Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/105
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.09.16.
Iktatószám:17635/2015
CPV Kód:71221000-3
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tervpályázati kiírás
A hirdetmény tekintetében a következő irányelv az irányadó
2004/18/EK irányelv x
2004/17/EK irányelv (Egyes ágazatok)  
I. SZAKASZ: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 616. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek): (adott esetben) www.parlament.hu
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés a dokumentumokhoz (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját)
További dokumentáció a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
A pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa (a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeiek
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Törvényhozó szerv hivatala
I.3) Fő tevékenység
(a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
(a 2004/17/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb: (nevezze meg)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA/A PROJEKT MEGHATÁROZÁSA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés
Kossuth tér 6-8. irodaház korszerű városképi megjelenésére vonatkozó ötletpályázat
II.1.2) Rövid meghatározás
A Budapest, V. kerület Kossuth tér 6-8. irodaház városképi megjelenésének tervezett átalakításához a homlokzatokra és a tömegformálásra vonatkozó építészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71221000-3

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és MŰSZAKi információk
III.1) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai (adott esetben)
1.1.1. Az ötletpályázat résztvevője - pályázó - (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 305/2011.(XII.23.). Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
1.1.2. Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 305/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13.§ (3) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
1.1.3. Az ötletpályázat résztvevője - a pályázó - az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 305/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13.§ (4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§(3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
III.2) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információkA részvétel egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) nevezze meg az adott foglalkozást:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
A résztvevők tervezett létszáma
vagy
keretszáma minimum és maximális létszáma
IV.2) A már kiválasztott résztvevők neve (meghívásos eljárás esetén)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV.3) A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:
1) Mennyire harmonikus a környező épületekkel, környezettel való kapcsolata, milyen a homlokzat megfogalmazásának építészeti minősége. Mennyire méltó a Nemzet Főteréhez és az Országházhoz.
2) Szerkezeti rendszere, anyaghasználata, műszaki megoldásai biztosítják-e a megvalósíthatóságot, a létrejövő új homlokzattal, lefedéssel szemben a funkcióból (A-kategóriás irodaház) fakadóan megfogalmazódó akusztikai, tűzvédelmi, hőtechnikai, üzemeltetési, stb. elvárások kielégítését
3) Milyen környezettudatos, innovatív megoldásokat használ, mely az épület gazdaságos üzemeltetését elősegíti.
IV.4) Adminisztratív információk
IV.4.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
623/2015.
IV.4.2) A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/11 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59 A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50 000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az Országgyűlés Hivatala Magyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000 számlájára való utalással. A közlemény rovatba kérjük tüntessék fel a következő szöveget: "ötletpályázat".
IV.4.3) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2015/11/11 (nap/hónap/év) Időpont: 23:59
IV.4.4) A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (adott esetben)
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.4.5) Az a nyelv/azok a nyelvek, amel ye (ke)n a pályázatok (pályaművek) , illetve részvételi jelentkezések elkészíthetők
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU EN
  Egyéb:
IV.5) Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)
IV.5.1) Díj(ak)ra vonatkozó információkSor kerül díj/díjak odaítélésére igen (igen válasz esetén) az odaítélendő díjak száma és értéke: (adott esetben)
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó
200.000 EUR áll rendelkezésre
A díj legnagyobb összege: 100.000 EUR
A megvétel legkisebb összege: 2.000 EUR
Díjak száma: a Bírálóbizottság döntése határozza meg.
IV.5.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben)
A 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés figyelembevételével.
IV.5.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések: A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg nem
IV.5.4) A bíráló bizottság döntése
A bíráló bizottság döntése kötelező a kiíró számára igen
IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve (adott esetben)
1. Elnök Füleky Zsolt építészmérnök Miniszterelnökséget vezető miniszter
2. Tag Dr.Szeneczey Balázs jogász, Fővárosi Önkormányzat
3. Tag Cselovszki Zoltán építészmérnök Belváros-Lipótváros Önkormányzata
4. Tag Sárváry István közgazdász Országgyűlés Hivatala
5. Tag Wachsler Tamás építészmérnök Országgyűlés Hivatala
6. Tag Dr. Hajnóczi Péter építészmérnök Magyar Építész Kamara
7. Tag Szalay Tihamér építészmérnök Magyar Építész Kamara
8.
9.
10.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A tervpályázati eljárás európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
( igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk (adott esetben)
1. Az ötletpályázat tárgya
A Budapest, V. kerület Kossuth tér 6-8. irodaház városképi megjelenésének tervezett átalakításához a homlokzatokra és a tömegformálásra vonatkozó építészeti ötletek,lehetséges megoldások kidolgozása.
2. Az ötletpályázat célja
A Kossuth tér 6-8. sz. irodaház átépítést követően az Országgyűlés hivatali szervezete egyes részeinek elhelyezését fogja szolgálni.
Az ötletpályázat célja a tervezett átalakításához a homlokzatokra és a tömegformálásra vonatkozó építészeti ötletek, lehetséges megoldási javaslatok kidolgozása.
3. Az ötletpályázat jellege, formája
a) Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
b) A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT, figyelemmel a Tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint és figyelemmel a 25.§ (1) bekezdésre, az ötletpályázatot követően az ajánlatkérőt a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót pedig vállalási kötelezettség nem terheli.
c) Az ötletpályázat: TITKOS
d) Az ötletpályázat lebonyolítása:
- Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- a Tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011.(XII.23.) Korm. rendelet
- valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.
e) Az ötletpályázat hivatalos nyelve a magyar, azonban a Kiíró az ötletpályázat minden eljárási cselekményében biztosítja és lehetővé teszi az angol nyelvű kommunikációt (beleértve a pályaművek angol nyelvű benyújtását) is.

4. Helyszíni szemle: A Kiíró helyszíni szemlét NEM tart.
5. Kérdések: A pályázók a kiírással kapcsolatban kérdésekkel 2015. október 02. -ig a
http://kossuth68.parlament.hu weboldalon keresztül fordulhatnak a Kiíróhoz.
6. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP 1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai vagy egyéb a titkosságot nem sértő módon feladott küldeményként nyújthatók be.
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek POSTÁRA ADÁSÁNAK határideje: 2015. november 11. napja 23:59 óra
A pályamű akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a postára adás a fenti dátumig megtörténik, azonban Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a postára adás határidejét követő 7. napon túl (tehát 2015. november 18. napján 24:00 óra után) beérkezett pályaműveket elkésettnek tekinti, ezért kizárja.
VI.3) Jogorvoslati eljárás (csak az egyes ágazatokban lefolytatott tervpályázati eljárás esetén kell kitölteni)
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3 rovatot)A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/11 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL): http://kossuth68.parlament.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan további dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL): http://kossuth68.parlament.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova a pályázatokat (pályaműveket)/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címe(i), amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------- (Az A. melléklet IV. szakasza szükség szerint több példányban is használható) -----------------------