűződő jogként.
A Kedvezményezett – külön okirat alapján – átadta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint projektgazdának (ajánlatkérő) a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című kiemelt turisztikai pályázat felhasználása céljából a fent körülírt elvi engedélyes terveket (a tervdokumentáció Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére átírásra került).
A pályázat második körös elbírálásához továbbtervezés szükséges, be kell nyújtani az engedélyes terveket, melyeknek elkészítésére a fentebb részletezett kizárólagos jogokra tekintettel kizárólag Támogató (ajánlattételre felkért szervezet) jogosult.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
4.12.01.20.02
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/10/15 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FATUM PROPERTY INGATLANBERUHÁZÓ KFT.
Postai cím: Dózsa Gy. u. 5. I/5/b
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Telefon: +36 (42) 785 322
E-mail: fatumproperty@fatumproperty.hu
Fax: +36 (42) 785 325
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 50.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 49.500.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 49.500.000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 49.500.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
FATUM PROPERTY INGATLANBERUHÁZÓ KFT. (név) 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 5. I/5/b (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn” című projekt
ÉAOP-2.1.1/E-12-K1-2012-0005
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/09/24 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/10/29 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------